Dualar
Trend

Sekine Duası nedir ve 19’lu Sekine duası nasıl okunur?

Sekine Duası nedir, nasıl okunur? Her türlü sıkıntı, musibet için 19 Ayet, 6 Esmadan oluşan Sekine Duası Arapça-Türkçe okunuşu, anlamı ve fazileti

Sekine Duası nedir, nasıl okunur? Sekine ne demek? Her türlü sıkıntı, musibet için 19 Ayet, 6 Esmadan oluşan 19’lu Sekine Duası Arapça-Türkçe okunuşu, anlamı ve fazileti

Sekine; kelime anlamı olarak kalp huzuru, güven, sukunet, itminan duygusu, vakar, ağırbaşlılık, dinginlik gibi anlamlara gelmektedir.

Sekine Duası Nedir?

Bu dua, Hazret-i Ali Radıyallâhü Anh gibi evliyânın bildiği ve aslı vahye dayanan tesiri yüksek, sırlı, tılsımlı, feyizli ve kuvvetli ve içerisinde 19 harfli 19 âyet bulunan çok mühim, sükûnet ve itmi’nan veren bir duâdır.

Sekine kelimesi Arapça kökenli (سكينة ), sukun kelimesinden gelir, aynı zamanda sükunet, huzur, barış mutluluk anlamında kullanılır.

Allahu Teala Fetih Suresi 26. ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır.

İz cealellezıne keferu fi kulubihimül hamiyyete hameyyetel cahiliyyeti fe enzelellahü sekınetehu ala rasulihi ve alel mü’minıne ve elzemehüm kelimetet takva ve kanu ehakka biha ve ehleha ve kanellahü bi külli şey’in alıma

Hani inkâr edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah ise, Peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş ve onların takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) sözünü tutmalarını sağlamıştı. Zaten onlar buna lâyık ve ehil idiler. Allah, her şeyi hakkıyla bilmektedir.

19’lu Sekine Duası Nedir?

Kur’an-ı Kerim’de 19 ayetten oluşan ve Allah’ın ism-i azam olarak bilinen 6 tane esmaül hüsna yani güzel isimleriyle birlikte okunan sevabı ve fazileti çok ve oldukça etkili bir duadır.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Sekine adı ile bilinen büyük sırları barındıran bu duayı kendine vird edinerek devamlı okumuş, hayatında büyük fitne ve belalardan bu mübarek duanın bereketi ile korunmuştur.

Bizde kendi sıkıntı ve musibetlerimiz için her gün veya haftada bir gün bu duayı okumaya gayret edelim.  Ayrıca her türlü hayırlı dilek ve isteklerimiz için tesirli ve faziletli bu duayı vesile ederek Allahu Teala’ya dua edip niyaz edelim.

Sekine Duası Nasıl Okunur?

Okumaya başlarken önce niyet etmek gerekir. Sıkıntıların defi için, her türlü istek ve arzunun kabulü için ihlaslı bir şekilde niyet edilir.

Ardından ise 7 kez istiğfar, 7 kez Salavat-ı Şerife, 10 kez Allah-u Ekber okunduktan sonra altı Esma her ayetle beraber 19 kez okunur.

Besmelenin ardından altı esma okunur sonra birinci ayet on dokuz (19) kez okunur. Ardından tekrar besmele çekerek altı (6) esmanın ardından ikinci ayet on dokuz (19) kez okunur. Aynı şekilde tüm ayetler bitene dek devam edilir.

19 kez okumaya mutlaka dikkat edilmesi gereken Sekine Duası ile okuyan kimsenin etrafında nurdan bir çember olduğuna inanılmaktadır.

Arapça Yazılışı

19’lu Sekine Duası Arapça

Türkçe Okunuşu

19 Ayetten ve 6 ism-i azamdan oluşan bir dua olarak büyük Cevşen’de yer almaktadır. Başta istek ve dileklerimiz için dua ederek niyet edilir. Daha sonra aşağıdaki tertibe göre Sekine Duası okunur.

Okuma şekli şöyle tavsiye edilir.

  • Niyet (ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek)
  • İstiğfar (7 DEFA)( Estağfirullahel azıym)
  • Salavat-ı Şerife ( 7 DEFA)( Allaümme salli ala seyyidine Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed)
  • Allahu Ekber (7 veya 10 Allahü Ekber)
  • Altı Esma her ayetle beraber okunacak. (19 DEFA)

Besmeleden itibaren 19 defa Okunur

Her okumada  besmele çekilir sonra FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.”denir ve 1. ayet okunur bu sırayla 19 kere okunur.
Sonra tekrar besmele, 6 esma ve 2. ayet okunur.19 ayet bitene değin aynı şekilde okunur.

6 Esma:

“Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun”

Sekine Ayetleri

1.Ayet:   Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusra”
2.Ayet:  Anetil vucuhü lil hayyil kayyum
3.Ayet:  Ve innallahe biküm lera ufün rahimu
4.Ayet:  İnnallahe kane tevvaben rahime
5.Ayet:  innallahe kane gafuran rahime
6.Ayet:  fe innallahe kane afüvven kadira
7.Ayet:  innallahe kane semian besira
8.Ayet:  innallahe kane alimen hakime
9.Ayet:  innallahe kane aleyküm rakibe
10.Ayet:  İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna
11.Ayet:  ve yen surakellahu nesran azize
12.Ayet:  İnne hızballahi humül gâlibûn
13.Ayet:  innallahe huvel kaviyyül aziz
14.Ayet:  innallahe huvel ganiyyül hamid
15.Ayet:  Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ HU
16.ayet:  Hasbünallâhu veni’mel vekîl
17.ayet:  la yeh zünühümül fezeul ekber
18.ayet:  iyyake na’budü ve iyyake nestain
19.Ayet:  

velhamdü lillahi rabbil alemin

Ayetlerin mealleri

1- Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir.

2- Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir.

3- Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

4- Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir.

5- Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

6- Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır.

7- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür.

8- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir.

9- Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür.

10- Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık.

11- Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin.

12- Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir.

13- Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır.

14- Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır.

15- Allah bana yeter. O’ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur.

16- Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.

17- En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez.

18- Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz.

19- Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

Sekine Duası Dinle – İndir (İshak Danış)

Fazileti

Sekine duası 19 ayetten ve 6 ism-i azamdan oluşan oldukça tesirli bir duadır. Sekine Duası’nın faziletleri ve detaylı bilgi için tıklayınız.

 

İlgili Konular

Nukteler.com Facebook’ta!

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün