SağlıkYaşam

Dünya Böbrek Günü 2024

Dünya Böbrek Günü Ne Zaman? Hangi Gün? Dünya Böbrek Günü’nün ortaya çıkış kökeni ve tarihçesi nedir? 2024 Böbrek Günü teması nedir?

2024 Dünya Böbrek Günü Ne Zaman? Hangi Gün? Böbrek Günü’nün önemi, ortaya çıkış kökeni, hikayesi ve tarihçesi nedir? Böbrek Günü’nü kim yarattı? İlk Böbrek Günü ne zaman kutlandı? Ulusal Böbrek Ayı hangi aydır? Dünya Böbrek Günü’nün rengi nedir? 2024 Böbrek Günü teması nedir?

Böbrekler kanı süzer, idrar yapar ve vücudunuzda oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerini üretir. Bu hayati organlar ayrıca kan basıncını kontrol eder ve kemikleri güçlü tutmak için D vitamini üretir.

Peki Böbreklerin insan vücudundaki yeri ve önemi nedir? İnsan böbreği ne kadar büyüktür? Böbreğin ağırlığı nedir? Böbrek hastaları nelere dikkat etmeli? Böbrek problemlerinin ilk belirtileri nelerdir? Böbreklerimizi korumak neden önemlidir? Böbreğimizi kaybedersek ne olur?

İşte Her yıl Mart ayının ikinci Perşembe günü (bu yıl 14 Mart 2024) kutlanan Dünya Böbrek Günü’nün amacı, önemi ve tarihçesi, kökeni ve Dünya Böbrek Günü ve böbrekler hakkında bilinmesi gereken gerçek bilgiler ve dünya böbrek günü etkinlikleri…

Dünya Böbrek Günü

İnsan vücudu, sağlıklı bir böbrek olmadan düzgün çalışması için bir böbreğe ihtiyaç duyar, en basit görevler bile zorlu bir görev haline gelir. Sonuç olarak, bu gün dünya çapında böbrek sağlığı konusunda farkındalık yaratmak için yüzlerce etkinlik düzenleniyor. Bu, diğer şeylerin yanı sıra halka açık gösterimler, seminerler ve maratonlar gibi şeyleri içerir.

Dünya Böbrek Günü, Uluslararası Nefroloji Derneği (ISN) ve Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu’nun (IFKF) ortak girişimidir. Her yıl Mart ayının ikinci Perşembe günü kutlanan Dünya Böbrek Günü’nün amacı, böbrek sağlığı ve insanların nasıl uzun ve hastalıksız bir yaşam sürdürebilecekleri konusunda farkındalık oluşturmaktır.

Dünya Böbrek Günü, böbreklerin vücudumuzdaki önemi hakkında farkındalık yaratmaya yönelik küresel bir kampanyadır.

Böbrekler, vücudunuzun alt sırt bölgesinde bulunan iki (fasulye şeklinde) organdır. Vücudunuzun olması gerektiği gibi iyi çalışmasını sağlamak için en az bir sağlıklı böbreğe ihtiyacımız vardır.

Böbreklerin en kritik görevi kanı süzerek atıkları dışarı atmak ve hormonları, vitaminleri, glikozu, amino asitleri ve diğer hayati elementleri kan dolaşımına geri vermektir.

Böbreklerimiz yeterince çalışmıyorsa, vücudumuzdaki atıkları filtreleyemezler. Böbreklerimiz böbrek yetmezliği olarak bilinen işlevini durdurursa, yaşamak için düzenli diyalize veya böbrek nakline ihtiyacımız olacaktır.

Böbrek Günü teması 2024

Dünya Böbrek Günü Ortak Yönlendirme Komitesi 2024’yi “Herkes için Böbrek Sağlığı” – (Kidney Health for All) yılı ilan etti.

Dünya Böbrek Günü (WKD) 2024, 14 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek. Bu yılın teması ‘Herkes için Böbrek Sağlığı – Beklenmedik durumlara hazırlanmak, savunmasızları desteklemek!

Böbrek hastalarının dünya çapında 850 milyondan fazla kişiyi temsil ettiği kronik hastalıklardan etkilenenler, uygun teşhis hizmetlerine, tedavilere ve bakıma erişim büyük ölçüde tehlikeye girdiğinden, bu aksaklıklardan özellikle etkilenir.

Bu nedenle beklenmedik olaylara hazırlık böbrek hastaları için inanılmaz derecede önemlidir.

 • Politika yapıcıların, böbrek hastalığı da dahil olmak üzere bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesine, erken teşhisine ve yönetimine öncelik veren entegre sağlık stratejilerini benimsemesi gerekir.
 • Sağlık hizmetleri, acil durumlarda kronik hastaların bakıma eşit ve uygun erişimini sağlamalıdır.
 • Hükümetler, bulaşıcı olmayan hastalıkların yönetimi ve tespitine acil durum hazırlık planlarını dahil etmeli ve bu durumların önlenmesini desteklemelidir.
 • Hastalar, yiyecek, su, tıbbi malzeme ve tıbbi kayıtları içeren bir acil durum kiti hazırlayarak acil durumlar için plan yapmalıdır.

“Herkes için Böbrek Sağlığı” temasıyla sağlık hizmetlerinin her düzeyinde kalıcı ve devam eden Kronik böbrek hastalığı bilgi açığını kapatmak için böbrek sağlığı konusunda eğitim ve farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır.

Türk Nefroloji Derneği’nin ülkemizde yaptığı bir tarama çalışmasında Türkiye’de her 6-7 erişkinden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığının olduğu saptanmıştır.  Dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan çalışmalar, hastalığın farkındalığının yüzde 10’un altında olduğunu göstermiştir.

Herkes İçin Böbrek Sağlığı; Bakıma adil erişimin ve optimal ilaç uygulamasının geliştirilmesi

Kronik böbrek hastalığının (KBH) dünya çapında 850 milyondan fazla insanı etkilediği ve 2019’da 3,1 milyonun üzerinde ölümle sonuçlandığı tahmin edilmektedir. [1] Böbrek hastalığı şu anda 8. önde gelen ölüm nedenidir ve eğer tedavi edilmezse 2040 yılına kadar yaşam yılı kaybının 5. önde gelen nedeni olacağı tahmin edilmektedir.

Son otuz yıldır KBH tedavisi çabaları, böbrek replasman tedavilerinin hazırlanması ve uygulanmasına odaklandı. Bununla birlikte, son terapötik gelişmeler, hastalıkları önlemek veya geciktirmek ve kardiyovasküler hastalık ve böbrek yetmezliği gibi komplikasyonları azaltmak için benzeri görülmemiş fırsatlar sunmakta ve sonuçta KBH ile yaşayan insanların yaşam kalitesini ve niceliğini uzatmaktadır.

Bu yeni tedavilerin her ülkede ve her ortamda tüm hastalar için evrensel olarak erişilebilir olması gerekirken, KBH farkındalığı eksikliği, yeni tedavi stratejilerine ilişkin yetersiz bilgi veya güven, böbrek uzmanı eksikliği ve tedavi maliyetleri gibi engeller tedavilere erişimde derin eşitsizliklere katkıda bulunmaktadır. özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde, ancak aynı zamanda bazı yüksek gelirli ortamlarda da. Bu eşitsizlikler, odak noktasının KBH farkındalığına ve sağlık iş gücünün kapasitesinin geliştirilmesine kaydırılması ihtiyacını vurgulamaktadır.

Optimum böbrek bakımına ulaşmak, dünya bölgeleri arasındaki bağlamsal farklılıkları dikkate alırken birçok düzeydeki engellerin aşılmasını gerektirir. Bunlar arasında erken teşhisteki boşluklar, evrensel sağlık hizmeti veya sigorta kapsamının olmayışı, sağlık çalışanları arasındaki farkındalığın düşük olması ve ilaç maliyeti ve erişilebilirliğindeki zorluklar yer alıyor. Böbrekleri, kalpleri ve hayatları kurtarmak için çok yönlü bir strateji gereklidir:

Sağlık politikaları – KBH’nin birincil ve ikincil önlenmesi, böbrek bakımını mevcut sağlık programlarına bütünsel olarak entegre eden, böbrek bakımı için fon sağlayan ve böbrek sağlığı bilgisini halka ve sağlık hizmetleri işgücüne yayan hedefli sağlık politikaları gerektirir. Böbrek hastalığı taramasına adil erişim, erken teşhis araçları ve kaliteli tedaviye sürdürülebilir erişim, KBH’yi veya ilerlemesini önlemek için uygulanmalıdır.

Sağlık hizmeti sunumu – İdeal olmayan böbrek bakımı, sınırlı politika odağı, yetersiz hasta ve sağlayıcı eğitimi, yüksek kaliteli bakım için kaynak eksikliği ve uygun fiyatlı ilaçlara sınırlı erişimden kaynaklanmaktadır. Stratejileri başarılı bir şekilde hayata geçirmek için, yüksek kaliteli böbrek bakımının önündeki engelleri belirlemek ve ortadan kaldırmak amacıyla kapsamlı, hasta merkezli ve yerel odaklı yaklaşımların benimsenmesi önemlidir.

Sağlık profesyonelleri – Birinci basamak profesyonelleri ve böbrek uzmanlarının eksikliğinin giderilmesi, eğitimin arttırılmasını, sağlık hizmeti sağlayıcılarının kaybının en aza indirilmesini ve birinci basamak hekimleri, hemşireler ve toplum sağlığı çalışanları dahil olmak üzere sağlık çalışanları arasında kapasite geliştirilmesini gerektirir. Uygun KBH taraması konusunda eğitim ve klinik uygulama kılavuzu tavsiyelerine bağlılık, etkili ve güvenli tedavi stratejilerinin başarılı bir şekilde uygulanmasının anahtarıdır. KBH tedavisi için bilimsel yeniliği benimsemek ve farmakolojik ve farmakolojik olmayan araçlardan faydalanmanın yanı sıra profesyoneller arasında etkili iletişim ve empatiyi teşvik etmek, hastaların refahını büyük ölçüde etkileyecektir.

Hastaları ve toplulukları güçlendirmek – Küresel olarak hastalar, sağlık davranışlarını ve uyumlarını etkileyen yüksek maliyetler ve yanlış bilgiler nedeniyle bakım ve ilaca erişimde zorluk yaşıyor. Diyabet, hipertansiyon ve obezite gibi KBH risk faktörleri hakkında farkındalığın artırılması, sağlıklı yaşam tarzı seçimleri, kişisel bakım konusunda sağlık okuryazarlığının arttırılması ve tedavi stratejilerine uzun vadeli bağlılığın teşvik edilmesi, özellikle erken başlatıldığında ve tutarlı bir şekilde sürdürüldüğünde büyük faydalar sağlayabilir. Hastaları savunuculuk kuruluşlarına ve yerel topluluklara dahil etmek, onlara bilinçli kararlar verme ve sağlık sonuçlarını iyileştirme konusunda güç verecektir.

Biliyor musunuz?

Kronik böbrek hastalığı riski yaşa, cinsiyete ve ırka/etnik kökene göre değişir.

Kronik böbrek hastalığı (KBH) yaygın ve zararlıdır. Dünya çapında her 10 yetişkinden 1’inde bu hastalık vardır ve tedavi edilmezse ölümcül olabilir. Erken teşhis, hastalık bakımı ve yönetiminin morbidite ve mortaliteyi önlemeye ve maliyet etkinliğini ve sürdürülebilirliği iyileştirmeye yardımcı olmasına izin verirken, böbrek hastalığına bağlı mortalite her yıl artmaya devam ediyor ve 2040 yılına kadar 5. önde gelen ölüm nedeni olması bekleniyor.

Dünya Böbrek Günü Tarihçesi

Bilimin bugünkü durumuna gelmeden önce uygarlıklar insan vücudunda böbreklerin varlığından haberdardı. Alman Mısırbilimci Georg Ebers, MÖ 1550 yılında böbreklerin tanımını ve işlevini keşfetmişti.

Organların insan vücudunun sağlıklı işleyişinde ne kadar önemli olduğu düşünülürse, böbreklerin bu kadar erken bir zamanda keşfedilmesi anlaşılabilir bir durumdur.

 • 1902 yılında ilk başarılı böbrek nakli Avusturya’daki Viyana Tıp Okulu’nda bir köpeğe yapıldı.
 • 1936’da ise ilk başarısız insandan insana böbrek nakli gerçekleşti.
 • 1954 yılında ilk başarılı canlı donör insan böbrek nakli, Boston, Massachusetts’teki Peter Bent Brigham Hastanesinde tek yumurta ikizi kardeşler arasında gerçekleşti – nakledilen böbrek sekiz yıl boyunca iyi performans gösterdi.
 • 1962’de Boston’da, ölen bir donörden ilk başarılı böbrek nakli gerçekleştirildi, böbrek 21 ay sürdü – yeni bir immünosupresif ilaç olan azatioprin ilk kez kullanıldı.

Dünya Böbrek Günü ilk kez 2006 yılında kutlandı. Amaç, böbrekle ilgili sorunlar ve tedavisi ile böbreğin genel sağlığımız üzerindeki etkisi konusunda insanları bilinçlendirmektir. Ülkemizde böbrek hastaları ve takip eden ölümlerin sayısı giderek artmaktadır. Dünya Böbrek Günü, böbrek hastalığıyla mücadelenin önemine odaklanan küresel bir sağlık kampanyasıdır.

Gün ayrıca böbrek hastalıklarının yaygınlığını ve optimal böbrek sağlığını korumanın önemini vurgular. Günün diğer hedefleri arasında, Kronik Böbrek Hastalığı (KBH) için risk faktörleri olarak diyabet ve yüksek tansiyonun öneminin vurgulanması ve tüm diyabetik ve hipertansif hastaların sistematik KBH taramasının teşvik edilmesi yer almaktadır.

Sadece birkaç on yıl önce, böbrek hastalığı ölüm cezası anlamına gelebilirdi. Bugün, hala ciddi ve korkutucu bir hastalık olmasına rağmen, böbrek yetmezliğini diyaliz ve organ nakli ile sıklıkla yenebiliriz.

Böbrek Hastalığı Riskiniz Varsa

Böbrek hastalığı herkesi etkileyebilir, ancak bazı insanlar daha yüksek risk altındadır. Yüksek tansiyonunuz, diyabetiniz veya her iki durumunuz varsa, böbrek hastalığı için çok daha yüksek risk altındasınız.

Diğer risk faktörleri:

 • Kalp hastalıkları
 • Bazı etnik kökenler orantılı olarak daha yüksek Böbrek hastalığı teşhisi oranına sahiptir
 • Ailenizde böbrek hastalığı kalıtsal ise
 • 60 yaş üstü
 • Obezite
 • Sigara içmek

Böbrek hastalığı hakkında bilmeniz gereken beş şey:

 1. Yüksek tansiyon ve diyabet hastaları Böbrek Hastalığı açısından en yüksek risk altındadır.
 2. Böbrek hastalığının daha önceki aşamalarda herhangi bir semptom yoktur.
 3. Böbrek hastalığı böbreklerde geri dönüşü olmayan hasar anlamına gelir
 4. Böbrek hastalığı erken teşhis edilirse, ciddileşmesini önlemek için harekete geçebilirsiniz.
 5. Böbrek hastalığınız olup olmadığını belirlemenin tek yolu kan ve idrar testleri yaptırmaktır.

Böbrek hastalığı teşhisi konması, hastalar ve aileleri için büyük strese neden olabilir. Kişinin çalışma, seyahat etme ve hatta günlük aktivitelerini yapma yeteneğini sınırlayabilir.

Böbrek hastalığı, depresyon, bilişsel bozukluk, yorgunluk, ağrı ve gastrointestinal problemler gibi çok sayıda sorunlu yan etkiye neden olabilir.

Böbrek hastalığı olan çoğu insan, kötüleşene kadar bunu fark etmeyebilir. Bunun nedenlerinden biri, bazen hastalık şiddetlenene kadar semptomların ortaya çıkmamasıdır.

Böbrek hastalığının nedenini anlamak ve bunu önlemek için ne gibi önlemler alınacağını bilmek, uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmenize büyük ölçüde yardımcı olabilir.

Kan şekeri seviyenizi bilin:

Diyabet körlüğe veya bir uzuv kaybına neden olabilir. Ayrıca diyabetin böbrek hastalığına da neden olabileceğini bilmek çok önemlidir.

İstatistikler, tüm böbrek yetmezliklerinin neredeyse yarısının diyabet nedeniyle meydana geldiğini belirtiyor. Diyabet, böbreklerinizin işlevini durdurmasına neden olabileceğinden zamanla şiddetli hale gelebilir.

Böbrekleriniz yeterince çalışmıyorsa, hayatta kalmak için diyalize veya böbrek nakline ihtiyacınız olacaktır.

Şeker hastasıysanız, kan şekerinizi kontrol altında tutmaya ve kendinize dikkat etmeye ekstra özen göstermelisiniz. Vücudunuzu sağlıklı tutmanıza yardımcı olabilecek önleyici tedbirler hakkında doktorunuza danışın.

Böbrekler kendini onarabilir mi?

Böbrekler kendilerini yenileme kapasitesine sahiptir.

Yapılan araştırmalara göre vücut, hasar görmüş böbrek dokusunu onarmak için uyurken çalışır; bu nedenle vücudu uykusuz bırakmak hem sağlıklı organa zarar verebiliyor hem de hasar görmüş organda iyileşmeyi güçleştiriyor.

Çok su içmek böbreklere iyi gelir mi?

Evet. Su, böbreklerin kanınızdaki atıkları uzaklaştırmasına yardımcı olur. Ayrıca alışkanlık halinde, aşırı şekilde sürekli 5-6 litre gibi su tüketildiğinde metabolizma bozulur, böbreği yorar ve böbreğin konsantrasyon yeteneğini bozabilir, fazla mineral kaybına neden olabilir.

Böbrekler Hakkında 5 Gerçek Bilgi

 1. Boyut; Böbrekler yaklaşık bir cep telefonu büyüklüğünde ve yaklaşık 115 ile 170 gram ağırlığındadır.
 2. Vitamin oluşturmak; Böbrekler vücutta D vitamini üretme yeteneğine sahiptir.
 3. Böbrek kaybetmenin etkisi; Böbreklerden biri çıkarılırsa, vücut böbrek fonksiyonlarının sadece %25’ini kaybeder.
 4. Kaydedilen en büyük böbrek taşı; En büyük böbrek taşı en geniş noktasında 11,83 cm çapındaydı ve 354 gram ağırlığındaydı.
 5. Böbrek filtrasyonu; Vücudunuzdaki tüm kan böbreklerinizden geçer ve her 30 dakikada bir filtrelenir.

Dünya Böbrek Günü’nün rengi nedir?

Böbrek hastalığı ve her yıl Mart ayının ikinci Perşembe’si kutlanan Dünya Böbrek Günü’nü anmak ve için farkındalık oluşturmak için turuncu renk seçilmiştir. Ayrıca Böbrek Hastalığı Farkındalığı yeşil renkle sembolize edilir.

2024 Dünya Böbrek Günü’nü daha fazla anmak için ülke çapındaki önemli yapılar ve binalar, insanların üzerindeki giysiler ve kurdeleler böbrek hastalığının imza rengi olan “turuncuya” dönecek.

Sağlıklı bir böbrek için ipuçları

 • Dengeli ve sağlıklı beslenin.
 • Bolca su iç.
 • Fiziksel aktiviteyi artırın.
 • vücuttaki kolesterol seviyesini düşürür.
 • Yüksek tansiyonu kontrol altında tutun.
 • Şeker hastaları şeker seviyelerini kontrol altında tutmalıdır.
 • Sigara içmeyin veya sigarayı bırakmayın.
 • Diyete daha fazla lif ekleyin.
 • Alkol içme alışkanlığını azaltın
 • Hipertansiyonu azaltın
 • Diyetteki fazla tuzu azaltın.
 • Daha fazla meyve ve sebze yiyin

Akut böbrek yetmezliği ve belirtileri

Akut böbrek yetmezliği, böbrekleriniz aniden kanınızdaki atık ürünleri filtreleyemediğinde ortaya çıkar. Böbrekleriniz filtreleme yeteneğini kaybettiğinde tehlikeli seviyelerde atık birikebilir ve kanınızın kimyasal yapısı bozulabilir.

Akut böbrek yetmezliği ölümcül olabilir ve yoğun tedavi gerektirir. Bununla birlikte, akut böbrek yetmezliği geri dönüşümlü olabilir. Aksi takdirde sağlığınız iyiyse, normal veya normale yakın böbrek fonksiyonunu geri kazanabilirsiniz.

Akut böbrek yetmezliğinin belirti ve semptomları şunları içerebilir:

 • Azalmış idrar çıkışı, ancak bazen idrar çıkışı normal kalır
 • Bacaklarınızda, ayak bileklerinizde veya ayaklarınızda şişmeye neden olan sıvı tutulması
 • Nefes darlığı
 • Tükenmişlik
 • Bilinç bulanıklığı, konfüzyon
 • Mide bulantısı
 • Zayıflık
 • Düzensiz kalp atışı
 • Göğüs ağrısı veya basıncı
 • Ağır vakalarda nöbetler veya koma

Bazen akut böbrek yetmezliği hiçbir belirti veya semptom göstermez ve başka bir nedenle yapılan laboratuvar testleriyle tespit edilir.

Ne zaman doktora görünmeli

Akut böbrek yetmezliği belirtileriniz veya semptomlarınız varsa derhal doktorunuza görünün veya acil yardım isteyin.

2024 Dünya Böbrek Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Dünyada artan böbrek hastalığı vakalarını durdurmak ve Kronik böbrek rahatsızlıklarına dikkat çekmek ve halkı böbrek hastalığına karşı bilinçlendirmek amacıyla her yıl Mart ayının ikinci Perşembe günü Böbrek Günü olarak kutlanır. Bu yıl ise Dünya Böbrek Günü (World Kidney Day) 14 Mart Perşembe gününe denk geliyor.

 • 2023 – 9 Mart Perşembe
 • 2024 – 14 Mart Perşembe
 • 2025 – 13 Mart Perşembe
 • 2026 – 12 Mart Perşembe

Ayrıca Mart ayı Ulusal Böbrek Ayı’na adanmıştır.

Bu yazılarda ilginizi çekebilir; 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün