Peygamberler

Hızır Aleyhisselam Kimdir? Hayatta mıdır?

Hızır Aleyhisselam kimdir, Hızır aleyhisselam yaşıyor mu? Hazret-i Hızır'ın Görevi Nedir? Kuran'da geçen Hızır (a.s) ile ilgili bölümler

Hızır Aleyhisselam kimdir, hayatta mıdır? Kuran-ı Kerim’de geçen Hızır (a.s) ile ilgili bölümler ve Bediüzzaman hazretlerinin Hızır (as) cevabı ve Hazret-i Hızır’ın Görevi Nedir? Hızır aleyhisselam yaşıyor mu? Hızır nasıl görünür?

Hızır Aleyhisselam Kimdir?

Hızır Aleyhisselam, İbrahim aleyhisselamdan sonra yaşamış, kendisine ilâhî bilgi ve hikmet öğretilen bir peygamber veya velî kişidir.

Hızır aleyhisselâm Hz. Mûsâ döneminde yaşadığına inanılan ve kendisine ilâhî bilgi ve hikmet öğretilen kişidir. Arapça kaynaklarda hadır, hadr, hıdr şeklinde yer alan ve Arapça menşeli olduğu kabul edilen kelime Türkçe’de Hızır ve Hıdır biçiminde kullanılmaktadır.

Kur’ân-ı Kerîm’de, Hızır (a.s.)’dan  açıkça bahsedilmez. Kehf Sûresi’nin 65. âyetinde yer alan Hz. Mûsâ ile ilgili kıssada söz edilen “Böylece katımızdan, kendisine rahmet verdiğimiz ve ledun (gizli) ilmimizden öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul buldular.” Ayetinde bu kişinin Hz. Hızır olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü; bizzat Peygamber Efendimizden gelen sahîh hadislerde bu şahsın Hızır olduğu açıkça belirtilmiştir

Hızır Aleyhisselam ile ilgili Hadis

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Hızır’a, Hızır denilmesinin sebebi şudur; Hızır otsuz kuru bir yere oturduğu zaman ansızın o otsuz yer Hızır’ın arkasından yeşillenip dalgalanırdı!’ buyurdu.”

Buhari 7/3209, Tirmizi 3358

* * *

Hızır Aleyhisselam Hakkında

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Cevabı:

Risale-i Nur / Mektubat adlı Eserinden:

Birinci Mektup

BİRİNCİ SUAL: Hazret-i Hızır aleyhisselâm hayatta mıdır? Hayatta ise, niçin bazı mühim ulema hayatını kabul etmiyorlar?

Elcevap: Hayattadır. Fakat merâtib-i hayat beştir. O, ikinci mertebededir. Bu sebepten, bazı ulema hayatında şüphe etmişler.

Birinci tabaka-i hayat: Bizim hayatımızdır ki, çok kayıtlarla mukayyettir.

İkinci tabaka-i hayat: Hazret-i Hızır ve İlyas aleyhimesselâmın hayatlarıdır ki, bir derece serbesttir. Yani, bir vakitte pek çok yerlerde bulunabilirler. Bizim gibi beşeriyet levazımatıyla daimî mukayyet değillerdir.

Bazan, istedikleri vakit bizim gibi yerler, içerler; fakat bizim gibi mecbur değillerdir. Tevatür derecesinde, ehl-i şuhud ve keşif olan evliyanın Hazret-i Hızır ile maceraları, bu tabaka-i hayatı tenvir ve ispat eder.

Hattâ makamat-ı velâyette bir makam vardır ki, “makam-ı Hızır” tabir edilir. O makama gelen bir velî, Hızır’dan ders alır ve Hızır ile görüşür. Fakat bazan o makam sahibi, yanlış olarak ayn-ı Hızır telâkki olunur.

Üçüncü tabaka-i hayat: Hazret-i İdris ve İsâ aleyhimesselâmın tabaka-i hayatlarıdır ki, beşeriyet levazımatından tecerrüdle, melek hayatı gibi bir hayata girerek nuranî bir letâfet kesb eder. Âdetâ beden-i misalî letâfetinde ve cesed-i necmî nuraniyetinde olan cism-i dünyevîleriyle semâvâtta bulunurlar.

Buradan yola çıkarak Bediüzzaman Hazretlerinin de dediği gibi

Hızır aleyhisselam yaşıyor mu?

Evet, Hayattadır, Yaşıyor, diyebiliriz..

Sual : Hızır Aleyhisselam Kuran’da geçiyor mu?

Cevap : Evet Kehf Suresi 65. Ayet-i Kerime’de Hz. Musa Kıssası anlatılırken “Böylece katımızdan, kendisine rahmet verdiğimiz ve ledun (gizli) ilmimizden öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul buldular.”  geçen kişi Hızır Aleyhisselamdır.

Hızır Aleyhisselam kabri nerede?

Türkiye sınırları içerisinde Hatay ilinde bulunan bir çok sayıda türbe içinde en ünlüsü Samandağ’da yer alan türbedir. Hz. Hızır ile Hz. Musa’nın buluştuğu yer olarak kabul edilen kayanın üzerine kuruludur. Tarihi kaynaklarda net bir bilgi olmadığından aslında burası bir türbe değildir. Hz. Musa ile Hz. Musa’nın buluştuğuna inanılan bir mekandır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün