DualarGündem

2024 Miraç Kandilinde yapılacak ibadetler, okunacak dualar

Miraç Kandilinde yapılacak ibadetler ve Miraç gecesi okunacak dualar, tesbihler, zikirler. Miraç Kandili duası nasıl? Miraç gecesi namazı

Miraç Kandilinde yapılacak ibadetler ve Miraç gecesi okunacak dualar, Miraç Kandili duası nasıldır? Kandil namazı nasıl kılınır? 6 Şubat 2024 Salı gecesi mübarek kandil gecelerinden biri olan Miraç Kandilinde hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir?

Bu geceyi ibadetle, dualarla geçirmek isteyen Müslümanlar için yapılması gereken bazı ibadetler ve okunması gereken dualar, Miraç Kandilinde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve zikirler, tesbihler, kandil gecesi kabul olan dilek duaları (detaylı ve kapsamlı)

2024 yılı Üç Aylar içerisindeki idrak edeceğimiz Regaip Kandilinden sonraki ikinci kandil olan Receb ayının 27. gecesi olan Miraç Kandili için Müslümanlar bu özel gün ve geceyi daha verimli geçirmek istiyorlar. Allah’ın rahmetinin ve bereketinin en bol olduğu gecelerden biri olan Miraç Kandilinde oruç tutmanın yanı sıra bol bol istiğfarda bulunmak ve dua etmek gerekiyor.

Peki Miraç Kandilinde yapılacak ibadetler nelerdir? Bu gece hangi ibadetler edilmeli? İşte Miraç Kandilinde yapılması tavsiye edilen ibadetler ve dualar ve zikirler, Miraç Kandili duaları ve 12 Rekatlık Miraç gecesi namazı…

Kandil Gecesi’nin Fazileti

İslam dininde bu mübarek gece duaların edileceği, zikirlerin ve tesbihlerin yapılacağı ve kaza namazı ve nafile namaz ibadetlerinin yerine getirileceği önemli, faziletli ve mağfiret kapılarının açıldığı müstesna gecelerden birisidir. Receb ayında yapılan dua kabul edilir, günahlar affedilir.

Bu mübarek gece duaların edileceği, zikirlerin ve tesbihlerin yapılacağı ve kaza namazı ve nafile namaz ibadetlerinin yerine getirileceği önemli, faziletli ve mağfiret kapılarının açıldığı müstesna gecelerden birisidir.

“Receb ayında yapılan dua kabul edilir, günahlar affedilir.”

Allahu Teala yüce kitabımız Kuran-ı Kerim‘de Isra Suresinde Miraç olayı hakkında şöyle buyurmaktadır;

“Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu (Muhammed -aleyhissalâtü vesselâm-’ı) Mescid-i Harâm’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz O, gerçekten her şeyi işiten ve hakkıyla görendir.” (İsrâ Suresi 1. Ayet)

Kandil Duaları

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Üç aylar yaklaştığı zaman, ümmetine şu şekilde dua etmemizi öğütlemiş ve kendisi de bu duayı yapmıştır;

اَللّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فيِ رَجَبٍ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِّغْنَا رَمَضَان

“Allahümme barik lenâ fi Recebin ve Şaban. Ve belliğnâ Ramazân.”

“Allahım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259)

Yine Kandil gecelerinde ve mübarek günlerde okunacak olan Peygamberimiz bizlere şu duayı tavsiye etmiştir;

“Allah’ım! Sen affedicisin, Kerîm’sin, affetmeyi seversin, beni de affet.” (Tirmizî, Deavât, 84.)

Allah buyurdu ki: “Ey Âdemoğlu! Günahın, bulutlar kadar olsa da istiğfar ettiğin takdirde günahının çok oluşuna bakmam, affederim.” (Tirmizi, Deavât, 109)

Ali imran Suresi 8. Ayet Okunuşu ve Meali

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

Türkçe Okunuşu: Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ min ledunke rahmeh(rahmeten), inneke entel vehhâb(vehhâbu). (Ali imran 8. Ayet)

Anlamı: Rabb’imiz! Verdiğin hidayetten sonra kalplerimizi saptırma. Bize katından rahmet bağışla. Çünkü bağışlayıcı olan yalnız Sen’sin.

Miraç Kandilinde yapılacak ibadetler

Miraç Kandili ve Gecesi Neler Yapılmalı, nasıl ihya edilmeli?

Peygamber (sallâllâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz bu gece pek çok rûhânî ahvâl ve ikrâma kavuşmuş olmakla birlikte hiç bir kulun ulaşamayacağı manevi alemlere varmıştır. İşte bu gece Receb ayının 27. gecesi her yıl Miraç Kandili olarak idrak edilir.

Bu gecede şu ibadetleri yapılması tavsiye edilmiştir:

  • Bol bol zikir, evrad ü ezkarda (zikir ve tesbih) bulunulmalı.
  • Mü’minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız devamlı olmalı, rızaları alınmalı.
  • Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.
  • Kişi kendine ve diğer Mü’min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

Yapılacak İbadetler

1. Kur’ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur’ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

2. Salavat okunmalı; Peygamber Efendimiz (sas)’e salât ü selâmlar getirilmeli, Peygamberimizin şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

3. Kaza ve nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

4. Tefekkürde bulunulmalı; “Allahu Teala’nın yarattığı nimetler, verdiği ihsanlar, başımıza gelen dertler ve musibetler düşünülmeli, ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nedir? gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde tefekkür halinde olmalıdır.

5. Geçmiş hayatın muhasebesi yapılması, şimdiki zamanın geleceğin iman ve İslamiyet cihetiyle plân ve programı çizilmeli.

6. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

7. Birbirine dua edilmeli, Kişi kendine ve diğer Mü’min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

8. Kul hakları gözetilmeli, Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

9. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

10. Bu gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan şahsen veya cemaaten okunmalı.

11. Va’z ü nasihat dinlenmeli; Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli;

12. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

13. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; dualarımızda vesile edinilerek ve manevî iklimlerinde  Hakk’a niyazda, duada bulunulmalı.

14. Kabir ziyaretleri yapılmalı: Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

15. Akraba ziyaretleri, sıla-i rahim yapılmalı; Hayattaki manevî büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat ziyaret edilerek veya telefon, faks yahut e–mail ile tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

16. Oruç tutulmalı; Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

Bediüzzaman Hazretleri: 

“Leyle–i Mi’rac, ikinci bir Leyle–i Kadir hükmündedir.

Bu gece mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar. Şirket–i maneviye sırrıyla, inşâallah her biriniz kırk bin dil ile tesbih eden bazı melekler gibi, kırk bin lisan ile bu kıymetdar gecede ve sevabı çok bu çilehanede ibadet ve dualar edeceksiniz ve hakkımızda gelen fırtınada binden bir zarar olmamasına mukabil, bu gecedeki ibadet ile şükredersiniz.”

sözleriyle bu gecenin manevî bir fırsat bilinip değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekmişlerdir.

Miraç Kandilinde Okunacak Dualar

Miraç Kandilinde yapılacak ibadetler bağlamında okunacak dualar, tespihler ve zikirler

Böyle güzel anlamlı ve fazileti yüksek gecelerde Allahu Teala lütuf ve ihsanını bol bol vereceğinden içimizden geldiği şekilde, gücümüzün yettiği nispette ihlasla dualar edilmeli, dilimizden Allah kelamı ve zikri düşürmemeye çalışılmalıdır.

Hem Mübarek üç aylar hürmetine hem de idrak ettiğimiz Miraç Kandili gecesi hürmetine ihsanın ve ikramın bol olduğu bu manevi iklimde ahiret hazırlığı için elimizden geleni yapmamız gerekmektedir.

Miraç Gecesi yapılacak ibadetler kapsamında herkes istediği, bildiği, ezberlediği zikri, tesbihi yapabileceği gibi biz burada Müslümanlarca devamlı şekilde okunan, fazileti ve sevabı bakımından hadis ve rivayetlerle açıklanan bazı tesbih, dua ve zikirleri derledik.

Kelime-i Tevhid 

“Lâ ilâhe illallah” zikri okumak fazileti, sevabı bakımından oldukça önemlidir. Hem dile kolay hem de Peygamberimizin ifadesiyle

İmân, yetmiş küsur derecedir. En üstünü “Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka ilah yoktur)” sözüdür.

Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resulullah” 

لَا اِلَهَ اِلَّا اللهْ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللهْ

Anlamı: “Allah’tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed (aleyhissalatü vesselam) da Onun Resulüdür” demektir. Tecvide göre okununca “Muhammedür-resulullah” denir.

Bol bol Salavat okumak

“Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed”

Tevbe İstiğfar Etmek

Miraç Kandilinde, Mübarek gün ve gecelerde, Allah’ın affının ve merhametinin sağnak sağnak yağdığı özel kandil gecelerinde yapmış olduğumuz hatalardan, işlediğimiz günahlardan pişmanlık duymak, Allah’tan af ve mağfiret dilemek için “Estağfirullah” zikri.

Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur;

“Tövbe ediniz! Allah’a kasem olsun, ben günde yetmiş kere Allah’a tövbe ve istiğfar ediyorum.” (Buhâri, Daavât, 3; Tirmizi)

Tevbe İstiğfar Duası

“Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.”

Evrad ü Ezkar (Tesbih ve zikir)

Her Müslümanın dilinden düşürmemesi gereken, dualar ve zikirlerin yanı sıra böyle gecelerde tavsiye edilen, dilde kolay, sevap ve fazilet bakımından Allah katında değerli olan zikirler ve tesbihler

Mizanda en ağır gelen beş kelime

“Subhânallâhi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber”

Anlamı: Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür

“Sübhânallah”, “Elhamdülillah”, “Allahu Ekber”,

– Her türlü zorluk ve sıkıntıda okunan en kuvvetli ve tesirli bir zikir

Hasbunallahu ve ni’mel vekil nimel Mevla ve ni’me’n nasîr

“Allah bize yeter, O ne güzel vekildir. O ne güzel vekil, ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.”

“Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm” 

Anlamı: Allah’ın kudret ve gücünden başka kudret ve güç yoktur, sadece Yüce ve Büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir.

– “İki söz vardır ki onlar dile hafiftir­ler, terazide ağırdırlar; Rahman olan Allah’a sevimlidirler,

Bunlar: Sübhânellâhi ve bihamidihî, Sübhânellâhil’azîm.” (Buhari, Kitâbu’d-Daavât, 65)

Anlamı: Allah’a hamd ederek O’nu noksanlıklardan tenzih ederim, Yüce Al­lah’ı tenzih ederim

– Sabah-akşam 3 defa okunması tavsiye edilmiş olan “Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim.”

Anlamı: Allah’ın yüce ismine sığınana yerde ve gökte hiç bir şey zarar veremez! O, her şeyi işitir ve her şeyi bilir.

Benzer Konular 

Nukteler.com Facebook’ta!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün