DualarEsmaül Hüsna

Esma-i idrisiyye Şerhi 15. isim – Anlamı, Fazileti ve Havassı

Esma-i idrisiyye Şerhi 15. isim - “Yâ Nekıyyen min külli cevrin lem yerdahü velem yuhalıthü fialehü” Anlamı, Faziletleri ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi 15. isim – “Yâ Nekıyyen min külli cevrin lem yerdahü velem yuhalıthü fialehü” Anlamı, Faziletleri ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi – 15. isim ve Havasları

“Yâ Nekıyyen min külli cevrin lem yerdahü velem yuhalıthü fialehü”

İlâhî isimlerden bir ism-i şerif de «Nâkî» dır. Temiz-pâk demekdir. Cenâb-ı hakkın zât-ı pâk-ı âliyesi ve sıfat-ı nezafet-i kemâliye ve nüzheti feâli itidaliyesi ezelen ve ebeden nakavet-i tamme ile münakkaddır.

Anlamı: Ey tam mutlak Nâkî olan Allahım! Ezelî, ebedî Zât-ı pâk’ın ve kemâli nezafeti sıfatın ve itidali nüzheti fiilin; çevri cefanın ve zulmü ezâ’nın çeşitlerinin her türlüsünden tam temizlik paklıkla münakkaddır. Hoşnud olmadığın ve rızana muhalif olan fiiller; efâl’i kemâliyei nüzhetine karışmayan fâil’i muhtarı hakikisin.

Havass ve Esrarı:

Cenâb-ı Seyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur ki:

Bir kimse şerefli ismin zikrine devam etse; Cenâb-ı seyyid’ül kâinat aleyhi efdalüttahiyat hazretlerini rüyasında görür ve çeşitli sevinçli haberlerle müjdelenir.

Hazreti Resul (ASM) Ahiret amellerini haber verir. O kimsenin kalbinden dünya muhabbeti kaldırılır ve itminanı kalb hasıl olur.

Bir kimse hapis olsa; bu ismi çok zikir etmekle (okumakla) hapisten kurtulur. Ve o hapishane harap olur. Ve hapseden zalim cebbar helak olur.

Bir kimse bu ism-i şerifi çok zikir etse; dünyasına ve ahiretine fayda hasü olur. Çok dünyalık elde eder.

Bir kimse Esraullah’ın (Allah’ın Sırlarının) zahir olmasını (meydana çıkmasını, görünmesini) mu-rad etse; bir halvetde 40 gün uzlet etmeli ve her gün günde 10.000 defa bu ism-i şerifi zikir etmelidir. Keza her gecede yine o kadar zikir etmelidir. Allah Teâlâ Esrar-ı gaybı (gayb sırlarını) gösterip açıklar. Fakat her ne görürse gizlemelidir.

Eğer bir kişi bir zâlim elinde esir olsa yahut hasta olsa; hiç çaresi bulunmasa; bu adı (duayı) çok okursa öyle ki; her gün 2000’den fazla okumalıdır. O kişi hapisten kurtulur. Eğer daha çok okursa zâlim helak olur. Eğer böyle olmazsa yani tahareti kâmile ile okumazsa zararı kendisine olur.

Bir kişi kâfir elinde esir olsa yahut bir zâlim elinde giriftar olsa veya hapishaneden kurtulmağa gücü olmasa; bu adı çok okusa; ne kadar gücü yeterse… 1000 defa okunur,

2000 defa veya daha çok okusa; Hak Teâlâ’-nın emriyle kurtulur. Bunun için ismi (duayı) okurken temiz olmalı, oruçlu bulunmalı ve namaz kılmalıdır. Eğer temiz olmazsa, namaz kılmazsa hapisten çıkamaz ve eziyet çeker.

Günü: Çarşamba

Gecesi: Pazar

Ulvi Meleği: Bağtakatiyle

Süfli Meleği: Bû’zatatışin

Buhuru: Kust

“Erbaîn-i İdrisiyye” – Hazreti İdris (Aleyhisselam)’a indirilen 40 ism-i şerifdir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün