Esmaül Hüsna

El Mukaddim (c.c.) Esmaül Hüsna

El Mukaddim Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan El-Mukaddim ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü

El Mukaddim Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan Ya Mukaddim ne demek, zikri, fazileti nedir? El Mukaddim ne için okunur? Ebced değeri, zikir adedi ve günü, ne için ve ne zaman okunur? Faydaları ve sırları nedir? Ya Mukaddim esması kaç kez okunmalı? Zikri nasıl çekilir ve nasıl okunur?

Esmaül Hüsna – Allah’ın en güzel isimleri içinden El Mukaddim ism-i şerifi; dilediğini yücelten, mertebesini yükselten, mevki ve makamını arttıran.

El Mukaddim

Allah’ın en güzel isimleri anlamına gelen Esmaül Hüsna isimlerinden dilediğini öne geçiren, dilediğini yükselten, yüksek mertebelere çıkartan, mevkisini arttıran ve aziz kılan

El Mukaddim Esması manası

Sözlük anlamı olarak “öne geçmek, önde bulunmak” anlamlarına gelen Mukaddim kelimesi kadm yani kudûm kökünün tef’îl kalıbından türemiş bir sıfat olan “öne geçiren, öne alan” demektir.

Allahu Teala’nın 99 güzel isimlerinden ve sıfatlarından biri olan “dilediğini ileri geçiren, öne getiren, öne alan, mertebesini arttıran, şeref-rütbe, makam-mevki, yer ve zamanda öne geçiren” anlamındadır.

El Mukaddim ism-i şerifi okunma günü

Mukaddim isminin ebced değeri ve zikir adedi 184 adettir. Zikir saati Zühal, Zikir günü Cumartesi’dir.

Arapça Yazılışı

المقدّم

El Mukaddim

Kuran-ı Kerim’de Allahu Teala’nın bu ism-i şerifi ile ilgili şu ayet zikredilir.

Hiç bir ümmet ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez. (Hicr Suresi 5. Ayet)

Yine Peygamber Efendimiz’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Allah Resulu sallallahu aleyhi ve sellem;

“Dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak, Allah’ın değişmez kanunudur.” buyurmuştur. (Buhârî, Ebû Dâvûd, Nesâî)

Cenab-ı Hakk’ın Mukaddim ve Muahhir her iki ismi de Allah’ın fiili sıfatlarındandır. Dilediğini öne alan, dilediğini arkada bırakan O’dur. Geri bıraktığını öne çıkarmaz, öne çıkardığını da geriye bırakmaz.

Muahhir: “Dilediğini geri bırakan, tehir eden.”

Mukaddim:Dilediğini öne geçiren, ileri alan”

Ebced değeri ve zikir sayısı, zikir günü ve zikir saati:

Ebced değeri ve zikir sayısı: 184
Zikir günü: Cumartesi
Zikir saati: Zuhal (Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası. Gece okumalarında tam gece yarısı)

El Mukaddim Esması ve sırları

El Mukaddim ismi ne için okunur?

Allahu Teala’nın bu ism-i şerifi mucize etki ve faydalarıyla bilinmektedir. Okuyan ve tecellisine mazhar olan kimse maddi ve manevi şekilde öne geçer, mertebesi yükselir, kudret ve iktidar sahibi olur. Mümkün olduğu kadarıyla bu ismin zikriyle ve tefekküriyle meşgul olmalı, faydasını ve bereketini Cenab-ı Hakk’tan beklemelidir.

Bu ism-i şerifin zikrine devam eden kimse, kudret sahibi ve iktidar sahibi olur.

Her gün 184 defa okumayı âdet haline getiren kimsenin halk içerisinde heybet ve muhabbeti hâsıl olur. Mertebesi, derecesi, rütbesi ve makamı artar.

5 vakit namazdan sonra 184 defa zikrine devam eden kimse mesleğinde ilerler, sebepleri kullanma ve değerlendirme nimetine kavuşur.

Her gün 100 defa okuyan kimse Allah (c.c.) sevgisine mazhar olur.

Bir bardak suya bu esmayı 184 okuyan okuduktan sonra içen girdiği imtihanda, sınavlarda başarılı olur.

Sınavlara girecek, imtihanlardan başarılı olmak isteyen kimse için sınavına girmeden önce bir pirinç tanesine 184 defa okuyup yutarsa Allah’ın izniyle girdiği sınavlarda başarılır olur.

Her hangi bir sınav, ,imtihan veya yarışmada başarılı olmak veya birinci olmak, derecesinin artması ve öne  geçmek için “Yâ Mukaddim” esması 18400 defa okunur. (Bazı kaynaklarda hatmi için 33.856 defa okunması tavsiye edilmiştir.)

Kavuşmasını arzu ettiği veya gelmesini istediği bir kimseyi düşünerek 184 defa “Ya Mukaddim” esmasının zikrine devam eden ve dualarında isteklerini Cenab-ı Hak’tan isteyen kimse, kısa zamanda arzu ettiği isteklerine kavuşur. Allah’ın izniyle kavuşmak istediği veya gelmesini istediği kimse ayağına gelir.

Savaş sırasında düşmanla karşılaşan kimse zikrederse savaşı kazanır, galip olur.

Bu ismin zikrine devam eden kimse kuvvet ve iktidar sahibi olur. Halk içinde heybetli olur. Makamı, mevkisi yükselir. Allah katında kadri ve kıymeti artar. İstek ve dilekleri gerçekleşir. Savaş meydanında okunursa, düşmana karşı, okuyan kuvvetli olur.

El Mukaddim ve El Muahhir Esması

ismi ikisi birlikte zikredildiği halde terakki etmeyi ve yükselmeyi temin etmek hususunda çok büyük bir tesiri vardır.

Maddi ve manevi işlerinde ilerlemek, yükselmek, terakki etmek, rütbe ve derecesinin ilerlemesini ve yükselmesini arzu eden kimse ihlaslı ve huzurlu bir kalp ile “Ya Mukaddim, Ya Muahhir” ism-i şerifi 1630 defa okumaya devam ederse, isteği Allah’ın izniyle kabul olur.

“Ya Alim Ya Mukaddim” esması ikisi birlikte 334 kere okunmaya devam eden kimsenin dünyevi ve uhrevi işlerde mertebesi yükselir, Allah’ın izniyle ilim kapıları açılır.

El Mukaddim esması ise maddi ve manevi işlerde muvaffakiyete, ilerlemeye, derecesinin yükselmesine Allah’ın izniyle vesile olur.

El-Alim esması ilim ve bilgiye, evham ve şüphelerin izalesine, iman, izan ve marifetullaha vesile olur.

İki esmanın ebced değerleri toplamı 334 olup ikisi birlikte 334 kere zikrine devam eden kimse maddi manevi ilim ve mertebe yönünden yükselir, derecesi artar.

El-Mukaddim ile ilgili Kuran Ayetleri

Araf suresi 34. Ayet: Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler.

Yunus suresi 49. Ayet: De ki: “Ben kendime bile Allah’ın dilediğinden başka ne bir zarar ne de bir menfaat verme gücüne sahibim.” Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldiği zaman artık ne bir saat geri kalırlar ne de ileri giderler.

Hicr Suresi 5. Ayet: Hiç bir ümmet ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez.

Cevşen 26. Bölüm

Cevşen 26. Bölüm

وَاَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ

Ve es’elüke biesmâike

Yâ Müsavvir
Yâ Mükaddir
Yâ Mütahhir
Yâ Münevvir
Yâ Mukaddim
Yâ Muahhir
Yâ Müyessir
Yâ Münzir
Yâ Mübeşşir
Yâ Müdebbir

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l emânü’l-emânü hallisnâ mine’n-nâr.

Allah’ım! Sen’den güzel isimlerinin hakkı için istiyor, sana yalvarıyorum:

  1. Ey mahlûkatına istediği sureti veren Musavvir,
  2. Ey her şeyi tam bir ölçü ile yaratan Mukaddir,
  3. Ey her şeyi maddî-manevî kirlerden temizleyen Mutahhir,
  4. Ey nûruyla her şeyi aydınlatan Münevvir,
  5. Ey dilediğini şeref-rütbe, makam-mevki, yer ve zamanda öne geçiren Mukaddim,
  6. Ey dilediğini geri bırakan Muahhir,
  7. Ey iyiyi isteyenlere iyiliği, kötüyü isteyenlere de kötülüğü veren ve zorlukları kolaylaştıran Müyessir,
  8. Ey kullarını kötü âkıbetlerden sakındıran Münzir,
  9. Ey kullarına iyi şeyler müjdeleyen Mübeşşir,
  10. Ey bütün kâinatı tam bir nizam içinde idâre eden Müdebbir,

26- Sübhânsın yâ Rab! Sen’den başka yoktur ilâh! Emân diliyoruz Sen’den, Koru bizi Cehennem’den!

Not: Cevşen duasından alıntıdır.

Allah’ın 99 ismi ve Anlamları

Allahü Teala’nın Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi ve Türkçe Anlamları.. Büyük faziletleri bulunan Allah’ın 99 ismi sırasıyla Esmaul Hüsna

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün