Yaşam

Finans Ne Demek? Finans kavramı nedir?

Finans Ne Demek? Finans kavramı nedir? TDK'ya göre finans ne anlama geliyor? Finans kelimesinin kökeni nedir, kaç anlamı var? Finans türleri nelerdir? Finansın tanımı ve Finans kavramı üzerine genel bilgiler.

Finans Ne Demek? Finans kavramı nedir? TDK’ya göre finans ne anlama geliyor? Finans kelimesinin kökeni nedir, kaç anlamı var? Finans türleri nelerdir? Finansın tanımı ve Finans kavramı üzerine genel bilgiler.

Gündelik yaşamda, medyada, televizyonda bazen internette dolaşırken bazen de arkadaşlar arasında kullandığımız finans kavramı son zamanlarda anlamı merak edilen kelimeler arasında yer alıyor. Finans kelimesinin hangi dilden kültürümüze geldiğini merak ediyor musunuz?

Peki Finans anlamı nedir? finansman ne demek, finans ücreti nedir? Finans Sorumlusu nedir, ne iş yapar? Bir işletme nasıl finanse edilir? Finans hakkında bilmeniz gereken detaylı bilgiler, finans ile ilgili cümleler…

Finans Ne Demek?

Sözlüğe göre finans, çoğunlukla hükümetler veya büyük şirketler tarafından büyük miktarda parayı yönetmek olarak tanımlanmaktadır. Bir fiil olarak finans, bir işletmeye veya bir kişiye fon sağlama eylemidir. Kısaca finans, paranın yönetimi anlamına gelir.

Finans, bankacılık, kaldıraç veya borç, kredi, sermaye piyasaları, para ve yatırımlar ile ilgili faaliyetleri tanımlayan geniş bir terimdir ve Finans kelimesi Fransızca kökenlidir. Finans, “sonlandırmak” ve “ödemek” anlamına gelen Fransızca “Finer” kelimesinden gelir.

Finans kavramı nedir?

Bir finans uzmanı, işletmelerin ve kar amacı gütmeyen kuruluşların sorunsuz ve etik bir şekilde çalışmasını sağlayabilir veya bireylerin hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olabilir. Ayrıca Finans kavramı, tamamen parayla ilgili olmak zorunda değildir. Temel olarak finans, para yönetimini ve gerekli fonları edinme sürecini temsil eder.

 • Temel finansal kavramlar, mikroekonomik ve makroekonomik teorilere dayanmaktadır.
 • Finans kavramı üç ana alt kategori içerir: kişisel finans, kurumsal finansman ve kamu (devlet) finansmanı.
 • Finansal hizmetler, tüketicilerin ve işletmelerin finansal malları elde etme süreçleridir. Finansal hizmetler sektörü, bir ülke ekonomisinin birincil itici gücüdür.
 • Ekonomide finans; kaynak tahsisi, yönetim, yatırım ve satın alma ile ilgilenen bir ekonomi dalı olarak adlandırılmıştır.
 • İş dünyasında finans; hisse senedi veya borç ihraç ederek ve satarak para toplamak olarak tanımlanır.
 • Bilimde finans; paranın yaratılmasını, yönetilmesini ve incelenmesini gerektirir. Aynı zamanda bankacılık, krediler, yükümlülükler, varlıklar ve yatırımları da kapsar.
 • Sisteme dayalı finans; kamu, özel ve devlet kurumları gibi finansal sistemleri içerir. Aynı zamanda finans ve finansal araçların incelenmesidir.

Finans, bir değişim aracı olduğu için parayla yakından ilişkilidir. Finans sektörü, ekonomik, sosyal ve idari sektörleri yönlendirir. Tasarruflardan finansal kuruluşlara ve hükümetlerin vergilerinden sermayeye kadar, finans işlevi tüm faaliyet ve süreçlerde görülebilir.

Finans kavramı birbiriyle ilişkili üç alandan oluşur:

 1. Menkul kıymetler piyasaları ve finansal kurumlarla ilgilenen para ve kredi piyasaları;
 2. Hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar tarafından alınan kararlara odaklanan yatırımlar;
 3. Fonların satın alınması ve kullanılmasıyla ilgili olarak firma içinde alınan kararları içeren finansal yönetim.

TDK’ye göre Finans Anlamı

Türk Dil Kurumu’na göre finans kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

– Para, mal

– Mali işler

Finans Kelimesi Cümle içinde kullanımı

 • Finans bölümünden bu yıl mezun oluyorum.
 • Biraz finansal tavsiyeye ihtiyacım var.
 • Ülke olarak finansal dar boğazdan geçiyoruz
 • Ailemin finansal yatırımını korumak için buradayım.
 • Paranız üzerinde kontrol sahibi olmalısınız, yoksa finansal olarak paranın yokluğu sizi sonsuza kadar kontrol edecektir.

Finans Sektörü ile İlişkili Terimler

Finansal sistemlerle ilgili çok çeşitli terimler ve konular vardır. Sektörde karşılaşmanız en muhtemel olanlardan bazılarının listesi şu şekildedir:

 • Risk ve getiri
 • Kâr
 • Mali tablolar
 • Hissedarlar
 • Davranışsal finans
 • Sermaye maliyeti
 • Nakit akımı
 • Faiz oranları
 • Temettüler

Finansın Özellikleri

Her hissedar işten kar elde etmek ister ve bu genellikle kuruluş tarafından hisse senedi şeklinde tahmin edilir.

Kişi bu finansal hedefe nasıl ulaşabilir? Bazı özellikler işletme finansmanını diğer finans dallarından ayırır. Bu özelliklerden bazıları aşağıda açıklanmıştır:

Yatırım fırsatları

Yatırım, getiri veya kar elde etmek için paranın kullanılmasıdır. Arazi veya ev satın almak, bir iş fikrine yatırım yapmak ve tahvil veya hisse senedi gibi finansal menkul kıymetler almak, pazarda incelenebilecek yatırım fırsatlarıdır. Bu yatırım fırsatları, gelecekte beklenen getirilerle zenginlik yaratabilir. Getiriler ekonomik faktörlere bağlı olarak değişebilir.

İç Kontrol Sistemi

İç kontroller, bir şirketin başlangıcında dolandırıcılığı engellemek ve böylece şeffaflığı ve finansal bilgi bütünlüğünü teşvik etmek için uygulanan bir dizi kural, düzenleme ve prosedürüdür. İç kontroller ayrıca doğruluğun ve erken finansal raporlamanın iyileştirilmesine yardımcı olarak operasyonel verimliliği artırır. Bu kurallar ve düzenlemeler, iş gereksinimlerine göre zaman içinde değişikliğe tabidir. Genellikle uyumluluk ve tutarlılık açısından izlenirler. İç kontrol sistemi; kontrollü bir ortam, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izlemeden oluşur.

Fonların Tahsisi ve Kullanımı

Finans, fon edinme, tahsis etme ve kullanma ile ilgilidir. Bir işletme, uygun zamanda doğru kaynaklar tarafından yeterli fonların sağlandığından emin olmalıdır. İşletmenin menkul kıymetler veya banka kredileri yoluyla fon sağlayacağı yöntemi seçmesi gerekir. Fon temin edildikten sonra fonların çeşitli proje ve girişimlere tahsis edilmesi gerekecektir. Her işletme, tahsis edilen fonların verimli ve etkin kullanımına bağlı olarak kar elde etmeyi amaçlar. Fonların uygun kullanımı, uygun yatırım kararlarına, kontrole, yönetim stratejilerine ve politikalara bağlıdır.

Finansal Yönetim

Çoğu organizasyonun finansal amacı, kârların ve ekonomik refahın maksimize edilmesidir. Herhangi bir şirketin mali kapsamı, işletmenin çalışması için yeterli fonların sürekli olarak mevcut olmasını sağlamaktır. Diğer bir amaç ise sermaye sağlayıcılarına optimum getiri oranının sağlanmasıdır. Likidite, kârlılık ve risk sınırlama politikasının takip edilmesi, işletmelerin sermaye ve kaynakları verimli kullanmalarını sağlar. Finansman, açık bir iç kontrol, yatırım ve yönetim sistemine yol açar.

Finans sektörü ne demek?

Bir işletmenin tüm aktifleriyle diğer harcamaları için gerekli olan kaynağı sağlama faaliyetine ya da kişilerin giderlerini karşılayabilmek amacı ile ihtiyaç duyduğu parayı temin etmelerine finansman adı verilir. Kısaca finansman nedir sorusuna cevap olarak ihtiyaç duyulan fonların sağlanması denebilmektedir.

Finans neleri kapsar?

Temel olarak finans, para yönetimini ve gerekli fonları elde etme sürecini temsil eder. Finans aynı zamanda finansal sistemleri oluşturan para, bankacılık, kredi, yatırımlar, varlıklar ve borçların gözetimini, oluşturulmasını ve incelenmesini de kapsar.

Finansman ne demek?

Finansman, ticari faaliyetler için fon sağlama, satın alma veya yatırım yapma sürecidir. Bir girişime, bir işletmeye, işleyebilmesi, gelişebilmesi için gereken parayı ve krediyi sağlama işine finansman denir.

Bankalar veya benzer finansal kurumlar, işletmelere, tüketicilere ve yatırımcılara hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için sermaye sağlayabilirler. Finansman kullanımı, şirketlerin hemen ulaşamayacakları ürünleri satın almalarına izin verdiği için herhangi bir ekonomik sistemde hayati öneme sahiptir. Başka bir deyişle, finansman; bugün başlayan projeler için gelecekte beklenen para akışlarını kullanmak için paranın zaman değerinden yararlanmanın bir yoludur.

Borç Finansmanı nedir?

Bir şirket veya kurum, gelecekteki bir tarihte faiziyle geri ödenmek üzere borç para aldığında, borç finansmanı olarak bilinir. Teminatlı ve teminatsız kredi şeklinde olabilir. Bir firma, bir işletme sermayesini veya bir satın almayı finanse etmek için bir kredi alır. Ödemeler aylık, altı aylık veya kredi kullanım süresinin sonuna doğru yapılabilir. Ancak çok fazla borç da risklidir ve bu nedenle şirketlerin kendilerini rahat hissedecekleri bir seviyeye (borç / öz sermaye oranı) karar vermeleri gerekir.

Finansman Ücreti ne demek?

Finansman ücreti, kredi kullanımı veya mevcut kredinin uzatılması için alınan ücrettir. Yüzde bazlı finansman ücretleri en yaygın olan, sabit bir ücret veya borçlanma yüzdesi olabilir. Finansman ücreti, genellikle, borcu taşıma maliyeti ile birlikte ilgili işlem ücretleri, hesap bakım ücretleri veya borç veren tarafından alınan gecikme ücretleri de dahil olmak üzere toplu bir maliyettir.

Bir işletme nasıl finanse edilir?

Bir iş kurmak için para harcanır. İşletmenizi finanse etmek, çoğu işletme sahibinin yaptığı ilk ve en önemli finansal seçimlerden biridir. İşinizi nasıl finanse etmeyi seçtiğiniz, işinizi nasıl yapılandırdığınızı ve yürüttüğünüzü etkileyebilir.

Her işletmenin farklı ihtiyaçları vardır ve her finansal çözüm herkese uygun değildir. Kişisel finansal durumunuz ve işinizle ilgili vizyonunuz, işinizin finansal geleceğini şekillendirecektir.

Kendi kendini finanse etme; işinizi desteklemek için kendi finansal kaynaklarınızdan yararlanmanıza olanak tanır. Sermaye için ailenize ve arkadaşlarınıza başvurmak ve tasarruf hesaplarınızı kullanmak şeklinde olabilir.

Yatırımcılardan risk sermayesi almak; Yatırımcılar, işinizi risk sermayesi yatırımları şeklinde başlatmanız için size finansman sağlayabilir. Girişim sermayesi normalde şirkette bir mülkiyet payı ve aktif rol karşılığında sunulur.

Kitle fonlaması; kitle fonlaması olarak adlandırılan çok sayıda insandan bir işletme için fon toplar. Kitle fonlayıcıları teknik olarak yatırımcı değildir çünkü işte bir mülkiyet payı almıyorlar ve paralarından finansal bir getiri beklemiyorlar. Bunun yerine, kitle fonlayıcıları, katkılarından dolayı şirketinizden bir “hediye” almayı bekler. Çoğu zaman, bu hediye, satmayı planladığınız ürün veya işletme sahibiyle tanışmak veya kredilerde adını almak gibi diğer özel avantajlardır.

Küçük işletme kredisi almak; İşletmenizin kontrolünü tamamen elinizde tutmak istiyorsanız, ancak başlamak için yeterli paranız yoksa, küçük bir işletme kredisi almayı düşünebilirsiniz. Kredi alma şansınızı artırmak için, önümüzdeki beş yıl için bir iş planınız, gider tablonuz ve finansal tahminleriniz olmalıdır. Bu araçlar size ne kadar istemeniz gerektiği konusunda bir fikir verecek ve bankanın size kredi vererek akıllıca bir seçim yaptığını bilmesine yardımcı olacaktır.

Finansta Kariyer

Finans sektöründe mevcut olan kariyer seçenekleri incelenmeden anlam, tanım ve finans özellikleri eksik kalacaktır. Finans alanındaki bazı kariyer yollarının bir listesi şu şekildedir:

 • Ticari Bankacılık
 • Kurumsal Finansman
 • Bireysel Bankacılık
 • Finansal planlama
 • Yatırım bankacılığı
 • Sigorta
 • Hisse senedi araştırması
 • Varlık Yönetimi
 • ipotek/kredi
 • Denetim
 • Muhasebe
 • Hazine

Muhasebe ve finans arasındaki fark nedir

Muhasebe işletmenin ticari işlemlerinin tutulması için sistematik bir kayıt sürecidir, finans ise fonların en iyi şekilde yönetilmesidir. Muhasebe, bir şirkete veya kuruma giren ve çıkan günlük para akışına odaklanır, finans ise varlıkların ve yükümlülüklerin yönetimi ve gelecekteki büyümenin planlanması için daha geniş bir terimdir. Muhasebe, daha çok olup bitenlerin doğru bir şekilde raporlanması ve yasalara ve standartlara uygunluğu ile ilgilidir. Finans, ileriye bakmak ve bir miktar parayı büyütmek veya kayıpları azaltmakla ilgilidir.

Bu yazılar da ilginizi çekebilir; 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün