Esmaül Hüsna

Allah’ın 99 ismi Esma-ül Hüsna Faziletleri ve Sırları

Esmaül Hüsna olan Allah'ın 99 ismi, anlamı, zikir sayıları, zikir günü ve ebced değerleri, Fazileti ve faydaları

Allah’ın 99 ismi Esma-ül Hüsna faziletleri, faydaları ve tecellileri, sırları nelerdir? Ne için ve hangi hastalık için okunur? Her birinin Türkçe anlamı, zikir sayıları, zikir günü ve ebced değerleri

Esma-ül Hüsna Faziletleri ve sırları hakkında rivayet edilen bir çok hadis-i şerif ve eski âlimlerden bilgileri, Esmaül Hüsna tanımı ve anlamı olarak bu yazılarımızda detaylıca bulabilirsiniz.

Her derde deva Allah‘ın 99 ismi Esma-ül Hüsna ne demek, anlamı nedir? Allahu Teala’nın hangi ismi neye iyi gelir, ne için okunur? Allah’ın Esmaül Hüsna isimleri Sırları ve Fazileti ve faydaları, Kaç Kere Zikir Edilmeli?

Esma-ül Hüsna Faziletleri ve Faydaları

Allah’ın 99 ismini okumanın faziletleri ve faydaları çoktur. Allah’ın esmâ ve sıfâtlarının herbirisinde binler derece ihsan ve lütuf, güzellik ve muhabbet vardır. Esmaül Hüsna‘nın her bir isminde gizli manevi defineler, gizli lütuflar, faydalar ve faziletler bulunur.

Esmaül Hüsna, Peygamber efendimizin hadisin de olduğu gibi ezberlenmesi ve okunması önemle tavsiye edilmiştir. Bununla beraber bir Müslümanın dinini tam olarak yaşaması ve Allah’a tam bir kul olabilmesi için öncelikle rabbini tanıması gerekir. Bu yüzden Allah’ın isim ve sıfatlarını bilmek ve sırlarına vakıf olmak çok önemlidir.

Peygamber Efendimiz  “Allah’ın doksan dokuz ismi vardır. Bunları ezberleyip benimseyen cennete girer.” buyurmuştur.

 • Esmaül Hüsna, Allah hakkında yücelik ifade eder ve kullarda saygı hissi uyandırır.
 • Zikir ve duada kullanılmaları halinde sevap kazandırır.
 • Kalplere huzur ve sükunet verir, lütuf ve rahmet ümidi telkin eder.
 • Bilginin değeri bilinenin değerine bağlı bulunduğu ve bilinenlerin en şereflisi de Allah olduğu için esmaül hüsna bilgisine sahip olanlara bu bilgi meziyet ve şeref kazandırır.
 • Esmaül hüsna, Allah için vacip, caiz ve mümteni‘ olan sıfatları içermesi sebebiyle O’nun hakkında yeterli ve doğru bilgi edinmemizi sağlar

“Allah Teâlâ’nın doksan dokuz ismi vardır. O isimleri kim ezberlerse (sayar, manasını anlar ve şuûruna ererse) cennete gider. Şüphesiz, Allah tektir ve tek olmayı sever.” (Buhârî, Daavât, 68)

Celal ve Cemal isimlerinin cennet ve cehennemde tecelli edeceği bilinirken insanların girmiş oldukları günahlardan ötürü başlarına gelen vahim olayların da yine bu isimlerden ötürü olduğu bilinmektedir.

Örneğin Nuh ya da Semud kavminin başına gelen olaylar Allah’ın isimlerinin tecellilerindedir. Ayrıca tefekkür edebilmek için bu isimlerin öğrenilmesi gerekir. Gözle görebildiğimiz ya da göremesek de idrak edebildiğimiz ve Allah’ın varlığı ile bağdaştırdığımız tüm olaylar aslında onun en güzel isimlerinin yansımasıdır.

Allah’ın 99 ismi Esma-ül Hüsna Zikir adedi ve Faziletleri

Aşağıda Allahu Teala’nın 99 ism-i şerifi sırasıyla ve yanında Ebced değeri (zikir adedi) ile birlikte verilmiştir. Her bir ismin detaylı anlamı ve fazileti hakkında bilgi için linkleri tıklayabilirsiniz.

 1. Allah (Zikir Adesi: 66) – Her türlü istek, tüm duaların kabul olması için
 2. Er-Rahmân (Zikir Adedi: 298) – Dünyada ve ahirette Allah’ın sevgisini kazanmak için
 3. Er-Rahîm (Zikir Adedi: 258) – Maddî ve manevî rızka nail olmak için
 4. El-Melik (Zikir Adedi: 90) – Maddî ve manevî güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek, emir sahibi olmak için
 5. El-Kuddûs (Zikir Adesi: 170) – Maddî ve manevî her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhî hastalıklardan iyileşmek için.
 6. Es-Selâm (Zikir Adedi: 131) – Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak için
 7. El-Mü’min (Zikir Adedi: 137) – Güvende olma, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek için
 8. El-Muheymin (Zikir Adedi: 145) – İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek için
 9. El-Aziz (Zikir Adedi: 94) – Düşmanlara galip gelmek için
 10. El-Cebbâr (Zikir Adedi: 206) – İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak için
 11. El-Mütekebbir (Zikir Adedi: 662) – İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek için
 12. El-Hâlık (Zikir Adedi: 731) – İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak için
 13. El-Bâri (Zikir Adedi: 214) – İşte başarılı olmak, maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulmak için
 14. El-Musavvir (Zikir Adedi: 336) – Maksat ve meramına ulaşmak ve ifade etmek, en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak için
 15. El-Gaffâr (Zikir Adedi: 1.281) – Bağışlanmak ve günahlardan korunmak için
 16. El-Kahhâr (Zikir Adedi: 306) – Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak için
 17. El-Vehhâb (Zikir Adedi: 14) – Sıkıntısız ve maddî açıdan rahat bir hayat sürmek için
 18. Er-Rezzâk (Zikir Adedi: 308) – Bol rızıklı bir ömür geçirmek için
 19. El-Fettâh (Zikir Adedi: 489) – Maddî ve manevî hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak için
 20. El-Alim (Zikir Adedi: 150) – İlim zenginliği için
 21. El-Kâbid (Zikir Adedi: 903) – Zalimin zulmünden kurtulmak için
 22. El-Bâsit (Zikir Adedi: 72) – Rızkının genişlemesi ve bereketin artması için
 23. El-Hafid (Zikir Adedi: 1.481) – Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak için
 24. Er-Rafi’ (Zikir Adedi: 351) – İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak için
 25. El-Muiz (Zikir Adedi: 117) – Fakir ve zelillikten kurtulmak.
 26. El-Muzil (Zikir Adedi: 770) – Düşmanları zelil etmek için
 27. Es-Semi’ (Zikir Adedi: 180) – Duaların kabul olması için
 28. El-Basir (Zikir Adedi: 302-112) – Acziyetin kalkması, basiretli olmak için
 29. El-Hakem (Zikir Adedi: 68) – Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek için
 30. El-Adl (Zikir Adedi: 104) – Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak.
 31. El-Latîf (Zikir Adedi: 129) – Dileklerin olması, kısmet ve rızkın artması için
 32. El-Habîr (Zikir Adedi: 812) – Hafıza ve idrakin genişlemesi için
 33. El-Halîm (Zikir Adedi: 88) – Ahlâk güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi için
 34. El-Azîm (Zikir Adedi: 1.020) – Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak için
 35. El-Gafûr (Zikir Adedi: 1.286) – Günahların affı ve kötü ahlâktan korunmak için
 36. Eş-Şekûr (Zikir Adedi: 526) – Kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek, talihin açıklığı, bol rızık için
 37. El-Aliyy (Zikir Adedi: 110) – Zilletten kurtulmak, ilim derecelerin artması için
 38. El-Kebîr (Zikir Adedi: 232) – Maddî ve manevî büyüklük, hürmet sahibi olmak için
 39. El-Hafîz (Zikir Adedi: 998) – Nefsinin ve malının korunması için
 40. El-Mukît (Zikir Adedi: 550) – Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık için
 41. El-Hasîb (Zikir Adedi: 80) – Herkese karşı açık alınlı olmak.
 42. El-Celîl (Zikir Adedi: 73-5.329) – Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek için
 43. El-Kerîm (Zikir Adedi: 270) – Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak için
 44. Er-Rakîb (Zikir Adedi: 312) – Her işte Allah’ın koruması altında olmak, bunu hissetmek, hafızasının kuvvetlenmesi için
 45. El-Mücîb (Zikir Adedi: 55-3.025) – Duaların kabul olunması için
 46. El-Vâsi’ (Zikir Adedi: 137) – Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için.
 47. El-Hakîm (Zikir Adedi: 78-6.084) – İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak için
 48. El-Vedûd (Zikir Adedi: 20-400) – İnsanların sevgisini kazanmak için
 49. El-Mecîd (Zikir Adedi: 57-3.249) – İzzet ve şerefin artması için
 50. El-Bâis (Zikir Adedi: 573) – Kuvvetli irade ve alacaklarını almak için
 51. Eş-Şehîd (Zikir Adedi: 319) – Şehid olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek için
 52. El-Hakk (Zikir Adedi: 108) – Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi için
 53. El-Vekîl (Zikir Adedi: 66) – Allah’tan her türlü yardım görmek için
 54. El-Kavî (Zikir Adedi: 116) – Kansızlık ve vücudun güçlü olması, zor işleri kolaylıkla halletmek için
 55. El-Metîn (Zikir Adedi: 500) – Maddî ve manevî dayanıklı, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak için
 56. El-Veliyy (Zikir Adedi: 46-2.116) – Her işte Allah’ın yardımını istemek için
 57. El-Hamîd (Zikir Adedi: 62-3.844) – Kazancın genişlemesi, Allah’ı çokça hamd etmek için yardım istemek için
 58. El-Muhsî (Zikir Adedi: 148) – Zekânın kuvvetli olması için
 59. El-Mübdi (Zikir Adedi: 57) – Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım gelmesi
 60. El-Muîd (Zikir Adedi: 124) – Elden kaçanı geri kazanmak, Allah’ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması için
 61. El-Muhyî (Zikir Adedi: 68) – İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak için
 62. El-Mumît (Zikir Adedi: 490) – Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak için
 63. El-Hayy (Zikir Adedi: 18-324) – Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak için
 64. El-Kayyûm (Zikir Adedi: 156) -Bütün işlerde yardımı Allah’tan beklemek, isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması için
 65. El-Vâcid (Zikir Adedi: 14-196) – Aradığını ve kaybettiğini bulmak için
 66. El-Mâcid (Zikir Adedi: 48) – Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak için
 67. El-Vâhid/El-Ehad (Zikir Adedi: 19-3.669) – Kalbin uyanıklığı, isteklerin olması için
 68. Es-Samed (Zikir Adedi: 134) – Hiç kimseye muhtaç olmamak için
 69. El-Kâdir (Zikir Adedi: 305) – İstediğini yapmaya güç yetirmek için
 70. El-Muktedir (Zikir Adedi: 744) – Her işte başarılı olmak için
 71. El-Mukaddim (Zikir Adedi: 184) – Daima yükselmek için
 72. El-Muahhir (Zikir Adedi: 847) – Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması için
 73. El-Evvel (Zikir Adedi: 37) – Her hayır işinde birinci olmak için
 74. El-Âhir (Zikir Adedi: 801) – Ömrün uzun olması için
 75. Ez Zâhir (Zikir Adedi: 1.106) – Her meselenin zuhuru, açıklığı, gizli olmaması için
 76. El-Müteâlî (Zikir Adedi: 551) – İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek için
 77. El-Bâtın (Zikir Adedi: 62) – Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması için
 78. El-Vâlî (Zikir Adedi: 47) – Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi için
 79. El-Berr (Zikir Adedi: 202) – Her halukarda iyilik bulmak için
 80. Et-Tevvâb (Zikir Adedi: 409) – Tövbelerin kabul olması için
 81. El-Müntekım (Zikir Adedi: 630) – Zulüm ve fenalıklardan korunmak için
 82. El-Afuvv (Zikir Adedi: 156) – Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek için
 83. Er-Raûf (Zikir Adedi: 287) – Merhametinin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek için
 84. Mâlikü’l-Mülk (Zikir Adedi: 212) – Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddî ve manevî derecelerin artması için
 85. Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm (Zikir Adedi: 1.100) – İşlerin kolay ve âsân olması, insanların kendini sevmesi için
 86. El-Muksit (Zikir Adedi: 209)
  – Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak için
 87. El-Câmi (Zikir Adedi: 114) – Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması için
 88. El-Ganî (Zikir Adedi: 1.060) – Gerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek.
 89. El-Muğnî (Zikir Adedi: 1.100) – Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik için
 90. El-Mâni’ (Zikir Adedi: 161) – Kaza ve belalardan emin olmak için
 91. Ed-Dârr (Zikir Adedi: 1.001) – Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah’a havale etmek için
 92. En-Nâfi’ (Zikir Adedi: 201) – Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak için
 93. En-Nûr (Zikir Adedi: 256) – Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak için
 94. El-Hâdî (Zikir Adedi: 20-400) – Doğru yolu bulmak ve çocuklarının serkeş olmaması için
 95. El-Bedî’ (Zikir Adedi: 86) – Allah’ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için için
 96. El-Bâkî  (Zikir Adedi: 113) – Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak için
 97. El-Vâris (Zikir Adedi: 707) – Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak için
 98. Er-Reşîd (Zikir Adedi: 514) – Güzel ahlâk sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak için
 99. Es-Sabûr (Zikir Adedi: 298) – Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak için

99 ESMAÜL HÜSNA ANLAMLARI İLE BİRLİKTE 

Risale-i Nur’da Esmaül Hüsna Bahisleri

Esma-ül Hüsna faziletleri hakkında Risale-i Nur Külliyatından derlediğimiz kısa bölümler, alıntılar…

 • Esmâ-i Hüsnâ bâkidirler, daimîdirler. Ve esmâ ve sıfâtın herbirisinde binler merâtib-i ihsan ve cemâl ve binler tabakat-ı kemâl ve muhabbet var. Sen yalnız Rahmân ismine bak ki, Cennet bir cilvesi ve saadet-i ebediye bir lem’ası ve dünyadaki bütün rızık ve nimet bir katresidir. (İman ve Küfür Muvazeneleri)
 • Bütün âlemlerin Rabbi ve Müdebbiri ve Hâlıkı olan Zât-ı Zülcelâlin, ahkâmları ayrı ayrı pek çok namları ve ünvanları ve Esmâ-i Hüsnâsı vardır. (Sözler 15. Söz)
 • Esmâ-i Hüsnâsının herbir isminde ne kadar gizli mânevî defineler ve herbir ünvan-ı mukaddesesinde ne kadar mahfî letâif bulunduğunu, şu kâinat bütün mevcudatıyla gösterir. (Sözler 31. Söz)
 • Esmâ-i Hüsnânın herbirisi ötekileri icmâlen tazammun eder: ziyânın elvan-ı seb’ayı tazammun ettiği gibi. Ve keza, herbirisi ötekilere delil olduğu gibi, onların herbirisine de netice olur. Demek, Esmâ-i Hüsna, mir’at ve ayine gibi birbirini gösteriyor. Binaenaleyh, neticeleri beraber mezkûr kıyaslar gibi veya delilleri beraber neticeler gibi okunması mümkündür. (Mesnevi-i Nuriye)
 • …Sâni-i Zülcelâl sana, ey hasta, göz, kulak, akıl, kalb gibi nuranî duygularla murassâ olarak giydirdiği cisim gömleğini, Esmâ-i Hüsnâsının nakışlarını göstermek için, çok hâlât içinde seni çevirir ve çok vaziyetlerde seni değiştirir. Sen açlıkla onun Rezzâk ismini tanıdığın gibi, Şâfî ismini de hastalığınla bil. Elemler, musibetler bir kısım esmâsının ahkâmını gösterdikleri için, onlarda hikmetten lem’alar ve rahmetten şuâlar ve o şuâât içinde çok güzellikler bulunuyor. (Lem’alar 25. Lem’a)
 • Sâni-i Zülcelâl, Fâtır-ı Bîmisal, zîhayata göz, kulak, akıl, kalb gibi havâs ve letâifle murassâ olarak giydirdiği vücut gömleğini, Esmâ-i Hüsnânın nakışlarını göstermek için, çok hâlât içinde çevirir, çok vaziyetlerde değiştirir. Elemler, musibetler nev’inde olan keyfiyat, bazı esmâsının ahkâmını göstermek için lemeât-ı hikmet içinde bazı şuâât-ı rahmet ve o şuâât-ı rahmet içinde lâtif güzellikler vardır. (Sözler)
 • Ve keza, Allah kelimesi de, nefiyden sonra sıfatlarla beraber düşünülür. Binaenaleyh Lâ ilâhe illâllah kelâmı, Esmâ-i Hüsnânın adedince kelâmları tazammun ediyor. (Mesnevi-i Nuriye)
 • Esmâ-i Hüsnâdan Allah, Rahmân, Rahîm, Vedûd, Mün’im, Kerîm, Cemîl, Rab gibi çok isimlerin herbiri, kâinatta görünen bir cilve-i âzamla, âzamî derecede ve mertebe-i kat’iyette risalet-i Ahmediyeyi (a.s.m.) istilzam ederler. (Lem’alar)
 • …Allah bir ism-i câmi’ olduğundan, Esmâ-i Hüsnâ adedince tevhidler, içinde bulunur. (Sözler 25. Söz)

Allah’ın 99 ismi ve Anlamları

Allahü Teala’nın Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi Esma-ül Hüsna Faziletleri ve Türkçe Anlamları.. Büyük faziletleri bulunan Allah’ın 99 ismi sırasıyla Esmaul Hüsna

İlgili Diğer Konular

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

İlgili Makaleler

3 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün