İslam

Miraç Kandili Nedir? Miraç Gecesinin Önemi ve Fazileti

Müslümanlar için en önemli günlerden birisi olan bir 2023 Miraç Kandili ne zaman? hangi gün idrak edilecek? Miracın anlamı ve önemi nedir?

Miraç Kandili Nedir? Bu özel gecede nasıl ibadet edilir? Müslümanlar için en önemli günlerden birisi olan bir 2023 Miraç Kandili ne zaman? hangi gün idrak edilecek? Miracın anlamı ve önemi nedir? Mirac’ın manası nedir? Miraç gecesi ne oldu?

Miraç Ne demek?

Miraç, kelime anlamı itibariyle “merdiven”, “yükselecek yer”, “en yüksek makam” manalarına gelmektedir. İslam dinine göre Hicri aylardan Recep Ayının 27. gecesi Miraç Kandili olarak kutlanır. Bu gün Peygamber Efendimiz (sav)’in Mekke’deki Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya oradan da Allahu Teala’nın huzuruna, arş-ı âlâya olağan üstü olay, hadisenin gerçekleştiği gündür.

Miraç ya da Mirac İslamiyet’te peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir.

Miraç ayeti olarak ifade edilen Kuran-ı Kerim’de Allahu Teala şöyle buyurur;

Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. (İsrâ Suresi 1 . Ayet )

Miraç Kandili Nedir?

Müslümanlar için en önemli günlerden birisi olan bir Miraç Kandili; Peygamberimizin bütün insanlığı temsilen Cenab-i Hakkın yüksek huzurana kabulü anlamına gelen Miraç Gecesidir.

Hicri Recep Ayı’nın 27 gecesinin tanik oldugu bu ‘Büyük Bulusma’ bizlere  insanin ilahi rızaya ve desteğe ulastığı akıl ve idraki zorlayan nice üst derecelere ulaşabileceğini gösterdiği gibi, mana aleminde yükselip ilahi rahmet huzuruna erişmenin öncelikle gönül ve ruh temizliğinden, ahlaki erdemlere yükselişten her şeyin Mutlak Sahibi Yüce Allah’a bağlılık ve kulluğun önemini göstermektedir.

Allah Resûlü (s.a.s), Miraç’tan ümmetine üç büyük hediyeyle dönmüştür. Bu hediyelerin birincisi Peygamberimizin “Gözümün nuru” dediği beş vakit namazdır.

Bu gecede farz kılınan ve bizzat Peygamberimizin tarafından mü’minlerin Miracı olarak nitelendiren namaz da, iç dünyamızdaki yükselişi ve arınmayı ifade eder.

Miraç sırasında meydana gelenlerle ilgili farklı anlatımlar olsa da, İslami anlatıların çoğu aynı unsurları içerir.

Allah, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’i (sav) Kubbet-üs-Sahra’dan göklere veya semaya, Melek Cebrail (as) makamına yükseltti. Hz. Peygamber birçok mucizevi manzara ve sayısız melek görmekle kalmadı, aynı zamanda göğün yedi katının her birinde farklı bir peygamberle karşılaştı. Önce Hz. Âdem, sonra Hz. Yahya ve Hz. İsa, sonra Hz. Yusuf, sonra İdris, sonra Harun, sonra Musa ve son olarak da Hz. İbrahim.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (sav), İbrahim’le görüştükten sonra Cebrail olmadan Allah’a kavuşmaya devam etti. Allah’ın ümmete (Müslümanlara) farz namazı (5 vakit namazı) hediye ettiği yer burasıdır.

Allahu Teala, Hazreti Muhammed’e (sav) halkının günde 50 kez Namaz kılması gerektiğini söyler, ancak Hz. Peygamber Dünya’ya geri inerken, Hz. Muhammed’e Allah’a geri dönmesini ve 50 çok fazla olduğu için daha az dua istemesini söyleyen Musa ile konuşur. Hz. Muhammed, Musa ile Allah arasında dokuz kez gider, ta ki namazlar, Allah’ın on katını ödüllendireceği beş vakit namaza indirilir.

Miraç gecesinde nasıl ibadet edilir?

Oruç tutmak; Receb ayının 26 ve 27. günlerini oruç tutarak geçirmek faziletli sayılmıştır.

Selman-ı Farisi (R.A) den rivayete göre Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):

“Recep ayında bir gün ve gece vardır ki Receb’in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur” buyurmuştur.

Salat ü selâm okumak.

Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e hiç olmazsa bir tesbih, salat ü selâm okumalıyız.  “Es-salatü ve’s-selamü aleyke ya Resûlellah” demeliyiz.

Tevbe istiğfar etmek

Bu mübarek gece kusur ve günahlarımızdan tevbe ve istiğfarda bulunmalıyız.

En azından bir tesbih “Estağfirullah” demeliyiz. Diğer kutlu zamanlar gibi Miraç gecesi de, özümüze dönerek gaflet içinde geçen günlerimizi sorgulama, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalara tevbe edip bağışlanma dileme, kendimizi ve irademizi yenileme zamanıdır.

Miraç Kandili, ilâhi rıza ve desteği kazanacak işler yapmamız, iç dünyamıza dönüp kendimizi sorgulamamız, kulluk bilincine ulaşarak dua ve niyazda bulunmamız için güzel bir fırsattır. Miracın, manevi yükselişimiz olduğunu, O’nun da gönül ve ruh temizliğinden geçtiğini unutmayalım.

Mükâfatların sınırsız olarak verildiği bu gece, kalplerimizin, duygu ve davranışlarımızın her türlü kötülükten arınması, dinimiz hakkında sağlıklı ve doğru bilgimizin artması, aramızdaki sevgi ve bağışlamanın hepimizi kucaklaması için yeni adımlar atma imkanıdır. Tevbe, günahla kirlenen ruhumuzu yıkamanın ve yeniden dirilişin ifadesidir, tevbe ruhu arındırmanın en güzel yollarından biridir.

Kaza Namazı veya Nafile Namaz Kılmak

Namaz kılmak. Bu geceyi namaz kılarak ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Miraç gecesi ve gündüzündeki namazları cemaatle kılmaya son derece gayret göstermelidir. Kaza namazı bulunan kimseler, bu namazlarını kaza etmeye çalışmalıdırlar.

Tekellüf yani zorakilik-bitkinlikten kaçınılmak sûretiyle nafile namaz da kılınmalıdır. Ayrıca tesbih namazı da kılınabilir. Ancak üzerinde kaza namazı bulunan kimselerin bu gibi mübarek gecelerde nafile namaz yerine kaza namazı kılmaları daha yerinde olur. Bu sebeple kaza namazı olan kimseler bol bol kaza namazı kılmalı ve bu gece kılınacak bütün nafile namazları, kaza namazı olarak niyetlenmeli ve öylece kılmalıdırlar.

Mübarek Miraç Gecesinde on iki rekât nafile namaz kılınması güzel görülmüştür. Her rekâtında Fatiha ile başka bir sûre okuyarak iki rekâtta bir selâm vermeli, sonra yüz defa: “Sübhanellahi velhamdü lillâhi ve la ilahe illALLAHu vALLAHu ekber” demeli. Bundan sonra yüz defa istiğfar ederek yüz defa da Salat selam okumalıdır. Gündüzünde oruçlu bulunmalıdır. Bu durumda günahla ilgili olmaksızın yapılacak her duanın kabulü, ALLAH Teâlâ’dan umulur.

Enes b. Malik (Radiyallahu Anh)den rivayete göre Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):

“Receb ayında bir gece vardır ki, Receb’in 27. Gecesidir. O gece ibadet, taat ve iyilik eden kimseye yüz senelik ibadet-taat sevabı verilir. Her kim o gece, herbir rekâtında fatiha ve bir sûre okumak, iki rekâtta bir selâm vermek ve selâmdan sonra da:

Yüz kerre “Sübhanellahi ve’l-hamdülillâhi vela ilahe illallahu vellahü ekber”, yüz kerre (100) “estağfirullah”, yüz kerre de Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e salât ü selâm yani es-salâtü ve’s-selâmü aleyke ya Resûlellah okumak üzere oniki rekât namaz kılarsa, sonra da dünyasına ve ahiretine ait kendi işleri için dua ederse, o gün de oruçlu olursa, ALLAH Teâlâ, bütün dualarını kabul buyurur. Ancak bir günahı isterse o müstesna, buyurmuştur.

Üzerinde kaza namazı olan kimseler, bu oniki rekat namazı kaza niyeti ile kılmaları daha güzel olur. Mesela kılamadıkları altı sabah namazını kaza edebilirler. Hem geceyi ihya etmiş olurlar, hem de altı sabah namazı borcunu ödemiş olurlar. Rabbim kabul eylesin.

Bütün kandil gecelerinde yapılabilecek ve yapılması gereken önemli bir takım afv ü mağfirete nail olma, ecr ü sevap kazanma, manevî terakki kaydetme, bela ve musibetlerden kurtulma ve rıza–i İlâhiye ulaşma vesileleri vardır ki, bunlardan bazılarını maddeler hâlinde kısaca ve toplu olarak yeniden hatırlamakta yarar var:

2023 Kandiller ve Mübarek Geceler Takvimi

Diğer Konular 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün