Peygamberler

İlk Peygamber ve ilk insan Hz. Adem Hayatı

İlk peygamber ve ilk insan Hz. Adem kısaca hayatı, kaç yıl yaşamıştır? Kuran-ı Kerim ayetler ve hadisler ile Hz. Adem (aleyhisselam) hayatı, özellikleri

İlk peygamber ve ilk insan Hz. Adem kısaca hayatı, kaç yıl yaşamıştır? Kuran-ı Kerim ayetler ve hadisler ile Hz. Adem (aleyhisselam) hayatı, özellikleri

İlk insan Hz. Adem (as) hayatı ve kişisel özellikleri, boyu ne kadardır ve kaç yıl yaşamıştır? Kuran-ı Kerim’de bahsi geçen ayetler ve Peygamber Efendimizden hadisler ile Hazreti Adem Aleyhisselam

Hz. Adem (a.s) Hayatı

İlk peygamber ve ilk insan olan Hz. Adem’i Allah topraktan yaratmış ve ruhundan üfleyerek ona can vermiştir. Kuran Hz. Adem’in yaratılışı ile ilgili pek çok ayet içerir.

Allah, Hz. Adem yaratıldığı zaman meleklere,ona secde etmesi emrinde bulunmuş,ancak cinlerden olan şeytan (iblis) ona secde etmemiştir. “Beni ateşten, Adem’i ise topraktan yarattın. Ben ondan daha kıymetli ve şerefliyim. O’na secde etmem” diyen Şeytan,itaatsizliği yüzünden Cennetten ve Allah’ın rahmetinden kovulmuştur.

Daha sonra Allah Hz. Havva’yı yarattı ve Havva Adem’e eş oldu.İkisine eşyaların isimleri öğretildi ve cennete koyuldular. Cennette yaşarken Allah’ın yasakladığı meyveyi yemeleri için Şeytan Adem ile Havva’yı kandırdı ve cennetten kovulmalarına neden oldu.

Yeryüzüne indirilmeleriyle hatalarını anlayan Hz. Adem ile Hz. Havva çok pişman oldu ve tövbe ettiler. Samimi tövbeleri Allah tarafından kabul edilen Adem ile Havva affedildi ve Hz. Adem’e peygamberlik verildi. İnsanlık da bu şekilde türetildi.

Allah’ın “Ol” demesiyle her şey olur, bu yoktan yaratılış Allah’ın kudretinin anlaşılması açısından çok önemlidir.

Bakara Suresi’nde Hz. Adem’den bahsedilirken yüce Allah şöyle buyurur:

“Hani meleklere Adem’e secde edin demiştik de iblisten başkası hemen secde etmişlerdi, iblis ise dayattı, kibirlendi ve kafirlerden oldu. Ve demiştik ki: “Ey Adem, sen eşinle birlikte Cennete yerleş, neresinden isterseniz bol bol yiyiniz, ancak şu ağaca yaklaşmayınız. Yoksa zalimlerden olursunuz.”

 

Hz. Adem (Aleyhisselam) Hayatı

Hz. Adem hayatı ve özellikleri

Dünya’nın çeşitli yerlerinden toprak karıştırıldı. Melekler Allah’ın emriyle bu toprağı suyla karıp çamur haline getirdi. Çamura insan şekli verilerek güneşin altında kırk gün kurutuldu. Kuruyan kalıbın alnına Hz. Muhammed nuru konuldu.

Daha sonra Muharrem ayının onuncu günü ona ruh verildi. Hz. Adem böyle yaratılmış oldu.

Allah tarafından bütün canlıların ismi O’na öğretildi. Sadece yaşı ve boyu hakkında bilgi kendisine verilmedi.

Allah, bütün meleklere Adem’e iman etmelerini emretti. Şeytan hariç bütün melekler ona secde etti. Şeytan, Adem karşısında büyüklendi ve ona secde etmeyi reddetti, Allah’ın buyruğuna karşı geldi. Bunun üzerine Allah şeytanı lanetleyerek huzurundan uzaklaştırıldı.

Hz. Adem, kırk yaşında Cennet’e girdi. Allah, O’na cennette yanına arkadaş olması için Hz. Havva annemizi yaratarak armağan etti. Şeytan, onları kandırarak cennetteki yasak meyveyi yedirdi. Bunun üzerine Allah, onları cezalandırarak Hz. Adem’i Hindistan’a, Hz. Havva’yı Cidde’ye gönderdi.

Hz. Adem, Havva’yı aramak için 200 sene boyunca Dünya’da dolaştı. Her gününü Allah’a tövbe ederek geçirdi. Allah, Hz. Adem’in duasını kabul ederek Hz. Havva ile yeniden buluşmasını sağladı. Hz. Adem’i Arafat’a göndererek Hz. Havva annemizle buluşturdu. Burada Kabe’yi inşa ettiler ve hac yaptılar.

Artık Hz. Adem ve Havva her sene burada hac yaptı. Bir gün Hz. Adem’in kıyamete kadar Dünya’ya gelecek tüm çocukları onun belinden küçük hücreler halinde çıkartıldı ve büyütüldü.

Allah onlara “Ben sizin Rabbiniz miyim? Bana iman edecek misiniz?” diye sordu.

Bütün insanlar da Allah’a:

“Evet, sen bizim Rabbimizsin. Biz de sana iman edeceğiz.” diye yanıtladı. Bunun üzerine Allah bütün insanları tekrar küçültüp Hz. Adem’in bel kemiğine geri gönderdi.

Hz. Adem ve Havva Şam’a gitti. Burada ilk çocukları Habil ve Kabil doğdu. Hz. Adem en uzun yaşayan insan oldu. Tam 2000 yıl yaşadı.

Çocukları, torunları, torunlarının çocukları ve onların da çocukları olmak üzere toplam kırk bin kişiyi gördü. Doğan çocukların hepsi farklı dillerde konuşmaya farklı renklerde doğmaya başladı.

Cebrail, hayatı boyunca on iki defa onun ziyaretine geldi. Namaz, oruç, zekat ve abdest gibi ibadetleri öğretti. 1500 yaşındayken Allah tarafından ona peygamberlik verildi. Allah’ın izniyle fizik, kimya, biyoloji, matematik, astronomi gibi bütün bilgiler kendisine öğretildi. Dünya’daki her canlının, her eşyanın ismi ona öğretildi. Ayrıca çocuklarının konuştuğu her farklı dil de yine Allah tarafından öğretildi.

Bir Cuma günü öldüğünde Dünya’da kırk bin insan yaşamaktaydı ve bu insanlar Süryanice, Arapça ve İbranice dillerini konuşuyordu.

Hz. Adem’in ölümünden kırk yıl sonra Hz. Havva da öldü. Kabirleri bir rivayete göre Mısır’da, başka bir rivayete göreyse Mina veya Kudüs’tedir.

Hz. Adem’in Çocukları

Habil ve Kabil, Hz. Adem’in ilk çocuklarıdır. Çobanlık yaptılar. Büyüdüklerinde babaları Hz. Adem, onlardan Allah için bir  kurban kesmelerini söyledi. Habil, sürüsündeki en besili hayvanı kurban olarak Allah’a adadı, Kabil ise en cılız hayvanı. Allah, Habil’in kurbanını kabul edince Kabil kardeşini kıskanarak kafasına taşla vurdu ve onu öldürdü. Böylece Dünya’daki ilk cinayeti Kabil işlemiş oldu. Kabil, bir karganın cesedini toprağı kazıp gömdüğünü görünce aynı şekilde kardeşini de toprağa kazıp gömdü. Allah böylece insanlara öldüklerinde nasıl defnedileceklerini öğretmiş oldu.

Hz. Adem de  Hz. İsa da babasız olarak Dünya’ya geldi. İkisini de Allah topraktan yarattı. Sonra da “Ol!” deyince ikisi de canlandı. Aralarındaki tek fark Hz. İsa’nın anne karnından doğarak dünyaya gelmesidir.

Peygamberimiz Hz. Adem hakkında şöyle buyurmuştur:

Hz. Adem, Dünya’nın her yerinde gelen toprakların karışımıyla dünya’ya geldi. Bu yüzden onun soyundan gelen herkes farklı farklı doğdu. Kimisi siyah, kimisi beyaz, kimisi sarı, kimisi kırmızı, kimisi kahverengi tenli olarak dünyaya geldi.

Farklı topraklardan yaratıldıkları için her insanın huyu da farklı oldu. Kimisi sakin, naif, kimisi sinirli ve kaba oldu.

İlk insan ve ilk Peygamber Hz. Adem (A.s) Hakkında Bilgiler

Hz. Adem (as)’in boyu ne kadardır ve kaç yıl yaşamıştır?

Hz. Adem kaç yıl yaşadı?

En güvenilir kaynaklardan Buhari’deki,“Allah Adem peygamberi yarattı. Boyunun uzunluğu 60 ziraydı.” hadisinde Hz. Adem’in (as) boyunun 60 zira (40 m civarı) olduğu belirtilmektedir.

İbn Haldun (1332-1406) gibi bazı düşünürler ise bunun onun cennetteki boyu olduğunu, Hz. Havva ile yere indirilince yer şartlarına uygun boyuna iade edildiğini kabul etmişlerdir.

  1. Yer tarihinde ağaçlardan başka bu yükseklikte canlı bilinmeyişi,
  2. İnsan fosilleri içinde buna işaret edecek en küçük belirti olmayışı,
  3. Efendimiz’in (sav) benzer tasvirlerinin ahiretle ilgili beyanlarında bulunuşu, dikkate alınırsa İbn Haldun’un yaklaşımının makul olduğu söylenebilir.
  • Âdem Aleyhisselâmın vefat ettiği gün, cuma günü idi. Ömrünün bin veya iki bin yıl olduğuyla ilgili farklı rivayetler vardır. (İbn.Sa’d-Tabakat, 1/28,29, Ahmed b.Hanbel-Müsned 1/299, Taberi-Tarih 1/79, Salebi-Arais s.48, Deylemi-Firdevs 3/269, Heysemî-Mecmuazzevaid 8/206).(M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi).

İlk insan Hz. Adem’in Yaratılması 

Topraktan yaratılan ilk insanın -ve ilk peygamberin- adını Yüce Allah Al-i imran Suresinin  59. ayetinde açıkça zikrediyor.

Diğer ayetler de ise malum olana işaret ediyor. Her birimiz çamurun -toprağın- değişik süreçlerinden geçmediğimize göre topraktan yaratılandan vücuda geldik. Tek canlıdan eşini yaratan Yüce Kudret oradan da erkekler ve kadınlar yaydı, bizi vücuda getirdi. (Nisa, 1)

Şüphesiz Allah’ın yanında Hz. İsa’nın durumu Hz.Adem’in durumu -yaratılışı- gibidir. Onu -Adem’i- topraktan yarattı sonra ona ‘ol’ dedi, o da hemen oluverdi.” (Ali İmran, 59) 

Sizi bir tek nefisten, candan Âdem aleyhisselamdan, ondan da eşini Havva validemizi yaratan Allah’tır. (Araf 189, Zümer 6)

İnsanlar bir kişiden, Hazret-i Âdem’den yaratılmıştır. (Nisa 1, Enam 98)

İlk insan topraktan, nesli nutfeden yaratıldı. (Fatır 11, Hac 5, Kehf 37,Mümin 67) 

Hz. Adem’in toprağının özelliği

Hz. Adem -ilk insan ve ilk peygamber- çamurdan (İsra, 61; Araf, 12; Sad,76; Secde, 7) cıvık çamurdan (Saffat,11) çamurdan süzülmüş bir hulasadan yaratıldı (Müminun, 12)

Hz. Adem kuru çamurdan şekillenmiş balçıktan yaratıldı. (Hicr, 27; Rahman, 4)

Başka ayetler yaratılışı daha belirginleştiriyor.

“Ki o yarattığı her şeyi güzel yapan insanı (Hz. Adem’i) yaratmaya çamurdan başlayandır.” (Secde, 7)

Kur’an’ın topraktan yaratılan Hz. Adem olduğunu belirttiğini daha önce (Ali İmran, 59) belirtmiştir. Sonra o toprak düzeltildi, tamamlandı içine ruh üflendi (Secde, 9) ve ebül beşer, insanın babası yaratıldı.

Kuran-ı Kerim’de Hz. Adem ile ilgili Ayetler

Bakara Suresi 30. Ayet
Hani, Rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife (Ademi) yaratacağım” demişti. Onlar, “Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz.” demişler, Allah da, “Ben sizin bilmediğinizi bilirim” demişti.

Bakara Suresi 31. Ayet
Allah Adem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, “Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi bana bunların isimlerini bildirin” dedi.

Bakara Suresi 32. Ayet
Melekler, “Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin” dediler.

Bakara Suresi 33. Ayet
Allah şöyle dedi: “Ey Adem! Onlara bunların isimlerini söyle.” Adem, meleklere onların isimlerini bildirince Allah, “Size, göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim, yine açığa vurduklarınızı da, gizli tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi?” dedi.

Bakara Suresi 34. Ayet
Hani meleklere, “Adem için saygı ile eğilin” demiştik de İblis hariç bütün melekler hemen saygı ile eğilmişler, İblis (bundan) kaçınmış, büyüklük taslamış ve kâfirlerden olmuştu.

Bakara Suresi 35. Ayet
Dedik ki: “Ey Adem! Sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin, ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.”

Bakara Suresi 36. Ayet
Derken, şeytan ayaklarını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları konumdan çıkardı. Bunun üzerine biz de, “Birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süre barınak ve yararlanma vardır” dedik.

Bakara Suresi 37. Ayet
Derken, Adem (vahy yoluyla) Rabbinden birtakım kelimeler aldı, (onlarla amel edip Rabb’ine yalvardı. O da) bunun üzerine tövbesini kabul etti. Şüphesiz o, tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır.

Bakara Suresi 38. Ayet
“İnin oradan (cennetten) hepiniz. Tarafımdan size bir yol gösterici (peygamber) gelir de kim ona uyarsa, onlar için herhangi bir korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir” dedik.

Âl-i İmrân Suresi 33. Ayet
Şüphesiz, Allah, Adem’i, Nûh’u, İbrahim ailesini (soyunu) ve İmran ailesini (soyunu) birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip âlemlere üstün kıldı.Allah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Hz. Adem ile ilgili Hadisler

Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:

Allahü teâlâ, Âdem aleyhisselamı yeryüzünün her tarafından alınan topraklardan yarattı. Bu sebeple neslinden, siyah, beyaz, esmer, kırmızı renkte olanlar olduğu gibi, bu renkler arasında bulunanlar da oldu. Kimi yumuşak, kimi sert, kimi de temiz oldu. (Ebu Davud)

Allahü teâlâ, Âdem aleyhisselamı yarattıktan sonra, “Git şu meleklere selam ver. İşte senin ve neslinin selamlaşması böyle olacaktır” buyurdu. (Buhari)

Allahü teâlâ, Cehennemdeki azabı en hafif olana “Dünyadaki her şey senin olsaydı, Cehennemden kurtulmak için onları feda eder miydin?” buyurur. O da “Evet” der. “Sen Âdem’in sulbünde iken, çok az şey istedim, şirk etme dedim. Ama sen şirk ettin” buyurur. (Hâkim)

Hazret-i Âdem’e kadar olan soyumda, zina eden hiç kimse yoktur. Hepsi temizdir. (İbni Sa’d)

Hazret-i Âdem’den babama kadar hep nikâhlı ana-babadan geldim. (Deylemi)

Yecüc ve Mecüc de, Âdem aleyhisselamın neslindendir. (Beyheki)

Hepiniz Âdem aleyhisselamın çocuklarısınız. (Bezzar)

 

 

İlgili Konular

 

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu