Esmaül Hüsna

Allah (C.C) isminin Anlamı, Faziletleri ve Faydaları

“ALLAH”

ALLAH (Celle Celalühü)

Kendisinden başka İlah olmayan, her şeyin gerçek sahibi, yaratıcısı ve kendisinden başka ibadete layık olmayan (yaratılmışların) mahlukatın tek mabudu demektir.

“ALLAH” Zikrinin Faziletleri ve Faydaları

İnsanı, dünyayı, kainatı, görünen ve görünmeyen bütün varlıkların yaratıcısı. Bu yüzden “Allah” ismi şerifi, Allah’ın diğer isim ve sıfatlarından farklı olarak, özel bir yere ve anlama sahiptir. Zira O, Allah’ın zatına mahsus, eşi, benzeri, taklidi, kökü veya türevi, yani çoğulu veya tekili olmayan bir özel isimdir. Allah’tan başka hiçbir kimseye hiç bir varlığa bu isim verilemez.

Ya Allah Arapça

ﷲ 

Allah ismi Cenab-ı Hakkın tüm isimlerini kendisinde toplayan bir esmadır. Şöyleki Arapça ifadesindeki Allah kelimesinin başındaki elif çıkarılsa “lillah” kalır, bu da Allah’ı ifade eder. Lillah kelimesindeki “L” yani Lâm çıkarılsa “ilah” kelimesi kalır. Hatta bu Lâm dahi çıkarılsa ki “Hu” yani Huve ismi kalır. Bu da Cenab-ı Hakkın bir ismidir.

ALLAH (C.C) ism-i şerifi bütün Esma-ül Hüsna’ların anlamını kendinde toplayan İsm-i Azam’dır.

Bu isim, yüce Allah’ın Celal ve aynı zamanda Zat ismidir. Allah ismi cami, yani toplayıcıdır. Bütün isim ve sıfatların sırrı bu mübarek isimde toplanmıştır.

“Allah” ismine Lafza-i Celal denir. Diğer bütün isimler Lafza-i Celal’e sıfat olur, fakat o, hiçbir isme sıfat olmaz.

Allah ism-i şerifinin Ebced değeri ve zikir saati:

Ebced değeri ve zikir sayısı; 66
Zikir günü; Pazar
Zikir saati; Güneş (Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası)

Zikrederken sadece “Allah” demek, zikrin nezaketine uymadığı için ona çağırma, seslenme, yardım isteme eki olarak nîda harfi olan “ya – ey” eklenerek “ya Allah” şeklinde zikredilmelidir.

Lafza-i  Celal’in bir çok faydaları ve özellikleri, havas kitaplarında sayılmıştır.Bunların bir çoğu tecrübe edilerek nakledilmiştir.Bunlardan bir kısmı aşağıda verilmektedir.

İmam-ı  Gazali’ye göre, Cuma günü 1000 kere “Ya Allah“ ismini zikreden kimse evliyalar arasına girer.

Cuma günü, Cuma namazından önce 100 kere “ALLAH” diyen kimsenin istediği arzular ve istekler yerine gelir.

Her gün 1000 defa “Ya Allah“ ism-i şerifini zikreden kimse, manen terakki eder ve selim bir kalbe ulaşır.

Yüce Allah’ın bu cami (toplayıcı) ve şerefli ismi bir hastaya 200 defa okunsa, hastanın eceli gelmemiş ise şifaya kavuşur.

Her kim “Ya Allah“ ism-i şerifinin zikriyle meşgul olursa, kalbinde Allah sevgisinden başka her şey silinir. Gönlüne ilahi tecelliler ve nurlar dolar. İnsan, cin, hayvan gibi, hiç bir şerli ve zararlı varlık kendisine zarar veremez.

Bu ismi yazıp üzerinde taşıyan ve aynı zamanda zikreden kimse, çok soğuk havalarda bile soğuktan müteessir olmaz.

Hastalıklardan kurtulup şifa bulmak isteyen bir kişi, temiz bir kase içine (66) defa Lafza-i Celali yazıp yağmur ya da  kaynak suyu ile yazı silinene kadar bekleyip hastaya içirilirse hastanın eceli gelmemişse Allah’ın izniyle şifaya kavuşur.

Her namazdan sonran 100 kere Kelime-i tevhidi “LÂ İLÂHE İLLALLAH” okuyan kimse, gaflet, unutkanlık ve kalp kasvetliğinden kurtulur.

İnsan, cin, hayvan gibi, hiçbir şerli ve zararlı varlık kendisine zarar veremez.

Allah’ı zikreden kişi, ululuk, azamet ve saygı kazanır. Herkes ona sevgi ve saygı duyar, hürmet ve ikram eder. Önemli ve sözü dinlenen kimselerden olur.

 

 

 

“Ya Allah” Zikrinin Fazileti

“Ya Allah” ism-i şerifini her gün en az 66 kere zikr eden kimse için şeytan ondan uzaklaştırır ve şeytanın o kişi üzerindeki gücünü kırar.

“Ya Allah” ism-i şerifini zikretmek Allah’ın rıza ve hoşnutluğuna sebep olur. Kalpten düşünce ve üzüntüyü giderir. Yüzü ve kalbi nurlandırır.

“Ya Allah” ism-i şerifi kişiye gelecek rızkı çoğaltır.

“Ya Allah” ism-i şerifini her gün zikreden kimse Allah’u Teala’nın sevgisini kazandırır. İslam’ın ruhu, dinin kaynağı, saadet ve kurtuluşun sebebi ancak sevgidir. Kim Allah’ın sevgisine erişmek isterse Allah’ı bol bol zikretmelidir.

Zikretmekle insanı ihsan derecesine ulaştıran bir hal nasip olur. İhsan derecesi, Allah’ı görüyormuş gibi ibadet yapmanın nasip olmasıdır. (İşte bu tasavvuf ehlinin erişmek istedikleri en son hedeftir.)

Zikir Allah’a yöneltir. Allah’ı zikreden insan, gitgide öyle bir hale gelir ki, her meselede Allah’u Teala, onun sığınağı, barınağı ve korunağı olur.

“Ya Allah” ism-i şerifini zikreden Allah’a yakınlık meydana getirir. Zikir ne kadar fazla yapılırsa, yakınlık o kadar artar. Zikirden ne kadar gafil olunursa o kadar Allah’tan uzaklaşılmış olur.

“Ya Allah” ism-i şerifini zikreden kimsenin kalbine Allah’u Teala’nın heybet ve büyüklüğünü yerleştirir. Ayrıca kişi Allah’ın huzurundaymış gibi olur.

Zikir kalp ve ruhun gıdasıdır. Kalbe ve ruha gıda verilmemesi bedene gıda (yemek) verilmemesi gibidir.

Zikir kalbin pasını siler. Tertemiz hale getirir.

Kim rahatlık zamanlarında Allah’ı anarsa, musibet zamanlarında Allah onu anar. Yani ona rahmet eder.

Bakara Suresi 152. Ayette:  “Siz Ben’i anın ki Ben de sizi anayım.”

Kudsi bir hadiste ise şöyle buyurulmuştur: “Kim Ben’i gizlice zikrederse, Ben de onu gizlice zikrederim.”

 

nukteler-ya-esma

 

 

 

 

 

 

 

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir