İslamNamaz

Recep Ayında Kılınacak Namaz

Recep Ayı Namazı Nedir? Nasıl Kılınır? Recep ayında kılınacak namaz var mıdır? Recep ayında kaç rekat namaz kılınır? Recep ayında kılınacak 30 rekat namaza nasıl niyet edilir?

Recep ayında kılınacak namaz var mıdır? Recep Ayı Namazı Nedir? Nasıl Kılınır? Recep ayında kaç rekat namaz kılınır? Recep ayında kılınacak 30 rekat namaza nasıl niyet edilir? Recep ayı ibadetleri neler ilk gece kılınacak namazı kaç rekat? 2023 yılı Recep ayının ilk günü ne zaman başlıyor?

İslam dininde mübarek olduğu bilinen üç ayların başlangıcı olan Recep ayı içerisinde birçok fazileti bulunan bir ay olarak bilinmektedir. 2023 yılında idrak edeceğimiz 3 ayların ve Haram aylardan ilki olan Recep ayı 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlıyor. Hazreti Peygamberin birçok hadisinde Allah’ın ayı olduğu ifade edilen Recep ayı için af ve mağfiret kapılarının açık olduğu bir ay olarak bildirilmektedir.

Peki Recep ayında kılınması gereken 30 rekat namaz hangisidir? 30 rekat recep ayı namazı nasıl kılınır, hangi dualar edilir? Recep ayı namazı duaları, Arapça yazılışı ve Türkçe okunuşu… Recep ayında 30 rekat namaz kılmanın fazileti nedir? Recep ayı namazında ne okunur?

İslam dininde kılınan ilk namaz

Hicri Recep Ayı’nın 27 gecesinde yaşanan Miraç hadisesinde, Allahu Teala başlangıçta 50 vakit olarak emredilmiş olan namaz ibadetini, Rasûl-i Ekrem (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimizin niyazı ve müteaddid mürâcaatı ile beş vakte indirmiştir.

Aynı zamanda Allahu Teala’nın lütuf ve rahmeti olarak 50 vakit sevabı verileceği müjdelenmiştir. Dolayısıyla 28 Receb günü (Hicretten 1 yada 16 ay önce) İslam dininde ilk defa 5 vakit namaz kılınmaya başlanmıştır.

Receb Ayında Kılınacak Namaz

İslam dininde Mübarek Üç ayların ilki olan Receb-i şerif ayı haram aylardandır ve Şehrullah yani Allahın ayıdır. Bu aya namaz kılarak ve oruç tutarak, hürmet ve ta’zim etmek çok faziletli ibadetlerdendir.

Bu ayda duha, evvabin ve teheccüd namazı gibi günlük nafile namazlar kılınabilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından hususiyetle tavsiye edilen 30 rekatlık namazıda kılmakta faide vardır. Münafıklara bu namazı kılmanın nasip olmayacağı rivayet olunmuştur.

Receb Ayının 1’i ile 10’u arasında, 11’i ile 20’si arasında ve 21’i ile 30’u (veya 29) arasında olmak üzere sadece birer defa kılınacak 10’ar rekat Hacet Namazı vardır. Bu üç namazın da kılınış aynıdır. Yalnızca namazların sonlarında okunacak dualarda fark vardır.

  • 1 Recep 1444 – 23 Ocak 2023 Pazartesi
  • 15 Recep 1444 – 6 Şubat 2023 Pazartesi
  • 29 Recep 1444 – 20 Şubat 2023 Pazartesi

Bu namazlar, akşamdan sonrada, yatsıdan sonrada kılınabilir. Fakat cuma ve pazartesi gecelerinde ve bilhassa teheccüt vaktinde kılınması eftaldir.

Kılınışı:

Hacet namazına şu niyetle başlanır:

“Ya Rabbi, teşrifleriyle dünyayı nura gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Receb-i Şerif hürmetine, beni feyz-i ilahine, afv-ı ilahine, rıza-i ilahine nail eyle, abid, zahit kullarının arasına kaydeyle, dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyle, rıza-i şerifin için niyet ettim Hacet Namazı kılmaya”

‘Allahüekber’ diyerek namaza başlanır. Her rek’atte 1 Fâtiha, 3 Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn, 3 İhlâs-ı şerif okuyup, 2 rek’atte bir selâm verilir. Böylece 10 rek’at tamamlanır.

İlk 10 gün

İlk 10 gün içinde kılınan namazdan sonra, 11 defa “La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuyi yyümiit. Ve hüve hayyün la yemüütü biyedihil hayr. Ve hüva alaa külli şeyin kadir” okunup dua edilir.

Arapça Yazılışı:

لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِير

Anlamı: “Allah’tan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. O birdir; Onun hiçbir şeriki yoktur. Mülk Ona ait, hamd Ona mahsustur. Hayatı veren de O’dur, ölümü veren de O’dur. O, kendisine asla ölüm ârız olmayan Hayy-ı Ezelîdir. Bütün hayır Onun elindedir. O her şeye hakkıyla kàdirdir. Her şeyin ve herkesin dönüşü de O’nadır.”

İkinci 10 gün

İkinci 10 gün içinde yani Receb’in 11’i ile 20’si arasında kılınan 10 rekatten sonra 11 defa: “İlahen vahıden ehaden sameden ferden vitren hayyen kayyumen daimen ebeda” okunup dua edilir.

Arapça Yazılışı:

اِلهًا وَاحِدًا اَحَدًا صَمَدًا فَرْدًا وِتْرًا حَيًّا قَيُّومًا دَائِمًا اَبَدًا

Üçüncü 10

Üçüncü 10 gün içinde, yani Receb’in 21’i ile 30′ u arsında kılınan 10 rekatten sonra da 11 defa:

“Allâhümme lâ mânia limâ a’tayte, velâ mu’tiye limâ mena’te, velâ raadde limâ kadayte, velâ mübeddile limâ hakemte, velâ yenfeu ze’l-ceddi minke’l-ceddü. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhâb. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhâb. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-kerîmi’l-vehhâb. Yâ vehhâbü yâ vehhâbü yâ vehhâb” okuyup duâ edilir.

Arapça Yazılışı:

الْعَلِىِّ رَبِّىَاَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ وَلاَ مُبَدِّلَ لِمَا حَكَمْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ سُبْحَانَ رَبِّىَ اْلاَعْلَى الوَهَّابِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَلِىِّ اْلاَعْلَى الوَهَّابِ سُبْحَانَ الْعَلِىِّ اْلاَعْلَى الْكَرِيمِ الوَهَّابِ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّاب

Anlamı: Vermediğini de verecek hiç kimse yoktur. Senin katında hiçbir varlık sahibine varlığı fayda verecek değildir. Karşılıksız bolca veren, sonu gelmeyen bağışların sahibi olan Rabbim; Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih edip, kemâl sıfatlarla tavsif ederim.

Bu 30 rekat namazın ilk ve ikinci onunu herhangi bir sebeple kılamayan kimse hepsini (30 rekatın tamamını) son 10 gün içerisinde de kılabilir.

  • Bu namaz, Mü’minle münafığı ayırır. Bu 30 rekat namazı kılanlar hidayete ereler.
  • Münafıklar bu namazı kılamazlar. Bu namazı kılanın kalbi ölmez.

Bu namazlar, akşam namazından sonra da, yatsıdan sonra da kılınabilir. Fakat, Cuma ve Pazartesi gecelerinde ve bilhassa teheccüd vaktinde kılınması efdal ve faziletlidir.

Recep ayı ilk akşamında kılınacak namaz

Bir hadis-i şerifte Rasûlüllâh (SAV) ashâbına hitaben:

“Her kim, recebin ilk gecesinde akşam namazını kıldıktan sonra; bir Fatiha ve bir ihlas ile yirmi rekat namaz kılar ve onlar arasında on selam verirse onun sevabının ne kadar büyük olduğunu biliyor musunuz? Şüphesiz Rûhu’l-Emîn olan Cibrîl onu bana bildirdi” buyurmuştur.

Ashâb: “Allah-u Te’âlâ ve Rasûlü bilir” deyince Rasûlüllah (SAV): “Allâh-u Te’âlâ onu, canı, malı, âilesi ve çocukları hakkında korur. Bu kişi, kabir azabından korunur, hesapsız ve azapsız bir şekilde sıratı şimşek gibi geçer” buyurdu.

Recep ayı ilk akşamında kılınacak namaza ‘Niyet ettim Allah rızası için Recep ayı namazı kılmaya’ şeklinde niyet edilir.

Bu namaz 20 rekâttır. Her rekâtında bir Fatiha ve bir ihlas suresi okunur ve 2 rekatta bir selam verilir.

Recep Ayında Kılınacak Namazın Fazileti

Recep ayında kılınması tavsiye edilen bu namaz 1’i ile 10’u, 10’u ile 20’si, 20’si ile 30’u arasında birer kez kılınır. İslami takvime göre günler bir gün önce akşamdan girdiğinden dolayı ertesi günün tarihine itibar edilir. Yani mesela ilk 10 gün için olan süre, Cemaziyelahir’in son gününü Receb-i Şerif’in ilk gününe bağlayan gece başlayıp, Recep ayının 9’unu 10’una bağlayan gece son bulmuş olur.

Bu namaz, mü’min ile münafığı ayırır. Bu 30 rek’at namazı kılanlar, hidayete erer. Münafıklar bu namazı kılamazlar. Bu namazı kılanın kalbi ölmez. Bu 30 rekât namaz Resulullah Efendimiz’in (s.a.v) berberi, Aşere-i Mübeşşere dışında cennetle müjdelenen Selmân-ı Fârisî (r.a.) Hazretleri tarafından rivayet edilmiştir.

Selmân-ı Fârisî (r.a.), Allah’ın Sevgilisi Hz. Muhammed’in (SAV) şöyle buyurduğunu anlatır:

“Ey Selman, Receb ayında 30 rekât (İlk günü 10 rekat, 15. günü 10 rekat ve son gün 10 rekat) kılan Mümin ve Mümine her rekatta bir defa Fatiha Suresi, üç defa İhlas Suresi ve üç defa Kafirun Suresi okur ki Allah onların günahlarını bağışlar ve bir ayı oruçlu gibi sevaplandırır. Gelecek sene de namazında sebat edenlerden olur. Onun için günlük amel, şehidin ameli gibidir. Bedir Şehitleri ile diriltilecektir. Onun için her günün orucu, bir senelik ibadet için yazılır. Mertebesi 1000 kat daha yükseğe çıkarılır.”

Eğer Receb ayının tamamını oruçlu tutar ve bu nafile namazı kılarsa, Allah onu Cehennem ateşinden kurtarır, ona vacib olan Cennetini verir ve yakınlığını ona bahşeder. Cebrail hazretleri; “Ya Muhammed (sav), bu seninle müşrikler ve münafıklar arasındaki alâmettir, çünkü münafıklar bu namazı kılmazlar” diye haber verdi.

Kaynak: Dua ve İbadetler, Fazilet Neşriyat

Benzer Konular

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün