DualarVideo

“Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hûve” Anlamı, Sağlık ve Afiyet Duası

“Hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi  tevekkeltü ve hüve Rabbül arşil azim.” 7 tekrar ve Sağlık ve Afiyet Duası, Arapça olarak Sesli ve Türkçe Anlamı

“Hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi  tevekkeltü ve hüve Rabbül arşil azim.” 7 tekrar ve Sağlık ve Afiyet Duası, Arapça okunuşu ve Türkçe Anlamı

Arapça Okunuşu:

Allahumme inni es’elükel âfiyete fiddünya vel âhireti, Allahumme innî es’elükel afve vel afiyete fi dîni ve dünyaye ve ehli ve mâli, Allahumme’stür avrâti ve âmin rev’âti, Allahummâhfazni min beyni yedeyye ve min halfî ve an yeminî ve an şimâli ve min fevki, ve eûzü bi azametike en uğtâle min tahtî

Anlamı:

Allah’ım, Senden dünya ve ahiret afiyetini isterim. Allah’ım, mal ve aile efradım için afiyet ve huzur isterim. Allah’ım, ayıplarımı ört, korktuklarımdan da beni emin kıl. Allah’ım, ön tarafımdan, arkamdan, sağ ve solumdan ve üst tarafımdan gelecek tehlikelerden beni koru. Azametinden Sana sığınırım. Alt tarafımdan gelecek tehlikelere karşı Senden medet beklerim.

Arapça Okunuşu:

Allahümme inni abdüke, vebnü abdike, vebnü emetike, nâsiyetî biyedike, mâdin fiyye hukmüke, ‘adlün fiyye kadâuke. Es’elüke bi külli’smin hüve leke, semmeyte bihi nefseke, ev enzeltehu fî kitâbike, ev ‘allemtehu ehaden min halkıke, eviste’serte bihi fî ılmi’l-ğaybi indeke, en tec’ale’l-kur’âne rabia kalbi ve nura-sadri ve celâe huzni ve zehebe hemmi.

Anlamı:

Ey Allahım ben senin kulunum (yarattığın) bir erkek ve bir kadının oğluyum. Perçemim senin elindedir. Benim hakkımda senin hükmün geçerlidir. Benim hakkımda vermiş olduğun hükümde sen adilsin. Allahım kendini isimlendirdiğin veya kitabında indirdiğin veya yarattıklarından bir kimseye öğrettiğin veya kendi katında gayb ilminde tuttuğun isim hürmetine yüce Kuranı kalbimin neşesi ve baharı sadrımın nuru, üzüntümün cilası, gam ve kederimin gitmesinin sebebi kılmanı senden istiyorum .

“Hasbiyallahü” Zikri ve Anlamı

“Hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi  tevekkeltü ve hüve Rabbül arşil azim.”

Anlamı:

“Bana, Allah yeter (kâfidir), O’ndan başka ilâh yoktur. Ben, Allah’a tevekkül ettim (güvendim). Ve O, azîm arşın Rabbidir.”

FAZİLETİ

Sabah ve akşam 7 kere aşağıdaki duayı okuyanın dünya ve ahiret işlerinde Allah ona kafidir.

Ayrıca bu dua ailenin huzur ve mutluluğu için çok önemle okunan bir duadır.

Bediüzzaman Hazretlerinin Akşam ve Yatsı Namazı Arası Okuduğu ve yapılması çok faziletli dualardandır. Akşam ve Yatsı namazı arası 33 kere okunur.

Ebu Davud’un süneninde rivayet olunduğuna göre; Ebu’d-Derdâ Hazretleri (r.a) demiştir ki, 

Kim sabaha ve akşama eriştiği vakitlerde yedişer

defa: “Hasbiyalla hü lâ ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü’l-arşi’l-azim” (Ondan başka ilah yoktur. Ben O’na tevekkül ettim. O ulu arşın da sahibidir) diye dua ederse Allah onu üzen her şeye karşı ona yeter (bu kelimelere olan güveninde) ister sadık olsun, ister (sadık olmayıp) yalancı olsun.

(Ebû Dâvud, hadis no: 5081, Suyuti, ed-Dürrü’l-mensur, 4/334)

7 Tekrar Hasbiyallahü Duası

Okuyan: Mohamed Al Jawarani

Hızlı, anlaşılır ve ezberlemek için duayı sesli dinleyebilirsiniz…

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün