Esmaül Hüsna

Allah (C.C) isminin Anlamı Nedir?

Lafza-i Celal olan Esmaül Hüsna isimlerinden Allah isminin anlamı, zikri, Ebced değeri, Arapça yazılışı, Tefsiri. Allah zikrinin adedi, Fazileti

Lafza-i Celal olan Esmaül Hüsna isimlerinden Allah isminin anlamı, zikri, Ebced değeri, Arapça yazılışı, Tefsiri. Allah zikrinin adedi, Fazileti… Bakara Suresi 165 ayet ne ile ilgilidir?

Allah kelimesinin anlamı nedir? Allah kimdir, nasıl bir varlıktır? Allah’ın özellikleri nelerdir? Celle celaluhu ne demek? Arapça Allah yazısı nasıl yazılır? Esmaül Hüsna isimlerinden ilk sırada yer alan ve her dil ve lehçede aynı anlamda ve lafızda söylenen diğer esmaları içinde barındıran bir olan Allah, lillah, ilah, lafzının manası, tefsiri, zikretmenin faziletleri nelerdir?

Allah (Celle Celalühü) Anlamı ve Zikri

Allah’a C.C kendisine nispet edilen tüm isimleri ifade etmektedir. Kendisinden başka İlah olmayan, her şeyin gerçek sahibi, yaratıcısı ve kendisinden başka ibadete layık olmayan (yaratılmışların) mahlukatın tek mabudu demektir.

İnsanı, dünyayı, kainatı, görünen ve görünmeyen bütün varlıkların yaratıcısı. Bu yüzden “Allah” ismi şerifi, Allah’ın diğer isim ve sıfatlarından farklı olarak, özel bir yere ve anlama sahiptir.

Zira O, Allah’ın zatına mahsus, eşi, benzeri, taklidi, kökü veya türevi, yani çoğulu veya tekili olmayan bir özel isimdir. Allah’tan başka hiçbir kimseye hiç bir varlığa bu isim verilemez.

Allah Arapça Arapça Yazılışı : ﷲ 

Celle celaluhu anlamı nedir?

“Büyüklük, ululuk, yücelik” anlamına gelen celâl ile aynı kökten türeyen ve “büyük ve yüce oldu” manasına gelir. Allah lafzı ve Allah’ın isimlerinden biriyle zikredildiği yerde “azameti yüce ve ulu olan” anlamında (Arapça جَلَّ جَلَالُه) bir saygı ifadesidir. Türkçe olarak “Onun şanı ne yücedir” anlamına gelir. Allah’ın şanı çok yücedir ve bizlere sonsuz nimetler ihsan etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın kaç ismi geçmektedir?

Sadece Kur’an’da geçen Allah’a atfedilen ilâhî isimler 100’den fazladır; muhtelif hadislerde Allah’a nisbet edilen başka isimler de mevcuttur. Esmâ-i Hüsnâ terkibinin, geniş anlamıyla bunların hepsini kapsamakla birlikte terim olarak daha doksan dokuz (99) ismi içerdiği kabul edilir.

Allah’ın Kur’an ve Sünnet’te geçen isimlerini farklı âlimler belirlemeye çalışmışlardır. Meselâ Şeyh İbn Üseymîn, Kur’an ve Sünnet’ten çıkardığı 99 ismi zikretmiştir

Allah isminin Tefsiri ve Açıklaması

Allah ismi Cenab-ı Hakkın tüm isimlerini kendisinde toplayan bir esmadır.

Şöyleki Arapça ifadesindeki Allah kelimesinin başındaki elif çıkarılsa “lillah” kalır, bu da Allah’ı ifade eder. Lillah kelimesindeki “L” yani Lâm çıkarılsa “ilah” kelimesi kalır.

Hatta bu Lâm dahi çıkarılsa ki “Hu” yani Huve ismi kalır. Bu da Cenab-ı Hakkın bir ismidir.

ALLAH (C.C) ism-i şerifi bütün Esma-ül Hüsna’ların anlamını kendinde toplayan İsm-i Azam’dır.

Bu isim, yüce Allah’ın Celal ve aynı zamanda Zat ismidir. Allah ismi cami, yani toplayıcıdır. Bütün isim ve sıfatların sırrı bu mübarek isimde toplanmıştır.

“Allah” ismine Lafza-i Celal denir. Diğer bütün isimler Lafza-i Celal’e sıfat olur, fakat o, hiçbir isme sıfat olmaz.

Ebced değeri ve zikir sayısı; 66
Zikir günü; Pazar
Zikir saati; Güneş (Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası)

Zikrederken kimse için sadece “Allah” demek, zikrin nezaketine uymadığı için ona çağırma, seslenme, yardım isteme eki olarak nîda harfi olan “ya – ey” eklenerek “ya Allah” şeklinde zikredilmelidir.

Lafza-i Celal’in bir çok fazileti, faydaları ve özellikleri, havas kitaplarında sayılmıştır. Bunların bir çoğu tecrübe edilerek nakledilmiştir. Birçok fazilet ve sırlarını bu yazımızda derledik.

1000 defa Allah Zikrinin Faziletleri

İmam-ı  Gazali’ye göre, Cuma günü 1000 kere “Ya Allah“ ismini zikreden kimse evliyalar arasına girer.

Her gün 1000 defa “Ya Allah“ ism-i şerifini zikreden kimse, manen terakki eder ve selim bir kalbe ulaşır.

Cuma günü, Cuma namazından önce 100 kere “ALLAH” diyen kimsenin istediği arzular ve istekler yerine gelir.

Yüce Allah’ın bu cami (toplayıcı) ve şerefli ismi bir hastaya 200 defa okunsa, hastanın eceli gelmemiş ise şifaya kavuşur.

Her kim “Ya Allah“ ism-i şerifinin zikriyle meşgul olursa, kalbinde Allah sevgisinden başka her şey silinir. Gönlüne ilahi tecelliler ve nurlar dolar. İnsan, cin, hayvan gibi, hiç bir şerli ve zararlı varlık kendisine zarar veremez.

Bu ismi yazıp üzerinde taşıyan ve aynı zamanda zikreden kimse, çok soğuk havalarda bile soğuktan müteessir olmaz.

Hastalıklardan kurtulup şifa bulmak isteyen bir kişi, temiz bir kase içine (66) defa Lafza-i Celali yazıp yağmur ya da  kaynak suyu ile yazı silinene kadar bekleyip hastaya içirilirse hastanın eceli gelmemişse Allah’ın izniyle şifaya kavuşur.

Her namazdan sonran 100 kere Kelime-i tevhidi “LÂ İLÂHE İLLALLAH” okuyan kimse, gaflet, unutkanlık ve kalp kasvetliğinden kurtulur.

İnsan, cin, hayvan gibi, hiçbir şerli ve zararlı varlık kendisine zarar veremez.

Allah’ı zikreden kişi, ululuk, azamet ve saygı kazanır. Herkes ona sevgi ve saygı duyar, hürmet ve ikram eder. Önemli ve sözü dinlenen kimselerden olur.

Allah’ın 99 ismi ve Anlamları

Allahü Teala’nın Kuran-ı Kerm ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi ve Türkçe Anlamları.. Büyük faziletleri bulunan Allah’ın 99 ismi sırasıyla Esmaul Hüsna

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün