Dualar

Estağfirullah ne demek? Nasıl İstiğfar Edilir?

Estağfurullah ne demek, ne anlama gelir? Nasıl İstiğfar Edilir? Estağfirullah zikri anlamı ve fazileti nelerdir?

Estağfurullah ne demek, ne anlama gelir? Nasıl İstiğfar Edilir? Tövbe ve Estağfirullah zikri anlamı ve fazileti ve sırları nelerdir?

Estağfirullah Anlamı

Teşekkür veya övgü karşısında nezaketen söylenen bir kelime olan Estağfirullah, dilimize Arapçadan geçmiştir. Dini anlamı olarak Allah’tan af dileme manasına gelen mağfiret kelimesiyle Allah kelimesinin birleşmesinden oluşmuştur.

Allah’tan bağışlanma dilemenin en iyi yolu Estağfirullah demektir. Günahlara, işlenen yanlışlıklara, kötülüklere tevbe olarak fazileti ve sevabı yüksek, en kıymetli ve kolay bir zikir olan Estağfirullah kelimesi Allahu Teala’ya karşı “Beni affet, mağfiretini istiyorum, günahlarımdan ve hatalarımdan pişmanlık gösterip affını talep ediyorum.” anlamında söylenen bir duadır.

Dil ile söylenen istiğfar kalbi günahlardan temizler.

İstiğfar manası; aynı zamanda daha önce işlenmiş olan günahlardan, hatalardan bağışlama dilemektir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) istiğfar ve tövbe hakkında şöyle buyurmuştur;

“Tövbe ediniz! Allah’a kasem olsun, ben günde yetmiş kere Allah’a tövbe ve istiğfar ediyorum.” (Buhâri, Daavât, 3; Tirmizi)

Nasıl İstiğfar Edilir?

Bazen bilmeden de günah işleriz. Ve bazen bilerek günahkar davranışlarda bulunuruz. Sonunda, günlük olarak birçok günah işliyoruz. Geçmiş günah ve hatalara karşı dil ile Estağfirullah zikri devamlı söylenmeli, halis ve samimi bir kalp ile Allah’a dua edilip, af ve mağfiret istenmelidir.

İşlenmiş olan hata ve günahlar başkasına anlatılmamalı, ilk fırsatta bu hatalardan geri dönerek Allahu Teala’nın affını umarak dua ve istiğfar edilmelidir.

Kişi yatağa girince, uyumadan önce 3 defa “Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa huv el-hayyel- kayyume ve etubü ileyh” derse günahları, deniz köpüğü kadar çok olsa da, affolur. (Tirmizi)

İstiğfarın Fazileti

Estağfirullah, bütün kısmet kapılarını açan anahtardır. Zenginlik mi elde etmek istiyorsun? Dilini Estağfirullah ile ıslat! Hayatında kolaylık mı istiyorsun, sürekli Estağfirullah de. İşinizde mükemmel olmak mı yoksa bir sınavı başarıyla geçmek mi istiyorsunuz? Estağfirullah’ta ısrar edin!

Kuraklık yaşayan her toplum, Allah’tan mağfiret dilemekte ısrar ederse, musibetlerinin tersine döndüğünü görecektir.

İstiğfar ve tövbe etmenin fazileti ve önemi çok fazladır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de Allahu Teala mealen şöyle buyurmaktadır:

“Ey kavmim! Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra O’na tevbe edin ki size gökten bol bol yağmur göndersin, kuvvetinize kuvvet katsın; suçlular olarak yüz çevirmeyin.” (Hud Suresi 52. Ayet)

Peygamber efendimiz Resulullah (aleyhissalatu vesselam) bir hadis-i şerifinde şu duayı bizlere tavsiye etmektedir;

“Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüverrahmanürrahim el-hayy-ül-kayyumüllezi la-yemutü ve etubü ileyh Rabbigfir li” istigfarını 25 defa okuyanın, odasında, ailesinde, evinde ve şehrinde kaza, bela olmaz. .

Bu dua ve istiğfarı ayrıca her sabah ve akşam da üç kere okumakta fayda vardır. .

Bu zikir günde 25 kere okunmalı, ayrıca sabah ve akşam 3’er kere de okunmalıdır.

Âlimlerin çoğu, talebelerine ve evlatlarına bunu okumalarını tavsiye etmişler, çok faydasını görmüşlerdir. Bu nimetlere kavuşabilmek için Ehl-i sünnet itikadında olmak ve dinimizin emir ve yasaklarına riayet etmek şarttır. İtikadı bozuk olanın, bid’at ehlinin okuması fayda vermez. (Mearicülhidaye)

“Amel defterinde çok istiğfar bulanana müjdeler olsun.” (İbni Mace)

“İstiğfara devam edeni, Allahü Teâlâ, dertlerden, sıkıntılardan kurtarır. Ummadığı yerden rızıklandırır.” (Nesai)

Günde 70 kere Estağfirullah demek

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vessellem)’in bir çok hadis-i şerifinde ve Allahu Teala’nın bize buyurduğu bir çok Kuran ayetlerinde tevbe ve istiğfar hakkında tavsiyeler ve önemi belirtilmiş, günahlardan arınmak için devamlı surette dua ve zikir ile af ve mağfiret istememiz öğütlenmiştir.

Hz. Ebû Bekri’s Sıddîk (radıyallâhu anh)’dan rivayet edildiğine göre:

Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki:

“İstiğfar eden kimse günde yetmiş kere de tevbesinden dönse günahta musır (ısrar etmiş) sayılmaz.” (Tirmizî, Daavât 119; Ebû Dâvud, Salât 361)

Estağfirullah zikri nasıl çekilir?

Allahu Teala’nın çok değerli ve önemli kıldığı ve kulun günahlardan, hatalarından ve yaptığı kötü işlerden pişmanlık, bağışlanma isteğini ifâde eden zikirlerden istiğfar zikri

Estağfirullah ve etûbu ileyh
Anlamı: Allâh’tan mağfiret dilerim ve O’na tevbe ederim

Estağfirullah el azim
Anlamı: Yüce Allah’tan mağfiret ve bağışlanma dilerim

Estağfirullahe’l-azim ellezi la ilahe illa hüve’lhayyu’l-kayyume ve etübü ileyh.
Anlamı: Hayy ve Kayyum olup kendisinden başka ilah bulunmayan yüce Allah’tan mağfiret dilerim, O’na tevbe ederim.

Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etûbu ileyh tevbete abdin zalimin li nefsihi la yemlikü li nefsihi mevten vela hayaten ve la nuşura

Anlamı: Kendisinden başka ilah olmayan, mutlak ve hayatla diri olan Hay, her şeyi ayakta tutan Kayyum olan yüce Allah’tan beni bağışlamasını istiyor ve ona tövbe edip, yöneliyorum; nefsine, kendine zulmetmiş, üstelik nefsi için ne ölümü, ne hayatı ve ne de öldükten sonra dirilmeyi elinde tutamayan bir kulun tevbesiyle, yönelişiyle tevbe ediyorum

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün