Esmaül Hüsna

Allah’ın İsimleri, Zikir Sayıları, Faziletleri ve Faydaları

Esmaül Hüsna

“Allah Teâlâ’nın doksan dokuz ismi vardır. O isimleri kim ezberlerse (sayar, manasını anlar ve şuûruna ererse) cennete gider. Şüphesiz, Allah tektir ve tek olmayı sever.” 

(Buhârî, Daavât, 68)

Allah(c.c) ‘ın 99 ismi – Esma-ül Hüsna – Sır ve Faziletleri – Kaç Kere Zikir Edilmeli?

Esmaül Hüsna Faziletleri ve Faydaları

 1. Allah (Zikir Adesi: 66) – Her türlü istek, tüm duaların kabul olması için
 2. Er-Rahmân (Zikir Adedi: 298) – Dünyada ve ahirette Allah’ın sevgisini kazanmak için
 3. Er-Rahîm (Zikir Adedi: 258) – Maddî ve manevî rızka nail olmak için
 4. El-Melik (Zikir Adedi: 90) – Maddî ve manevî güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek, emir sahibi olmak için
 5. El-Kuddûs (Zikir Adesi: 170) – Maddî ve manevî her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhî hastalıklardan iyileşmek için.
 6. Es-Selâm (Zikir Adedi: 131) – Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak için
 7. El-Mü’min (Zikir Adedi: 137) – Güvende olma, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek için
 8. El-Muheymin (Zikir Adedi: 145) – İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek için
 9. El-Aziz (Zikir Adedi: 94) – Düşmanlara galip gelmek için
 10. El-Cebbâr (Zikir Adedi: 206) – İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak için
 11. El-Mütekebbir (Zikir Adedi: 662) – İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek için
 12. El-Hâlık (Zikir Adedi: 731) – İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak için
 13. El-Bâri (Zikir Adedi: 214) – İşte başarılı olmak, maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulmak için
 14. El-Musavvir (Zikir Adedi: 336) – Maksat ve meramına ulaşmak ve ifade etmek, en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak için
 15. El-Gaffâr (Zikir Adedi: 1.281) – Bağışlanmak ve günahlardan korunmak için
 16. El-Kahhâr (Zikir Adedi: 306) – Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak için
 17. El-Vehhâb (Zikir Adedi: 14) – Sıkıntısız ve maddî açıdan rahat bir hayat sürmek için
 18. Er-Rezzâk (Zikir Adedi: 308) – Bol rızıklı bir ömür geçirmek için
 19. El-Fettâh (Zikir Adedi: 489) – Maddî ve manevî hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak için
 20. El-Alim (Zikir Adedi: 150) – İlim zenginliği için
 21. El-Kâbid (Zikir Adedi: 903) – Zalimin zulmünden kurtulmak için
 22. El-Bâsit (Zikir Adedi: 72) – Rızkının genişlemesi ve bereketin artması için
 23. El-Hafid (Zikir Adedi: 1.481) – Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak için
 24. Er-Rafi’ (Zikir Adedi: 351) – İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak için
 25. El-Muiz (Zikir Adedi: 117) – Fakir ve zelillikten kurtulmak.
 26. El-Muzil (Zikir Adedi: 770) – Düşmanları zelil etmek için
 27. Es-Semi’ (Zikir Adedi: 180) – Duaların kabul olması için
 28. El-Basir (Zikir Adedi: 302-112) – Acziyetin kalkması, basiretli olmak için
 29. El-Hakem (Zikir Adedi: 68) – Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek için
 30. El-Adl (Zikir Adedi: 104) – Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak.
 31. El-Latîf (Zikir Adedi: 129) – Dileklerin olması, kısmet ve rızkın artması için
 32. El-Habîr (Zikir Adedi: 812) – Hafıza ve idrakin genişlemesi için
 33. El-Halîm (Zikir Adedi: 88) – Ahlâk güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi için
 34. El-Azîm (Zikir Adedi: 1.020) – Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak için
 35. El-Gafûr (Zikir Adedi: 1.286) – Günahların affı ve kötü ahlâktan korunmak için
 36. Eş-Şekûr (Zikir Adedi: 526) – Kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek, talihin açıklığı, bol rızık için
 37. El-Aliyy (Zikir Adedi: 110) – Zilletten kurtulmak, ilim derecelerin artması için
 38. El-Kebîr (Zikir Adedi: 232) – Maddî ve manevî büyüklük, hürmet sahibi olmak için
 39. El-Hafîz (Zikir Adedi: 998) – Nefsinin ve malının korunması için
 40. El-Mukît (Zikir Adedi: 550) – Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık için
 41. El-Hasîb (Zikir Adedi: 80) – Herkese karşı açık alınlı olmak.
 42. El-Celîl (Zikir Adedi: 73-5.329) – Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek için
 43. El-Kerîm (Zikir Adedi: 270) – Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak için
 44. Er-Rakîb (Zikir Adedi: 312) – Her işte Allah’ın koruması altında olmak, bunu hissetmek, hafızasının kuvvetlenmesi için
 45. El-Mücîb (Zikir Adedi: 55-3.025) – Duaların kabul olunması için
 46. El-Vâsi’ (Zikir Adedi: 137) – Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için.
 47. El-Hakîm (Zikir Adedi: 78-6.084) – İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak için
 48. El-Vedûd (Zikir Adedi: 20-400) – İnsanların sevgisini kazanmak için
 49. El-Mecîd (Zikir Adedi: 57-3.249) – İzzet ve şerefin artması için
 50. El-Bâis (Zikir Adedi: 573) – Kuvvetli irade ve alacaklarını almak için
 51. Eş-Şehîd (Zikir Adedi: 319) – Şehid olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek için
 52. El-Hakk (Zikir Adedi: 108) – Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi için
 53. El-Vekîl (Zikir Adedi: 66) – Allah’tan her türlü yardım görmek için
 54. El-Kavî (Zikir Adedi: 116) – Kansızlık ve vücudun güçlü olması, zor işleri kolaylıkla halletmek için
 55. El-Metîn (Zikir Adedi: 500) – Maddî ve manevî dayanıklı, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak için
 56. El-Veliyy (Zikir Adedi: 46-2.116) – Her işte Allah’ın yardımını istemek için
 57. El-Hamîd (Zikir Adedi: 62-3.844) – Kazancın genişlemesi, Allah’ı çokça hamd etmek için yardım istemek için
 58. El-Muhsî (Zikir Adedi: 148) – Zekânın kuvvetli olması için
 59. El-Mübdi (Zikir Adedi: 57) – Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım gelmesi
 60. El-Muîd (Zikir Adedi: 124) – Elden kaçanı geri kazanmak, Allah’ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması için
 61. El-Muhyî (Zikir Adedi: 68) – İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak için
 62. El-Mumît (Zikir Adedi: 490) – Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak için
 63. El-Hayy (Zikir Adedi: 18-324) – Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak için
 64. El-Kayyûm (Zikir Adedi: 156) -Bütün işlerde yardımı Allah’tan beklemek, isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması için
 65. El-Vâcid (Zikir Adedi: 14-196) – Aradığını ve kaybettiğini bulmak için
 66. El-Mâcid (Zikir Adedi: 48) – Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak için
 67. El-Vâhid/El-Ehad (Zikir Adedi: 19-3.669) – Kalbin uyanıklığı, isteklerin olması için
 68. Es-Samed (Zikir Adedi: 134) – Hiç kimseye muhtaç olmamak için
 69. El-Kâdir (Zikir Adedi: 305) – İstediğini yapmaya güç yetirmek için
 70. El-Muktedir (Zikir Adedi: 744) – Her işte başarılı olmak için
 71. El-Mukaddim (Zikir Adedi: 184) – Daima yükselmek için
 72. El-Muahhir (Zikir Adedi: 847) – Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması için
 73. El-Evvel (Zikir Adedi: 37) – Her hayır işinde birinci olmak için
 74. El-Âhir (Zikir Adedi: 801) – Ömrün uzun olması için
 75. Ez Zâhir (Zikir Adedi: 1.106) – Her meselenin zuhuru, açıklığı, gizli olmaması için
 76. El-Müteâlî (Zikir Adedi: 551) – İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek için
 77. El-Bâtın (Zikir Adedi: 62) – Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması için
 78. El-Vâlî (Zikir Adedi: 47) – Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi için
 79. El-Berr (Zikir Adedi: 202) – Her halukarda iyilik bulmak için
 80. Et-Tevvâb (Zikir Adedi: 409) – Tövbelerin kabul olması için
 81. El-Müntekım (Zikir Adedi: 630) – Zulüm ve fenalıklardan korunmak için
 82. El-Afuvv (Zikir Adedi: 156) – Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek için
 83. Er-Raûf (Zikir Adedi: 287) – Merhametinin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek için
 84. Mâlikü’l-Mülk (Zikir Adedi: 212) – Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddî ve manevî derecelerin artması için
 85. Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm (Zikir Adedi: 1.100) – İşlerin kolay ve âsân olması, insanların kendini sevmesi için
 86. El-Muksit (Zikir Adedi: 209) – Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak için
 87. El-Câmi (Zikir Adedi: 114) – Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması için
 88. El-Ganî (Zikir Adedi: 1.060) – Gerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek.
 89. El-Muğnî (Zikir Adedi: 1.100) – Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik için
 90. El-Mâni’ (Zikir Adedi: 161) – Kaza ve belalardan emin olmak için
 91. Ed-Dârr (Zikir Adedi: 1.001) – Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah’a havale etmek için
 92. En-Nâfi’ (Zikir Adedi: 201) – Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak için
 93. En-Nûr (Zikir Adedi: 256) – Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak için
 94. El-Hâdî (Zikir Adedi: 20-400) – Doğru yolu bulmak ve çocuklarının serkeş olmaması için
 95. El-Bedî’ (Zikir Adedi: 86) – Allah’ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için için
 96. El-Bâkî  (Zikir Adedi: 113) – Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak için
 97. El-Vâris (Zikir Adedi: 707) – Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak için
 98. Er-Reşîd (Zikir Adedi: 514) – Güzel ahlâk sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak için
 99. Es-Sabûr (Zikir Adedi: 298) – Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak için

 

99 ESMAÜL HÜSNA ANLAMLARI İLE BİRLİKTE 

 

 

 

Allah’ın 99 ismi ve Anlamları

Allahü Teala’nın Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi ve Türkçe Anlamları.. Büyük faziletleri bulunan Allah’ın 99 ismi sırasıyla Esmaul Hüsna

 

İlgili Diğer Konular

 

 

 

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu