Esmaül Hüsna

Allah’ın İsimleri, Zikir Sayıları ve Faydaları

Esmaül Hüsna

“Allah Teâlâ’nın doksan dokuz ismi vardır. O isimleri kim ezberlerse (sayar, manasını anlar ve şuûruna ererse) cennete gider. Şüphesiz, Allah tektir ve tek olmayı sever.” 

(Buhârî, Daavât, 68)

Allah(c.c) ‘ın 99 ismi – Esma-ül Hüsna – Sır ve Faziletleri – Kaç Kere Zikir Edilmeli?

 

Sayı

99 Esma-ül Hüsna Zikir Adedi Fazilet ve Faydaları
1 Allah 66 Her türlü istek, tüm duaların kabul olması için
2 Er-Rahmân 298 Dünyada ve ahirette Allah’ın sevgisini kazanmak için
3 Er-Rahîm 258 Maddî ve manevî rızka nail olmak için
4 El-Melik 90 Maddî ve manevî güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek, emir sahibi olmak için
5

El-Kuddûs

170

Maddî ve manevî her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhî hastalıklardan iyileşmek için.

6 Es-Selâm 131

Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak için

7 El-Mü’min 137

Güvende olma, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek için

8

El-Muheymin

145

İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek için

9 El-Aziz 94

Düşmanlara galip gelmek için

10

El-Cebbâr

206 İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak için
11 El-Mütekebbir 662 İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek için
12 El-Hâlık 731 İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak için
13 El-Bâri 214 İşte başarılı olmak, maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulmak için
14 El-Musavvir 336 Maksat ve meramına ulaşmak ve ifade etmek, en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak için
15 El-Gaffâr 1.281 Bağışlanmak ve günahlardan korunmak için
16 El-Kahhâr 306 Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak için
17 El-Vehhâb 14 Sıkıntısız ve maddî açıdan rahat bir hayat sürmek için
18 Er-Rezzâk 308 Bol rızıklı bir ömür geçirmek için
19 El-Fettâh 489 Maddî ve manevî hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak için
20 El-Alim 150 İlim zenginliği için
21 El-Kâbid 903 Zalimin zulmünden kurtulmak için
22 El-Bâsit 72 Rızkının genişlemesi ve bereketin artması için
23 El-Hafid 1.481 Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak için
24 Er-Rafi’ 351 İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak için
25 El-Muiz 117 Fakir ve zelillikten kurtulmak.
26 El-Muzil 770 Düşmanları zelil etmek için
27 Es-Semi’ 180 Duaların kabul olması için
28 El-Basir 302-112 Acziyetin kalkması, basiretli olmak için
29 El-Hakem 68 Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek için
30 El-Adl 104 Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak.
31 El-Latîf 129 Dileklerin olması, kısmet ve rızkın artması için
32 El-Habîr 812 Hafıza ve idrakin genişlemesi için
33 El-Halîm 88 Ahlâk güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi için
34 El-Azîm 1.020 Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak için
35 El-Gafûr 1.286 Günahların affı ve kötü ahlâktan korunmak için
36 Eş-Şekûr 526 Kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek, talihin açıklığı, bol rızık için
37 El-Aliyy 110 Zilletten kurtulmak, ilim derecelerin artması için
38 El-Kebîr 232 Maddî ve manevî büyüklük, hürmet sahibi olmak için
39 El-Hafîz 998 Nefsinin ve malının korunması için
40 El-Mukît 550 Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık için
41 El-Hasîb 80 Herkese karşı açık alınlı olmak.
42 El-Celîl 73-5.329 Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek için
43 El-Kerîm 270 Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak için
44 Er-Rakîb 312 Her işte Allah’ın koruması altında olmak, bunu hissetmek, hafızasının kuvvetlenmesi için
45 El-Mücîb 55-3.025 Duaların kabul olunması için
46 El-Vâsi’ 137 Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için.
47 El-Hakîm 78-6.084 İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak için
48 El-Vedûd 20-400 İnsanların sevgisini kazanmak için
49 El-Mecîd 57-3.249 İzzet ve şerefin artması için
50 El-Bâis 573 Kuvvetli irade ve alacaklarını almak için
51 Eş-Şehîd 319 Şehid olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek için
52 El-Hakk 108 Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi için
53 El-Vekîl 66 Allah’tan her türlü yardım görmek için
54 El-Kavî 116 Kansızlık ve vücudun güçlü olması, zor işleri kolaylıkla halletmek için
55 El-Metîn 500 Maddî ve manevî dayanıklı, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak için
56 El-Veliyy 46-2.116 Her işte Allah’ın yardımını istemek için
57 El-Hamîd 62-3.844 Kazancın genişlemesi, Allah’ı çokça hamd etmek için yardım istemek için
58 El-Muhsî 148 Zekânın kuvvetli olması için
59 El-Mübdi 57 Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım gelmesi
60 El-Muîd 124 Elden kaçanı geri kazanmak, Allah’ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması için
61 El-Muhyî 68 İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak için
62 El-Mumît 490 Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak için
63 El-Hay 18-324 Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak için
64 El-Kayyûm 156 Bütün işlerde yardımı Allah’tan beklemek, isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması için
65 El-Vâcid 14-196 Aradığını ve kaybettiğini bulmak.
66 El-Mâcid 48 Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak için
67 El-Vâhid/El-Ehad 19-3.669 Kalbin uyanıklığı, isteklerin olması için
68 Es-Samed 134 Hiç kimseye muhtaç olmamak için
69 El-Kâdir 305 İstediğini yapmaya güç yetirmek için
70 El-Muktedir 744 Her işte başarılı olmak için
71 El-Mukaddim 184 Daima yükselmek için
72 El-Muahhir 847 Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması için
73 El-Evvel 37 Her hayır işinde birinci olmak için
74 El-Âhir 801 Ömrün uzun olması için
75 Ez Zâhir 1.106 Her meselenin zuhuru, açıklığı, gizli olmaması için
76 El-Müteâlî 551 İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek için
77 El-Bâtın 62 Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması için
78 El-Vâlî 47 Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi için
79 El-Berr 202 Her halukarda iyilik bulmak için
80 Et-Tevvâb 409 Tövbelerin kabul olması için
81 El-Müntekım 630 Zulüm ve fenalıklardan korunmak için
82 El-Afuvv 156 Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek için
83 Er-Raûf 287 Merhametinin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek için
84 Mâlikü’l-Mülk 212 Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddî ve manevî derecelerin artması için
85 Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm 1.100 İşlerin kolay ve âsân olması, insanların kendini sevmesi için
86 El-Muksit 209 Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak için
87 El-Câmi 114 Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması için
88 El-Ganî 1.060 Gerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek.
89 El-Muğnî 1.100 Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik için
90 El-Mâni’ 161 Kaza ve belalardan emin olmak için
91 Ed-Dârr 1.001 Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah’a havale etmek için
92 En-Nâfi’ 201 Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak için
93 En-Nûr 256 Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak için
94 El-Hâdî 20-400 Doğru yolu bulmak ve çocuklarının serkeş olmaması için
95 El-Bedî’ 86 Allah’ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için için
96 El-Bâkî 113 Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak için
97 El-Vâris 707 Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak için
98

Er-Reşîd

514

Güzel ahlâk sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak için

99 Es-Sabûr 298

Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak için

 

99 ESMA-ÜL HÜSNA ANLAMLARI İLE BİRLİKTE 

 

[mom_video type=”youtube” id=”z30s4vdr_Cc”]

 

 

[divide icon=”square” width=”short”]

 

 

 

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir