İslam

2022 Cemaziyelahir ayı ne zaman başlıyor?

Cemaziyelahir ayı ne zaman başlıyor? Cemaziyelahir ayında neler yapılır? Cemaziyelahir ayının anlamı nedir?

Cemaziyelahir ayı ne zaman başlıyor? Cemaziyelahir ayında neler yapılır? Cemaziyelahir ayının anlamı nedir? İslam dininde Hicri aylardan altıncısı olan 2022 Cemâziyelâhir ayı 4 Ocak Salı günü itibariyle başlıyor.

Cemâziyelâhir ne demek? İslâm alemi açısından önemi ve fazileti yüksek olan Cemâziyelâhir Ayı ne zaman başlayacak? Hangi Hicri aydayız ve yıldayız? Cemaziyelahir ayı hangi aydır? Cemâziyelâhir ayının önemi nedir? Miladi takvime göre hangi güne denk geliyor? Bu ayda hangi ibadetler yapılır, nasıl ihya edilir? Cemâziyelâhir ayında çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? İslam takvimine göre 12 ay hangileridir?

Cemâziyelevvel ayının son günleri yaşanmaya başlarken Cemâziyelâhir ayı ne zaman başlayacak? soru da araştırma konusu oldu. İşte 2022 Cemâziyelâhir Ayı hakkında tüm bilgiler…

Cemaziyelahir ayı ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler ve hicri aylar takvimine göre 1 Cemâziyelâhir 1443 – Miladi takvime göre 4 Ocak 2022 Salı günü itibariyle başlamaktadır. 29 gün çeken Cemâziyelâhir ayının son günü 1 Şubat 2022 Salı.

Cemâziyelâhir Anlamı Nedir?

Cemaziyelahir ayı, Hicri Aylardan Cemâziyelevvel ayından sonra, Recep ayından önce gelen, Cemaziyelsani veya Cemaziyelsaniye ya da Cemaziyelahire olarak adlandırılır ve hicri kameri ayların altıncısıdır. Cemâziyelâhir (Arapça: جُمادی‌الآخر) Ayı, Hicri takvime göre yılın 6. ayıdır.

Cemâziyelâhir kelime anlamı olarak Arapça “Cemadi”, “Cemazi”, “cemada” kökünden gelerek ve donma, şiddetli soğuk ve buz, kurak ve soğuk toprak anlamına gelir. Bu ay isimlendirilirken suların donduğu döneme rastladığı için, bu aya bu isim verilmiştir.

Câhiliye döneminde diğer aylar gibi Cemâziyelevvel ve Cemâziyelâhir aylarının da başka adları bulunduğu, bu isimlerin İslâm’ın doğuşu sırasında kullanılmaya başlandığı nakledilmektedir (Cevâd Ali, VIII, 454).

Cemâziyelâhir Arapça Yazılışı: جُمادی‌الآخر

Cemâziyelâhir ayı kaç gün çeker?

Cemâzil-Âhir ayı ne zaman başlar, ne zaman biter?

2022 yılı itibariyle idrak edeceğimiz Hicri aylardan Cemâzil-Âhir ayı 4 Ocak Salı günü başlayacak. Bu yıl 29 gün çeken Cemâziyelâhir ayı 1 Şubat 2022 Salı tarihinde sona erecek.

 • 1 Cemâziyelâhir 1443 – 4 Ocak 2022 Salı
 • 29 Cemâziyelâhir 1443  – 1 Şubat 2022 Salı

Bir sonraki hicri 7. ay olan Recep ayı (Hicri 1443) 2 Şubat 2022 Çarşamba günü başlamaktadır.

Cemâziyelâhir Ayının Önemi

Cemâziyelâhir Ayı, İslam dinine göre önemli ve faziletli aylardandır. Cemâziyelevvel ayı gibi Cemâziyelâhir ayı da Müslümanların tövbeye yönelmesine, bol bol nafile namaz kılıp Allah’a (c.c.) dua ederek, tefekkür ederek, tövbe istiğfar etmesine vesile olan mübarek bir aydır. Bu ayda normal evrâd-u ezkâra devam edilmelidir. Hem Cemaziahir ayı da mübarek 3 aylardan önceki ay olduğu için “büyük tövbe ayı” olarak anılmaktadır.

Aynı zamanda hem Cemaziyelevvel hem de Cemaziahir ayları, mübarek 3 aylardan önceki aylar oldukları için de tövbe ayları olarak kabul edilir.

Cemâziyelâhir Ayının Fazileti Nedir?

Hicri Takvim’in 6. ayı olan bu ay, Cemâziyelevvel ve Cemâziyelâhir ayı ile birlikte “büyük tövbe ayı” olarak da bilinmektedir. Mübarek üç ayların başlangıcından bir önceki ay olan Cemâziyelâhir ayı da hususi kıymet ve önem verilmesi gereken aylardandır. İslam dinine göre Mübarek sayılan bu aylarda, gün ve gecelerde yapılması tavsiye edilen dualar, ibadetler, ilahi rıza ve manevi mertebelere kavuşmak için oldukça önem arz etmektedir.

Müslüman bir kul olarak kulluk vazifemizin en başında, Allahu Teala’nın farz kıldığı ibadetler, ondan sonra da vacip ibadetler gelir. Hiç bir ibadet, farzdan daha üstün olamaz. Zira farz olan ibadetler, isteğe bağlı olarak değil, mecburi olarak yapılması gereken ibadetlerdir. Yapmayanlar veya yapamayanlar sorumluluktan kurtulamazlar. Nafile ibadetler ise, yapılması mecburi olmayan, fakat yapanların değerini Allah katında artıran ibadetlerdir.

Bunun içindir ki Hadis-i Kudsi’de;

بِالْفَرَرئِضِ نَجَى مِنِّى عَبْدِى وَ بِالنَّوَافِلِ يَتَقَرَّبُ اِلَىّ

“Farzları yerine getirmekle kulum benim azabımdan kurtulur, nafileleri yapmakla da bana yakınlık kazanır.” buyrulmuştur. (Buhari-Muslim)

Cemâziyelâhir Ayında Meydana Gelen Olaylar

Araplar arasında Cemâziyelâhir’de pek çok olayın meydana geldiğini ifade eden şöyle bir söz vardır: “Hayret verici pek çok olay cumâdâ ile receb arasında meydana gelir”

6 Cemâziyelâhir – Dört büyük halifeden, İslam dininin Hz. Ebu Bekir’den sonraki ikinci halifesi, Hz. Ömer Cemâziyelâhir ayının altısında halife olmuştur.

20 Cemâziyelâhir – Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in neslinin kendisiyle devam ettiği en küçük kızı Hz. Fatıma-i Zehra’nın (r.a) doğum tarihi ihtilaflı olmakla birlikte (605, 609, 615) yıllarında dünyaya geldiğine dair çeşitli rivâyetler ve görüşler vardır. Bir rivayete göre de Hz. Fâtıma ise Cemâziyelâhir ayının yirmisinde dünyaya gelmişlerdir.

22 Cemâziyelâhir 13 – İslam dininin ilk halifesi ve ilk Müslümanlardan Hz. Ebû Bekir, Cemâziyelâhir ayının yirmi ikisinde (23 Ağustos 634 tarihinde) altmış üç yaşında vefat etti.

28 Cemâziyelâhir – Hz. Peygamber Efendimizin (s.a.v) süt annesi Halime’ye verilmesi Cemâziyelâhir ayının 28. günü olmuştur.

Cemâziyelâhir Ayı Namazları

Cemaziyelahir ayının ilk gecesi

İslam dininde gün geceden başladığı için 3 Ocak Pazartesi’yi 4 Ocak Salı’ya bağlayan gece, kısa namaz sureler ile iki rekat namaz kılınır, namaz bitirildikten sonra çokça istiğfarda bulunulur.

Cemaziyelahir ayının onuncu (10.) gecesi altı selamla on iki rekat namaz kılınır, her rekatta Fatiha’dan sonra Kureyş Süresi okunur. Bu namazın ardından Yusuf Suresi okuyanı Allahu Teala o sene geçim darlığından korur ve ahir zamanın sıkıntılarından muhafaza buyurur. (Muhammed ibni Hatırüddin, el-Cevahiru’l-hams, sh:54)

Yeni Ay Görüldüğünde Okunacak Dua

“Hicri aylarda birinci veya ikinci günleri aya bakarak şu duayı okumak sünnettir.”

هِلاَلُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ آمَنْتُ بِللَّهِ الَّذِي خَلَقَكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَميِنَ

“Hilalü hayrin ve ruşdin amentü billahillezii halegake velhamdülillahi rabbil alemiin”

Alamı: Hayır ve hidayet ayı(hilali)olasın. Ey hilal seni yaratan Hz. Allah’a iman ettim. Ve alemlerin rabbi olan Allahu Teala’ya hamd olsun. (Ebul-Faruk KS Hazretleri)

Bu duadan evvel 1 defa tekbir getirilir ve sonra bu dua 3 veya daha fazla okunur.

Bu duayı okuyan kimsenin çocuğunun çoluğunun dinini diyanetini Cenabı Hak kendisi muhafaza eder. Bu duanın maddi ve manevi faydası vardır ve sünneti seniyyedir.

Dünyada ve ahirette sıkıntı görmez; yeni ayı gözetlemek sünneti şerifedir.

Hilâl görülünce üç kez tekbir ve tehlilden sonra üç kez şöyle dua etmelidir.

 • Hilâle hayrin ve rüşdin! Amentü billâhillezî halekake. (3 kere)
 • Elhamdü lillâhillezî zehebe bişehrin keza ve cae bişehrin keza.
 • Allahümme ahlilhü aleyna bil-emal ve’l-imani vesselâmeti vesselam.

Anlamı: “Ey hayır ve salah hilâli. Seni yaratan Allahü Teâlâ’ya iman ettim. Şu ayı götürüp bu ayı getiren Yüce Allah’a hamd olsun, Allah’ım! Bu ayı bizlere emniyetle, imanla, selâmet ve selâmla bulundur.” (Ebu Davud)

Cemâziyelâhir Ayı Zikirleri

Cemâziyelâhir ayında çekilecek tesbihler ve zikirler, tövbe ve istiğfar için, günahların affı ve mağfiret için, rıza-i ilahiyi kazanmak için okunabilecek dualar ve tesbihler

Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.

Anlamı: Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur; o tektir, ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd ona mahsustur ve o her şeye kâdirdir.

Lâ ilahe illallahü melikül Hakkul Mübin

Anlamı: Apaçık gerçeğin sahibi Allah’tan başka ilah yoktur. Emin ve sözünün eri olan Muhammed Allah’ın Rasulüdür.

Lâilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke lehû, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemütü bi-yedihil- hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr.

Anlamı: Allah’tan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. O birdir; Onun hiçbir şeriki yoktur. Mülk Ona ait, hamd Ona mahsustur. Hayatı veren de O’dur, ölümü veren de O’dur. O, kendisine asla ölüm ârız olmayan Hayy-ı Ezelîdir. Bütün hayır Onun elindedir. O her şeye hakkıyla kàdirdir. Her şeyin ve herkesin dönüşü de O’nadır.

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

Anlamı: Bütün güç ve kuvvet ancak Allah’tandır.

Diğer Zikirler

‘Sübhânallahi ve bihamdihi, estağfirullahe ve etübu ileyh.’

Anlamı : “Allah’ı tesbih ederim ve O’na hamdederim, Allahu Teala’dan mağfiret dilerim ve O’na tevbe ederim.”

‘Sübhânellâhi ve bihamdihî sübhanallahi’l Azim’

Anlamı : Allah’a hamd ederek O’nu noksanlıklardan tenzih ederim, Yüce Allah’ı tenzih ederim

‘Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim.’

Anlamı : Allah’ın yüce ismine sığınana yerde ve gökte hiç bir şey zarar veremez! O, her şeyi işitir ve her şeyi bilir.

Cemâziyelâhir Ayı İbadetleri

Ömrün hayırlı, uzun ve bereketli olması, düşmanlardan korunmak ve zarar görmemek, rızık bolluğu ve kötü ölümden korunmak için sabah-akşam üçer kere şu duâyı okumalıdır:

سُبْحَانَ اللهِ مِلاْءَ الْمِيزَانِ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضَى وَزِنَةَ الْعَرْشِ

“Sübhânallâhi mil’el mîzân. Ve müntehel-ılmi ve mebleğar-rızâ ve zinetel-arş”

Duanın Anlamı

“Allah Teala’yı; Mizân’ın dolusunca, ilminin hudutsuzluğunca, rızâsına erinceye dek ve Arş-ı A’lâ’nın ağırlığınca tesbih (noksan sıfatlardan münezzeh, kemâl sıfatlarla mevsuf olduğunu kabul) ederim

 • Sübbûhun kuddûsün zikri bu ay bitene kadar zikredilir.

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ

Sübbûhun kuddûsün rabbül melâiketü ver rûhi

Anlamı: Allâh-ü Teâlâ bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve mukaddestir. Meleklerin ve Rûh (Cebrâil)’in Rabbidir.

Bu ayda da diğer normal ibadetlere devam eder.

Hicri Aylardan 6. ay olan Cemâziyelahir ayından sonraki 7. ay olan ve aynı zamanda 2022 üç ayların başlangıcı olan Recep ayı (Hicri 1443) 2 Şubat Salı günü başlar.

Hicri Aylar Şunlardır;

 1. Ay : Muharrem ayı
 2. Ay : Safer ayı
 3. Ay : Rebîulevvel ayı
 4. Ay : Rebîulâhir ayı
 5. Ay : Cemâziyelevvel ayı
 6. Ay : Cemâziyelâhir ayı
 7. Ay : Recep ayı
 8. Ay : Şaban ayı
 9. Ay : Ramazan ayı
 10. Ay : Şevval ayı
 11. Ay : Zilkâde ayı
 12. Ay : Zilhicce ayı

2022 Cemâziyelâhir Ayımız mübarek olsun…

İlgili Diğer Konular

Nukteler.com Facebook’ta

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu