Esmaül Hüsna

El Mü’min Esması Anlamı, Zikri ve Fazileti

El Mü'min Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan Ya Mü'min ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü

El Mü’min Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan Ya Mü’min ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü

El Mü’min

Kalplere iman nuru veren, yarattığı mahlukatı korkulardan emin kılan, emniyet veren ve onları güven içinde yaşatan, Kullarına vadinde, verdiği sözde sadık olan, kalplere iman nurunu veren ve onları mümin yapan, her türlü korkudan kurtarıp, güvenliğe kavuşturan. Eman ve emniyet sahibi.

El-Mü’min esmasının Zikir adedi: 136 – Günü Pazartesi günüdür. (Her esma gününde ya da her gün okunabilir)

El Mü’min esması Anlamı:

Gönüllerde iman nurunu veren, kendine sığınanlara emniyet, güvenlik, rahatlık veren, Mü’minleri azabından ve yarattıklarının hepsini zulümden emin kılan, kullarına huzur ve güven veren. Eman ve emniyet sahibi, sözünde sadık olup vaadinden dönmeyen

El-Mü’min Arapça Yazılışı : المؤمن

Güvene layık olan.

El Mü’min Esmasının Tecellisi ve Açıklaması

Allahu teâlâ, kalplere îmân bağışlayarak, oralardan şekleri (şüpheleri), tereddütleri kaldırmıştır. Kendine sığınanlara aman verip korumuş, emniyetle rahatlandırmıştır. Bunların hiçbirini Allah’tan başka yapacak yoktur.

İmân, Allah’ın en büyük nimetlerinden biridir. Eğer Allah bir kuluna îmân nasip etmemişse, onu hiç kimse îmâna getiremez,

binaenaleyh îmân sâhibi bir kul dâima:

El-Hamdü li’Iilâhi alâ dîni’l-İslâmi ve alâ tevfikı’lîmâni ve alâ hidâyeti’r-Rahmân” diyerek bu büyük nimetten dolayı Allahu teâlâ ya hamd-ü senâ etmelidir.

Kendisinin îmân sâhibi olmasına sebep olanlara da saygı gösterilmesi, iyilik bilirlik olması itibariyle Allah’ın sevdiği bir harekettir.

Allahu Teâlâ’nın nimetlerinden bir diğeri de Emniyet‘dir.

İnsan, malı, canı, ırz ve nâmusu için her an korku ve endişe içinde kalsaydı, bu ne büyük azap olurdu. Yüreklerimizde böyle bir korku taşımıyor, bilâkis rahatlık ve iç ferahlığı içinde yaşıyorsak, bunun EI-Mü’min ism-i şerifinin tecellisiyle olduğuna şüphe yoktur.

Binâenaleyh emniyet ve âsâyişin te’mini için çalışan her şahıs ve bu uğurda kullanılacak her çeşit silâh ve âlât, hep bu ism-i şerifin mazharıdır yani aynasıdır, sebepleri ve vâsıtalarıdır.

Bir de insanın dâima kötülüğüne ve zararına çalışan ve hiçbir zaman onun mes’ut olduğunu istemeyen düşmanlar vardır. Bunların içinde en azılısı ve en merhametsizi ve kendisiyle savaşmak en güç olanı şeytandır.

Haydutlar, zâlimler, iftiracılar, hasetçiler ondan sonra gelir.

Bir insan, şöyle söz alışkanlığı neticesi değil de ihlas ve samimiyet ile idrak ve şuurla “Bütün bunların şerrinden Allah’a sığındım” dediği zaman, Allah onu reddetmez.

Çünkü Allah’ın isimlerinden biri de el-mü’min‘dir ve bunun bir manâsı da, kendine ilticâ edenlere aman vermesi, onları hususî himâyesine almasıdır. Şerlilerin şerrinden dâimâ Allah’a sığınırız.

El Mü’min esması ebced değeri, zikir sayısı:

Ebced değeri ve zikir sayısı : 136 (Vav’ın üzerindeki “hamze” de sayılırsa 137 dir.)
Zikir günü : Pazartesi (Güneş  doğarken  ilk  saatlerde  ve  ikindi  namazı  sonrası. Gece okumalarında tam gece yarısı.)

Haşr Suresi 23. Âyet: O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.

El Mü’min isminin Özellikleri, Fazileti ve Sırları:

El Mü’min esmasının zikrine devam eden kimsenin gönlü nurlarla dolar. Dünya ve ahiret işlerinin dengeli bir şekilde yoluna girmesini isteyen kimse, bu ismin zikrine devam etmelidir.

Düşmanına üstün gelmek ve onu etkisi altına almak isteyen her gün 136 defa “Ya Mü’min” ism-i şerifinin zikrine devam etmelidir.

Her gün sabah namazından sonra 267 defa “Ya Mü’min” ism-i şerifini okuyan ve sürekli zikreden kimse, sıkıntıya düşmez, kimseye muhtaç olmaz. Diline yalan girmez, küfür denilen kötü ve çirkin sözlerden korunur.

Özel istek ve ihtiyaçları bulunan kimseler her gün “136” defa olmak üzere “43” gün “Ya Mü’min” esmasının zikrine devam etmeli ve sonra isteyeceğini Allah’tan istemelidir. Bu süre içinde isteği mutlaka yerine getirilir.

“Ya Mü’min” ism-i şerifini her gün vird edinen kimse 137 kere bir bardak suya okuyup üfleyerek içen, evham ve vesveseden kurtulur. İçi aydınlık olur, kalbi nurlanır. Basireti açılır ve her türlü haksızlık ve kötülüklerden uzaklaşır. Herkes tarafından sevilip sayılır. Her türlü baskı ve zorluklardan, sıkıntıdan ve darlıklardan kurtulur.

“El-Mü’min” ism-i şerifini 136 defa yazıp üzerinde taşıyanlar cin ve şeytan şerrinden korunur.

Ağır hastalıklardan Allah’ın izni ile korunmak içi : Ya Mü’min ism-i şerifi her gün okunmalıdır.

Sabah namazından sonra 137 kere “Ya Mü’min celle celâlühû” zikrine deva eden kimse, maddi ve manevi her türlü dertten ve belalardan kurtulur ve duaları kabul olunur.

5 vakit namazdan sonra 137 kere “Ya Mü’min celle celâlühû” zikrine devam edenlerin imanları kuvvetlenir, kalpleri imanla dolar, her türlü evham ve kötü alışkanlıklardan kurtulurlar.

Her gün sabah namazının ardından 167 defa “Ya Mü’min” ism-i şerifini zikreden kimse Allah’ın izniyle sıkıntıya düşmez. Dili, yalan ve küfürden uzaklaşır. Riyadan, zinadan, kibirden, hasedden, kötü ahlaktan uzak olur.

“Ya Mü’min” ism-i şerifini 43 gün, 5 vakit namazların ardından, 136 defa zikreden kimse helal dairedeki meşru her arzusuna kavuşur.

“Ya Mü’min” esmasını her gün okumayı adet haline getiren kimse muhtaçlık hissetmez, kimseye muhtaç olmaz, düşman şerrinden muhafaza olunur, dili kötü söz söylemez.

EL Mü’min Esmaül Hüsna

 

Allahü Teala’nın Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi ve Türkçe Anlamları.. Büyük faziletleri bulunan Allah’ın 99 ismi sırasıyla Esmaul Hüsna

Cevşen 17. Bölüm

Cevşen 17. Bölüm

Ve es’elüke biesmâike

وَاَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ

Yâ Mü’min
Yâ Müheymin
Yâ Mükevvin
Yâ Mülakkin
Yâ Mübeyyin
Yâ Mühevvin
Yâ Müzeyyin
Yâ Mu’azzim
Yâ Mu’avvin
Yâ Mülevvin

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l emânü’l emânü hallisnâ mine’n-nâr.

Allah’ım! Sen’den şu isimlerinin hakkı için istiyor ve sana yalvarıyorum;

 1. Ey kullarını dünyada her türlü tehlike ve korkudan, kıyamet gününde de haksız yere yakalanmaktan ve azaptan emin kılan Mü’min,
 2. Ey kullarını koruyup yaptıklarını gözeten Müheymin,
 3. Ey bütün varlıkları yoktan meydana getiren Mükevvin,
 4. Ey varlıklara kendilerine lazım olan şeyleri ilham edip öğreten Mülakkin,
 5. Ey kullarına açıklanmasın gereken her şeyi ve birliğini apaçık delillerle açıklayan Mübeyyin,
 6. Ey kullarına her türlü zorluğu kolaylaştıran Mühevvin,
 7. Ey her şeyi kendisine layık şekilde süsleyip güzelleştiren Müzeyyin,
 8. Ey kulları tarafından büyüklüğü bildirilen Muazzim,
 9. Ey varlıkları birbirinin yardımına koşturan ve muhtaçların yardımına koşan Muavvin,
 10. Ey her şeyi çeşit çeşit, rengarenk yaratarak güzelliklerle bezeyen Mülevvin.

17 – Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Merhaba. Bu güzel bilgiler için teşekkür ederim. Sayenizde derin açıklanışınıda buldum.
  Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.
  Keşke Esmalar derin açıklamaları ile beraber bir kitap haline getirilse elimizin altında olsa iyi olur bence.
  Saygı ve dualarda buluşmak dileğiyle.
  Allah’a emanet olun.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün