Esmaül Hüsna

El Gafur Esması Anlamı ve Zikri, Fazileti, Faydaları

Allah'ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan El-Gafur ne demek, anlamı, zikri, faziletleri nelerdir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü

El-Gafur Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan El-Gafur ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü

El-Gafur

Affı ve mağfireti pek çok olan, çok bağışlayan, mağfiret eden

Anlamı

Çok bağışlayan, affı ve mağfireti pek çok olan, mağfiret eden, Kullarının günahlarını, kusurlarını örten, onları hemen cezalandırmayan ve bağışı, mağfireti bol olan anlamına gelir.

Bediüzzaman Hazretleri Gafur ve Rahîm isimleri hakkında Risale-i Nur, Lem’alar adlı eserinde şöyle ifade etmiştir:

Cenâb-ı Hakkın Gafûr, Rahîm gibi iki ismi, tecellî-i âzamla ehl-i imana teveccüh ediyor. Ve Kur’ân-ı Hakîmde peygamberlere en mühim ihsanı mağfiret olduğunu gösteriyor ve onları istiğfar etmeye davet ediyor. Bismillâhirrahmânirrahîm kelime-i kudsiyesini her sûre başında tekrar ile ve her mübarek işlerde zikrine emretmesiyle, kâinatı ihata eden rahmet-i vâsiasını melce ve tahassungâh gösteriyor. (On Üçüncü Lem’a)

Allahu Teala’nın Gafur ve Rahîm ism-i şerifleri ehl-i iman için mağfirete, bağışlanmaya sebeptir. Kuran-ı Kerim’de her sure başında tekrar eden Bismillâhirrahmânirrahîm kelimesi ile kainatı kaplayan rahmetini, mağfiretini iman edenlere sığınak ve koruyucu yapıyor.

Arapça Yazılışı:

El-Ğafûr : الغفور
Yâ Ğafûr : يَا غَفُورُ

Cenâb-ı Hakkın Gaffar ismiyle Gafur ismi arasındaki ince farkı, İmam Gazâlî Hazretleri şöyle açıklamaktadır:

“Gaffar, tekrar tekrar affeden demektir. Gafur ise, affediciliği tam olup, afv ve mağfiretin en ileri derecesinde bulunan anlamına gelir.”

De ki: “Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları affeder. Çünkü O; Gafûr’dur (çok bağışlayandır), Rahîm’dir (çok merhamet edendir).” (Zümer Sûresi 53)

Ebced değeri, zikir günü;

Ebced değeri ve zikir sayısı; 1286
Zikir günü; Pazar
Zikir saati; Güneş (Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası)

Özellikleri, Faziletleri ve Faydaları:

 • El-Gafur ism-i şerifinin zikrine tam bir ihlasla devam eden kimse Cenab-ı Hakk’ın af ve mağfirete nail olur, korktuğu veya zarar dokunmasından çekindiği şeylerden emin olur, korunur.
 • Zalim veya zulmünden çekindiği kimseler için El-Gafur ism-i şerifini zikrederse zarar ve zulümlerinden korunur.
 • Cuma namazından sonra 100 kere “Ya Gafûr celle celâlühû” ism-i şerifini okuyan Allah-u Teala’nın izniyle affa ve mağfirete nail olur.
 • Birbirine dargın veya düşman olan iki kimseyi barıştırmak için 1286 kere “Ya Gafûr celle celâlühû” okunarak dua edilirse, dargın kişiler arasındaki soğukluk ve düşmanlık gider, kısa sürede barışırlar.
 • Baş ağrısı çeken kimse “Ya Gafûr celle celâlühû” ism-i şerifini okumaya devam ederse şifa bulup iyileşir.
 • Her gün 1286 kere “Ya Gafûr” zikrine devam eden kötü huylarından kurtulur, günahları af olunur.
 • Ölümü yaklaşan, ölüm anında dili tutulan ve şehadet kelimesi getiremeyen ağır hastalara El-Gafur ism-i şerifi ve Seyyidü’l istiğfar duası yazılırsa ve okunursa dili çözülür ve ölümü kolay olur.
 • Her farz namazın peşinden okumaya devam edenlere ruhaniler gelerek dilek ve hacetlerini gidermek için yardımcı olurlar.
 • El-Gafur ism-i şerifi fakirlikten ve maddi sıkıntılardan kurtulmak için okunması tavsiye edilmiştir.
 • İç alemini karışıklıktan kurtarmak isteyen bu mübarek ism-i şerifi okumayı vird edinmelidir.

Kuran’da Geçen El-Gafur Esmasından Bazı Ayetler

 (O ki) günahları mağfiret eden, tövbeleri kabul eden, cezası şiddetli olan, ihsan, fazl ve kerem sahibi olandır. O’ndan başka İlâh yoktur. Dönüş, O’nadır. (Mu’min Suresi 3)

Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki O, mutlak Azîz (yüce ve üstün) güç sahibidir, Gaffar (çok bağışlayandır). (Zümer, 5)

De ki: “Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları affeder. Çünkü O; Gafûr’dur (çok bağışlayandır), Rahîm’dir (çok merhamet edendir).” (Zümer Sûresi 53)

Allah, kendilerine mükâfatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da artırsın diye (böyle yaparlar). Şüphesiz O, çok Gafûr’dur (mağfiret eden), Şekûr’dur (şükredilen). (Fatır Suresi 30)

Kullarıma haber ver, Muhakkak ki; Ben Gafur’um (mağfiret edenim) ve Rahîm’im (rahmet edenim). (Hicr Suresi 49)

İşte böyle, kim maruz kaldığı şey kadarı ile ikab eder (karşılık, ceza verir), sonra da ona azgınlık yapılırsa (haklarına tecavüz edilirse) Allah ona mutlaka yardım eder. Muhakkak ki Allah, çok bağışlayıcı, af ve mağfiret edicidir. (Hacc Suresi 60)

وَاسْتَغْفِرِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٦﴾

Vestagfirillâhi innallâhe kâne gafûran rahîmâ(rahîmen).

ve Allah’tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah, Gafur’dur (çok mağfiret edendir), Rahîm’dir (çok merhamet edendir).

(Nisa Suresi 106)

Kim bir kötülük yapar yahut kendine zulmeder, sonra da Allah’tan bağışlama dilerse, Allah’ı çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur. (Nisa Suresi 110)

Her kim de işlediği zulmünün arkasından tövbe edip durumunu düzeltirse kuşkusuz, Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. (Maide Suresi 39)

Cevşen-ül Kebir’den

56.Bölüm

Ve es’elüke biesmâike

Yâ Afüvv
Yâ Gafûr
Yâ Vedûd
Yâ Şekûr
Yâ Sabûr
Yâ Rauf
Yâ Atûf
Yâ Kuddûs
Yâ Hayy
Yâ Kayyûm

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâne’l-emânü ecirnâ mine’n-nâr.

Allah’ım! Sen’den şu güzel isimlerinin hakkı için istiyor, Sana yalvarıyorum:

 1. Ey kullarını çok çok affeden Afüvv,
 2. Ey kullarının günahlarını bağışlayan Gafûr,
 3. Ey çok sevilen ve Kendisine yöneleni ve tevbe edeni seven Vedûd,
 4. Ey kullarının az amellerine karşı çok mükâfat veren Şekûr,
 5. Ey günahkârlara ve âsilere cezâ vermede acele etmeyen ve sabır isteyenlere sabır veren Sabûr,
 6. Ey çok şefkat sahibi Raûf,
 7. Ey nihayetsiz merhamet sahibi Atûf,
 8. Ey her türlü kusurun ötesinde, son derece münezzeh ve pâk olan Kuddûs,
 9. Ey her zaman var olan ve hayat ile mevsuf olan Hayy,
 10. Ey varlığı Kendinden olan, bulunduğu hâl üzere dâim duran ve bütün varlıkları varlıkta tutan Kayyûm,

56-Sübhânsın yâ Rab! Sen’den başka yoktur ilâh! Emân diliyoruz Sen’den, Koru bizi Cehennem’den!

Allah’ın 99 ismi ve Anlamları

Allahü Teala’nın Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi ve Türkçe Anlamları.. Büyük faziletleri bulunan Allah’ın 99 ismi sırasıyla Esmaul Hüsna

 

İlgili Diğer Konular

 

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. “Allah, bütün günahları affeder. Çünkü O; Gafûr’dur” Allah razı olsun. emeğinize sağlık bilgiler için teşekkür ederim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün