SağlıkYaşam

7 Nisan Dünya Sağlık Günü ve Sağlık Haftası Etkinlikleri

2021 Dünya Sağlık Günü ve Haftası ne zaman? Dünya Sağlık günü nedir, ne zaman kutlanır? Sağlık ne demek? 2021 Sağlık Haftası teması nedir?

2021 Dünya Sağlık Günü ve Haftası ne zaman? Sağlık günü nedir, ne zaman kutlanır? Sağlık ne demek? Nisan ayı içerisinde kutlanan Sağlık Haftası teması nedir?

Sağlıklı ve kaliteli yaşamı simgeleyen ve bu noktada yönlendirici ve teşvik edici faaliyetlerin düzenlendiği bir gündür.

Dünya Sağlık Günü Tarihçesi

Birleşmiş Milletler’e bağlı olarak, 1948 yılında toplum sağlığıyla ilgili uluslararası çalışmalar yapan Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization – WHO) anayasasının yürürlüğe girdiği 7 Nisan Çarşamba, Dünya Sağlık Günü olarak, 7-13 Nisan tarihleri arası da Sağlık Haftası olarak kutlanmaktadır.

1950 yılında Sağlık Günü tüm dünyada ilk kez kutlanmıştır. Sağlıklı ve kaliteli yaşamı simgeleyen ve bu noktada yönlendirici ve teşvik edici faaliyetlerin düzenlendiği bir gündür.

Bu kapsamda kutlanan gün ve haftada, insan ve halk sağlığı ile ilgili bir tema seçilerek, bu konu çerçevesinde tüm dünyada çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Dünya Sağlık Günü 

Dünya Sağlık Günü, bireysel ve toplumsal, temel halk sağlığı sorunlarına odaklanmak için dünya çapında bir kutlanan bir gündür. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve DSÖ Avrupa Bölgesi Üye Devletleri tarafından belirlenen ve seçilen o yılki tema hakkındaki faaliyetleri ve analizleri vurgulayarak katkıda bulunur.

Bunun için her yıl Dünya Sağlık Örgütü liderliğinde 7 Nisan Dünya Sağlık Günü gözleniyor. kitle halkı arasında küresel sağlığın önemine dikkat çekmek.

Uluslararası Sağlık Günü sadece küresel sağlık hakkında daha fazla bilgi edinmemize ilham vermekle kalmaz, aynı zamanda önümüzdeki yıllarda dünyada sağlık alanındaki gelişmelerin ve gündeminin belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

2021 Dünya Sağlık Günü Teması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 Nisan 2021 Dünya Sağlık Günü, “Daha adil, daha sağlıklı bir dünya inşa etmek” temasıyla kutlanacak.

Uzun süredir dünyada ve ülkemizde de yaşadığımız COVID-19 pandemisinin bize gösterdiği gibi, tamamen doğdukları, büyüdükleri, yaşadıkları, çalıştıkları koşullar nedeniyle bazı insanlar daha sağlıklı yaşayabiliyor ve sağlık hizmetlerine diğerlerinden daha iyi erişebiliyor.

Dünyanın her yerinde, bazı gruplar günlük gelirin az olması, daha kötü barınma koşulları ve eğitim seviyesi, daha az istihdam olanağı, daha fazla cinsiyet eşitsizliği yaşama ve güvenli ortamlara, temiz suya ve havaya, gıda güvenliğine ve ve sağlık hizmetlerine çok az erişime sahip veya hiç erişememe mücadelesi veriyor. Bu, gereksiz ıstıraba, önlenebilir hastalıklara ve erken ölüme yol açar. Dolayısıyla da bu durum toplumlarımıza ve ekonomilerimize zarar veriyor.

Yıllara Göre Dünya Sağlık Günü Temaları

  • 2021 – Daha adil, daha sağlıklı bir dünya inşa etmek
  • 2020 – Hemşireleri ve Ebeleri Destekleyin
  • 2019 – Herkes için sağlık

Dünya üzerindeki tüm insanlar için sağlık hizmetlerine iyi ve zamanında erişim hala mevcut değildir. Dünyanın uzak bölgelerinde yaşayan insanlar sağlık hizmetlerindeki temel tesislere çok daha az erişime sahiptir.

Bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütü tarafından Dünya sağlık gününün 2020’de kutlanan ana tema ‘Evrensel Sağlık’ olarak belirlenmişti. Sağlık hizmetlerini dünyanın tüm bölgelerine erişilebilir kılmak için bir çerçeve oluşturan stratejiler uygulamak DSÖ’nün ana odağıdır.

Dünya Sağlık Örgütü, 2020 yılını ‘Hemşire ve Ebe Yılı’ ilan etmişti.

Sağlık Nedir?

Sağlık; Türk Dil Kurumu (TDK) tanımına göre; bireylerin ve toplumun, çevre ve diğer varlıkların fiziksel, bedensel, ruhen ve sosyal yönden tam olarak iyilik hali, vücut esenliği, sıhhat, afiyet anlamına gelir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan Sağlık tanımı ise; “Sadece hastalıkların ve rahatsızlıkların olmayışı değil, bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma hali” olarak açıklanmıştır.

Dünya Sağlık Haftası Etkinlikleri ve Kutlamaları

Dünya Sağlık haftası programı; Tüm dünyada ve Türkiye’de okullarda, kurumlarda ve sağlık sektöründe çeşitli etkinliklerle kutlanır. Okullarda öğrenciler tarafından sağlık panosu, temizlik ve sağlık ile ilgili şiir, yazı gibi çalışmalar düzenlenir. DSÖ tarafından da tüm dünyada Sağlık Haftası genel bilgi ve gelişmeleri takip edilir.

– Küresel düzeyde Dünya Sağlık Günü, sağlıkla ilgili tüm konuları hedeflemektedir ve bunun için DSÖ ve okullar, kolejler gibi çeşitli yerlerde diğer kuruluşlar tarafından yıllık olarak düzenlenmektedir

– Farklı ülkelerden sağlık otoriteleri, hükümet, hükümet dışı, STK’lar ve diğer birçok kuruluş.dünya çapında sağlık konularını desteklemek için kutlamalara katılırlar.

– İnsanlara DSÖ’nün kurulması ve dünyadaki önemli sağlık sorunları hakkında insanlar arasında farkındalık yayılmasını hatırlatır.

– DSÖ, gelişmekte olan ülkelerde suçiçeği, çocuk felci, çiçek hastalığı, tüberküloz, cüzzam gibi ciddi sağlık sorunları üzerinde çalışmalarını inceler, gelişmeleri takip eder.

– Dünya Sağlık Günü’nün amacını yerine getirmek için, Dünya Sağlık Örgütleri’ndeki insanlar sağlıkla ilgili konularda bireyler arasında tartışmalar düzenler, sergiler, deneme yazıları, çeşitli yarışmalar ve ödül töreni etkinlikler yapar.

– Dünya Sağlık Örgütlerine katılan kuruluşlar Medya gibi haberler, basın bültenleri, böylece insanların bu konu hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır.

DSÖ / Avrupa ülke ofisleri, politika yapıcılar ve diğer paydaşlar arasında bu yılki temaya dikkat çekmek ve tartışmayı teşvik etmek için özel etkinlikler düzenlemektedir.

Sağlık çalışanlarının cesareti hepimize ilham kaynağı oldu. Bu çerçevede insanların sağlıklı yaşamlarına devam etme konusunda bilinçlendirmek amacı ile etkinlikler düzenlenir. Bu etkinliklerde Sağlığın hayatımızdaki önemi vurgulanır.

Sağlık ile ilgili Sloganlar;

“Sağlık Zenginliktir.”

“Sağlık, bedeninizle aranızdaki ilişkidir.”

“Sağlığı olanların umutları vardır ve umutları olanların her şeyi vardır.”

Sağlık; Ruhen , bedenen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlanmaktadır.

2021 Dünya Sağlık Günü Ne Zaman? Hangi Gün?

Dünya Sağlık Günü: 7 Nisan Çarşamba günü, Sağlık Haftası ise 7-13 Nisan tarihleri arasında kutlanmaktadır.

Nukteler.com Facebook’ta!

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu