DualarEsmaül Hüsna

Esma-i idrisiyye Şerhi 16. isim. Anlamı, Fazileti ve Havassı

Esma-i idrisiyye Şerhi 16. isim “Yâ Hannanü entellezi vesiat külle şey'in rahmeten ve ilmen” zikrinin anlamı ve açıklaması, Zikir günü, fazileti ve esrarı, havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi 16. isim “Yâ Hannanü entellezi vesiat külle şey’in rahmeten ve ilmen” zikrinin anlamı ve açıklaması, Zikir günü, fazileti ve esrarı, havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi 16. isim Anlamı ve Havasları

“Yâ Hannanü entellezi vesiat külle şey’in rahmeten ve ilmen”

İlâhî isimlerden bir ism-i şerif de «Hannan» dır çok merhametli olan demektir.

Anlamı: Ey geniş rahmet ve karşılıksız iyilik severlik sahibi olan Allahım! İlmin eşyayı ihata etmiştir, kaplamıştır. Bütün eşya sınırsız rahmet denizine gark olup ibadet eden kullarına rahmet ve cömertlik hazinelerinden çok çok, türlü türlü ihsanlar, bağışlar bahşeden, çok rahmet ve merhamet sahibisin.

Fazileti, Havassı ve Esrarı:

Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur ki:

Bir kimse 40 gün itikâf etse ve bu sırada bu ismin (duanın) zikrine devam etse o kimseye bir melek gelir.

Allah Teâlâ onun makamını Arş’ın altında kılmıştır. O meleğin emri altında 70.000 melek vardır. Muhtelif suretlerde görünürler. Ama ismin tesiratı sabit olduğunda onlar icabet etmez olurlar. Hemen ancak hakemleri olan Melek gelir, o kimsenin karşısında kaim olur. Selâm verir. İtikâfta olan kimse de selâmını alıp muradının hasıl olması için yardım talep etmelidir. O melek dileğini yerine getirir.

Bir kimsenin hâli fakir olsa ve ümidi her taraftan kesilse, sıkıntılı bir durumda kalsa; hayvanattan ve ondan hasıl olan gıdalardan perhiz ederek kızıl üzüm yemelidir. Bazı defa suda kaynatarak pişirilmiş taam da yiyebilir. Ve ekmekle az az katık etmeli ve kâh az az su içmelidir. Müddet tamam olduğunda mescitten çıksın. Allah’ın izniyle haceti yerine gelir.

Bir kimse günde 1000 kere bu ismi okumağa devam etse; borçlu ise Hak Teâlâ borcunu ödettirir.

  • Hapiste ise kurtulur.
  • Sihir yapılmışsa Allah’ın izniyle ondan uzak olur.

Bir kimsenin işi gücü bağlı olsa ve elinden bir şey gelmese, şaşkın ve halkın gözünde hor, hakir olsa dilese ki; o bağlılıktan kurtulsun ve kat’i bay (zengin) olsun.. Ve ne gibi bir maksadı varsa hasıl olsun.

Bunun için bu ismi (duayı) 40 gün okumalıdır. Hayvanı gıdalar yememelidir. Bu azim ismi okuyanlar ulu makam ve mertebelere eriştiler. Bu işi işlemek isteyen kimse yaramaz nesnelerden sakınsın. Haramdan ve şüpheli şeylerden ve hayvani gıdalardan perhiz etsin. Az yemekle kendisini arıtsın. Ceht edip ekmekten başka bir şey yemesin.

Ekmekle zeytin yağı yesin. Gül suyunda ıslanmış çekirdeği çıkmış kızıl üzüm yesin. Halka karışmasın, kadınlarla oturmasın. Daim halvette tebessüm eder bir vaziyette dursun. Dört tarafına bıçakla daire çevirsin ve o dairenin içine girip otursun. Bu azim ismi gecede gündüzde 6000 defa okusun.

Eğer gücü yeterse daha fazla okusun. Ne kadar çok olursa faydası o kadar fazla olur. Bu isimden başka bir şey okumasın. Ta ki; davet tamam olsun ve maksadına ulaşsın. Eğer başka şeylerle mukayyet olursa maksadına ulaşamaz. 40 güne kadar 7 türlü alâmet görünür.

Esma-i Erbeîn-i İdrisiyye

Her biri ism-i azam kuvvetinde olan bu isimler, dünya ve ahretle ilgili tüm istekleri en süratli şekilde gerçekleştiren “Erbaîn-i İdrisiyye” – Hazreti İdris (Aleyhisselam)’a indirilen 40 ism-i şerif

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün