Esmaül Hüsna

El Hayy Esması Anlamı, Zikri ve Fazileti

Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan El-Hayy ne demek, anlamı, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü

Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan El Hayy anlamı ne demek, ne için okunur? Ya Hayy esması zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü, ne için ve ne zaman okunur? Ya Hayy kaç defa çekilmeli? Hayy kelimesi Kuran’da geçiyor mu? Faydaları ve sırları nedir? Ya Hayy Esması Türkçe Anlamı ve Ya Hayy Zikrinin Fazileti

El Hayy

Ezeli ve Ebedi diri olan, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi olan anlamına gelir.

El-Hayy ism-i şerifinin Ebced değeri ve zikir adedi 18 adettir. Zikrin saati Güneş, günü Pazar’dır. Büyük ebcede göre hesaplanıp 18×18= 324 adet okunması daha uygundur.

Arapça Yazılışı

El Hayy : الحيّ
Yâ Hayy : يَا حَىُّ

El Hayy ne demek?

Ezeli ve Ebedi Her zaman diri olan, her zaman diri ve canlı olan, gerçek hayat sahibi, her şeye hayat ve can veren, sonsuz, sınırsız bir hayatın sahibi olan, gerçek hayat sahibi Allah (cc) olan demektir.

Kur’an-ı Kerim’de pek çok yerde Allah’ın, Hayy ve Kayyum olduğu birlikte zikredilmektedir.

El-Hayy esmasının ebced değeri, zikir sayısı;

Ebced değeri ve zikir sayısı: 18 (Büyük ebcede göre hesaplanıp 18 X 18 = 324 adet okunması uygun görülmüştür.)
Zikir günü: Pazar
Zikir saati:  Güneş (Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası)

Özellikleri, Fazileti ve Faydaları:

El-Hayy ismi verilen miktarda bir hasta üzerine okunsa hasta şifaya kavuşur.

Her gün 324 kere “Ya Hayy celle celâlühû” okunarak zikrine devam eden kimsenin sıhhati devamlı olur.

Ya Hayy ism-i şerifini seher vaktinde (324) defa okumaya devam kimse, istediği kimsenin kalbini kazanır.

“Ya Hayyu Ya Kayyum” ism-i şeriflerinin kalpleri kendine sevdirme, bağlama, aradaki sevgiyi devamlı ve güçlü kılma gibi büyük havassı vardır.

Bir askerin sancağı ya da bayrağı üzerinde “Ya Hayyu Ya Kayyum” yazısı bulunursa o bayrağı veya sancağı taşıyan asker Allah’ın izniyle düşmana galip gelir. Mensur ve muzaffer olur.

Her gün en az 40 defa “Ya Hayyu ya Kayyum la ilâhe illa ente” zikrini okuyan kimsenin kalbi nurlanır, manevi olarak huzur ve itminan bulur.

Uykusu ağır olan, çok uyumaktan şikâyet eden kimsenin başının üzerine “Elif Lam Mim Allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyum” okunursa Allah’ın izniyle çok uyumaktan ve gafletten kurtulur.

El Hayy ism-i şerifi geçen Kuran Ayetleri

Hayy Esması ile ilgili Ayetler

Bakara Suresi 255. Ayet (Ayetel Kürsi): Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm(kayyûmu), lâ te’huzuhu sinetun ve lâ nevm(nevmun), lehu mâ fîs semâvâti ve mâ fil ard(ardı), menzellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih(iznihî) ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum, ve lâ yuhîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bi mâ şâe, vesia kursiyyuhus semâvâti vel ard(arda), ve lâ yeûduhu hıfzuhumâ ve huvel aliyyul azîm(azîmu).

Anlamı: Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur (Sadece O vardır). Hayy’dır Kayyum’dur. O’nu ne bir uyuklama ve ne de bir uyku hali tutmaz. Göklerde ve yerde olan herşey O’nundur. O’nun izni olmadan, O’nun katında kim şefaat etme yetkisine sahiptir? Onların önlerinde ve arkalarında olanları (geçmiş ve geleceklerini) bilir. Ve O’nun iminden, O’nun dilediğinden başka bir şey ihata edemezler (kavrayamazlar). O’nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Ve o ikisini muhafaza etmek (yerlerin ve göklerin dengesini korumak, gözetmek), Kendisine zor gelmez ve O Alâ’dır (çok yücedir), Azîm’dir (çok büyüktür).

Âli İmran Suresi 2. Ayet: Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm(kayyûmu).

Anlamı: Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur, O, Hayy’dır (hayattadır), Kayyum’dur (ezelî ve ebedîdir).

Tâhâ Suresi 111. Ayet: Ve anetil vucûhu lil hayyil kayyûm(kayyûmi), ve kad hâbe men hamele zulmâ(zulmen).

Anlamı: Hayy ve Kayyum olan (Allah)’a vechler (herkes), boyun eğdi. Ve zulüm yüklenenler heba (cehennemlik) oldular.

Cevşen 56. Bölüm

وَاَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ

Ve es’elüke biesmâike

Yâ Afüvv
Yâ Gafûr
Yâ Vedûd
Yâ Şekûr
Yâ Sabûr
Yâ Rauf
Yâ Atûf
Yâ Kuddûs
Yâ Hayy
Yâ Kayyûm

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l emânü’l emânü ecirnâ mine’n-nâr.

Allah’ım! Sen’den şu güzel isimlerinin hakkı için istiyor, Sana yalvarıyorum:

  1. Ey kullarını çok çok affeden Afüvv,
  2. Ey kullarının günahlarını bağışlayan Gafûr,
  3. Ey çok sevilen ve Kendisine yöneleni ve tevbe edeni seven Vedûd,
  4. Ey kullarının az amellerine karşı çok mükâfat veren Şekûr,
  5. Ey günahkârlara ve âsilere cezâ vermede acele etmeyen ve sabır isteyenlere sabır veren Sabûr,
  6. Ey çok şefkat sahibi Raûf,
  7. Ey nihayetsiz merhamet sahibi Atûf,
  8. Ey her türlü kusurun ötesinde, son derece münezzeh ve pâk olan Kuddûs,
  9. Ey her zaman var olan ve hayat ile mevsuf olan Hayy,
  10. Ey varlığı Kendinden olan, bulunduğu hâl üzere dâim duran ve bütün varlıkları varlıkta tutan Kayyûm,

56-Sübhânsın yâ Rab! Sen’den başka yoktur ilâh! Emân diliyoruz Sen’den, Koru bizi Cehennem’den!

Not: Cevşen duasından alıntıdır.

Allah’ın 99 ismi ve Anlamları

Allahü Teala’nın Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi ve Türkçe Anlamları.. Büyük faziletleri bulunan Allah’ın 99 ismi sırasıyla Esmaul Hüsna

 

Bu yazılarımız da ilginizi çekebilir:

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün