SağlıkYaşam

7 Nisan Dünya Sağlık Günü ve Sağlık Haftası Etkinlikleri

Dünya Sağlık Günü ve Haftası ne zaman? Dünya Sağlık günü nedir, ne zaman kutlanır? Sağlık ne demek? Sağlık Haftası teması nedir?

2024 Dünya Sağlık Günü ve Haftası ne zaman? Sağlık günü nedir, ne zaman kutlanır? Sağlık ne demek? Nisan ayı içerisinde kutlanan Sağlık Haftası teması nedir? Dünya Sağlık Günü Neden Önemlidir? DSÖ Dünya Sağlık Günü’nü başlattı mı? 7 Nisan’da hangi gün kutlanır? Dünya Sağlık Günü bugün mü? Dünya Sağlık Günü ilk kez ne zaman kutlandı? Dünya Sağlık Günü’nün önemi ve amacı nedir?

Sağlıklı ve kaliteli yaşamı simgeleyen ve bu noktada yönlendirici ve teşvik edici faaliyetlerin düzenlendiği bir gündür.

Dünya Sağlık Günü Tarihçesi

Birleşmiş Milletler’e bağlı olarak, 1948 yılında toplum sağlığıyla ilgili uluslararası çalışmalar yapan Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization – WHO) anayasasının yürürlüğe girdiği 7 Nisan, Dünya Sağlık Günü olarak, 7-13 Nisan tarihleri arası da Sağlık Haftası olarak kutlanmaktadır.

1950 yılında Sağlık Günü tüm dünyada ilk kez kutlanmıştır. Sağlıklı ve kaliteli yaşamı simgeleyen ve bu noktada yönlendirici ve teşvik edici faaliyetlerin düzenlendiği bir gündür.

Bu kapsamda kutlanan gün ve haftada, insan ve halk sağlığı ile ilgili bir tema seçilerek, bu konu çerçevesinde tüm dünyada çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Dünya Sağlık Günü 

Dünya Sağlık Günü, bireysel ve toplumsal, temel halk sağlığı sorunlarına odaklanmak için dünya çapında bir kutlanan bir gündür. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve DSÖ Avrupa Bölgesi Üye Devletleri tarafından belirlenen ve seçilen o yılki tema hakkındaki faaliyetleri ve analizleri vurgulayarak katkıda bulunur.

Bunun için her yıl Dünya Sağlık Örgütü liderliğinde 7 Nisan Dünya Sağlık Günü gözleniyor. kitle halkı arasında küresel sağlığın önemine dikkat çekmek.

Uluslararası Sağlık Günü sadece küresel sağlık hakkında daha fazla bilgi edinmemize ilham vermekle kalmaz, aynı zamanda önümüzdeki yıllarda dünyada sağlık alanındaki gelişmelerin ve gündeminin belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

“Sağlık, her zaman, her yerde, her ne olursa olsun hakkınızdır.” Birlikte, herkesin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini her yerde alabileceği bir dünya inşa edebiliriz.

Dünya Sağlık Günü Teması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 Nisan 2024 Dünya Sağlık Günü, “Benim Sağlığım, Benim Hakkım” teması ile kutlanacak.

Bu yılın teması, herkesin, her yerde, kaliteli sağlık hizmetlerine, eğitime ve bilgiye, ayrıca güvenli içme suyuna, temiz havaya, iyi beslenmeye, kaliteli barınmaya, insana yakışır çalışma ve çevre koşullarına ve özgürlüğe erişme hakkını savunmak amacıyla seçildi.

DSÖ, sağlığın bir insan hakkı olduğu ve herkesin doğru bakıma doğru zamanda ve doğru erişmesi gerektiği konusunda farkındalık oluşturarak bu hedefe ulaşmaya çalışmaktadır.

DSÖ, her yıl dünya çapında 13 milyondan fazla ölümün önlenebilir çevresel nedenlerden kaynaklandığını tahmin ediyor. Buna insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük sağlık tehdidi olan iklim krizi de dahildir. İklim krizi aynı zamanda bir sağlık krizidir.

Dünya çapında milyonlarca insanın sağlık hakkı giderek daha fazla tehdit altına giriyor.

Hastalıklar ve afetler ölüm ve sakatlık nedenleri arasında büyük yer tutuyor.

Çatışmalar yaşamları mahvediyor; ölüme, acıya, açlığa ve psikolojik sıkıntıya neden oluyor.

Fosil yakıtların yakılması hem iklim krizini tetikliyor hem de temiz hava soluma hakkımızı elimizden alıyor; iç ve dış hava kirliliği her 5 saniyede bir can alıyor.

DSÖ Herkes İçin Sağlık Ekonomisi Konseyi, en az 140 ülkenin anayasalarında sağlığı bir insan hakkı olarak tanıdığını tespit etti. Ancak ülkeler, halklarının sağlık hizmetlerine erişim hakkını güvence altına alacak yasaları çıkarmıyor ve uygulamaya koymuyor. Bu, 2021 yılında en az 4,5 milyar insanın, yani dünya nüfusunun yarısından fazlasının temel sağlık hizmetlerinden tam olarak yararlanamadığı gerçeğini destekliyor.

Bu tür zorlukların üstesinden gelmek için 2024 Dünya Sağlık Günü’nün teması  ‘Sağlığım, hakkım’dır.

Yıllara Göre Dünya Sağlık Günü Temaları

 • 2024 – Benim Sağlığım, Benim hakkım
 • 2023 – Herkes için sağlık
 • 2022 – Gezegenimiz, sağlığımız
 • 2021 – Daha adil, daha sağlıklı bir dünya inşa etmek
 • 2020 – Hemşireleri ve Ebeleri Destekleyin
 • 2019 – Herkes için sağlık

Dünya üzerindeki tüm insanlar için sağlık hizmetlerine iyi ve zamanında erişim hala mevcut değildir. Dünyanın uzak bölgelerinde yaşayan insanlar sağlık hizmetlerindeki temel tesislere çok daha az erişime sahiptir.

Bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütü tarafından Dünya sağlık gününün 2020’de kutlanan ana tema ‘Evrensel Sağlık’ olarak belirlenmişti. Sağlık hizmetlerini dünyanın tüm bölgelerine erişilebilir kılmak için bir çerçeve oluşturan stratejiler uygulamak DSÖ’nün ana odağıdır.

Dünya Sağlık Örgütü, 2020 yılını ‘Hemşire ve Ebe Yılı’ ilan etmişti.

Dünya Sağlık Günü Neden Önemlidir?

Dünya Sağlık Günü, DSÖ’nün sekiz resmi küresel sağlık kampanyasından biridir ve küresel ölçekte eyleme ilham veriyor. Gün, farkındalık faaliyetlerini ve medya raporlarını teşvik ediyor.

Her yıl farklı bir tema ile kutlanan Dünya Sağlık Günü, her zaman küresel olarak yeni sağlık verilerini öğrenmemizi sağlıyor. DSÖ, her yılın konusunu mevcut acil bir sağlık sorununa göre belirliyor ve bu haftayı konuyla ilgili konferanslara ve etkinliklere ayırıyor.

Dünya Sağlık Günü, insanların genel sağlık ve esenliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Uluslararası toplumu etkileyen önemli halk sağlığı sorunlarına dikkat çekmek için küresel bir fırsat sunuyor. Küresel anlamda bizi bir araya getiriyor ve hastalıklarla ilişkili mevcut durumu azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca daha fazla insanın destek ve tedavi aramasına yol açıyor.

Sağlık Nedir?

Sağlık; Türk Dil Kurumu (TDK) tanımına göre; bireylerin ve toplumun, çevre ve diğer varlıkların fiziksel, bedensel, ruhen ve sosyal yönden tam olarak iyilik hali, vücut esenliği, sıhhat, afiyet anlamına gelir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan Sağlık tanımı ise; “Sadece hastalıkların ve rahatsızlıkların olmayışı değil, bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma hali” olarak açıklanmıştır.

Dünya Sağlık Haftası Etkinlikleri ve Kutlamaları

Dünya Sağlık haftası programı; Tüm dünyada ve Türkiye’de okullarda, kurumlarda ve sağlık sektöründe çeşitli etkinliklerle kutlanır. Okullarda öğrenciler tarafından sağlık panosu, temizlik ve sağlık ile ilgili şiir, yazı gibi çalışmalar düzenlenir. DSÖ tarafından da tüm dünyada Sağlık Haftası genel bilgi ve gelişmeleri takip edilir.

– Küresel düzeyde Dünya Sağlık Günü, sağlıkla ilgili tüm konuları hedeflemektedir ve bunun için DSÖ ve okullar, kolejler gibi çeşitli yerlerde diğer kuruluşlar tarafından yıllık olarak düzenlenmektedir

– Farklı ülkelerden sağlık otoriteleri, hükümet, hükümet dışı, STK’lar ve diğer birçok kuruluş dünya çapında sağlık konularını desteklemek için kutlamalara katılırlar.

– İnsanlara DSÖ’nün kurulması ve dünyadaki önemli sağlık sorunları hakkında insanlar arasında farkındalık yayılmasını hatırlatır.

– DSÖ, gelişmekte olan ülkelerde suçiçeği, çocuk felci, çiçek hastalığı, tüberküloz, cüzzam gibi ciddi sağlık sorunları üzerinde çalışmalarını inceler, gelişmeleri takip eder.

– Dünya Sağlık Günü’nün amacını yerine getirmek için, Dünya Sağlık Örgütleri’ndeki insanlar sağlıkla ilgili konularda bireyler arasında tartışmalar düzenler, sergiler, deneme yazıları, çeşitli yarışmalar ve ödül töreni etkinlikler yapar.

– Dünya Sağlık Örgütlerine katılan kuruluşlar Medya gibi haberler, basın bültenleri, böylece insanların bu konu hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır.

DSÖ / Avrupa ülke ofisleri, politika yapıcılar ve diğer paydaşlar arasında bu yılki temaya dikkat çekmek ve tartışmayı teşvik etmek için özel etkinlikler düzenlemektedir.

Sağlık çalışanlarının cesareti hepimize ilham kaynağı oldu. Bu çerçevede insanların sağlıklı yaşamlarına devam etme konusunda bilinçlendirmek amacı ile etkinlikler düzenlenir. Bu etkinliklerde Sağlığın hayatımızdaki önemi vurgulanır.

Dünya Sağlık Günü Ne Zaman? Hangi Gün?

2024 yılında Dünya Sağlık Günü: 7 Nisan Pazar gününe denk geliyor, Sağlık Haftası ise 7-13 Nisan tarihleri arasında kutlanmaktadır.

 • 2023 – 7 Nisan Cuma
 • 2024 – 7 Nisan Pazar
 • 2025 – 7 Nisan Pazartesi
 • 2026 – 7 Nisan Salı
 • 2027 – 7 Nisan Çarşamba

Sağlık ve Dünya Sağlık Günü ile ilgili Sloganlar;

Sağlıklı ve Doğru Beslenme İle İlgili Sloganlar, Güzel Sözler 

“Sağlık Zenginliktir.”

“Sağlık, bedeninizle aranızdaki ilişkidir.”

“Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur!”

“Sağlıklı kalmak için dengeli beslen!”

“Yeterli beslen ve zamanında kalk!”

“Yeterli beslenmek isteyen bir kişi sofradan doymadan kalkmalıdır.”

“Sağlığı olanların umutları vardır ve umutları olanların her şeyi vardır.”

Güçlü bir kalp atışı için sağlıklı beslenme

Sadece açken yiyin.

Sağlık; Ruhen, bedenen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlanmaktadır.

Sağlığın değerliyse, ne yediğin önemlidir.

Hava kirliliği, akciğer kanseri, kalp hastalığı ve felç nedeniyle her dakika 13 kişiyi öldürüyor. On kişiden dokuzu kirli hava soluyor. Petrol, kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtları yakmayı bırakın.

Dünyada 2 milyar insan güvenli içme suyundan yoksun. Kanalizasyon, atık ve kimyasalların göllerimize, nehirlerimize veya yeraltı sularımıza girmesini engelleyerek su kaynaklarını koruyun.

İklim değişikliği, kanser, astım, kalp ve Dang humması gibi sivrisinek kaynaklı hastalıkları tetikleyen insan sağlığına yönelik bir tehdittir.

Nukteler.com Facebook’ta!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün