Gündemİslam

2024 Recep ayı ne zaman başlıyor? Fazileti ve Önemi Nedir?

Miladi Yeni yıl ile birlikte İslam dininde Hicri aylardan yedincisi olan 2024 Recep ayı 12 Ocak Cuma günü itibariyle başlıyor.

Recep ayı ne zaman başlıyor? 3 ayların başlangıcı ne zaman 2024? Recep ayı içerisinde hangi kandil geceleri var? Bugün Recep ayının kaçı? Miladi Yeni yıl ile birlikte İslam dininde Hicri aylardan yedincisi olan 2024 Recep ayı 12 Ocak Cuma günü itibariyle başlıyor.

Recep ne demek? İslâm alemi açısından önemi ve fazileti yüksek olan Recep Ayı ne zaman başlayacak? Hangi Hicri aydayız ve yıldayız? Recep ayı hangi aydır? Recep ayının önemi nedir? Miladi takvime göre hangi güne denk geliyor? Bu ayda hangi ibadetler yapılır, nasıl ihya edilir? Recep ayında çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? İslam takvimine göre 12 ay hangileridir? 2024 Yılında Üç Aylar (Receb, Şaban, Ramazan) Ne Zaman?

Cemâziyelâhir ayının son günleri yaşanmaya başlarken Recep ayı ne zaman başlayacak? Recep ayının ilk gecesi hangi gün? Recebin kaçıncı günündeyiz 2024? Recep ayında oruç ne zaman tutulur? Recep ayının 27 gecesi hangi gün? gibi sorular araştırma konusu oldu. İşte Recep Ayı hakkında tüm bilgiler…

Recep ayı ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler ve hicri aylar takvimine göre 1 Recep 1445 – Miladi takvime göre 12 Ocak 2024 Cuma günü itibariyle başlamaktadır. 10 Şubat 2024 Cumartesi günü ise Recep ayının son günüdür.

Hicri aylardan Recep Ayının başlamasıyla aynı zamanda İslam dünyasında mübarek aylar olarak bilinen üç aylar da başlamış olacak.

Recep Anlamı Nedir?

Recep ayı, Hicri Aylardan Cemâziyelâhir ayından sonra, Şaban ayından önce gelen aydır. Hicri aylardan yedinci ay olan Recep Ayı, Üç Ayların başlangıcı olarak kabul edilir.

Kelime anlamı olarak Recep; “korkmak; saygı, onur duymak, tâzim göstermek” anlamlarına gelir, Arapça kökenli ‘recb’ kelimesinden türeyen receb kelimesi saygı duyulan ve savaşmanın haram kabul edildiği dört haram aydan birinin adıdır.

Receb’in ‘Receb-ul Asabb‘ olarak da anıldığını biliyor muydunuz? Bunun nedeni, Allah’ın bu ayda sayısız nimet ve lütfu ile rahmetinin bu ayda bol bol yağmasıdır. Benzer şekilde Receb, Tevbe Ayı (tövbe) ve İstiğfar Ayı (istiğfar ayı) olarak da bilinir.

Mukaddesliğini daha da vurgulamak için Receb’e, olağanüstü bir şekilde onurlandırıldığı, hürmet edildiği ve büyütüldüğü anlamına gelen ‘receb-i mürecceb’ de denir.

Ayrıca buna “Sağır ve sessiz Receb” anlamına gelen “Receb-i Asamm” da denir. Bunun nedeni, Receb’de savaşmak, atışmak yasak olduğu için kılıçların sesini duyamazsınız.

Son olarak, bahsetmek istediğimiz Arapça yazımda (Recep: رجب) bir dil harikası daha var. Bazı âlimler Receb’in diğer derin kelimeleri temsil eden üç harften müteşekkil olduğundan bahsetmişlerdir:

 • Ra – Rahmah: Rahmatu-Allah’ı temsil eden, Allah’ın rahmeti
 • Cim – Celal: Allah’ın cömertliği olan Celal Allah’ı temsil eder
 • Be – Birr: Birru-Allah, Allah’ın lütfu ve birliğini temsil eder

Görüldüğü gibi Receb’in anlamı bile pek çok yönden faziletlerini yansıtmaktadır.

Recep Arapça Yazılışı: رجب

Recep ayı kaç gün çeker?

Recep ayı ne zaman başlar, ne zaman biter?

2024 yılı itibariyle idrak edeceğimiz Hicri aylardan Recep ayı 23 Ocak Pazartesi günü başlıyor. Bu yıl 30 gün çeken Recep ayı 20 Şubat tarihinde sona erecek.

Bir sonraki hicri 8. ay olan Şaban ayı (Hicri 1445) 11 Şubat 2024 Pazar günü başlar.

2024 Recep ayının ilk gecesi ne zaman?

İlahi rahmetin ve bereketin arttığı, huzur ve sükunetin kalplere zuhur verdiği ve rahmet dalgalarının coştuğu üç aylar, Recep ayının ilk gecesi 11 Ocak 2024 Perşembe, ilk günü ise 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak.

Âlimler Recep ayının ilk gecesinde Allah’a yönelmemizi tavsiye ederler. Rivayet edildiğine göre beş gece vardır ki, duâ reddedilmez: Recep ayının birinci gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesi, Perşembe gecesi, Ramazan Bayramından önceki gece ve Kurban Bayramından önceki gece.

Peygamber Efendimiz (sav) ilk gece hilali gördükten sonra şu duayı okurdu:

Allah’ım, Receb ve Şaban’da bizim için bol bereketler yağdır, bizi Ramazan’a selametle ulaştır, bol rızık ihsan et ve dosdoğru (oruç ve namaz) kıl, sözlerimize dikkat ederek, gözümüzü çirkinlikten (haramdan) çevir; Oruçlu olduğumuz halde bizi aç ve susuz bırakma.

Receb, onu takip eden hayır aylarının anahtarıdır. Bu nedenle bu İmam Ebu Bekir el-Verrak şöyle dedi: “Tohumları Receb ayında ekersin, Şaban’da sularsın ve Ramazan’da ürününü biçersin. Receb rüzgar gibidir, Şaban bulut gibidir ve Ramazan yağmur gibidir.”

Recep Ayının Dindeki Yeri

Arap dünyasında İslamiyet’ten önce cahiliye döneminde “Recep ayı” kutsal bir aydı. Bu ayda tanrılar için kurban kesilir ve savaşlar da haram sayılırdı. Recep Ayı’nın fazileti ve önemiyle ilgili rivayet edilen hadisler çoktur.

Hz. Resul-ü Ekrem Efendimizden (s.a.v)’den nakledilen hadis-i şerifte:

“Recep ayı Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır.” (Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, 1/423)

Ayrıca Peygamber Efendimizden (s.a.v) nakledildiğine göre, “Her kim Recep ayında bir gün oruç tutarsa, bir ay boyunca oruç tutmuş gibi olur.” buyurmuşlardır.

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

Kuran-ı Kerim’de Tevbe Suresi 36. ayette geçen;

“Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah’a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekûn savaşıyorlarsa, siz de onlarla topyekûn savaşın. Bilin ki Allah, kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.”

Ayette kastedilen aylardan birinin de Recep Ayı olduğu ifade edilir.

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

Recep Ayının Fazileti ve Önemi Nedir?

Hicri Takvimin 7. ayı olan bu ay, Müslümanlar arasında kutsal olan üç ayların başlangıcı ve içerisinde 2 kandil barındıran önemli ve faziletli bir aydır.

Mübarek üç ayların başlangıcı ve ilahi rahmet kapılarının açıldığı, mübarek kandil ve gecelerin yaşanacağı bir aydır Recep ayı. İslam dinine göre Mübarek sayılan bu aylarda, gün ve gecelerde yapılması tavsiye edilen dualar, ibadetler, ilahi rıza ve manevi mertebelere kavuşmak için oldukça önem arz etmektedir.

Resul-ü Ekrem Efendimiz “Recep ayı Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır.” buyurmuşlardır.

Receb, Allahu Teâlâ’nın ayıdır. Bu ayda Allahu Teala günahları bağışlar, ilahi rahmetinin kapılarını inanan Mü’min kullarına açar.

Receb (رجب) kelimesinin “Re” harfi, Allah’ın rahmetine; “Cim” harfi, Allah’ın cömertliğine; “Be” harfi, Allah’ın ihsanına, nimetine delalet eder.

Allah Teâlâ Receb ayında, başından sonuna kadar kullarına üç şekilde izzet ve ikramda bulunur. Bunlardan birisi, az bir emek ve gayretle bol rahmet ve bereket; ikincisi, bu aya hürmet eden kullarına cömertlikte sınırsız, bol bol vermesi; üçüncüsü ise zahmetsiz, cefasız birr u ihsandır ki, iyilik üzerine iyilik, yardım üzerine yardım, bağışlama üzerine bağışlamadır.

Bir Hadis-i Kudsi’de;

بِالْفَرَرئِضِ نَجَى مِنِّى عَبْدِى وَ بِالنَّوَافِلِ يَتَقَرَّبُ اِلَىّ

“Farzları yerine getirmekle kulum benim azabımdan kurtulur, nafileleri yapmakla da bana yakınlık kazanır.” buyrulmuştur. (Buhari-Muslim)

Recep ayının ilk Cuma gecesini (Regaib gecesini) ihya edene (saygı gösterene) Allahü teâlâ kabir azabını göstermez, duâlarını kabul eder.

Receb Ayının İlk Cuması (Regaib Kandili)

İslam âleminde mübarek sayılan ve üç aylar olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları içerisinde idrak edeceğimiz kandiller arasındaki ilk kandil Regaip Kandili’dir. Üç aylardan ilki olan Recep Ayı’nın ilk Cuma gecesi Regaip Kandili kutlanır. (Bu yıl 26 Ocak’ta)

Recep Ayının 27. Gecesi (Miraç Kandili)

Recep Ayı ve Üç Aylar içerisinde idrak edeceğimiz ikinci kandil, Receb ayının 27. gecesi Miraç Kandili’dir. (Bu yıl 6 Şubat 2024 Salı gününe denk geliyor.)

“Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu (Muhammed -aleyhissalâtü vesselâm-’ı) Mescid-i Harâm’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz O, gerçekten her şeyi işiten ve hakkıyla görendir.” (İsrâ Suresi 1. Ayet)

Recep Ayında Meydana Gelen Olaylar

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in hayatında, sahabe ve Ashab-ı Kiram’ın hayatlarında Receb ayında meydana gelen İslam dini ve Müslümanlar için önemli olaylardan bazıları şunlardır;

Arap-Bizans savaşlarının en büyük muharebesi olan ve Halid bin Velid komutasındaki İslam ordusuyla Bizans İmparatorluğu’nun Yermük’te yaptığı Yermük Muharebesi, Recep ayında gerçekleşti. Bu savaşta, askerî dehasını ortaya koyan Hâlid b. Velîd, Resûl-i Ekrem’in kendisine verdiği “Seyfullah”

unvanı yanına bir de Suriye fâtihi unvanını kazandı. Yermük Muharebesi, 12 Receb 15 (20 Ağustos 636) tarihinde başladı, yaklaşık 6 gün sürdü ve Müslümanların zaferiyle sonuçlandı.

12 Recep – Emevîlerin ikinci halifesi Yezîd bin Muâviye (I. Yezîd), 12 Receb 60 yılında öldü. Bunun üzerine oğlu II. Muaviye yerine halife oldu.

12 Recep – Hz. Peygamber Efendimizin (s.a.v) amcası ve sahabesi Abbas b. Abdulmuttalib, Hicri Recep 32 yılında, Miladi Şubat 653’te 85 yaşında öldü.

13 Recep – Müminlerin emiri, Dört büyük halifeden Hz. Ali (ra), Recep ayının on üçünde (Hicretten 21 veya 23 yıl önce) Mekke’de dünyaya geldi.

15 Recep – Hz. Peygamber (s.a.v)’in ilk kız torunudur ve Hz. Ali (ra) ve Hz. Fatıma’nın (ra) kızı Hz. Zeynep (ra), Hicretin 63 yılında Recep ayının on beşinde, eşi Abdullah b. Cafer ile Şam’a yaptığı bir yolculukta vefat etti ve orada da defnedilmiştir.

19 Recep – Hz. Peygamber’in Bizanslılar’a karşı düzenlediği Tebük Seferi, 19 Recep 9 yılında meydana geldi. Tebük Seferi yaklaşık elli gün sürdü.

26 Recep – Hz. Peygamber’in babası Abdullah ile amcası Zübeyr’in öz kardeşi Ebû Tâlib’in vefat ettiği ay ve gün konusunda farklı görüşler bulunmakta birlikte genel görüş olarak Hz. Ebu Talib, hicretin ikinci yılı (bi’setin 10. yılı) Recep ayının 26. günü ve Hz. Hatice’nin vefatından üç gün sonra 85 yaşında iken vefat etmiştir. Bazı kaynaklar ise, Zilkade ve Şevval ayının ortasında öldüğünü bildirmektedir.

Bi’set günü

Hz. Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi vessellem), Peygamberlikle şereflendiği “Bi’set günü” olarak tanımlanan gün Recep ayının 27’sinde gerçekleşmiştir.

Peygamber Efendimiz (sav), 40 yaşında Mekke şehri yakınlarında Nur dağında, Hira Mağarası’nda Cebrail aracılığıyla Peygamberliği kendisine iletilmiş ve bu İslam dininin başlangıcı olmuştur. Bu olay âlimlerin meşhur görüşüne göre, Hicretten 13 yıl önce Recep ayının 27’sinde gerçekleşmiştir.

Yeni Ay Görüldüğünde Okunacak Dua

“Hicri aylarda birinci veya ikinci günleri aya bakarak şu duayı okumak sünnettir.”

هِلاَلُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ آمَنْتُ بِللَّهِ الَّذِي خَلَقَكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَميِنَ

“Hilalü hayrin ve ruşdin amentü billahillezii halegake velhamdülillahi rabbil alemiin”

Alamı: Hayır ve hidayet ayı(hilali)olasın. Ey hilal seni yaratan Hz. Allah’a iman ettim. Ve alemlerin rabbi olan Allahu Teala’ya hamd olsun. (Ebul-Faruk KS Hazretleri)

Bu duadan evvel 1 defa tekbir getirilir ve sonra bu dua 3 veya daha fazla okunur.

Bu duayı okuyan kimsenin çocuğunun çoluğunun dinini diyanetini Cenabı Hak kendisi muhafaza eder. Bu duanın maddi ve manevi faydası vardır ve sünneti seniyyedir.

Dünyada ve ahirette sıkıntı görmez; yeni ayı gözetlemek sünneti şerifedir.

Hilâl görülünce üç kez tekbir ve tehlilden sonra üç kez şöyle dua etmelidir.

 • Hilâle hayrin ve rüşdin! Amentü billâhillezî halekake. (3 kere)
 • Elhamdü lillâhillezî zehebe bişehrin keza ve cae bişehrin keza.
 • Allahümme ahlilhü aleyna bil-emal ve’l-imani vesselâmeti vesselam.

Anlamı: “Ey hayır ve salah hilâli. Seni yaratan Allahü Teâlâ’ya iman ettim. Şu ayı götürüp bu ayı getiren Yüce Allah’a hamd olsun, Allah’ım! Bu ayı bizlere emniyetle, imanla, selâmet ve selâmla bulundur.” (Ebu Davud)

Recep ayının ilk gecesi Allah’a yönelmek şiddetle tavsiye edilir. Hz. Peygamber (sav)’in bu konuda sahih bir hadisi olmamasına rağmen, pek çok âlim bu gecenin faziletlerinden bahsetmiştir.

Hicri Aylar Şunlardır;

 1. Ay : Muharrem ayı
 2. Ay : Safer ayı
 3. Ay : Rebîulevvel ayı
 4. Ay : Rebîulâhir ayı
 5. Ay : Cemâziyelevvel ayı
 6. Ay : Cemâziyelâhir ayı
 7. Ay : Recep ayı
 8. Ay : Şaban ayı
 9. Ay : Ramazan ayı
 10. Ay : Şevval ayı
 11. Ay : Zilkâde ayı
 12. Ay : Zilhicce ayı

2024 Recep Ayı ve üç aylarınız mübarek olsun…

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün