Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna Nedir? Allah’ın 99 İsmi ve Anlamları

Esmaül Hüsna nedir? Allah’ın 99 ismi ve anlamları, zikir adetleri ve ebced değerleri, Günlük okunacak Esmaül Hüsna zikirleri ve sayıları

Esmaül Hüsna nedir? Allah’ın 99 ismi ve anlamları, zikir adetleri ve ebced değerleri, Günlük okunacak Esmaül Hüsna zikirleri ve sayıları. Allah’ın isimleri nelerdir ve hangi anlamlara gelmektedir?

Allah’ın isimleri okumak, anlamı ve faydalarını öğrenmek, Allah’ın isimleri ezberlemek için yazılarımızdaki ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

Allah’ın 99 ismi Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna Anlamı Nedir?

İslam’da imanın ilk şartı Allah’a inanmaktır. Müslümanlar olarak, güzel isim ve sıfatlarına göre Allah’a inanıyoruz. Allahu Teala, kendisini tanımamız ve kim olduğunu anlamamız için öncelikle Kur’an-ı Kerim’de isimlerini defalarca zikretmiştir. Allah’ın isimlerini öğrenmek, anlamak ve ezberlemek, O’na inanmanın doğru yolunu bulmamıza da yardımcı olacaktır.

Esmaül Hüsna, Allah`ın güzel isimleri demektir. İsmin çoğulu olan esma kelimesiyle en güzel anlamında ki hüsna kelimesinin oluşturduğu esma-i hüsna el-esmaü’l hüsna yüce Allah’ın bütün isimleri için kullanılmaktadır.

Arapça bir ifade olup Esma ve Hüsn kelimelerinden oluşmaktadır. Türkçe anlamı olarak “En güzel isimler” anlamına gelir. Esmaül Hüsna ile bahsedilen mana ise Allah’ın Kuran ve Peygamber Efendimiz (s.a.v) vasıtasıyla bize bildirdiği Allah’ın 99 ismi demektir.

Taha Suresi 8. ayette geçen ifadesi ile “Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler ona mahsustur.” Rabbimizin bütün isimlerini ifade etmek amacı ile bu tamlama kullanılmaktadır. Ayet ve hadislerde geçen şekli ile Allah’ın en güzel 99 ismi Esmaül Hüsna olarak tabir edilmektedir. Ancak ayetlerden öğrendiğimiz kadarı ile Allah’ın ismi 99 sayısı ile sınırlı değildir. Daha pek çok ismi bulunmakla birlikte manası en güzel isimler bu şekilde bir araya getirilmiştir.

En büyük hadis kitaplarından olan Müslim ve Buhari’de Allah’ın 99 isminin ezberlenmesinin çok faydalı olduğu, hatta Cennet’e girmeye vesile olduğu vurgulanmaktadır.

Allah’ın isimlerinin bize faydaları

Müslümanlar olarak Allah’ın isimlerinin bizlere çeşitli avantajlar sunduğuna inanıyoruz. Allah’ın 99 İsmi (Esmaül Hüsna) anlamı ve faydaları ile Müslümanlar korunma, sağlık, rahatlık, zenginlik, fakirliğin giderilmesi, başarı, saygıya kavuşma ve isteğin kabulü için Allah’ın isimlerini günlük olarak dualarında tekrarlarlar.

Esma-ül Hüsna olarak da bilinen Allah’ın 99 ismi, İslam’da Allah’ın güzel ve güçlü sıfatlarıdır. Her isim Allah’ın eşsiz bir özelliğini anlatır ve bu isimlerin okunması bir ibadet şekli ve Allah’la bağ kurmanın bir yolu olarak kabul edilir.

Allah’ın 99 İsmi Kuran’da geçmektedir ve İslami inanç ve uygulamanın temel bir parçasıdır. Allah’ın en bilinen isimlerinden bazıları Rahman, El-Malik, El-Kuddüs (Kutsal), El-Aziz (Güçlü), El-Cebbar (Zorlayıcı), El-Vahhab (İhsan eden), El-Müheymin (Koruyucu), El-Kadir (Güçlü), El-Mukaddim (Hızlandıran), El-Muahhir (Geciktiren), El-Veli ( Muhafız)

Allah (Celle Celalühü), kendisi için 99 isim (Esmaül Hüsna) seçmiştir.

 • Bunları okuduğunuzda sevap kazanırsınız.
 • Dualarınızı güçlendirir ve Yüce Allah’ın bereketini çeker.
 • Bu isimleri anlamlarıyla birlikte tekrarlamak ve öğrenmek size ruhsal açıdan çeşitli şekillerde fayda sağlayabilir.
 • Allah’ın bu sıfatlarını düzenli olarak ezberlemek ve uygulamak, gerçek bir Müslümanın sadece dünyada değil ahiret için de doğru yolu bulmasına yardımcı olabilir.

Allah’a dua ederken bu isimleri kullanmak oldukça önemlidir. Hatta anlamlarını bilerek dua etmenin daha etkili olduğu söylenmektedir. Örneğin hastalıktan kurtulmak için “Şafi” ismi ile şifa talebinde bulunulmaktadır.

Rabbimizin bilinen 99 ismi tüm kitaplarda güzel isimler olarak geçerken bu isimleri tekrarlayanlara bazı ilimler ve şifaların olduğu da biliniyor.

Bu yazımızda da sizlere Allah’ın en güzel 99 ismi ve anlamlarını, Esmaül Hüsna isimleri, zikir adetleri ve ebced değerleri, günlük okunacak Esmaül Hüsna zikirleri ve sayıları ve zikredildiği takdirde maddi manevi hastalıklara şifa ve sıkıntılara yine Allah’ın izniyle şifa olacağını anlatmaya çalışacağız.

Esmaül Hüsna ile ilgili Ayet ve Hadisler

“En güzel isimler Allah’ındır. O halde, O’na bu güzel isimlerle dua edin ve O’nun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın….” (A’râf, 7/180; bk. Tâhâ, 20/8; Haşr, 59/24)

Esmâ-i hüsnâ deyimi geniş anlamıyla bütün bu isimleri ve sıfatları içine almakla birlikte terim olarak daha çok –bir hadiste topluca zikredilen doksan dokuz ismi kapsadığı kabul edilir (Buhârî, “Tevhid”, 12; Müslim, “Zikir”, 5).

“Allah’ın 99 ismi vardır. Bu isimleri ezberleyen kimse cennete girer.” (Buhârî, Deavat, 68. VII, 169)

“Allâh’ın 99 ismi vardır. Bu isimleri sayan kimse cennete girer.” (Müslim, Zikr, 6. III, 2062)

Kalpler ancak Allâhʼı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28)

Ve keza, her bir zîhayat (hayat sahibi), çok isim ve sıfatların tecellîsine mazhardır.

Meselâ, bir zîhayat vücuda geldiğinde Bâri isminin cilvesine, teşekkülünde Musavvir sıfatının cilvesine, gıdalandığı zaman Rezzak isminin cilvesine, hastalıktan şifa bulduğunda, Şâfi isminin tecellîsine ve hâkezâ, tesirde mütesanit, âsârda mütehalif, çok sıfat ve isimlere mazhardır. (Risale-i Nur / Mesnevi-i Nuriye s:56)

Esmaül Hüsna Anlamı Ne Demek?

Esmâ-i hüsnâ Allah’ın en güzel isimlerinin bir araya getirilmesini ve Allah’a nisbet edilen isimleri ifade eder. Sadece Kur’an’da geçen ilâhî isimler 100’den fazladır; muhtelif hadislerde Allah’a nisbet edilen başka isimler de mevcuttur. Esmâ-i hüsnâ, geniş anlamıyla bunların hepsini kapsamakla birlikte terim olarak daha çok doksan dokuz (99) ismi içerdiği kabul edilir.

Esma: isimler

Hüsna: güzel, en güzel

Esmâü’l hüsnâ: Allâh’ın güzel isimleri anlamlarına gelir.

Allah’ın En Güzel İsimleri (Esmâü’l hüsnâ), Allah’ın bütün isimleri için kullanılan bir ifadedir. Bunlara “esmâ-i ilâhiye” de denir.

Allah’ın 99 ismini okumanın faziletleri ve faydaları çoktur. Allah’ın esmâ ve sıfâtlarının herbirisinde binler derece ihsan ve lütuf, güzellik ve muhabbet vardır. Esmaül Hüsna‘nın her bir isminde gizli manevi defineler, gizli lütuflar, faydalar ve faziletler bulunur.

Ve keza, her bir zîhayat (hayat sahibi), çok isim ve sıfatların tecellîsine mazhardır.

Esmaül Hüsna Nasıl Yazılır?

Arapça olarak Esmaül Hüsna terimi doğru transkripsiyonu “El-esma El-hüsna” (اَلأَسْماَءُ الْحُسْنَى) şeklindedir. Bu, Arapça yazılışı “El-Esmaü’l-Hüsna” olarak latince ve Türkçe okunur.

ESMA-ÜL HÜSNA SIRALAMASI

Allah’ın 99 İsmi Anlamı ve Zikir sayıları

Aşağıda Allahu Teala’nın 99 ism-i şerifi sırasıyla ve yanında Ebced değeri (zikir adedi) ile birlikte verilmiştir. Her bir ismin detaylı anlamı ve fazileti hakkında bilgi için linkleri tıklayabilirsiniz.

 1. Allah (Zikir Adesi: 66) – O kendinden başka hiçbir ilah bulunmayan tek bir Allah’tır
 2. Er-Rahmân (Zikir Adedi: 298) – Esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden
 3. Er-Rahîm (Zikir Adedi: 258) – Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden
 4. El-Melik (Zikir Adedi: 90) – Kainatın ve Tek Mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan
 5. El-Kuddûs (Zikir Adesi: 170) – Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan
 6. Es-Selâm (Zikir Adedi: 131) – Kullarını selamete çıkaran, Her çeşit afet ve kederlerden emin olan
 7. El-Mü’min (Zikir Adedi: 137) – Kullarına emniyet veren. Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya koyan, kullarına yaptığı vadinde sadık olan
 8. El-Muheymin (Zikir Adedi: 145) – Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan
 9. El-Aziz (Zikir Adedi: 94) – İzzet sahibi, mağlup edilmesi mümkün olmayan ve her şeye galip, aziz olan
 10. El-Cebbâr (Zikir Adedi: 206) – Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan
 11. El-Mütekebbir (Zikir Adedi: 662) – Ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren
 12. El-Hâlık (Zikir Adedi: 731) – Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan var eden büyüklükte eşi olmayan
 13. El-Bâri (Zikir Adedi: 214) – Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan
 14. El-Musavvir (Zikir Adedi: 336) – Tasvir eden, her şeye bir şekil, özellik ve hususiyet veren
 15. El-Gaffâr (Zikir Adedi: 1.281) – Kullarının günahını örten, mağfireti çok, günahları bağışlayıcı olan
 16. El-Kahhâr (Zikir Adedi: 306) – Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hâkim olan
 17. El-Vehhâb (Zikir Adedi: 14) – Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan
 18. Er-Rezzâk (Zikir Adedi: 308) – Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan
 19. El-Fettâh (Zikir Adedi: 489) – Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran
 20. El-Alim (Zikir Adedi: 150) – Her şeyi en ince noktasına kadar iyi bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan
 21. El-Kâbid (Zikir Adedi: 903) – Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan
 22. El-Bâsit (Zikir Adedi: 72) – Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten
 23. El-Hafid (Zikir Adedi: 1.481) – Dilediğini yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren
 24. Er-Rafi’ (Zikir Adedi: 351) – Dilediğini yukarı kaldıran, yükselten, dereceleri yükselten
 25. El-Muiz (Zikir Adedi: 117) – İzzet veren, aziz kılan
 26. El-Muzil (Zikir Adedi: 770) – Zillete düşüren, zelil, hor ve hakir eden
 27. Es-Semi’ (Zikir Adedi: 180) – Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden
 28. El-Basir (Zikir Adedi: 302-112) – Her şeyi gören
 29. El-Hakem (Zikir Adedi: 68) – Hükmeden ve Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten
 30. El-Adl (Zikir Adedi: 104) – Son derece adaletli olan
 31. El-Latîf (Zikir Adedi: 129) – En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, lütuf ve ihsan sahibi olan
 32. El-Habîr (Zikir Adedi: 812) – Her şeyi iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.
 33. El-Halîm (Zikir Adedi: 88) – Hemen ceza vermeyen, Yumuşak davranan, hilmi çok olan
 34. El-Azîm (Zikir Adedi: 1.020) – Pek azametli olan, yüce olan
 35. El-Gafûr (Zikir Adedi: 1.286) – Affı ve mağfireti pek çok olan, çok bağışlayan, mağfireti çok olan
 36. Eş-Şekûr (Zikir Adedi: 526) – Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan
 37. El-Aliyy (Zikir Adedi: 110) – Pek yüce ve yüksek olan
 38. El-Kebîr (Zikir Adedi: 232) – En büyük olan
 39. El-Hafîz (Zikir Adedi: 998) – Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, her şeyi afat ve beladan koruyan, muhafaza eden
 40. El-Mukît (Zikir Adedi: 550) – Bilen, tayin eden. Her yaratılmışın rızkını veren
 41. El-Hasîb (Zikir Adedi: 80) – Herkesin ve her şeyin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen. Mahlukatına kafi olan
 42. El-Celîl (Zikir Adedi: 73-5.329) – Azamet sahibi olan, Celil ve ululuk sahibi olan
 43. El-Kerîm (Zikir Adedi: 270) – Lûtfu ve Keremi çok geniş olan, Çok ikram edici olan
 44. Er-Rakîb (Zikir Adedi: 312) – Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan
 45. El-Mücîb (Zikir Adedi: 55-3.025) – Kendine yalvaranların isteklerini veren, duaları kabul eden
 46. El-Vâsi’ (Zikir Adedi: 137) – Lütfu bol, geniş olan
 47. El-Hakîm (Zikir Adedi: 78-6.084) – Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli, hikmet sahibi olan
 48. El-Vedûd (Zikir Adedi: 20-400) – İyi kullarını seven, rızasına indiren ve sevilmeye layık olan
 49. El-Mecîd (Zikir Adedi: 57-3.249) – Şanı, şerefi çok üstün, yüce olan
 50. El-Bâis (Zikir Adedi: 573) – Ölüleri dirilten, kabirlerden yeniden çıkaran
 51. Eş-Şehîd (Zikir Adedi: 319) – Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan
 52. El-Hakk (Zikir Adedi: 108) – Hakk, varlığı hakikî bulunan, Ahirette hakkı batıldan ayıran, hak sahiplerine haklarını veren
 53. El-Vekîl (Zikir Adedi: 66) – Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden
 54. El-Kavî (Zikir Adedi: 116) – Pek kuvvetli
 55. El-Metîn (Zikir Adedi: 500) – Pek güçlü
 56. El-Veliyy (Zikir Adedi: 46-2.116) – Sevdiği kullarının, seçkin kullarının dostu olan
 57. El-Hamîd (Zikir Adedi: 62-3.844) – Ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen
 58. El-Muhsî (Zikir Adedi: 148) – Sonsuz varlığının, bir bir her şeyin sayısını bilen
 59. El-Mübdi (Zikir Adedi: 57) – Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan
 60. El-Muîd (Zikir Adedi: 124) – Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan
 61. El-Muhyî (Zikir Adedi: 68) – İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık ve hayat veren
 62. El-Mumît (Zikir Adedi: 490) – Canlı bir mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren
 63. El-Hayy (Zikir Adedi: 18-324) – Ezeli ve Ebedi Diri olan, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi olan
 64. El-Kayyûm (Zikir Adedi: 156) –  Gökleri ve yeri her şeyi tutan, Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen, evveli olmayan
 65. El-Vâcid (Zikir Adedi: 14-196) – İstediğini, istediği vakit bulan
 66. El-Mâcid (Zikir Adedi: 48) – Kadri ve şanı büyük, kerem ve müsamahası bol
 67. El-Vâhid / El-Ehad (Zikir Adedi: 19-3.669) – Tek. Zatında, sıfatlarında, isimlerinde ortağı ve benzeri olmayan, Asla ortağı ve benzeri olmayan
 68. Es-Samed (Zikir Adedi: 134) – Her şey Ona muhtaç, fakat O hiçbir şeye muhtaç olmayan, İhtiyaçları gideren
 69. El-Kâdir (Zikir Adedi: 305) – Dilediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan
 70. El-Muktedir (Zikir Adedi: 744) – Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden
 71. El-Mukaddim (Zikir Adedi: 184) – Dilediğini ileri geçiren, öne getiren, öne alan
 72. El-Muahhir (Zikir Adedi: 847) – Dilediğini erteleyen, geri koyan, arkaya bırakan
 73. El-Evvel (Zikir Adedi: 37) – Başlangıcı olmayan, Her şeyden önce var olan
 74. El-Âhir (Zikir Adedi: 801) – Sonu olmayan, Her şey helak olduktan sonra geri kalan
 75. Ez Zâhir (Zikir Adedi: 1.106) – Her şeyde görünen, Varlığı sayısız delillerle açık olan
 76. El-Müteâlî (Zikir Adedi: 551) – Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her halden pek yüce olan, Yüceliği tasavvur edilemeyen
 77. El-Bâtın (Zikir Adedi: 62) – Akılların idrak edemeyeceği yüceliği gizli olan
 78. El-Vâlî (Zikir Adedi: 47) – Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare eden
 79. El-Berr (Zikir Adedi: 202) – Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan
 80. Et-Tevvâb (Zikir Adedi: 409) – Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan
 81. El-Müntekim (Zikir Adedi: 630) – Günahkarlara, adaletiyle, müstahak oldukları cezayı veren
 82. El-Afuvv (Zikir Adedi: 156) – Çokça Affeden, mağfiret eden
 83. Er-Raûf (Zikir Adedi: 287) – Merhamet edici, Pek şefkatli olan
 84. Mâlikü’l-Mülk (Zikir Adedi: 212) – Mülkün ebedi ezeli ve asıl sahibi olan
 85. Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm (Zikir Adedi: 1.100) – Hem azamet sahibi, hem fazl-ı kerem sahibi olan
 86. El-Muksit (Zikir Adedi: 209) – Hükmünde ve işlerinde adaletli olan
 87. El-Câmi (Zikir Adedi: 114) – Dilediğini istediği zaman istediği yerde toplayan
 88. El-Ganî (Zikir Adedi: 1.060) – Çok zengin, hiç bir şeye muhtaç olmayan
 89. El-Muğnî (Zikir Adedi: 1.100) – Dilediğine zenginlik veren, müstağni kılan
 90. El-Mâni’ (Zikir Adedi: 161) – Dilediği şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen
 91. Ed-Dârr (Zikir Adedi: 1.001) – Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana uğratan
 92. En-Nâfi’ (Zikir Adedi: 201) – Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran
 93. En-Nûr (Zikir Adedi: 256) – Alemleri aydınlatan, nurlandıran dilediğine nur eden, nur olan
 94. El-Hâdî (Zikir Adedi: 20-400) – Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan
 95. El-Bedî’ (Zikir Adedi: 86) – Örneksiz, misalsiz, acayip ve hayret verici alemler yaratan, Benzersiz, hayret verici alemler yaratan
 96. El-Bâkî  (Zikir Adedi: 113) – Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan
 97. El-Vâris (Zikir Adedi: 707) – Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi
 98. Er-Reşîd (Zikir Adedi: 514) – Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran
 99. Es-Sabûr (Zikir Adedi: 298) – Çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam almayan

Allah’ın 99 ismi Esmaül Hüsna Anlamları ile birlikte

Esmaül Hüsna her gün okunur mu?

Haftanın her gününe göre okunacak Esmaül Hüsna isimleri Ebced değerlerine göre belirlenir. Eski âlimler bu isimleri ebced sayılarına göre tesirli ve daha faziletli olduğu günleri belirlemişlerdir. Esmaül Hüsna’da geçen tüm ismi şerifler her gün Allah rızası için ve her türlü istek ve sıkıntılarınız için okunabilir. Eğer gününde ve saatinde okunursa daha tesirli olur. Daha fazla bilgi için Günlük Okunacak Esmaül Hüsna sayfamızı ziyaret edebilirisiniz.

Allah’ın 99 ismi ve Anlamları

Allahü Teala’nın Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi ve Türkçe Anlamları.. Büyük faziletleri bulunan Allah’ın 99 ismi sırasıyla Esmaül Hüsna

Allah’ın 99 ismi Esmaül Hüsna

İlgili Makaleler

3 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün