Hadis

“Rüzgara Sövmeyin, Bu Rüzgar Allah’ın Rahmetindendir.”

“Rüzgara Sövmeyin, Bu Rüzgar Allah’ın Rahmetindendir. O memurdur, (Allah’ın emriyle) iş görmektedir.” hadisi açıklaması ve anlamı

“Rüzgara Sövmeyin, Bu Rüzgar Allah’ın Rahmetindendir. O memurdur, (Allah’ın emriyle) iş görmektedir.” hadisi açıklaması ve anlamı

“Rüzgara Sövmeyin, Bu Rüzgar Allah’ın Rahmetindendir.”

Ibnu Abbas Radiyallahu Anh’den rivayet edildiğine göre:

“Bir kişinin ridasini (örtüsünü) rüzgar savurmuştu, tutup rüzgara lanet etti. Resulullah aleyhissalatu vesselam müdahale buyurdu:

“Sakin rüzgara lanette bulunmayın. O memurdur, (Allah’ın emriyle) iş görmektedir. Sunu bilin ki, kim bir şeye haksızlıkla lanet ederse, lanet kendisine döner.”
Ebu Davud, Edeb 53, (4908); Tirmizi, Birr 48, (1979)

* * *

Hz. Ebu Hureyre Radiyallahu Anh’den rivayet edildiğine göre:

“Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:

“Bu rüzgar, Allah’ın rahmetindendir. Rahmeti de, azabı da getirir. Onu görünce, sakin ona sövmeyin. Allah’tan rüzgarın hayır getirmesini dileyin, şerr getirmesinden Allah’a sığının.”
(Ebu Davud, Edeb 113, -5097 )

* * *

Ebû Münzir Übey İbni Kâ’b radıyallahu Anh’den rivayet edildiğine göre:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Rüzgâra sövmeyiniz. Hoşunuza gitmeyen bir rüzgâr gördüğünüzde:

Allahümme innâ nes’elüke min hayri hêzihi’r-rîhi ve hayri mâ fîhâ ve hayri mâ ümirat bihi. Ve neûzü bike min şerri hêzihi’r-rîhi ve şerri mâ ümirat bihi

Allah’ım! Senden bu rüzgârın hayrını, onun içinde olanların hayrını ve emrolunduğu şeyin hayrını isteriz. Bu rüzgârın şerrinden, içinde bulunanların şerrinden ve emrolunduğu şeyin şerrinden sana sığınırız, deyiniz.”

(Tirmizî, Fiten 65. Ayrıca bk. İbni Mâce, Edeb 29)

rüzgar_hadis
Rüzgar Hadisi

* * *

Kuran-ı Kerim’de Rüzgar ile ilgili Ayetler

Bakara Suresi, 164. ayet: Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün art arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah’ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip-yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır.

Rum Suresi, 46. ayet: Size Kendi rahmetinden tattırması, emriyle gemileri yürütmesi ve O’nun fazlından (rızkınızı) aramanız ile umulur ki şükretmeniz için, rüzgarları müjde vericiler olarak göndermesi, O’nun ayetlerindendir.

Fatır Suresi, 9. ayet: Allah, rüzgarları gönderir, onlar da bulutu kaldırır, böylece Biz onu ölü bir beldeye sürükleriz, onunla, yeri ölümünden sonra diriltiriz. İşte (ölümden sonra) dirilip- yayılma da böyledir.

Zariyat Suresi, 41. ayet: Ad (kavmin)de de (ayetler vardır). Hani onların üzerine köklerini kesen (akim) bir rüzgar gönderdik.

Mülk Suresi, 17. ayet: Yoksa gökte olanın üzerinize “taş yağdıran (fırtınalı) bir rüzgar” göndermeyeceğinden emin misiniz? Siz o takdirde Benim uyarmam nasılmış bilip-öğreneceksiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu