Esmaül Hüsna

Allah’ın 99 ismi Faydaları, Zikir Sayıları ve Fazileti

Esmaül Hüsna olan Allah'ın 99 ismi, anlamı, zikir sayıları, zikir günü ve ebced değerleri, Fazileti ve faydaları

Allah’ın 99 ismi, Esmaül Hüsna olan isimleri, her birinin Türkçe anlamı, zikir sayıları, zikir günü ve ebced değerleri, Fazileti ve faydaları

Esmaül Hüsna

“Allah Teâlâ’nın doksan dokuz ismi vardır. O isimleri kim ezberlerse (sayar, manasını anlar ve şuûruna ererse) cennete gider. Şüphesiz, Allah tektir ve tek olmayı sever.” 

(Buhârî, Daavât, 68)

Meselâ, bir zîhayat vücuda geldiğinde Bâri isminin cilvesine, teşekkülünde Musavvir sıfatının cilvesine, gıdalandığı zaman Rezzak isminin cilvesine, hastalıktan şifa bulduğunda, Şâfi isminin tecellîsine ve hâkezâ, tesirde mütesanit, âsârda mütehalif, çok sıfat ve isimlere mazhardır. (Risale-i Nur / Mesnevi-i Nuriye s:56)

Allah’ın 99 ismi ve Faydaları

Her derde deva Allah‘ın 99 ismi faydaları, Allahu Teala’nın hangi ismi neye iyi gelir, ne için okunur? Allah’ın Esmaül Hüsna isimleri Sırları ve Fazileti ve faydaları. Kaç Kere Zikir Edilmeli?

99 Esmaül Hüsna Zikir adedi ve Faziletleri, Faydaları

 1. Allah (Zikir Adesi: 66) – Her türlü istek, tüm duaların kabul olması için
 2. Er-Rahmân (Zikir Adedi: 298) – Dünyada ve ahirette Allah’ın sevgisini kazanmak için
 3. Er-Rahîm (Zikir Adedi: 258) – Maddî ve manevî rızka nail olmak için
 4. El-Melik (Zikir Adedi: 90) – Maddî ve manevî güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek, emir sahibi olmak için
 5. El-Kuddûs (Zikir Adesi: 170) – Maddî ve manevî her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhî hastalıklardan iyileşmek için.
 6. Es-Selâm (Zikir Adedi: 131) – Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak için
 7. El-Mü’min (Zikir Adedi: 137) – Güvende olma, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek için
 8. El-Muheymin (Zikir Adedi: 145) – İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek için
 9. El-Aziz (Zikir Adedi: 94) – Düşmanlara galip gelmek için
 10. El-Cebbâr (Zikir Adedi: 206) – İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak için
 11. El-Mütekebbir (Zikir Adedi: 662) – İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek için
 12. El-Hâlık (Zikir Adedi: 731) – İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak için
 13. El-Bâri (Zikir Adedi: 214) – İşte başarılı olmak, maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulmak için
 14. El-Musavvir (Zikir Adedi: 336) – Maksat ve meramına ulaşmak ve ifade etmek, en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak için
 15. El-Gaffâr (Zikir Adedi: 1.281) – Bağışlanmak ve günahlardan korunmak için
 16. El-Kahhâr (Zikir Adedi: 306) – Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak için
 17. El-Vehhâb (Zikir Adedi: 14) – Sıkıntısız ve maddî açıdan rahat bir hayat sürmek için
 18. Er-Rezzâk (Zikir Adedi: 308) – Bol rızıklı bir ömür geçirmek için
 19. El-Fettâh (Zikir Adedi: 489) – Maddî ve manevî hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak için
 20. El-Alim (Zikir Adedi: 150) – İlim zenginliği için
 21. El-Kâbid (Zikir Adedi: 903) – Zalimin zulmünden kurtulmak için
 22. El-Bâsit (Zikir Adedi: 72) – Rızkının genişlemesi ve bereketin artması için
 23. El-Hafid (Zikir Adedi: 1.481) – Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak için
 24. Er-Rafi’ (Zikir Adedi: 351) – İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak için
 25. El-Muiz (Zikir Adedi: 117) – Fakir ve zelillikten kurtulmak.
 26. El-Muzil (Zikir Adedi: 770) – Düşmanları zelil etmek için
 27. Es-Semi’ (Zikir Adedi: 180) – Duaların kabul olması için
 28. El-Basir (Zikir Adedi: 302-112) – Acziyetin kalkması, basiretli olmak için
 29. El-Hakem (Zikir Adedi: 68) – Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek için
 30. El-Adl (Zikir Adedi: 104) – Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak.
 31. El-Latîf (Zikir Adedi: 129) – Dileklerin olması, kısmet ve rızkın artması için
 32. El-Habîr (Zikir Adedi: 812) – Hafıza ve idrakin genişlemesi için
 33. El-Halîm (Zikir Adedi: 88) – Ahlâk güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi için
 34. El-Azîm (Zikir Adedi: 1.020) – Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak için
 35. El-Gafûr (Zikir Adedi: 1.286) – Günahların affı ve kötü ahlâktan korunmak için
 36. Eş-Şekûr (Zikir Adedi: 526) – Kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek, talihin açıklığı, bol rızık için
 37. El-Aliyy (Zikir Adedi: 110) – Zilletten kurtulmak, ilim derecelerin artması için
 38. El-Kebîr (Zikir Adedi: 232) – Maddî ve manevî büyüklük, hürmet sahibi olmak için
 39. El-Hafîz (Zikir Adedi: 998) – Nefsinin ve malının korunması için
 40. El-Mukît (Zikir Adedi: 550) – Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık için
 41. El-Hasîb (Zikir Adedi: 80) – Herkese karşı açık alınlı olmak.
 42. El-Celîl (Zikir Adedi: 73-5.329) – Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek için
 43. El-Kerîm (Zikir Adedi: 270) – Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak için
 44. Er-Rakîb (Zikir Adedi: 312) – Her işte Allah’ın koruması altında olmak, bunu hissetmek, hafızasının kuvvetlenmesi için
 45. El-Mücîb (Zikir Adedi: 55-3.025) – Duaların kabul olunması için
 46. El-Vâsi’ (Zikir Adedi: 137) – Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için.
 47. El-Hakîm (Zikir Adedi: 78-6.084) – İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak için
 48. El-Vedûd (Zikir Adedi: 20-400) – İnsanların sevgisini kazanmak için
 49. El-Mecîd (Zikir Adedi: 57-3.249) – İzzet ve şerefin artması için
 50. El-Bâis (Zikir Adedi: 573) – Kuvvetli irade ve alacaklarını almak için
 51. Eş-Şehîd (Zikir Adedi: 319) – Şehid olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek için
 52. El-Hakk (Zikir Adedi: 108) – Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi için
 53. El-Vekîl (Zikir Adedi: 66) – Allah’tan her türlü yardım görmek için
 54. El-Kavî (Zikir Adedi: 116) – Kansızlık ve vücudun güçlü olması, zor işleri kolaylıkla halletmek için
 55. El-Metîn (Zikir Adedi: 500) – Maddî ve manevî dayanıklı, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak için
 56. El-Veliyy (Zikir Adedi: 46-2.116) – Her işte Allah’ın yardımını istemek için
 57. El-Hamîd (Zikir Adedi: 62-3.844) – Kazancın genişlemesi, Allah’ı çokça hamd etmek için yardım istemek için
 58. El-Muhsî (Zikir Adedi: 148) – Zekânın kuvvetli olması için
 59. El-Mübdi (Zikir Adedi: 57) – Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım gelmesi
 60. El-Muîd (Zikir Adedi: 124) – Elden kaçanı geri kazanmak, Allah’ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması için
 61. El-Muhyî (Zikir Adedi: 68) – İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak için
 62. El-Mumît (Zikir Adedi: 490) – Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak için
 63. El-Hayy (Zikir Adedi: 18-324) – Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak için
 64. El-Kayyûm (Zikir Adedi: 156) -Bütün işlerde yardımı Allah’tan beklemek, isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması için
 65. El-Vâcid (Zikir Adedi: 14-196) – Aradığını ve kaybettiğini bulmak için
 66. El-Mâcid (Zikir Adedi: 48) – Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak için
 67. El-Vâhid/El-Ehad (Zikir Adedi: 19-3.669) – Kalbin uyanıklığı, isteklerin olması için
 68. Es-Samed (Zikir Adedi: 134) – Hiç kimseye muhtaç olmamak için
 69. El-Kâdir (Zikir Adedi: 305) – İstediğini yapmaya güç yetirmek için
 70. El-Muktedir (Zikir Adedi: 744) – Her işte başarılı olmak için
 71. El-Mukaddim (Zikir Adedi: 184) – Daima yükselmek için
 72. El-Muahhir (Zikir Adedi: 847) – Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması için
 73. El-Evvel (Zikir Adedi: 37) – Her hayır işinde birinci olmak için
 74. El-Âhir (Zikir Adedi: 801) – Ömrün uzun olması için
 75. Ez Zâhir (Zikir Adedi: 1.106) – Her meselenin zuhuru, açıklığı, gizli olmaması için
 76. El-Müteâlî (Zikir Adedi: 551) – İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek için
 77. El-Bâtın (Zikir Adedi: 62) – Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması için
 78. El-Vâlî (Zikir Adedi: 47) – Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi için
 79. El-Berr (Zikir Adedi: 202) – Her halukarda iyilik bulmak için
 80. Et-Tevvâb (Zikir Adedi: 409) – Tövbelerin kabul olması için
 81. El-Müntekım (Zikir Adedi: 630) – Zulüm ve fenalıklardan korunmak için
 82. El-Afuvv (Zikir Adedi: 156) – Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek için
 83. Er-Raûf (Zikir Adedi: 287) – Merhametinin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek için
 84. Mâlikü’l-Mülk (Zikir Adedi: 212) – Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddî ve manevî derecelerin artması için
 85. Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm (Zikir Adedi: 1.100) – İşlerin kolay ve âsân olması, insanların kendini sevmesi için
 86. El-Muksit (Zikir Adedi: 209) – Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak için
 87. El-Câmi (Zikir Adedi: 114) – Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması için
 88. El-Ganî (Zikir Adedi: 1.060) – Gerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek.
 89. El-Muğnî (Zikir Adedi: 1.100) – Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik için
 90. El-Mâni’ (Zikir Adedi: 161) – Kaza ve belalardan emin olmak için
 91. Ed-Dârr (Zikir Adedi: 1.001) – Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah’a havale etmek için
 92. En-Nâfi’ (Zikir Adedi: 201) – Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak için
 93. En-Nûr (Zikir Adedi: 256) – Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak için
 94. El-Hâdî (Zikir Adedi: 20-400) – Doğru yolu bulmak ve çocuklarının serkeş olmaması için
 95. El-Bedî’ (Zikir Adedi: 86) – Allah’ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için için
 96. El-Bâkî  (Zikir Adedi: 113) – Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak için
 97. El-Vâris (Zikir Adedi: 707) – Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak için
 98. Er-Reşîd (Zikir Adedi: 514) – Güzel ahlâk sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak için
 99. Es-Sabûr (Zikir Adedi: 298) – Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak için

 

99 ESMAÜL HÜSNA ANLAMLARI İLE BİRLİKTE 

 

 

 

Allah’ın 99 ismi ve Anlamları

Allahü Teala’nın Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi ve Türkçe Anlamları.. Büyük faziletleri bulunan Allah’ın 99 ismi sırasıyla Esmaul Hüsna

 

İlgili Diğer Konular

 

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

İlgili Makaleler

3 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı