Gündem

Mübarek Berat Kandili yarın idrak edilecek.

2020 yılı içerinde idrak edeceğimiz Mübarek Berat Kandili Yarın... Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat gecesi

2020 yılı içerinde idrak edeceğimiz Mübarek Berat Kandili Yarın… Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan Berat gecesi 7 Nisan Salı gecesi

2020 Berat Kandili

Ramazan aynının müjdecisi, mübarek üç aylar içerisinde manevi değeri yüksek bir gece olan “Berat Kandili” Gecesi 7 Nisan Salı gecesi, yani yarın idrak edilecek

Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat gecesidir. Berat Gecesi 7 Nisan Salı gecesi – 1 8 Nisan Çarşamba Gününe bağlayan gece idrak edilecek.

Berat Kandilimiz Mübarek Olsun…

Peygamber Efendimiz (asm), bu gecenin özelliklerini Hz. Aişe (ra) validemize anlatırken şöyle buyurmuştur:

“Bu gece Şaban ayının onbeşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede Benü Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennem’den kurtarır. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asî olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz.” (Buhârî, et-Tergîb ve’t-Terhib, II, 118).

2020 Berat Kandili Yarın

Af, arınma, mağfiret ve kurtuluş vesilesi olan Berat gecesine yaklaşmanın sevincini yaşıyoruz. Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Hep birlikte 30 Nisan Pazartesi’yi Salıya bağlayan gece Berat gecesini idrak edeceğiz inşallah.

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir kutsî hadiste şöyle buyurmuştur:

“Şaban ayının on beşinci gününü oruçlu geçirin. Gecesinde ise ibadete kalkın. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala keyfiyetini bilemediğimiz bir halde en yakın semaya tecelli ederek fecir doğuncaya kadar: ‘Bağışlanma dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Musibete uğrayan yok mu, ona afiyet vereyim…’ buyurur.” [İbn Mâce, İkâmetü’s-Salavât, 191.]

Ömür nimeti, bizim en kıymetli sermayemizdir. Her saatimiz hazine, her dakikamız servet değerindedir. Berat gecesi de hayat yolculuğumuzun en bereketli gecelerinden biridir. Berat bizlere varlığımızı yeniden gözden geçirme, muhasebe ve tefekkür imkânı kazandıran bir fırsat gecesidir. Berat,  mağfirettir. İlahî rahmetin tecelli ettiği gündür. Berat, nedamet ve umut zamanıdır.

Berat gecesi ellerin duaya, gönüllerin semaya açıldığı gecedir. Rabbimize yönelip mağfiret iklimine girmenin adıdır.

Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlıkları ortadan kaldırma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Berat, arzularımızın, hevâ ve heveslerimizin, bencilliklerimizin etkisinden, nefsimizin esaretinden kurtulma gecesidir. Nefis ve şeytanın hile ve tuzaklarına karşı teyakkuzda olma bilincini diri tutma vaktidir.

 

Berat Gecesinin Özellikleri

Her yıl gelen Berat gecesi, bizlere, her türlü kötülük, zulüm, haksızlık ve adaletsizlikten uzak kalmayı öğretir. Berat gecesi bize sadece Allah’ın affına mazhar olmayı değil, affedici olmayı da hatırlatır. Zira Allah’tan af bekleyen affedici olur. Kendisine, ailesine, din kardeşlerine, çevresine ve tüm kâinata karşı affedici ve hoşgörülü olur. Allah’ın hoşnutluğunu isteyen, hiç kimseyi hor ve hakir görmez. Allah’ın sevgisine ulaşmak isteyen, daima yüreğinde sevgi ve merhamet taşır.

Bu seneden gelecek seneye kadar meydana gelecek olayların hepsi ayrı ayrı melekler tarafından defterlere yazılır. Rızıklar, eceller, zenginlik, fakirlik, ölümler, doğumlar hep bu esnada kaydedilir. O yılki hacıların sayısı bile bu devrede takdir olunur. Herkesin ve herşeyin o sene içindeki mukadderatı kaydedilir.

Rızıkla ilgili defterler Mikail Aleyhisselâma verilir.

Savaşlarla ilgili defterler Cebrail Aleyhissalama verilir.

Ameller nüshası dünya semasında görevli melek olan İsrafil‘e verilir.

Ölüm ve musibetlerle ilgili defter de Azrail Aleyhisselâma teslim edilir.

Fahreddin er-Râzî Hazretlerinin rivayetine göre bu defterlerin düzenlenmesi Berat Gecesinde başlar, Kadir Gecesinde tamamlanarak her defter sahibine teslim edilir.

Kur’ân-ı Kerim’in bu gecede indirilmesi meselesine ise şöyle bir açıklama getirilmektedir:

Berat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına tamamının indirildiği gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygamberimize ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir.

Risale-i Nur Berat Kandili Mesajları ve Sözleri

Bediüzzaman Hazretlerinin Berat gecesi mesajları ve tavsiye ettiği ibadetler

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri kudsi bir çekirdek ve bir nevi yıllık kader programının yazıldığı Berat Kandili ve gecesi hakkında Risale-i Nur Külliyatının muhtelif yerlerinde talebelerine tebrik mektupları gönderirdi. Risale-i Nur’da yer alan bu mesajlarda Berat kandilinin önemine vurgu yapan Üstad Said Nursi gecenin nasıl ihya edilmesi gerektiğini de hatırlatmaktadır:

Bismillahirrahmanirrahim

Aziz, sıddık kardeşlerim, bu medrese-i Yusufiyede ders arkadaşlarım,

Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programı nev’inden olması cihetiyle, Leyle-i Kadrin kudsiyetindedir.

Herbir hasenenin Leyle-i Kadirde otuz bin olduğu gibi, bu Leyle-i Beratta herbir amel-i salihin ve herbir harf-i Kur’ân’ın sevabı yirmi bine çıkar. Sair vakitte on ise, şuhûr-u selâsede yüze ve bine çıkar. Ve bu kudsî leyâli-i meşhurede on binlere, yirmi bine veya otuz binlere çıkar.

Bu geceler elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için, elden geldiği kadar Kur’ân ile ve istiğfar ve salâvat ile meşgul olmak büyük bir kârdır. (Tarihçe-i Hayat / Şualar)

– – – – – – –

Aziz, sıddık kardeşlerim,

Evvelâ: Geçen mübarek Leyle-i Berâtınızı ve gelecek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ederiz. Bu sene, Berat Gecesi, Nurcular hakkında çok bereketli ve kerametli olduğuna bir emaresini hayretle gördük. (Emirdağ Lahikası – I)

 

Berat Kandili hangi ibadetler yapılmalıdır?

– Oruç tutmak. Berat Gecesi sabahı, yani 30 Nisan Pazartesi gününü oruçlu geçirmek son derece önemlidir. Bu eylem hem yaklaştığımız Ramazan Ayı’na bir hazırlık, hem de bu geceyi idrak etmek için bir yol olacaktır.

– Vakit Namazları kılmak. Her Müslümanın birinci görevi olan vakit namazlarını bu gün ve akşam boyunca kaçırmayın.

– Nafile Namazları kılmak. Hacet Namazı ve Tesbih namazı ile bu geceden alınacak fazileti arttıracaktır.

– Kur’an-ı Kerim okumak veya dinlemek. Bu gecede Kur’an-ı Kerim’in nurundan olabildiğince faydalanmak, tövbe kapısının açılıp, amellerin yazıldığı bu gecede Müslümanların faydasına olacaktır.

– Dini sohbet yapmak: Dini sohbetlerde Peygamber Efendimiz’i (s.a.v) anmak ve Allah’ı sıkça anmak önemlidir.

– Peygamber Efendimiz’e Salat ve Selamlar getirmek. Bu gece Peygamberimizi anarak, kendisinin şefaatini beklemek ve ummak da önemlidir.

– Tövbe ve istiğfar etmek. Tövbe kapısının açılacağı Berat, yani bağışlanma gecesi Cenab-ı Hak’tan günahların affını dilemek bu gece adına önemlidir.

 

İlgili Diğer Konular

 

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu