Esmaül Hüsna

Lâ ilâhe ilallah – Kelime-i Tevhid nedir, Anlamı, Faziletleri

Kelime-i Tevhid

[ad id=”9939″]

LÂ İLÂHE İLLALLAH

“La ilahe illallah, Muhammedür resulullah”

لَا اِلَهَ اِلَّا اللهْ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللهْ

“Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed aleyhissalatü vesselam da Onun Resulüdür”

La ilahe illallah, Muhammedün resulullah” cümesine Kelime-i tevhid denir. Kısaca manası, “Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed aleyhissalatü vesselam da Onun Resulüdür” demektir.

Kelime-i Tevhid; İslâm dininin temel rüknüdür. Yani uluhiyyeti, yaratıcılığı, Rabliği, saltanatı ve hâkimiyeti sadece Allah’a tahsis etme kaidesidir.

Abdurrahman bin Hasen (rahimehullah) şöyle demiştir: “La ilahe illallah kelimesi ‘Allah’tan başka ibadet edilmeye layık kimse yoktur’ manasına gelir. Bu ifade Kur-an’ın birçok yerinde olanca açıklığı ile vurgulanmıştır.” [El Câmiu li Ahkâmi’l Kur-ân: 3/495]

Allah’tan başka ilâh olmadığına dair: “Eğer yerle gökte Allah’tan başka ilâh olsaydı, ikisi de bozulurdu. Arşın Rabbi olan Allah, onların vasıflandırdıklarından münezzehtir” (Enbiya Suresi/22)

Allah, üçün üçüncüsüdür, diyenler kâfir olmuşlardır. Tek ilâhtan başka hiç bir ilâh yoktur. Eğer vazgeçmezlerse, aralarındaki kâfirler acı bir azaba çarptırılacaklardır” (Maide Suresi/73)

“La ilahe illallah” Zikrinin Faziletleri

“La ilahe illallah” demek 99 belayı önler. Bunun en aşağısı sıkıntıdır. ” [Deylemi]

La ilahe illallah diyen bela ve sıkıntılardan kurtulur.” (et-Terğib vet-Terhib, Münziri, 2/414. Bezzar, Taberani’den.)

La ilahe illallahı çok söyleyerek imanınızı tazeleyin!” (Müsned, 2/359; Hâkim, el-Müstedrek, 4/256; el-Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 1/52)

“Zikrin en faziletlisi lâ ilâhe illallah’tır.” (Tirmizî, Daavât 9; İbni Mâce, Edeb 55, Nesai)

“Benim ve diğer Peygamberlerin dediği en üstün şey, La ilahe illallah sözüdür.” (Tirmizi)

 

 

“İhlâsla Lâ ilâhe illallah diyeni Allah ateşe haram kılmıştır.” (Buhari, Müslim)

La ilahe illallah diyene, işlediği günahlardan dolayı kafir demeyiniz! Buna kâfir diyenin kendisi kâfir olur.” (Buhari)

“Günde yüz defa La ilahe illallah diyenin yüzü kıyamette dolunay gibi parlar.” (Taberani)

“Benim ve diğer Peygamberlerin dediği en üstün şey, La ilahe illallah sözüdür.” [Tirmizi] 

La ilahe illallah diyenin günahları silinir, yerine o kadar sevap yazılır.” [E.Ya’la]

La ilahe illallah Cennetin anahtarıdır.” [İ.Ahmed]

La ilahe illallah diyen, sözünde sadık ise, bütün günahları affedilir.” [İ.Gazali] 

“Ölüm halindekilere La ilahe illallah söylemesini telkin edin, onları Cennetle de müjdeleyin. Şeytanın insana en yakın olduğu an bu vakittir.” [Ebu Nuaym]

“Ağır hastayı, La ilahe illallah demeye zorlamayın, sadece telkinde bulunun.” [Dare Kutni]

“Son sözü La ilahe illallah olanın, ruhu kolay çıkar ve o söz kıyamette ona nur olur.) [Hakim]

La ilahe illallah diyene, işlediği günahlardan dolayı kâfir demeyiniz!” [Buhari]

“Günde yüz defa La ilahe illallah diyenin yüzü kıyamette dolunay gibi parlar.” [Taberani]
[Yüzüncüyü söylerken “Muhammedün resulullah” ilave etmek iyi olur. Tecvide göre okununca “Muhammedür-resulullah” denir.]

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
“İhlâsla Lâ ilâhe illallah diyeni Allah ateşe haram kılmıştır.” [Buhari, Müslim]

“Bir mümin, Eşhedü en lâ ilâhe illallah dediğinde, Allahü teâlâ, “Ey meleklerim, kulum benden başka Rabbi olmadığını bildi. Şahit olun ki, ben o kulumu affettim” buyurur.” [İ. Asakir]

Sübhanallah diyen, Allah’ı zikretmiş olur. Allah da onu anar. Elhamdülillâh derse, Allah’a şükretmiş olur. Allah da ihsanını artırır. Lâ ilâhe illallah derse, işte o öyle bir kelime-i tevhiddir ki, kim bu kelimeyi şüphe, kibir ve zulüm etmeden söylerse Allah onu ateşten korur.” [Hâkim]

“Cennetin bedeli Lâ ilâhe illallah‘tır. Nimetin bedeli ise Elhamdülillah‘tır.” [Deylemî]

Lâ ilâhe illallah demek 99 derde devadır. Bunun en aşağısı sıkıntıdır.” [Deylemî]

Lâ ilâhe illallah diyen ve kalbinde zerre kadar imanı olan kişi ateşten çıkar.” [Buhârî, Müslim]

Lâ ilâhe illallah kelime-i tevhidini çokça söyleyerek imanınızı yenileyin!” [Ahmed]

“İhlasla La ilahe illallah diyen Cennete girer. İhlasla söylemek, söyleyeni haramlardan alıkoymasıdır.” [Taberani]

(İhlas; kalbde Allah sevgisinden başka şeye yer bırakmamak, başka şeyleri temizlemek demektir.)

 

[ad id=”10043″]

“Lâ ilâhe illâllah” Zikrinin Havassı, Sırları

Kelime-i Tevhidin yani “Lâ ilâhe illâllah” lafza-i celîlesinin bir çok dünyevi ve uhrevi fazileti vardır.

  • Vefat eden bir kimse için Yüzbin defa “Lâ ilâhe illâllah”zikri okunursa Cenab-ı Hak Hazretleri o kimsenin günahlarını afvü mağfiret eder, onu kabir azabından, cehennem belasından kurtarır. Bu vefat eden kimse için müsliman bir topluluğu tarafından oknduğu gibi bir şahıs tarafından da okunabilir. Hatta ölmeden önce bir insan kendisi için niyet ederek münasip günlerde, vakit buldukça, elinden geldiği kadar okumak suretiyle yüzbin adedi tamamlaması daha caizdir, hem de daha efdaldilr.

 

  • Bir kimse hergün sabah namazını müteakip yüz defa (100) “Lâ ilâhe illâllah” zikrini okumaya devam ederse Cenab-ı Vacibül Vücud Hazretleri o kişinin kalbini iman nuru ile doldurur. Onu afetlerden, belalardan emin ve muhafaza eder. Teşebbüs ettiği bütün işlerde onu muvaffak eder.

 

  • Bir kimse namazlardan sonra 21 defa “Lâ ilâhe illâllah” zikrini okumaya devam ederse Cenab-ı Vacibül Vücud Hazretlernin hidayetine mazhar ve lütfuna nail olup dünyada bir sıkıntıya giriftar olmaz. Allah’ın izni ile bütün işlerinde ve her hususta gayret ve kudret sahibi olup hiçbir zaman acizliğe, tembelliğe düşmez, başladığı her işte hayırlısı ile muvaffak olur.

 

  • Zalim bir düşmanın şerrinden endişe eden bir kimse ondan kurtulmak ve zarar görmemek için Cuma gecesi herkes yattıktan sonra iki rekat namaz kılar ve sonra kıbleye karşı oturup 33.333 defa “Lâ ilâhe illâllah” zikrini okuyarak dua ederse Cenab-ı Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri onu o zalimin şerrinden ve korktuğu bütün şeylerden emin kılar ve muhafaza eder.

 

  • Bir kimsenin muhabbetini arzu eden ve kalbini teshir etmek arzu eden kimse Perşembe günü oruç tutup akşam olunca hafif bir iftardan sonra akşam namazını müteakip 3.000 defa “Lâ ilâhe illâllah” zikrini okuduktan sonra dünya kelamı söylemeden yatsı namazını kılarsa ve sonra tekrar 3.000 defa “Lâ ilâhe illâllah” zikrini okuyup yatarsa ve sonra sabah namazından evvel kalkıp abdest alarak Allah rızası için iki rekat namaz kıldıktan sonra 24.333 defa “Lâ ilâhe illâllah” zikrini okuyup sabah namazını eda edip sonunda 3.000 defa “Lâ ilâhe illâllah” zikrini okuyarak “Ya Rabbi, Sen Kadir-i Mutlak ve Kayyumsun, falan kişinin kalbini bana musahhar kıl, onu benim muhabbetime bağla” diye dua etsin. Sonra gündüz dışarı çıkarak bir fakire sadaka versin. Allah’ın izni ile isteğini kabul eder. Eğer ilk seferde istek kabul olmazsa, ya şartlarda noksanlık ya da kalbde tam ihlas olmamış demektir. O halde tam bir ihlas ve itikad ile tekrar tatbik etmek gerekmektedir.

 

  • Evladı olmayan veya olup da yaşamayan erkek veya kadın tam bir sadakat ve itikad ile kırbir gün yatsı ve sabah namazından sonra 1000 defa “Lâ ilâhe illâllah” zikrini okur ve okuduktan sonra “Ya Rabbi bana Salih bir evlad ihsan buyur” diye dua ederse Cenab-ı Hak hazretleri ona hayırlı bir evlad ihsan eder.

Kaynak: Havas-ul Kur’an – Kenz-ül Havas (Es Seyyid Süleyman El Hüseyni)

[ad id=”10043″]

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

 

 

 

 

 

[review]
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir