DualarGündem

Kurban Keserken Okunacak Dualar Nelerdir?

Kurban keserken okunacak dua ve sureler, Mübarek Kurban Bayramı için en çok merak edilen konular arasında.

Kurban keserken okunacak dualar ve sureler, İslami şartlara göre nasıl kesilir? Kurban ne zaman kesilir? Kurban Kesme Duası Nasıl Yapılır? Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? Kurban kesimi sırasında ve kesim sonrası okunacak kurban duası ve anlamı. Kurban, Kurbanlık nedir? Mübarek Kurban Bayramı için en çok merak edilen konular arasında kurban duası.

Kurban Bayramı için kesilecek olan hayvan İslami şartlara göre nasıl kesilir, hangi dualar okunur, kurban keserken nasıl tekbir getirilir, Kurban kesildikten sonra kılınan şükür namazı ve genel olarak kurban hakkında yazımızda Diyanet işleri Başkanlığı kaynağıyla bilgileri hazırladık.

İşte 2022 Kurban duaları, Kurban Keserken Okunacak Dualar, Kurban duası nasıl okunur? Kurandan Sure ve dualar ve kurban kesimi hakkında bilgiler. İşte, Kurban duası Arapça ve Türkçe okunuşu

2022 Kurban Bayramı Ne Zaman?

Kurban; “Allah’a yakınlık sağlamaya vesile olan şey, yaklaşmak anlamlarına gelmektedir. Dinî bir terim olarak, “ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, Allah için Kurban etmek ya da bu şekilde boğazlanan hayvan” anlamına gelir. Arapça’da bu şekilde kesilen hayvana udhiyye denilir.

Bilindiği üzere 2022 yılı için Kurban Bayramı günü 9 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek. Kurban Bayramı’nın 4. günü (son günü) ise 12 Temmuz 2022 Salı (13 Zilhicce 1443) günü olacak.

Kurban hangi günler kesilebilir?

Kurban bayramı günü kesilecek olan kurbanlıklar için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bilgilerine göre bayramın 3. günü akşam namazına kadar kesilebilir.

Kurban Bayramı günü, bayram namazı kılındıktan sonra gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına (akşamına) kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436). Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder.

Kurban Keserken Okunacak Dualar

İslamî olarak geçerlilik şartlarını sağlayan Kurban, kesileceği yere eziyet verilmeden götürülür. Hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gelecek şekilde sol tarafı üzerine yatırılır. Sağ arka ayağı serbest bırakılarak, diğer üçü bağlanır ve kıbleye karşı durularak Kuran-ı Kerim‘den şu âyetler kurban sahibi veya vekili tarafından okunur:

Kurban Bayramında kurban için kesilecek hayvan, yüzü kıbleye gelecek şekilde eziyet edilmeden yatırılır, gerekiyorsa ayakları bağlanır ve aşağıdaki şu dua okunur.

“İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn.”

Anlamı: “Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah’a çevirdim ve ben müşriklerden değilim.” (En’âm Suresi 79. Ayet)

En’âm Suresi 79. Ayet

 

En’âm Suresi 79. Ayet:

“İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn.”

Anlamı: “Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah’a çevirdim ve ben müşriklerden değilim.”

En’âm Suresi 162. Ayet

En’âm Suresi 162. Ayet:

“İnne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn.”

Anlamı: “Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.”

Bu ayetler okunduktan sonra ;

“Allahü Ekber Allahü Ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü Ekber ve lillâhil hamd”

şeklinde tekbir getirillir ve

BİSMİLLÂHİ ALLÂHÜ EKBER denilerek keskin bıçak ile hayvan boynundan kesilir.

Bu şekilde Kurban edilecek hayvan boğazlandıktan sonra tamamen canı çıkıncaya kadar beklenir. Sonra kafası tamamen kesilir. Ve usûlüne uygun olarak hayvanın derisi yüzülür. Karnı açılır, iç organlar çıkarılır ve gövde ve etler parçalanır.

Hayvan tamamen ölmeden başını ve ayaklarını koparmak, kesmek, derisini yüzmek, kıbleden çevirmek veya hayvana eziyet vermek mekruhtur. Kurbanın, sahibi tarafından kesilmesi daha münasiptir. Başkasına da vekalet verilerek kestirilebilir.

Kurban Kesildikten sonra Kılınan Namaz

Kurban kesildikten sonra iki rekat namaz kılınır.

1.Rekatte Fatihadan sonra “inna a’tayna” (kevser suresi) okunur.

2.Rekatte Fatihadan sonra “kul hüvellahü ehad” (ihlas suresi) okunur.

Namazdan sonra:

“Allahümme hazel-kebşü, (ev haze’lbakaru,ev hazel-ma’zü)minke ve leke ve ileyke. Fetekabbel min İbrahime Halilike ve ismaile zebnihıke ve Muhammedin habibike bifazlike ve cu’dikeve keremike ya ekramel-ekramin” duasını okuyup dünyevi ve uhrevi hacetler için dua edilir.

Anlamı: “Ya Rabbi, bu koyun (veya sığırveya keçi ne kesildiyse) senden, rızan için sanadır. Lutfunla ve kereminle Halilin İbrahim (a.s.) ve zebihin (kurbanın) İsmail a.s.’dan ve Habibin Muhammed (s.a.v.)’den kabul ettiğin gibi kabul et. Fazlın, keremin ve lütfunla, ey ekramel ekramin…

“Allahümme inne salatii ve nüsüki ve mahyaye ve mematii lillahi rabbil alemin” diyerek dua edilir.

Kurban Hakkında Ayetler

Bakara Suresi 196. Ayet: Hac ve um­re­yi Al­lah için ta­mam­layın. Fakat eğer (el­de ol­ma­yan bir nedenle) alıkonursanız, o zaman kolayınıza gelen kurbandan (gönderin). Kurban (kesim) yerine ulaşıncaya kadar da başlarınızı traş etmeyin. Fakat sizden hasta olan veya başından bir ezası olan (ve bundan dolayı kurban yerine varmadan önce traı olmak zorunda kalan) kimsenin bu durumda, oruçtan, sadakadan veya kurbandan (biriyle) fidye vermesi(gerekir). Artık emin olduğunuzda (güvene kavuştuğunuzda) o zaman kim, hac (zamanına) kadar umreden faydalanırsa, o taktirde kolayına gelen kurbandan (keser). Fakat kim bunu bulamazsa, o zaman üç gün hacta, (evinize) döndüğünüz zaman da yedi (gün) oruç tutması gerekir ki bunların tamamı on (gündür). Bu, ailesi Mescid-i Haram’da hazır olmayan (oturmayan) kimseler içindir.Ve Allah’a karşı takva sahibi olun.Ve Allah’ın ikabının (cezasının) şiddetli olduğunu bilin!

Maide Suresi 27. Ayet: “Onlara, Adem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat: Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birisinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen kardeş, kıskançlık yüzünden), ‘And olsun seni öldüreceğim.’ dedi. Diğeri de ‘Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder.’ dedi.”

En’âm Suresi 162. Ayet: “De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.”

Nahl Suresi 115. Ayet: Size sadece ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası adına kurban edileni haram kıldı. Artık kim zarurette (yemek zorunda) kalırsa, haddi aşmadığı ve hakka tecavüz etmediği takdirde muhakkak ki Allah, Gafur’dur (mağfiret edendir, affedendir), Rahîm’dir (rahmet nuru gönderendir).

Hacc Suresi 28. Ayet

Kendilerinin menfaatlerine (faydalandıkları şeylere) şahit olsunlar. Ve onları, rızıklandırdığı hayvanların üzerine belli günlerde Allah’ın İsmi’ni ansınlar (kurban kessinler). Böylece ondan yeyiniz ve muhtaç fakir(ler)i doyurunuz!

Hacc Suresi 33. Ayet:  Sizin için onlarda belli bir zamana kadar birtakım yararlar vardır. Sonra da kurbanlık olarak varacakları yer Beyt-i Atik (Kâbe)’dir.

Hacc Suresi 34. Ayet: Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. Şu hâlde yalnız O’na teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele!

Hacc Suresi 37. Ayet: Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Fakat O’na sizin takvanız (Allah’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele.

Kevser Suresi 2. Ayet: O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.

Kurban İbadeti Hakkında Hadisler

Âişe (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre,

Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Ademoğlu kurban kesme gününde Allah katında kan akıtmaktan daha sevimli bir amel işlememiştir. O kurban, kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla gelecektir. Kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah katında hemen kabul olunur. Bu sebeple kestiğiniz kurbanlardan dolayı sıkıntı değil gönlünüz hoş olsun.” (İbn Mâce, Edahî: 3)

Enes b. Mâlik (r.a.)’ten rivayet edildiğine göre:

“Resulullah (s.a.v.) boynuzlu, alaca renkli iki koçu kendi eliyle keserek kurban etti. Besmele çekti, tekbir aldı ve keserken ayağını koçların sağ yanı üzerine koydu.” (Buhârî, Edâhî: 7; Müslim, Edahî: 3)

Berâ b. Âzib (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre:

Resulullah (s.a.v.) şöyle buyuruyor:

“Topal hayvan, tek gözlü hayvan, hastalığı belli olan hayvan, zayıf ve cılız hayvan kurban edilmez.” (Ebû Dâvûd, Dahaya: 5; İbn Mâce, Edahî: 8)

“Resulullah (s.a.v.), Ramazan Bayramı namazına bir şeyler yemeden çıkmazdı. Kurban Bayramı’nda ise, namazdan dönünceye kadar bir şey yemezdi.” (Büreyde, Kütüb’ü-Sitte: Hadis no: 3048)

Resululah (s.a.v.) buyurdular ki:

“Allah indinde günlerin en büyüğü Kurban Bayramı günüdür. Bunu, fazilette nefr günü (teşrik günlerinin ikinci günü) takip eder.” (Abdullah İbnu Kurt, Kütüb’ü-Sitte: Hadis no: 4561)

İlgili Diğer Konular

Nukteler.com Facebook’ta!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün