Peygamberler

İlk Peygamber ve insan Hz. Adem Hayatı

İlk peygamber ve ilk insan Hz. Adem kısaca hayatı, kaç yıl yaşamıştır? Kuran-ı Kerim ayetler ve hadisler ile Hz. Adem (aleyhisselam) hayatı, özellikleri

Hz. Adem Hayatı, ilk insan ve ilk Peygamber Adem aleyhisselam nasıl yaratıldı? Allah Hz Ademi neden yarattı? Havva anamız nasıl yaratıldı? Adem ile Havva dünyada ilk nereye indi? Dünyaya gelen ikinci peygamber kimdir? Hz Adem bir peygamber mi? Hz. Adem ve Hz. Havva ne zaman ve kaç yıl yaşamıştır? Kuran-ı Kerim ayetler ve hadislerle kısaca hayatı, yaratılması, özellikleri

Hazreti Adem Kimdir? İslam’a göre İlk insan ve yer yüzüne gönderilmiş ilk peygamber olan Hz. Adem Aleyhisselam kısaca hayatı, yaratılması ve Peygamberliği. Kuran-ı Kerim ayetler ve hadisler ile İşte Hazreti Adem aleyhisselam ile ilgili bilgiler…

İlk insan Hz. Adem (as) hayatı ve kişisel özellikleri, boyu ne kadardır ve kaç yıl yaşamıştır? Kuran-ı Kerim’de bahsi geçen ayetler

Hz. Adem (a.s) Kimdir?

Hz. Adem Kısaca hayatı, Peygamberliği ve dünyaya gönderilmesi

İlk peygamber ve ilk insan olan Hz. Adem’i Allah topraktan yaratmış ve ruhundan üfleyerek ona can vermiştir. Kuran Hz. Adem’in yaratılışı ile ilgili pek çok ayet içerir.

Allah, Hz. Adem yaratıldığı zaman meleklere, ona secde etmesi emrinde bulunmuş, ancak cinlerden olan şeytan (iblis) ona secde etmemiştir. “Beni ateşten, Adem’i ise topraktan yarattın. Ben ondan daha kıymetli ve şerefliyim. O’na secde etmem” diyen Şeytan, itaatsizliği yüzünden Cennetten ve Allah’ın rahmetinden kovulmuştur.

Cennetten çıkarılması ve dünyaya gönderilmesi

Daha sonra Allahu Teala, Hz. Havva’yı yarattı ve Havva, Adem’e eş oldu. İkisine eşyaların isimleri öğretildi ve cennete koyuldular. Cennette yaşarken Allah’ın yasakladığı meyveyi yemeleri için Şeytan, Adem ile Havva’yı kandırdı ve cennetten kovulmalarına neden oldu.

Yeryüzüne indirilmeleriyle hatalarını anlayan Hz. Adem ile Hz. Havva çok pişman oldu ve tövbe ettiler. Samimi tövbeleri Allah tarafından kabul edilen Adem ile Havva affedildi. Hz. Adem’e peygamberlik verildi. İnsanlık da bu şekilde türetildi.

Allah’ın “Ol” demesiyle her şey olur, bu yoktan yaratılış Allah’ın kudretinin anlaşılması açısından çok önemlidir.

Bakara Suresi’nde Hz. Adem’den bahsedilirken yüce Allah şöyle buyurur:

“Hani meleklere Adem’e secde edin demiştik de iblisten başkası hemen secde etmişlerdi, iblis ise dayattı, kibirlendi ve kafirlerden oldu. Ve demiştik ki: “Ey Adem, sen eşinle birlikte Cennete yerleş, neresinden isterseniz bol bol yiyiniz, ancak şu ağaca yaklaşmayınız. Yoksa zalimlerden olursunuz.”

 

Hz. Adem Kısaca Hayatı

Hz. Adem Kısaca hayatı ve özellikleri

Dünya’nın çeşitli yerlerinden toprak karıştırıldı. Melekler Allah’ın emriyle bu toprağı suyla karıp çamur haline getirdi. Çamura insan şekli verilerek güneşin altında kırk gün kurutuldu. Kuruyan kalıbın alnına Hz. Muhammed nuru konuldu.

Ruh üflenmesi

Daha sonra Muharrem ayının onuncu günü ona ruh verildi. Hz. Adem böyle yaratılmış oldu.

Allah tarafından bütün canlıların ismi O’na öğretildi. Sadece yaşı ve boyu hakkında bilgi kendisine verilmedi.

Allah, bütün meleklere Adem’e iman etmelerini emretti. Şeytan hariç bütün melekler ona secde etti. Şeytan, Adem karşısında büyüklendi ve ona secde etmeyi reddetti, Allah’ın buyruğuna karşı geldi. Bunun üzerine Allah şeytanı lanetleyerek huzurundan uzaklaştırıldı.

Hz. Adem, kırk yaşında Cennet’e girdi. Allah, O’na cennette yanına arkadaş olması için Hz. Havva annemizi yaratarak armağan etti. Şeytan, onları kandırarak cennetteki yasak meyveyi yedirdi. Bunun üzerine Allah, onları cezalandırarak Hz. Adem’i Hindistan’a, Hz. Havva’yı Cidde’ye gönderdi.

Hz. Adem, Havva’yı aramak için 200 sene boyunca Dünya’da dolaştı. Her gününü Allah’a tövbe ederek geçirdi. Allah, Hz. Adem’in duasını kabul ederek Hz. Havva ile yeniden buluşmasını sağladı. Hz. Adem’i Arafat’a göndererek Hz. Havva annemizle buluşturdu. Burada Kabe’yi inşa ettiler ve hac yaptılar.

Artık Hz. Adem ve Havva her sene burada hac yaptı. Bir gün Hz. Adem’in kıyamete kadar Dünya’ya gelecek tüm çocukları onun belinden küçük hücreler halinde çıkartıldı ve büyütüldü.

Allah onlara “Ben sizin Rabbiniz miyim? Bana iman edecek misiniz?” diye sordu.

Bütün insanlar da Allah’a:

“Evet, sen bizim Rabbimizsin. Biz de sana iman edeceğiz.” diye yanıtladı. Bunun üzerine Allah bütün insanları tekrar küçültüp Hz. Adem’in bel kemiğine geri gönderdi.

İlk çocukları Habil ve Kabil doğdu.

Hz. Adem ve Havva Şam’a gitti. Burada ilk çocukları Habil ve Kabil doğdu. Hz. Adem en uzun yaşayan insan oldu. Tam 2000 yıl yaşadı.

Çocukları, torunları, torunlarının çocukları ve onların da çocukları olmak üzere toplam kırk bin kişiyi gördü. Doğan çocukların hepsi farklı dillerde konuşmaya farklı renklerde doğmaya başladı.

Cebrail, hayatı boyunca on iki defa onun ziyaretine geldi. Namaz, oruç, zekat ve abdest gibi ibadetleri öğretti. 1500 yaşındayken Allah tarafından ona peygamberlik verildi. Allah’ın izniyle fizik, kimya, biyoloji, matematik, astronomi gibi bütün bilgiler kendisine öğretildi. Dünya’daki her canlının, her eşyanın ismi ona öğretildi. Ayrıca çocuklarının konuştuğu her farklı dil de yine Allah tarafından öğretildi.

Bir Cuma günü öldüğünde Dünya’da kırk bin insan yaşamaktaydı ve bu insanlar Süryanice, Arapça ve İbranice dillerini konuşuyordu.

Hz. Adem’in ölümünden kırk yıl sonra Hz. Havva da öldü. Kabirleri bir rivayete göre Mısır’da, başka bir rivayete göreyse Mina veya Kudüs’tedir.

Hz. Adem’in Çocukları

Habil ve Kabil, Hz. Adem’in ilk çocuklarıdır. Çobanlık yaptılar. Habil, çiftlik hayvanlarını büyütürken Kabil, toprağı sürüyordu.

Büyüdüklerinde babaları Hz. Adem, onlardan Allah için bir  kurban kesmelerini söyledi. Habil, sürüsündeki en besili hayvanı kurban olarak Allah’a adadı, Kabil ise en cılız hayvanı.

Allah, Habil’in kurbanını kabul edince Kabil kardeşini kıskanarak kafasına taşla vurdu ve onu öldürdü. Böylece Dünya’daki ilk cinayeti Kabil işlemiş oldu. Kabil, bir karganın cesedini toprağı kazıp gömdüğünü görünce aynı şekilde kardeşini de toprağa kazıp gömdü. Allah böylece insanlara öldüklerinde nasıl defnedileceklerini öğretmiş oldu.

Hz. Adem de  Hz. İsa da babasız olarak Dünya’ya geldi. İkisini de Allah topraktan yarattı. Sonra da “Ol!” deyince ikisi de canlandı. Aralarındaki tek fark Hz. İsa’nın anne karnından doğarak dünyaya gelmesidir.

Peygamberimiz Hz. Adem hakkında şöyle buyurmuştur:

Hz. Adem, Dünya’nın her yerinde gelen toprakların karışımıyla dünyaya geldi. Bu yüzden onun soyundan gelen herkes farklı farklı doğdu. Kimisi siyah, kimisi beyaz, kimisi sarı, kimisi kırmızı, kimisi kahverengi tenli olarak dünyaya geldi.

Farklı topraklardan yaratıldıkları için her insanın huyu da farklı oldu. Kimisi sakin, naif, kimisi sinirli ve kaba oldu.

Hz. Adem (A.s) Hakkında Bilgiler

İlk insan ve ilk Peygamber olan Hz. Adem (as)’in boyu ne kadardır ve kaç yıl yaşamıştır?

Hz. Adem kaç yıl yaşadı?

Hz. Adem’in dünyada 1000 yıl ile 2000 yıl arasında yaşadığı gibi farklı rivayetler vardır. Tüm insanlık Hz. Adem’in çocuklarıdır. Peygamber Efendimiz bir rivayette bize Allahu Teala’nın Adem’e torunlarını gösterdiğini bildirmiştir. Hz. Havva ise 40 sene sonra vefat etti.

En güvenilir kaynaklardan Buhari’deki ,“Allah Adem peygamberi yarattı. Boyunun uzunluğu 60 ziraydı.” hadisinde Hz. Adem’in (as) boyunun 60 zira (40 m civarı) olduğu belirtilmektedir.

İbn Haldun (1332-1406) gibi bazı düşünürler ise bunun onun cennetteki boyu olduğunu, Hz. Havva ile yere indirilince yer şartlarına uygun boyuna iade edildiğini kabul etmişlerdir.

  1. Yer tarihinde ağaçlardan başka bu yükseklikte canlı bilinmeyişi,
  2. İnsan fosilleri içinde buna işaret edecek en küçük belirti olmayışı,
  3. Efendimiz’in (sav) benzer tasvirlerinin ahiretle ilgili beyanlarında bulunuşu, dikkate alınırsa İbn Haldun’un yaklaşımının makul olduğu söylenebilir.

Hz. Adem ve Havva’nın indiği yer

Hazreti Adem ve Havva’nın yeryüzünde nereye indiğine dair pek çok rivayet olsa da ancak bunların hiçbiri Kuran’dan veya sünnetten gelmiyor. Böylece, onların dünyaya iniş yerinin önemi olmayan bir şey olduğunu anlıyoruz ve bu bilgiye sahip olsaydık bu bilginin hiçbir faydası olmayacaktı.

Bir rivayete göre yaşamakta oldukları Adn (Tevrat’ta geçen ifadeyle Aden) cennetinden Âdem Serendip adasına (Srilanka), Havva ise Etiyopya’ya indirilir. Daha sonra Mekke’de Arafat dağında buluşurlar.

Ancak Adem ve Havva’nın bir Cuma günü dünyaya indiklerini biliyoruz. Hz. Peygamber Efendimiz, Cuma günlerinin önemini bize bildirmek için rivayet edilen bir hadis-i şerifte belirtmiştir. Ömrünün bin veya iki bin yıl olduğuyla ilgili farklı rivayetler vardır.

(İbn.Sa’d-Tabakat, 1/28,29, Ahmed b.Hanbel-Müsned 1/299, Taberi-Tarih 1/79, Salebi-Arais s.48, Deylemi-Firdevs 3/269, Heysemî-Mecmuazzevaid 8/206).(M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi).

İlk insan Adem kısaca hayatı ve Yaratılması 

Topraktan yaratılan ilk insanın ve ilk peygamberin adını Yüce Allah Al-i imran Suresinin 59. ayetinde açıkça zikretmektedir.

Diğer ayetler de ise malum olana işaret ediyor. Her birimiz çamurun -toprağın- değişik süreçlerinden geçmediğimize göre topraktan yaratılandan vücuda geldik. Tek canlıdan eşini yaratan Yüce Kudret oradan da erkekler ve kadınlar yaydı, bizi vücuda getirdi. (Nisa, 1)

Şüphesiz Allah’ın yanında Hz. İsa’nın durumu Hz.Adem’in durumu -yaratılışı- gibidir. Onu -Adem’i- topraktan yarattı sonra ona ‘ol’ dedi, o da hemen oluverdi.” (Ali İmran, 59) 

Sizi bir tek nefisten, candan Âdem aleyhisselamdan, ondan da eşini Havva validemizi yaratan Allah’tır. (Araf 189, Zümer 6)

İnsanlar bir kişiden, Hazret-i Âdem’den yaratılmıştır. (Nisa 1, Enam 98)

İlk insan topraktan, nesli nutfeden yaratıldı. (Fatır 11, Hac 5, Kehf 37,Mümin 67) 

Hz. Adem’in halefi

Adem ölümünden önce çocuklarına Allah’ın onları asla yalnız bırakmayacağını veya rehberlik yapmayacağını hatırlattı. Onlara, Allah’ın diğer peygamberleri benzersiz isimler, özellikler ve mucizeler ile göndereceğini, ancak hepsinin aynı şeye – Tek ve Gerçek Allah’a inanmaya çağıracaklarını söyledi. Hazreti Adem, oğlu Şit (aleyhisselam)’ı halefi olarak atadı.

Hz. Adem’in toprağının özelliği

Hz. Adem -ilk insan ve ilk peygamber- çamurdan (İsra, 61; Araf, 12; Sad,76; Secde, 7) cıvık çamurdan (Saffat,11) çamurdan süzülmüş bir hulasadan yaratıldı (Müminun, 12)

Hz. Adem kuru çamurdan şekillenmiş balçıktan yaratıldı.

(Hicr, 27; Rahman, 4)

Başka ayetler yaratılışı daha belirginleştiriyor.

“Ki o yarattığı her şeyi güzel yapan insanı (Hz. Adem’i) yaratmaya çamurdan başlayandır.” (Secde, 7)

Kur’an’ın topraktan yaratılan Hz. Adem olduğunu belirttiğini daha önce (Ali İmran, 59) belirtmiştir. Sonra o toprak düzeltildi, tamamlandı içine ruh üflendi (Secde, 9) ve ebül beşer, insanın babası yaratıldı.

Kuran-ı Kerim’de Hz Adem hayatı ile ilgili Ayetler

Kuran’da geçen Hazreti Adem Aleyhisselam hakkında Bakara Suresi ve Âl-i İmrân Suresinde geçen ayetler ve mealeri

Bakara suresi

Bakara Suresinde geçen Hz. Adem Aleyhisselam hakkında ayetler

Bakara Suresi 30. Ayet
Hani, Rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife (Ademi) yaratacağım” demişti. Onlar, “Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz.” demişler, Allah da, “Ben sizin bilmediğinizi bilirim” demişti.

Bakara Suresi 31. Ayet
Allah Adem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, “Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi bana bunların isimlerini bildirin” dedi.

Bakara Suresi 32. Ayet
Melekler, “Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin” dediler.

Bakara Suresi 33. Ayet
Allah şöyle dedi: “Ey Adem! Onlara bunların isimlerini söyle.” Adem, meleklere onların isimlerini bildirince Allah, “Size, göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim, yine açığa vurduklarınızı da, gizli tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi?” dedi.

Bakara Suresi 34. Ayet
Hani meleklere, “Adem için saygı ile eğilin” demiştik de İblis hariç bütün melekler hemen saygı ile eğilmişler, İblis (bundan) kaçınmış, büyüklük taslamış ve kâfirlerden olmuştu.

Bakara Suresi 35. Ayet
Dedik ki: “Ey Adem! Sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin, ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.”

Bakara Suresi 36. Ayet
Derken, şeytan ayaklarını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları konumdan çıkardı. Bunun üzerine biz de, “Birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süre barınak ve yararlanma vardır” dedik.

Bakara Suresi 37. Ayet
Derken, Adem (vahy yoluyla) Rabbinden birtakım kelimeler aldı, (onlarla amel edip Rabb’ine yalvardı. O da) bunun üzerine tövbesini kabul etti. Şüphesiz o, tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır.

Bakara Suresi 38. Ayet
“İnin oradan (cennetten) hepiniz. Tarafımdan size bir yol gösterici (peygamber) gelir de kim ona uyarsa, onlar için herhangi bir korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir” dedik.

Âl-i İmrân Suresi

Âl-i İmrân Suresinde geçen Hz. Adem Aleyhisselam hakkında ayetler

Âl-i İmrân Suresi 33. Ayet
Şüphesiz, Allah, Adem’i, Nûh’u, İbrahim ailesini (soyunu) ve İmran ailesini (soyunu) birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip âlemlere üstün kıldı.Allah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Hz. Adem ile ilgili Hadisler

Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:

Allahü teâlâ, Âdem aleyhisselamı yeryüzünün her tarafından alınan topraklardan yarattı. Bu sebeple neslinden, siyah, beyaz, esmer, kırmızı renkte olanlar olduğu gibi, bu renkler arasında bulunanlar da oldu. Kimi yumuşak, kimi sert, kimi de temiz oldu. (Ebu Davud)

Allahü teâlâ, Âdem aleyhisselamı yarattıktan sonra, “Git şu meleklere selam ver. İşte senin ve neslinin selamlaşması böyle olacaktır” buyurdu. (Buhari)

Allahü teâlâ, Cehennemdeki azabı en hafif olana “Dünyadaki her şey senin olsaydı, Cehennemden kurtulmak için onları feda eder miydin?” buyurur. O da “Evet” der. “Sen Âdem’in sulbünde iken, çok az şey istedim, şirk etme dedim. Ama sen şirk ettin” buyurur. (Hâkim)

Hazret-i Âdem’e kadar olan soyumda, zina eden hiç kimse yoktur. Hepsi temizdir. (İbni Sa’d)

Hazret-i Âdem’den babama kadar hep nikâhlı ana-babadan geldim. (Deylemi)

Yecüc ve Mecüc de, Âdem aleyhisselamın neslindendir. (Beyheki)

Hepiniz Âdem aleyhisselamın çocuklarısınız. (Bezzar)

 

 

İlgili Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün