DualarEsmaül Hüsna

Esma-i idrisiyye Şerhi 18. isim – Anlamı, Faziletleri ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi – 18. isim ve Havasları

“Yâ Deyyane’l ibadi küllün yekumü hadia, lirehbetihi ve rağbetihi “

Allah Teâlâ’nın isimlerinden bir ism-i şerif de «Deyyan» dır. Kullarını mübalağa ilemuhasebe edici (hesaba çekici) dir ki; hâli şanlarına âlim-i mutlakdır. Kullarının her hallerini, hareketlerini ve niyetlerinin ne olduğunu mutlaka en iyi bilendir.

Anlamı:

Kullarım mübalağa ile daim muhasebe edici ve amelleri muktezası ivazlar verici Ey deyyan Zülkemâl ve Mevlâyı müteâl; kahrı celâl azametin terhibi (sakındırmak) için, ve fazlı ihsana rahmetin tergıbi (rağbet ettirmek) için kulların korku ile rica arasında huzu, huşu üzere kaim ve tevazu edicilerdir.

Havass ve Esrarı:

Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur:

Bir kimse bu ism-i şerifi her gün 5000 kere olmak üzere 90 gün zikir edip bu isimle dua etse; acaibler, garaibler (acaib-garaib şeyler) görür. Ervah ve eş-bâha mutasarrıf olur. Hızır ve İlyas Aleyhimüsselâmla karada ve denizde mutasarrıf olur.

Bu kutsal ismi beyaz bir ipek üzerine yazıp emanet eşyanın üzerine konulsa o emanet her türlü tehlikeden korunmuş olur.

Eğer meyyitin (ölünün) kefenine yazılsa kabirde cesedi değişikliğe uğramaz.

Bir kimse tenha bir mekânda bu büyük ismi gündüz 10.000 defa ve gece 10.000 defa zikir etse (okusa) Hakk Teâlâ bütün insanları ona teshir edip yaratıklar ona musahhar olurlar.

Eğer bu isim kefene yazılsa o ölüye sual olunmaz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu