Peygamberler

Azrail (As)’ın Ölüm Meleği Seçilmesi – Hz. Azrail Kıssası

Hazret-i Azrail Kıssası. 4 büyük melekten biri olan Hz. Azrail'in ölüm meleği seçilmesi hakkında kıssa ve Allah Hz. Adem'i yaratmak istemesi

Hazret-i Azrail Kıssası. 4 büyük melekten biri olan Hz. Azrail’in ölüm meleği seçilmesi hakkında kıssa ve Allah Hz. Adem’i yaratmak istemesi

Hz. Azrail Kıssası

Yüce Allah; Âdem Aleyhisselâmı yaratmak istediği zaman, yere:

“Ben, sen­den bir halk yaratacağım ki, onlardan, bana itaat edenler de olacak, onlardan, bana isyan edenler de olacaktır. Onlardan, bana itaat eden kimseyi, Cennet’e koyacağım. Bana isyan eden kimseyi ise, Cehennem’e sokacağım!”  (İbn.Esîr-Kâmil c.1,s.27.)

diye Vahy etti. Sonra da, Cebrail Aleyhisselâmı, yerden, bir avuç toprak, çamur getirmesi için, gönderdi. Yer, Cebrail Aleyhisselâma:

“Ben, senin, benden bir şey eksiltmenden, beni, yaramaz hale getirmenden, Allah’a sığınırım! Ben, senin, beni eksiltmeni, istemiyorum! Çünkü, Allah, benden bir halk yaratacak, bu halk da, Allah’a âsi olacak. Allah, onlardan dolayı, beni, bir ceza ile cezalandırır!” dedi. (ibn.Asakir-Tarih C.2.S.342.)

Bunun üzerine, Cebrail Aleyhisselâm, ondan, bir şey almaksızın geri döndü.

“Yâ Rabb! Yer, sana sığınınca, onu, sığındırdım. Onun üzerinde durmayı, kendisini zorlamayı uygun görmedim.” dedi. (Sâlebî-Arâis s.26.)

Yüce Allah, bundan sonra, Mikâil Aleyhisselâmı gönderdi.(10) Yer, Ona da, Cebrail Aleyhisselâma söylediği gibi söyledi. Onun yapacağı şeyden dolayı da, Allah’a sığındı. Mikâil Aleyhisselâm da, onu, sığındırdı. Yer, böyle, kendisinden bir şey alınmasından, Allah’a sığınınca, Mikâil Aley­hisselâm. ondan bir şey almaksızın dönüp Yüce Allah’a, Cebrail Aleyhisselâmın söylediği gibi söyledi. Bunun üzerine. Yüce Allah, yere, Ölüm Meleğini gönderdi. Yer, yine kendisinden alacağı şeyden dolayı, Allah’a sığınınca, ölüm me­leği:

“Ben de. Allah’ın emrini, yerine getirmemiş olarak dönmemden Allah’a sı­ğınırım!” dedi. (Taberî-Tarih c.1,s-45, Mes’udî-Muruc.c.l.s.3O, İbn.Asakir-Tarih )

Yer yüzünden alacağını aldı ve tek yerden almadı. (Taberî-Tarih c.1,s. 45-46, İbn.Asakir-Tarih c.2,s,342, Ibn.Eslr-Kâmil)

Kırmızı, beyaz ve siyah topraktan aldı ve karıştırdı.  Böyle, yer yüzünden alınan topraktan yaratılmış olduğu için, Âdem Aleyhisse­lâma “Âdem” ismi verilmiştir.

(İbn.Sa’d-Tabakat c.1,s.26, Taberî-Tarih c.1,s.46 Mes’udî-Muruc. c.1,s.3O, Ibn.asakir-Tarih c.2,s.341,343, Süheylî-Ravdulünüf c.1,s.82, Ebülfered ibn.Cevzi-Tabsıra c.1,s.14, ibn.Esîr-Kâmil c.1,s.28.)

[display-posts]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı