Gündem

Mevlid-i Nebi Haftası Ne Zaman 2023?

Mevlid-i Nebi Haftası ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bu yıl ki Mevlidi Nebi haftası teması nedir?

Mevlid-i Nebi Haftası ne zaman, hangi gün? Peygamber Efendimizin doğum günü ne zaman, bugün mü? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bu yıl ki Mevlidi Nebi haftası teması nedir? Mevlidi Nebi Haftası hangi tarihler arasında kutlanır? Peygamber efendimizin kutlu doğum haftası ne zaman?

Peygamber Efendimiz’in doğduğu, alemleri ve dünyamızı şereflendirdiği günün içinde yer aldığı hafta olarak kutlanan Mevlid-i Nebi Haftası’nın ne zaman başlayacağı milyonlarca Müslüman tarafından merak ediliyor. Daha önce, ‘Kutlu Doğum Haftası’ adıyla, her yılın Nisan ayı içerisinde kutlanan hafta, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2017’de aldığı bir kararla, ‘Mevlid-i Nebi Haftası’ adıyla Miladi Takvime göre değil, Hicri Takvime göre kutlanmaya başlandı.

Safer Ayı’nın sona ermesinin ve akabinde Rebiülevvel Ayı’nın başlaması ile birlikte içinde bulunduğumuz günlerde idrak edilecek olan Mevlid Kandili ve Mevlid-i Nebi Haftası hakkında bilgiler…

2023 Mevlid-i Nebi Haftası Ne Zaman?

Mevlid Kandili Hicri ve Miladi takvime göre ne zaman kutlanır?

Hazreti Peygamber Efendimizin (sav) dünyayı şereflendirdiği gün olan Rebiülevvel ayının 12. gecesi bu yıl 26 Eylül 2023 Salı gününe denk geliyor. Bu bilgilere göre 2023 Mevlid-i Nebi Haftası bu yıl 26 Eylül Salı günü başlayacak ve 1 hafta sürecek.

Hz. Peygamber’in (sas) doğum günü ve Mevlid-i Nebi Haftası, uzun yıllardır Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği çok yönlü etkinliklerle kutlanmaktadır. “Mevlid-i Nebî Haftası” kutlama tarihleri her yıl, hicrî takvime göre Rebîülevvel ayının on ikinci günü başlayacak şekilde değiştirilmiştir.

  • 26 Eylül – 3 Ekim 2023 tarihleri arasında bir haftaya yayılarak kutlanacak olan “2023 Mevlid-i Nebi Haftası” başlamaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 yılı “Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu’nun konusu ise “Peygamberimiz, İman ve İstikamet” olarak belirlendi.

Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında hafta boyunca İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in (sav) hayatı, başından geçen ilginç olaylar, İslam’ın yayılması, Resulullah’ın ettiği dualar, Kur’an okumaları, hadisler ve hadis nakilleri başta olmak üzere birçok camii, Kur’an Kursu ve bazı eğitim kurumlarında faaliyetler ve etkinlikler yapılır. Ayrıca üniversitelere bağlı İlahiyat Fakülteleri de hem kendi camiaları hem de genel anlamda etkinlikler düzenlemektedir.

Peygamber Efendimizin doğum günü ne zaman?

İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v) doğum tarihi bazı kaynaklarda Miladi 17 Haziran 569, 570, bazı kaynaklarda da 20 Nisan 571 (Mısırlı El Feleki) yılı olarak geçmektedir.

Peygamber Efendimizin (s.a.v) doğumundan 50-55 gün önce meydana gelmiş olan Fil vakası 571 yılında meydana gelmiştir.  Ancak Fil Vak’ası’nın meydana geldiği yılın 9 Rebîülevvel’i (20 Nisan 571 Pazartesi günü) olarak tespit edilmiştir.

Hz. Peygamber’in miladi takvime göre doğum günü 20 Nisan gününe denk gelmesiyle Diyanet tarafından bu dönem 20-26 Nisan tarihleri arası kutlu doğum haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır.

İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.)’in doğum günü farklı mezheplerde farklı tarihlerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının on birinci gecesini on ikinci’ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine) Hz. Muhammed’in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid gecesi kutlanır.

Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17’ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar.

Bu iki tarih arasındaki hafta, 1989 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı desteği ile günümüzde sadece Türkiye’de kutlanan Kutlu Doğum Haftası ilan edilmiştir.

Mevlid-i Nebi Haftası Nedir?

Hicri 1445 yılı Rebiülevvel ayının 12. gecesi Miladi olarak ise 2023 yılı 26 Eylül 2023 Salı gününü Çarşambaya bağlayan gece Peygamber Efendimizin dünyayı ve âlemleri şereflendirdiği doğum gecesidir. Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir.

Mevlid-i Nebi haftası, içerisinde Mevlid Kandili’nin yer aldığı haftadır. Bu hafta boyunca Diyanet İşleri Başkanlığı önderliğinde Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallalahu aleyhi vessellem)’in doğum gününün kutlandığı haftadır.

Bu kutlu gün her yıl olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 yılı Mevlid-i Nebi haftası olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu hafta kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde çeşitli sempozyumlar, etkinlikler her yıl farklı bir tema ve başlık altında hazırlanmaktadır.

  • 26 Eylül 2023 Salı – 11 Rebiülevvel 1445 (Mevlid Kandili)
  • 26 Eylül – 3 Ekim 2023 – Mevlid-i Nebi Haftası

‘Kutlu Doğum’ haftasının adı ‘Mevlid-i Nebi’ oldu

2017 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığının yönetmelik değişikliği ile “Kutlu Doğum” haftasının adı “Mevlid-i Nebi” olarak değiştirmiş, haftanın başlangıcının ise Hicri Takvim’e göre Rebiülevvel ayının 12’nci gününü içine alan hafta olarak kararlaştırıldı.

Peygamberimizi tanıtan bazı ayet mealleri

“Size sizden bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya uğramanız O’na ağır gelir. Size çok şefkatlidir. Mü’minler hakkında pek merhametli ve bağışlayıcıdır.” (Tevbe, 9/128)

“… Sen kaba ve katı yürekli olsaydın, onlar etrafından dağılıp giderlerdi…” (Al-i İmran, 3/159)

“Şüphesiz sen en yüksek ahlâk üzerindesin.” (Kalem, 68/4)

Onlar, “Ey rabbimiz!” derler, “Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet; bizi günahtan sakınanlara öncü yap!” – Furkan Suresi 74. Ayet

Hadîs-i Şerif

“Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır.” (Tirmizî, Birr, 33; İbn Hanbel, IV, 77)

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ’ın 2023 Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında yayımladığı mesaj;

“PEYGAMBERİMİZ, İMAN VE İSTİKAMET”

(13-14 Ekim 2023)

Yüce Rabbimiz, insanoğlunu yaratılmışların en şereflisi ve yeryüzünün halifesi kılmıştır. Ona yeryüzünü imar edecek, ahiretini de ebedi cennet kılacak akıl ve irade vermiştir. Gönderdiği elçileri, indirdiği kitapları, hakkın ve hakikatin rehberliğinde dosdoğru yolu göstermiştir. İslam, bu yolu Müslümana bir hedef olarak sunmuş, Kur’an bizi bu yola çağırmış, Peygamberimiz bu yol üzere bize rehberlik etmiştir. İşte bu yol, sırat-ı müstakimdir. Hayatı bu doğrultuda tanzim etmek, bu yolda istikrarlı bir şekilde yürümek ise istikamettir.

İstikamet, kişinin imanla Allah’ın emniyetine sığınmasıdır. İman hayatımızı anlamlandıran en yüce değer, bütün bir benliği ve varlığı kapsayan en temel disiplindir. İman etmekle kişi, hem kendi varlığına, hem bütün var oluşa, hem hayata, hem de ölüm ve sonrasının anlamına ilişkin sorulara cevaplar bulur. İman, insan olma şerefini kul olma bahtiyarlığı ile bütünleştirir. İnsana dünyada yaratılış gayesine uygun bir yaşama bilinci aşılar; onun davranışlarını şekillendirir, fikir ve kararlarına yön verir.

İstikamet üzere olmak imanı hayat kılmakla, imanı ibadete ve güzel ahlaka dönüştürmekle mümkündür. İmanın ibadete yansıması, Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi Fâtiha’da yer alan “Ey Rabbimiz! Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet.” (Fâtiha,1/5-7.) ayeti mucibince riya ve gösterişten arınarak yalnızca Allah’a kul olmaktır.

İmanın ahlaka yansıması ise, “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” (İbn Hanbel, II, 381.) buyuran Peygamberimizin güzel ahlakını şiar edinmek ve özümseyerek hayatına aktarmaktır. Fıtratımıza uygun olmayan ve bizi yaratılış gayemizden uzaklaştıran her türlü söz ve davranışı terk etmektir.

İstikamet, kişinin kendisinin belirlediği/belirleyebileceği bir ölçü olmadığı gibi, kendi doğrusu da değildir. İstikametin ölçüsünü belirleyen Yüce kitabımız Kur’an ve onu yaşanılır bir hayata dönüştüren Peygamber Efendimizin sünnetidir.

Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: “Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun; başka yollara sapmayın ki; onlar sizi Allah’ın yolundan saptırmasın.” (En‘âm, 6/153) “Elif-lâm-râ. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarman, güçlü ve övgüye lâyık olan Allah’ın yoluna ulaştırman için sana indirdiğimiz kitaptır.” (İbrâhîm, 14/1.) Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in ifadesinde ise bu hakikat şöyle yer almaktadır: “Sözlerin en doğrusu, Allah’ın Kitabı; yolların en doğrusu ise Muhammed’in yoludur.” (Nesâî, Îdeyn, 22.) Dolayısıyla ilahi vahyin kontrolü altında olan Peygamberimize ve onun sünnetine tabi olunmadan bir istikametten bahsetmek mümkün değildir. Zira “Resûlullah’a itaat eden Allah’a itaat etmiş olur.” (Nisâ, 4/80.)

Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in Kur’an’la hayat bulan öğretilerinin aktarılamadığı her çağ, esasında bir cahiliye dönemidir. Dolayısıyla bugün, iman ve istikametten bahsedeceksek; çocuklarımızın, gençlerimizin ve toplumumuzun zihin ve gönül dünyasında var olan istikameti bir ömür sürdürmeleri noktasında katkı sunacak; tüm dünyayı yeniden istikamet üzere bir hayatla yani İslam ile buluşturacaksak bunu Peygamberimizin tüm insanlık için rahmet olan öğretileriyle yapabiliriz. Bugün, inanç zayıflığına hatta inançsızlığa duçar olmuş insanlara yardım edeceksek bunu Peygamberimizin davet metodunu örnek alıp onun eşsiz ahlakını kuşanarak sağlayabiliriz.

Bugün, maddeperest bir anlayışın girdabına çekilmek istenen insanlığa kurtarıcı bir el uzatacaksak bunu Peygamberimizin örnekliğiyle gerçekleştirebiliriz. Bugün, dünyevileşmenin kıskacında istikametini şaşıran, zihinleri pozitivist anlayışın işgali altında olan, maneviyatı unutmuş insanlığa bir umut ışığı olacaksak bunu Peygamberimizin rehberliğiyle başarabiliriz. Zira Müslümanca yaşamanın yolu İslam’a uymak, rotası ise yine İslam’ın gösterdiği istikamettir.

Unutmayalım ki “Sana emredildiği gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar.” (Hûd, 11/112.) ayetindeki ilahi uyarıya,  “Allah’a iman ettim de, sonra da dosdoğru ol.” (Müslim, Îmân, 62.) hadisindeki çağrıya sadakatle bağlı kalırsak şu müjdeye nail olacağız: “‘Rabbimiz Allah’tır’ deyip de dosdoğru çizgide yaşayanlar, işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler: ‘Korkmayın, kederlenmeyin, size vaad olunan cennetle sevinin!’” (Fussilet, 41/30.)

Bu itibarla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu’nun bu seneki konusu “Peygamberimiz, İman ve İstikamet” olarak belirlenmiştir.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ

Bu yazılar da ilginizi çekebilir;

Nukteler.com Facebook’ta

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün