İslam

2021 Recep ayı ne zaman başlıyor? Fazileti ve Önemi Nedir?

Recep ayı ne zaman başlıyor? İslam dininde Hicri aylardan yedincisi olan 2021 Recep ayı 13 Şubat 2021 Cumartesi günü itibariyle başlıyor.

Recep ayı ne zaman başlıyor? İslam dininde Hicri aylardan yedincisi olan 2021 Recep ayı 13 Şubat 2021 Cumartesi günü itibariyle başlıyor.

Recep ne demek? İslâm alemi açısından önemi ve fazileti yüksek olan Recep Ayı ne zaman başlayacak? Hangi Hicri aydayız ve yıldayız? Recep ayı hangi aydır? Recep ayının önemi nedir? Miladi takvime göre hangi güne denk geliyor? Bu ayda hangi ibadetler yapılır, nasıl ihya edilir? Recep ayında çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? İslam takvimine göre 12 ay hangileridir?

Cemâziyelâhir ayının son günleri yaşanmaya başlarken Recep ayı ne zaman başlayacak, Recebin kaçıncı günündeyiz 2020? Recep ayında oruç ne zaman tutulur? Recep ayının 27 gecesi hangi gün? gibi sorular araştırma konusu oldu. İşte 2021 Recep Ayı hakkında tüm bilgiler…

Recep ayı ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler ve hicri aylar takvimine göre 1 Recep 1442 – Miladi takvime göre 13 Şubat 2021 Cumartesi günü  itibariyle başlamaktadır. 13 Mart 2021 Cumartesi günü ise Recep ayının son günüdür. Aynı zamanda Hicri aylardan Recep Ayının başlamasıyla İslam dünyasında mübarek aylar olarak bilinen üç aylar da başlamış olacak.

Recep Anlamı Nedir?

Recep ayı, Hicri Aylardan Cemâziyelâhir ayından sonra, Şaban ayından önce gelen aydır. Hicri aylardan yedinci ay olan Recep Ayı, Üç Ayların başlangıcı olarak kabul edilir.

Kelime anlamı olarak Recep; “korkmak; saygı, onur duymak, tâzim göstermek” anlamlarına gelir, Arapça kökenli ‘recb’ kelimesinden türeyen receb kelimesi saygı duyulan ve savaşmanın haram kabul edildiği dört haram aydan birinin adıdır.

Recep Arapça Yazılışı: رجب

Recep ayı kaç gün çeker?

Recep ayı ne zaman başlar, ne zaman biter?

2021 yılı itibariyle idrak edeceğimiz Hicri aylardan Recep ayı 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başlıyor. 29 gün çeken Recep ayı 13 Mart 2021 Cumartesi tarihinde sona erecek.

 • 1 Recep 1442 – 13 Şubat 2021 Cumartesi
 • 29 Recep 1442  – 13 Mart 2021 Cumartesi

Bir sonraki hicri 8. ay olan Şaban ayı (Hicri 1442) 14 Mart 2021 Pazar günü başlamaktadır.

Recep Ayının Önemi ve Dindeki Yeri

Arap dünyasında İslamiyetten önce cahiliye döneminde “Recep ayı” kutsal bir aydı. Bu ayda tanrılar için kurban kesilir ve savaşlar da haram sayılırdı. Recep Ayı’nın fazileti ve önemiyle ilgili rivayet edilen hadisler çoktur.

Hz. Resul-ü Ekrem Efendimizden (s.a.v)’den nakledilen hadis-i şerifte:

“Recep ayı Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır.” (Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, 1/423)

Ayrıca Peygamber Efendimizden (s.a.v) nakledildiğine göre, “Her kim Recep ayında bir gün oruç tutarsa, bir ay boyunca oruç tutmuş gibi olur.” buyurmuşlardır.

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

Kuran-ı Kerim’de Tevbe Suresi 36. ayette geçen;

“Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah’a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekûn savaşıyorlarsa, siz de onlarla topyekûn savaşın. Bilin ki Allah, kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.”

Ayette kastedilen aylardan birinin de Recep Ayı olduğu ifade edilir.

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

Recep Ayının Fazileti Nedir?

Hicri Takvimin 7. ayı olan bu ay, Müslümanlar arasında kutsal olan üç ayların başlangıcı ve içerisinde 2 kandil barındıran önemli ve faziletli bir aydır.

Mübarek üç ayların başlangıcı ve ilahi rahmet kapılarının açıldığı, mübarek kandil ve gecelerin yaşanacağı bir aydır Recep ayı. İslam dinine göre Mübarek sayılan bu aylarda, gün ve gecelerde yapılması tavsiye edilen dualar, ibadetler, ilahi rıza ve manevi mertebelere kavuşmak için oldukça önem arz etmektedir.

Resul-ü Ekrem Efendimiz “Recep ayı Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır.” buyurmuşlardır.

Receb, Allahu Teâlâ’nın ayıdır. Bu ayda Allahu Teala günahları bağışlar, ilahi rahmetinin kapılarını inanan Mü’min kullarına açar.

Receb (رجب) kelimesinin “Re” harfi, Allah’ın rahmetine; “Cim” harfi, Allah’ın cömertliğine; “Be” harfi, Allah’ın ihsanına, nimetine delalet eder.

Allah Teâlâ Receb ayında, başından sonuna kadar kullarına üç şekilde izzet ve ikramda bulunur. Bunlardan birisi, az bir emek ve gayretle bol rahmet ve bereket; ikincisi, bu aya hürmet eden kullarına cömertlikte sınırsız, bol bol vermesi; üçüncüsü ise zahmetsiz, cefasız birr u ihsandır ki, iyilik üzerine iyilik, yardım üzerine yardım, bağışlama üzerine bağışlamadır.

Bir Hadis-i Kudsi’de;

بِالْفَرَرئِضِ نَجَى مِنِّى عَبْدِى وَ بِالنَّوَافِلِ يَتَقَرَّبُ اِلَىّ

“Farzları yerine getirmekle kulum benim azabımdan kurtulur, nafileleri yapmakla da bana yakınlık kazanır.” buyrulmuştur. (Buhari-Muslim)

Recep ayının ilk Cuma gecesini (Regaib gecesini) ihya edene (saygı gösterene) Allahü teâlâ kabir azabını göstermez, duâlarını kabul eder.

Receb Ayının İlk Cuması (Regaib Kandili)

İslam âleminde mübarek sayılan ve üç aylar olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları içerisinde idrak edeceğimiz kandiller arasındaki ilk kandil Regaip Kandili’dir. Üç aylardan ilki olan Recep Ayı’nın ilk Cuma gecesi Regaip Kandili kutlanır.

Recep Ayının 27. Gecesi (Miraç Kandili)

Recep Ayı ve Üç Aylar içerisinde idrak edeceğimiz ikinci kandil, Receb ayının 27. gecesi Miraç Kandili’dir.

“Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu (Muhammed -aleyhissalâtü vesselâm-’ı) Mescid-i Harâm’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz O, gerçekten her şeyi işiten ve hakkıyla görendir.” (İsrâ Suresi 1. Ayet)

Recep Ayı İbadetleri

Receb ayı girdiğinde Hz. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle derdi:

اَللّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فيِ رَجَبٍ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِّغْنَا رَمَضَان

“Allahümme barik lenâ fi Recebin ve Şaban. Ve belliğnâ Ramazân.”

“Allahım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259)

İlk on (10) gün

“Sübhânallâhi’l hayyil kayyûm.”

Anlamı: Ezelî ve ebedî hayat sâhibi Allâh’ım! Yaratıkların her işinde hâkim ve kâim olan Allâh’ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

İkinci on (10) gün:

“Sübhânallâhi’l ehadi’s samed.”

Anlamı: Tek olan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Rabbim Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

Son on (10) gün:

“Sübhânallâhi’l gafûri’r rahîm.”

Anlamı: Ey merhameti bol olan ve çok affedici olan Allâh’ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geri çevrilmez.

Hz.Ebû Ümame (ra) rivayet edildiğine göre Hazreti Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Bunlar Recep’in ilk Cuma gecesi, Şaban’ın ortasında bulunan Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı geceleridir.” (Suyûtî, Câmiu’s-Sağir, c. III, s. 454)

Ömrün hayırlı, uzun ve bereketli olması, düşmanlardan korunmak ve zarar görmemek, rızık bolluğu ve kötü ölümden korunmak için sabah-akşam üçer kere şu duâyı okumalıdır:

سُبْحَانَ اللهِ مِلاْءَ الْمِيزَانِ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضَى وَزِنَةَ الْعَرْشِ

“Sübhânallâhi mil’el mîzân. Ve müntehel-ılmi ve mebleğar-rızâ ve zinetel-arş”

Duanın Anlamı

“Allah Teala’yı; Mizân’ın dolusunca, ilminin hudutsuzluğunca, rızâsına erinceye dek ve Arş-ı A’lâ’nın ağırlığınca tesbih (noksan sıfatlardan münezzeh, kemâl sıfatlarla mevsuf olduğunu kabul) ederim

 • Sübbûhun kuddûsün zikri bu ay bitene kadar zikredilir.

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ

Sübbûhun kuddûsün rabbül melâiketü ver rûhi

Anlamı: Allâh-ü Teâlâ bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve mukaddestir. Meleklerin ve Rûh (Cebrâil)’in Rabbidir.

Hem üç aylar, hem Recep ayı sebebiyle böyle özel gün ve gecelerde fırsat bilip ibadetle vakit geçirmek lazımdır. Zaman geçiyor, ömür tükeniyor. Bir daha bu fırsatlar bulunamayabilir.

Bu ayda da diğer normal ibadetlere devam eder.

 • Bol bol Kuran-ı Kerim okunmalıdır.
 • Nafile ibadetler yapılır, nafile namaz kılınır.
 • Farz ibadetlere aksatılmadan devam edilir.
 • 5 Vakit namaz vaktinde kılınır.
 • Kaza namazı kılınır.
 • Geceleri teheccüd namazı kılmaya gayret gösterilir.

Receb Ayında Kılınacak Namaz

İslam dininde Mübarek Üç ayların ilki olan Receb-i şerif ayı haram aylardandır ve Şehrullah yani Allahın ayıdır. Bu aya namaz kılarak ve oruç tutarak, hürmet ve ta’zim etmek çok faziletli ibadetlerdendir.

Bu ayda duha, evvabin ve teheccüd gibi günlük nafile namazlar kılınabilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından hususiyetle tavsiye edilen 30 rekatlık namazıda kılmakta faide vardır. Münafıklara bu namazı kılmanın nasip olmayacağı rivayet olunmuştur.

Receb Ayının 1’i ile 10’u arasında, 11’i ile 20’si arasında ve 21’i ile 30’u arasında olmak üzere sadece birer defa kılınacak 10’ar rekat Hacet Namazı vardır. Bu üç namazın da kılınış aynıdır. Yalnızca namazların sonlarında okunacak dualarda fark vardır.

Bu namazlar, akşamdan sonrada, yatsıdan sonrada kılınabilir. Fakat cuma ve pazartesi gecelerinde ve bilhassa teheccüt vaktinde kılınması eftaldir.

Kılınışı:

Hacet namazına şu niyetle başlanır:

“Ya Rabbi, teşrifleriyle dünyayı nura gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Receb-i Şerif hürmetine, beni feyz-i ilahine, afv-ı ilahine, rıza-i ilahine nail eyle, abid, zahit kullarının arasına kaydeyle, dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyle, rıza-i şerifin için niyet ettim Hacet Namazı kılmaya”

‘Allahüekber’ diyerek namaza başlanır. Her rek’atte 1 Fâtiha, 3 Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn, 3 İhlâs-ı şerif okuyup, 2 rek’atte bir selâm verilir. Böylece 10 rek’at tamamlanır.

İlk 10 gün

İlk 10 gün içinde kılınan namazdan sonra, 11 defa “La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuyi yyümiit. Ve hüve hayyün la yemüütü biyedihil hayr. Ve hüva alaa külli şeyin kadir” okunup dua edilir.

لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِير

Anlamı: “Allah’tan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. O birdir; Onun hiçbir şeriki yoktur. Mülk Ona ait, hamd Ona mahsustur. Hayatı veren de O’dur, ölümü veren de O’dur. O, kendisine asla ölüm ârız olmayan Hayy-ı Ezelîdir. Bütün hayır Onun elindedir. O her şeye hakkıyla kàdirdir. Her şeyin ve herkesin dönüşü de O’nadır.”

İkinci 10 gün

İkinci 10 gün içinde yani Receb’in 11’i ile 20’si arasında kılınan 10 rekatten sonra 11 defa: “İlahen vahıden ehaden sameden ferden vitren hayyen kayyumen daimen ebeda” okunup dua edilir.

اِلهًا وَاحِدًا اَحَدًا صَمَدًا فَرْدًا وِتْرًا حَيًّا قَيُّومًا دَائِمًا اَبَدًا

Üçüncü 10

Üçüncü 10 gün içinde, yani Receb’in 21’i ile 30′ u arsında kılınan 10 rekatten sonra da 11 defa:

“Allâhümme lâ mânia limâ a’tayte, velâ mu’tiye limâ mena’te, velâ raadde limâ kadayte, velâ mübeddile limâ hakemte, velâ yenfeu ze’l-ceddi minke’l-ceddü. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhâb. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhâb. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-kerîmi’l-vehhâb. Yâ vehhâbü yâ vehhâbü yâ vehhâb” okuyup duâ edilir.

الْعَلِىِّ رَبِّىَاَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ وَلاَ مُبَدِّلَ لِمَا حَكَمْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ سُبْحَانَ رَبِّىَ اْلاَعْلَى الوَهَّابِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَلِىِّ اْلاَعْلَى الوَهَّابِ سُبْحَانَ الْعَلِىِّ اْلاَعْلَى الْكَرِيمِ الوَهَّابِ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّاب

Anlamı: Vermediğini de verecek hiç kimse yoktur. Senin katında hiçbir varlık sahibine varlığı fayda verecek değildir. Karşılıksız bolca veren, sonu gelmeyen bağışların sahibi olan Rabbim; Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih edip, kemâl sıfatlarla tavsif ederim.

Bu 30 rekat namazın ilk ve ikinci onunu herhangi bir sebeple kılamayan kimse hepsini (30 rekatın tamamını) son 10 gün içerisinde de kılabilir.

 • Bu namaz, Mü’minle münafığı ayırır. Bu 30 rekat namazı kılanlar hidayete ereler.
 • Münafıklar bu namazı kılamazlar. Bu namazı kılanın kalbi ölmez.

Bu 30 rekat namaz, Resulullah Efendimiz’in (s.a.v) berberi, Aşere-i Mübeşşere dışında cennetle müjdelenen Selmân-ı Fârisî (r.a.) Hazretleri tarafından rivayet edilmiştir.

Kaynak: Dua ve İbadetler, Fazilet Neşriyat

Receb Ayında Oruç Tutulması Tavsiye Edilen Günler

Recep Ayı ilk gün ne zaman? Recep ayının 13, 14, 15. günleri ne zaman? 2021 Recep ayının 15. günü hangi gün?

Recep ayının başlamasıyla mübarek üç aylar girmiş olur ve bu zamanlar fırsat zamanlarıdır. Receb ayının ilk Cuması Regaib Kandili’dir ve bu ayın 27. gecesi Miraç gecesidir. Yani içinde 2 kandil barındıran önemli ve faziletli bir aydır Recep ayı.

Ramazan ayından farklı olarak bu ayda zaman zaman oruç tutmak tavsiye edilmiştir. Recep ayının tümünü oruçla geçirmek gibi bir tavsiye yoktur. Perşembe günleri ve ayın 13,14 ve 15. Günleri oruç tutmak tavsiye edilmiştir.

Receb ayının ilk günü, ikinci günü ve üçüncü günü (ilk günlerinde), bir gün ortasında ve bir gün de sonunda (son günlerinde) oruç tutana, ayın hepsinde tutmuş gibi sevap verilir. (Miftah-ül-Cennet)

 • 1. gün – 13 Şubat 2021 Cumartesi
 • 2. gün – 14 Şubat 2021 Pazar
 • 3. gün – 15 Şubat 2021 Pazartesi
 • 13. gün (Eyyâm-ı biyd Orucu) – 25 Şubat 2021 Perşembe
 • 14. gün (Eyyâm-ı biyd Orucu) – 26 Şubat 2021 Cuma
 • 15. gün (Eyyâm-ı biyd Orucu) – 27 Şubat 2021 Cumartesi
 • 27. gün – 11 Mart 2021 Perşembe
 • 29. gün – 13 Mart 2021 Cumartesi

Eyyâm-ı biyd, kelime anlamı olarak ‘aydınlık günler’ anlamına gelir ve ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir. Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. (Buhârî, Savm, 60).

Resul-ü Ekrem Efendimiz, her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve bu günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

Recep Ayında Meydana Gelen Olaylar

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in hayatında, sahabe ve Ashab-ı Kiram’ın hayatlarında Receb ayında meydana gelen İslam dini ve Müslümanlar için önemli olaylardan bazıları şunlardır;

Arap-Bizans savaşlarının en büyük muharebesi olan ve Halid bin Velid komutasındaki İslam ordusuyla Bizans İmparatorluğu’nun Yermük’te yaptığı Yermük Muharebesi, Recep ayında gerçekleşti. Bu savaşta, askerî dehasını ortaya koyan Hâlid b. Velîd, Resûl-i Ekrem’in kendisine verdiği “Seyfullah” unvanı yanına bir de Suriye fâtihi unvanını kazandı. Yermük Muharebesi, 12 Receb 15 (20 Ağustos 636) tarihinde başladı, yaklaşık 6 gün sürdü ve Müslümanların zaferiyle sonuçlandı.

12 Recep – Emevîlerin ikinci halifesi Yezîd bin Muâviye (I. Yezîd), 12 Receb 60 yılında öldü. Bunun üzerine oğlu II. Muaviye yerine halife oldu.

12 Recep – Hz. Peygamber Efendimizin (s.a.v) amcası ve sahabesi Abbas b. Abdulmuttalib, Hicri Recep 32 yılında, Miladi Şubat 653’te 85 yaşında öldü.

13 Recep – Müminlerin emiri, Dört büyük halifeden Hz. Ali (ra), Recep ayının on üçünde (Hicretten 21 veya 23 yıl önce) Mekke’de dünyaya geldi.

15 Recep – Hz. Peygamber (s.a.v)’in ilk kız torunudur ve Hz. Ali (ra) ve Hz. Fatıma’nın (ra) kızı Hz. Zeynep (ra), Hicretin 63 yılında Recep ayının on beşinde, eşi Abdullah b. Cafer ile Şam’a yaptığı bir yolculukta vefat etti ve orada da defnedilmiştir.

19 Recep – Hz. Peygamber’in Bizanslılar’a karşı düzenlediği Tebük Seferi, 19 Recep 9 yılında meydana geldi. Tebük Seferi yaklaşık elli gün sürdü.

26 Recep – Hz. Peygamber’in babası Abdullah ile amcası Zübeyr’in öz kardeşi Ebû Tâlib’in vefat ettiği ay ve gün konusunda farklı görüşler bulunmakta birlikte genel görüş olarak Hz. Ebu Talib, hicretin ikinci yılı (bi’setin 10. yılı) Recep ayının 26. günü ve Hz. Hatice’nin vefatından üç gün sonra 85 yaşında iken vefat etmiştir. Bazı kaynaklar ise, Zilkade ve Şevval ayının ortasında öldüğünü bildirmektedir.

Bi’set günü

Hz. Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi vessellem), Peygamberlikle şereflendiği “Bi’set günü” olarak tanımlanan gün Recep ayının 27’sinde gerçekleşmiştir.

Peygamber Efendimiz (sav), 40 yaşında Mekke şehri yakınlarında Nur dağında, Hira Mağarası’nda Cebrail aracılığıyla Peygamberliği kendisine iletilmiş ve bu İslam dininin başlangıcı olmuştur. Bu olay âlimlerin meşhur görüşüne göre, Hicretten 13 yıl önce Recep ayının 27’sinde gerçekleşmiştir.

İslam dininde kılınan ilk namaz

Hicri Recep Ayı’nın 27 gecesinde yaşanan Miraç hadisesinde, Allahu Teala başlangıçta 50 vakit olarak emredilmiş olan namaz ibadetini, Rasûl-i Ekrem (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimizin niyazı ve müteaddid mürâcaatı ile beş vakte indirmiştir. Aynı zamanda Allahu Teala’nın lütuf ve rahmeti olarak 50 vakit sevabı verileceği müjdelenmiştir. Dolayısıyla 28 Receb günü (Hicretten 1 yada 16 ay önce) İslam dininde ilk defa 5 vakit namaz kılınmaya başlanmıştır.

Yeni Ay Görüldüğünde Okunacak Dua

“Hicri aylarda birinci veya ikinci günleri aya bakarak şu duayı okumak sünnettir.”

هِلاَلُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ آمَنْتُ بِللَّهِ الَّذِي خَلَقَكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَميِنَ

“Hilalü hayrin ve ruşdin amentü billahillezii halegake velhamdülillahi rabbil alemiin”

Alamı: Hayır ve hidayet ayı(hilali)olasın. Ey hilal seni yaratan Hz. Allah’a iman ettim. Ve alemlerin rabbi olan Allahu Teala’ya hamd olsun. (Ebul-Faruk KS Hazretleri)

Bu duadan evvel 1 defa tekbir getirilir ve sonra bu dua 3 veya daha fazla okunur.

Bu duayı okuyan kimsenin çocuğunun çoluğunun dinini diyanetini Cenabı Hak kendisi muhafaza eder. Bu duanın maddi ve manevi faydası vardır ve sünneti seniyyedir.

Dünyada ve ahirette sıkıntı görmez; yeni ayı gözetlemek sünneti şerifedir.

Hilâl görülünce üç kez tekbir ve tehlilden sonra üç kez şöyle dua etmelidir.

 • Hilâle hayrin ve rüşdin! Amentü billâhillezî halekake. (3 kere)
 • Elhamdü lillâhillezî zehebe bişehrin keza ve cae bişehrin keza.
 • Allahümme ahlilhü aleyna bil-emal ve’l-imani vesselâmeti vesselam.

Anlamı: “Ey hayır ve salah hilâli. Seni yaratan Allahü Teâlâ’ya iman ettim. Şu ayı götürüp bu ayı getiren Yüce Allah’a hamd olsun, Allah’ım! Bu ayı bizlere emniyetle, imanla, selâmet ve selâmla bulundur.” (Ebu Davud)

Hicri Aylardan 7. ay olan Recep ayından sonraki 8. ay olan ve aynı zamanda üç ayların ikincisi Şaban ayı (Hicri 1442) 14 Mart 2021 Pazar günü başlar.

Hicri Aylar Şunlardır;

 1. Ay : Muharrem ayı
 2. Ay : Safer ayı
 3. Ay : Rebîulevvel ayı
 4. Ay : Rebîulâhir ayı
 5. Ay : Cemâziyelevvel ayı
 6. Ay : Cemâziyelâhir ayı
 7. Ay : Recep ayı
 8. Ay : Şaban ayı
 9. Ay : Ramazan ayı
 10. Ay : Şevval ayı
 11. Ay : Zilkâde ayı
 12. Ay : Zilhicce ayı

2021 Recep Ayı ve üç aylarınız mübarek olsun…

İlgili Diğer Konular

Nukteler.com Facebook’ta

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu