Esmaül Hüsna

El Kerim Esmasının Anlamı, Zikri ve Fazileti

El Kerim; Keremi, lütuf ve ihsânı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden. Allah’ın 99 isminden Ya Kerim ne demek, zikri, fazileti nedir?

El Kerim Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan El Kerim ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü, ne için ve ne zaman okunur? Faydaları ve sırları nedir? ya Kerim esması kaç kez okunmalı? Kerim esması nasıl çekilir ve nasıl okunur? Peki Allah Kerim ne demek?

Kerim kelimesi Kuran’da geçiyor mu? Ya Kerim kaç defa çekilmeli? İslam’a göre Kerim ne demek, ne anlama gelir? Ya Kerim Esması Türkçe Anlamı ve Ya Kerim Zikrinin Fazileti

El Kerim Anlamı

El-Kerîm, ihsânı, in’âmı, lütfu, keremi bol, çok ikram eden, cömertliği nihayetsiz olan, kullarına karşılıksız ihsanlarda, iyiliklerde bulunan anlamlarına gelir.

Cömert olmak, iyi ve ahlâklı olmak, asil ve değerli olmak, izzetli ve şerefli olmak anlamındaki  “kerem” den türemiş bir sıfattır. Yaratılış itibarıyla cömert , insan şerefiyle bağdaşmayacak huy ve davranışlardan uzak olan demektir.

Allahu Teala’nın en güzel isimlerinden Esmaül Hüsna olan El-Kerîm; Keremi, lütuf ve ihsânı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden anlamına gelir. Keremi ve ihsanı ve cömertliği nihayetsiz derecede bol olan, kullarına istemeden ve karşılıksız olarak veren demektir. İyilik ve ikramı bol olan anlamındadır.

Allah Kerim anlamı; “Allah büyüktür, Allah’a güvenmeli” anlamında, gelecekten umutlu olunmasını öğütleyen bir sözdür.

El- Kerîm Arapça Yazılışı

الكريم

El-Kerîm esmasının ebced değeri, zikir sayısı:
Ebced değeri ve zikir sayısı ;
 270
Zikir günü ; Cuma
Zikir saati ; Zühre (Sabah erken gün doğarken ve ikindi sonrası gün dönünce. Gece okumalarında Akşam namazı sonrası ve gece yarısından sonra)

El-kerim_esmasi_05

El-Kerîm isminin Özellikleri, Fazileti ve Faydaları:

Keremi, lütuf ve ihsânı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden.

Her gün “Ya Kerîm celle celâlühû” ism-i şerifini okumaya devam eden kimse dünya ve ahiret saadetine mazhar olmaya hak kazanır.

Her gün 1171 kere “Ya Allâh, Ya Kerîm, Ya Vehhâb celle celâlühû” zikrine devam eden kimse en kısa zamanda istek ve arzularına kavuşur.

Uyumadan önce 270 kere “Ya Kerîm celle celâlühû” ism-i şerifini okuyan kimse Cenab-ı Hakk’ın ikramlarına kavuşur.

5 vakit namazdan sonra 27 kere “Ya Kerîm celle celâlühû” zikrine devam eden kimsenin işleri açılır, rızkı artar, hayırlı her işinde başarılı olur.

Her gün 1171 defa “Ya Alah Ya Kerim Ya Vehhab (c.c)” diye okuyanın ne muradı varsa kısa zamanda olur.

El-Kerim

Gününde ve saatinde belirtilen miktarda “Ya Kerîm” esmasını okuyan kimse sevdiğine kavuşur, Okuyan kimsede gam, keder ve kasavet kalmaz.

Borçlu olan kimse her gün 1000 defa “Ya Allah Ya kerim (c.c)” diye okumaya devam ederse kısa zamanda borcundan kurtulur.

Zalim kimsenin zulmünden kurtulmak için her gün 270 defa “Ya Kerîm” ism-i şerifini zikreden kimse, çektiği zulümden kurtulur. Zalim kendisine zarar veremez.

“Ya Kerîm” esmasının zikrine devam eden kimseyi Cenabı-Hak hatalarından koruyup ihsanlarda bulunur.

“Ya Kerîm” esmasının zikrine devam eden kimse hasta ise şifa bulur.

“Ya Kerîm” esmasının zikrine devam eden kimseye Allahü Teala hissettirmeden kolayca bol ve kolaylıkla rızık verir.

Günde 270 kere “Ya Kerîm” ism-i şerifini zikreden kimse bol rızık ve kolaylıklara nail olur.

“Ya Kerîm” ism-i şerifini her gün kendine vird edinen kimseye hayır kapıları açılır, fakirlik çekmez. Dünya ve ahirette izzetli ve şerefli olur. Her kazancı bereketlenir.

“Ya-Keriymü Ya-Rahiym” okumayı adet edinen yokluktan kurtulur malı çoğalır rızkı artar, az zamanda serveti had safhaya ulaşır ve hesabını bilemez olur.

Bu mübarek isim tesirli bir özelliğe sahiptir.

El-Kerim İsm-i şerifi geçen bazı Kur’an ayetleri :

Mu’minun Suresi 116. Ayet: İşte Hakk Melik olan Allah, çok yüce’dir. O’ndan başka İlâh yoktur. (O), kerim arş’ın Rabbidir.

Furkan Suresi 72. Ayet: Ve onlar yalancı şahitlik yapmazlar. Ve boş sözle karşılaştıkları zaman vakarla (kerim olarak) geçip giderler.

Neml Suresi 40. Ayet: Kitaptan ilmi olan kişi (Hızır A.S): “Ben onu, sen gözünü açıp kapamadan önce sana getiririm.” dedi. (Süleyman A.S) böylece onun yanında (önünde) durduğunu görünce: “Bu Rabbimin bir fazlıdır (lütfudur), ben şükredecek miyim yoksa küfür (nankörlük) mü edeceğim diye beni imtihan etmek için.” dedi. Ve kim şükrederse sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse o taktirde muhakkak ki benim Rabbim Gani’dir, Kerim’dir.

Ahzâb Suresi 44. Ayet: O’na (Allah’a) kavuştukları gün onların tehiyyeti (mükâfatı) “selâm”dır. Ve onlara kerim (ikram edilen) bir ecir (mükâfat) hazırlanmıştır.

Duhân Suresi 17. Ayet: Ve andolsun ki Biz, onlardan önce firavun kavmini de imtihan ettik. Ve onlara da kerim bir resûl (Hz. Musa) gelmişti.

Duhân Suresi 26. Ayet: Ve ekinler ve kerim mekânlar (güzel köşkler).

Ahkâf Suresi 8. Ayet: Yoksa “Onu uydurdu.” mu diyorlar? De ki: “Eğer onu ben uyduruyorsam, o taktirde Allah’tan bana gelecek bir şeye siz mani olamazsınız. O, O’nun (Kur’ân) hakkında daldığınız şeyleri (yaptığınız iftiraları) en iyi bilir. Benimle sizin aranızda O’na (Kur’ân-ı Kerim’e) şahit olarak O (Allah) yeter. Ve O; Gafur’dur, Rahîm’dir.”

Hakka Suresi 40. Ayet: Muhakkak ki o, gerçekten Kerim Resûl’ün sözüdür.

Abese Suresi 16. Ayet: Kerim olan sadıkların (elleri ile yazılmıştır).

Tekvîr Suresi 19. Ayet: Muhakkak ki O (Kur’ân), gerçekten Kerim Resûl’ün sözüdür.

İnfitar Suresi 6. Ayet: Ey insan! Kerim olan Rabbine karşı seni aldatan (mağrur kılan) nedir?

Cevşen 1. Bölüm

Cevşen 1. Bölüm

Allâhümme innî es’elüke biesmâike

Yâ Allah
Yâ Rahman
Yâ Rahîm
Yâ’Alîm
Yâ Halîm
Yâ Azîm
Yâ Hakîm
Yâ Kadîm
Yâ Mukîm
Yâ Kerîm

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâne’l emâne hallisnâ mine’n-nâr.

Allah’ım! Sen’den şu isimlerinin hakkı için istiyor, sana yalvarıyorum:

  1. Ey her türlü noksan sıfatlardan uzak, bütün güzel isimlerin, yüce ve ezelî sıfatların sahibi ve her şeyin gerçek mâbudu olan Allah’ım,
  2. Ey dünyada dost ve düşman ayırt etmeden bütün mahlûkatı rızıklandıran Rahman,
  3. Ey âhirette, itaatkâr kullarına hususî ihsan ve şefkatte bulunacak Rahîm,
  4. Ey olmuş olanı, olmakta olanı ve gelecekte olacak şeyleri bilen, kendisine kâinatta hiçbir şey gizli kalmayan ve ilmi küçük büyük, zâhir-bâtın her şeyi kuşatan Alîm,
  5. Ey günahkâr kullarının isyanlarına rağmen, cezalandırmakta aceleci olmayan, çok sabırlı Halîm,
  6. Ey her şeyin kendisinin yanında küçük olduğu azamet (büyüklük, ululuk) sahibi Azîm,
  7. Ey her şeyi yerli yerinde yapan hikmet sahibi Hakîm,
  8. Ey varlığının başlangıcı olmayan ve ezelden beri var olan Kadîm,
  9. Ey bizatihi kâim ve dâim olan, varlığı ve varlığının devamı için hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her şeyi varlıkta tutan Mukîm,
  10. Ey hayrı çok olan, sahâvetli, bağışı tükenmeyen, her türlü şeref ve fazîleti kendisinde toplayan, işleri öğülmeye lâyık, affedici Kerîm Rabbimiz,

1-Sübhânsın yâ Rab! Sen’den başka yoktur ilâh! Emân diliyoruz Sen’den, Koru bizi Cehennem’den!

Allah’ın 99 ismi ve Anlamları

Allahü Teala’nın Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi ve Türkçe Anlamları.. Büyük faziletleri bulunan Allah’ın 99 ismi sırasıyla Esmaul Hüsna

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün