DualarEsmaül Hüsna

Esma-i idrisiyye Şerhi 32. isim – Anlamı, Faziletleri ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi – 32. isim ve Havasları

“Yâ Âliyeşşamihi fevka külli şey’in ulüvvü irtifa’ihi”

İlâhî isimlerden bir ism-i şerif de «Aleş Şamk» dır. Yani Allah Teâlâ bir Sübhanı âliyyiş Sândır ki; alâmet hudûs imkândan münezzehdir. Ve bir sultam şamk el burhandır ki sıfatı âliyesine ve kemali bakasına fena (yokluk) gelmez.

Mânâsı: Ey sânı yüce ve büyük olan Allahım! Galebe! kahrı ceberutunun ve fazlı ihsanınla tasarrufat iktidarının yüceliği; bütün bilinen ve akılla idrâk edilen ulvî şeylerden daha âlâ ve yücedir. Teâlâ şâne ulüvvü kebira.

Havass ve Esran :

Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur:

Bir kimsenün talihi bağlı (kapalı) olsa; bir kara başlı koyun alıp talihinin açılması niyetine bu şerefli ismi 700 kere okumalıdır. Ve sonra peşi sıra tekbir alıp koyunu kurban etmelidir. îçinden yüreğini alıp etini fakirlere sadaka vermeli. O yüreğin üzerine de bu şerefli ismi 700 kere okuyup bir kâğıd üzerine bu şerefli ismi vefk edip o yüreğin içine koymalı. Sonra beş vakit namaz kılınır camiinin iç eşiğine gömmeli.

Sonra her gün günde 700 kere bu şerefli ismi okumağa devam etmeli. Allah Teâlâ’nın izniyle bağlı olan işleri ve talihi açılıp envai cem’ıyyat (toplanan, eline giren, biriken şeyler) ile rızıklanır.

Bir kimse bu şerefli ismi 40 gün günde 7000 kere okusa ve bir halvetde perhizi kâmile ile oruçlu olsa; bütün mânevi yüksek makamları seyr ve temaşa ettikden sonra kendi makamı da keşf olur.

Bu şerefli isim her ne niyetle okunursa; okuyanın muradı hasıl olur.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu