DualarEsmaül Hüsna

Kainatı Ayakta Tutan Sır Kayyumiyet ve Kayyum Esması

Allah'ın 99 ismi Esmaül Hüsna isimlerinden Kayyum ism-i şerifi ve Kainattaki tecellisi, Kainatı Ayakta Tutan Sır Kayyumiyet

Allah’ın 99 ismi Esmaül Hüsna isimlerinden Kayyum ism-i şerifi ve Kainattaki tecellisi, Kainatı Ayakta Tutan Sır Kayyumiyet ve Evrendeki düzene örnekler

Kayyumiyet Nedir? Kainatta nasıl tecelli eder? Kuran’da el-Hayyu’l-Kayyûm, Kainatın ve tüm varlıkların ayakta durması, varlığını idame ettirebilmesi Kayyum Esması ile mümkündür.

Kayyumiyet

Yeri ve göğü ayakta tutan Hayy ve Kayyum olan Allah’tır. Cenab-ı Allah’ın Esmaül Hüsna isimlerinden biri Hayy ve diğeri de Kayyum ismidir.

Bütün varlıkları yaratan, denetleyen ve görüp gözeten O’dur. Bütün yaratılmışların ihtiyaçlarını bilen ve yerine getiren Yüce Allah bütün varlığı yaratmakla kalmamış, daha yaratmazdan evvel onların her birinin var olması için gereken şartları hazırlamış ve varlıkları devam ettiği müddetçe ortaya çıkacak bütün ihtiyaçlarını karşılayacak sebepler ve imkanlar da var etmiştir.

Gökleri, yeri ve içindekileri ayakta tutan O’dur. Onun için her şey Hak ile kâimdir. Öyle ki Cenab-ı Hakkın, Kayyûm sıfatı bir an bu kâinat üzerinden kalksa, binanın temelinin dağılması veya parça parça olması gibi darmadağın olur.

Bu kainatın yaratıcısı kayyumdur. Yani bizatihi kaimdir, daimdir, bakidir. Bütün eşya onunla ayakta durur, devam eder. Kainatta büyük-küçük canlı-cansız her şey bütün varlıklar Cenab-ı Hakkın kayyum ismiyle ayakta durur, varlığını devam ettirir. Eğer kainattan bir dakikacık olsun kayyumiyet nisbeti kesilse, kainat mahvolur.

Evet Cenab-ı Allahın ne zatında, ne sıfatında ve ne de fiillerinde eşi ve benzeri yoktur, ortağı olamaz. Bir evi veya bir sarayı kolayca idare eder gibi bütün kainatı bütün varlıklarıyla beraber idare eden, terbiye eden sonsuz ilim, hikmet ve kudret sahibi bir zatın elbette benzeri, ortağı olmaz ve olamaz.

Evet bir zat ki ona yıldızların yaratılması, zerrelerin yaratılması kadar kolay gele.. ve en büyük şey en küçük şey gibi kudretine musahhar ola.. ve hiçbir şey hiçbir şeye, hiçbir fiil hiçbir fiile mani olmaya.. ve hadsiz fertler bir fert gibi nazarında hazır ola.. ve bütün sesleri birden işite.. bütün varlıkların hadsiz ihtiyaçlarını birden yapabile.. ve hiçbir mekanda olmadığı halde, her bir yerde ve her bir mekanda kudretiyle, ilmiyle hazır ola.. ve herşey ondan nihayet derecede uzak olduğu halde, o ise her şeye nihayet derecede yakın olabilen bir zatı Hayy-ı Kayyum-u zü-l Celalin elbette hiçbir cihette misli, benzeri, ortağı olmaz ve olması imkansızdır.

el-kayyum

 

El-Kayyum

El-Kayyum esmasının anlamı: Gökleri ve yeri, bütün mahlukatı ayakta tutan.

Kur’an-ı Kerim’de pek çok yerde Allah’ın, Hayy ve Kayyum olduğu birlikte zikredilmektedir. Bunlardan biri de hemen herkesin bildiği ve her gün okuduğu Ayetel Kürsi‘dir.

Allah’tan başka ilah yok. Hayy’dır  O, sürekli diridir. Kayyum’dur O, kudretin kaynağıdır. Ne gaflet yaklaşır O’na ne kendinden geçme, nede uyku.

Ebced değeri ve zikir saati: El-Kayyum isminin zikri 156 adettir. Zikir saati Müşteri, zikrin günü Perşembedir.

Özellikleri, Fazileti ve Faydaları:

  • Bu ismin zikriyle uğraşan kimse,mutluluğa erer, istediğine kavuşur.
  • Bu ismin zikrine her gün 780 defa devam eden  kimse,her tuttuğu iş kolayca hallolur. Her yerde herkes tarafından sevilir,sayılır, ilgi ve itibar görür.
  • Ya Hayyu Ya Kayyum ismini her gün güneş doğarken ZÜHRE  saatinde  174 veya 870 defa zikreden kimse kısa zamanda bir çok olağanüstü hallere vakıf olur. Birtakım gizli sırlar, özellikle yıldızların esrarı kendisine açılır. Yerin ve denizlerin altında olup biten birtakım olaylardan ve uzayın derinliklerindeki esrarengiz şeylerden haberdar olur. İnsanların kafa ve kalplerinden geçen birtakım şeylere de nüfuz edebilir.

Allah’ın 99 ismi ve Anlamları

Allahü Teala’nın Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi ve Türkçe Anlamları.. Büyük faziletleri bulunan Allah’ın 99 ismi sırasıyla Esmaul Hüsna

 

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün