Esmaül Hüsna

El- Melik Esmasının Zikri, Faziletleri ve Faydaları

El-Melik

EL-MELİK: Bütün kainatın gerçek sahibi ve tek hükümdarı ; hâkim-i mutlak, hükümdar ve sultan

Bütün kâinatın mutlak ve hakiki sahibi, mutasarrıfı Allahü Teâladır. Kâinatta ancak O’nun iradesi hüküm ve tasarrufu hakimdir. O’nun mülküne hiç bir şey  zeval vermez.

El-Melik Esmasının Ebced degeri 90’dır.

El-Melik esmasının Anlamı : Bütün kâinatın tek sahibi, hakiki ve mutlak hükümdarı, bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı olan.

“Melik” ; hâkim-i mutlak, hükümdar ve sultan anlamlarına gelir.

El-Melik 

 الملك

Bütün Kainatın Gerçek Sahibi, Yöneticisi, Asıl ve Mutlak Hükümdarı

El-Melik esması ebced değeri, zikir günü ve zikir saati :

El-Melik esması ebced değeri ve zikir sayısı : 90
El-Melik esması zikir günü : Çarşamba
El-Melik esması zikir saati : Utarit – Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası
El-Melik Esmasının zikir saati Utarit; zikir günü Çarşamba’dır.

 

Zikir saati : Utarit olup Çarşamba günüdür. Çarşamba günü sabah güneş doğarken, İkindi namazı sonrası ve gece yarısı okunabilir.

Risale-i Nurdan EL-MELİK

Melik-i Kadîr ki, semâvât ve arzı altı günde yaratarak, Arş-ı Rububiyetinde durup, gece ve gündüzü, siyah ve beyaz iki hat gibi birbiri arkası sıra döndürüp kâinat sahifesinde âyâtını yazan ve güneş, ay, yıldızlar emrine musahhar, zîhaşmet ve zîkudret sahibidir.  (On Birinci Söz)

 

El- Melik isminin Özellikleri, Faziletleri ve Faydaları:

“Yâ Melik” ism-i şerifi Allah’tan her şeyi kendisinden istemek için büyük bir nimettir ve fırsattır.

Her gün ya da her namazdan sonra 90 kere “Yâ Melik celle celâlühû” zikrine devam eden kimse, her türlü kötülüklerden korunur ve kazancı artar.

40 gün süreyle her gün 10201 kere “Yâ Melik” ism-i şerifini okumaya devam eden kimse, Allahü Teâla’nın büyük yardımlarına nail olur. Her derdinden emin olur.el_Melik_00114

Her gün güneş doğmadan önce 90 kere “Yâ Melik celle celâlühû” okuduktan sonra Âl-i İmran suresi 26.ncı ve 27.nci âyetlerini okuyan nufuz, servet, mal ve mülk sahibi olur.

Çarşamba günü  yada her gün Zeval vakti yani güneş tam tepeden meyletmeye başladığında 100 kere “Ya Melik celle celalühü” ism-i şerifini okuyan ve devamlı vird edinen kimse dünyevi üzüntülerden, gam ve kederlerden kurtulur.

Sabah Namazından biraz yani Fecirden önce 120 kere “Yâ Melik” ism-i şerifini zikretmeye devam eden kimseler fakirlik çekmez. Maddi ve manevi zenginliğe erişirler.

“Yâ Melik” ism-i şerifini ile güç ve iktidar sahibi sözü dinlenir olmak için bu ismin zikrine devam etmelidirler. Özellikle Çarşamba günü sabah güneş doğarken, İkindi namazı sonrası ve gece yarısı saatinde 90 kere “Ya Melik celle celalühü” zikrine devam etmelidirler.

“Yâ Melik” ism-i şerifi zikrine devam eden, her türlü idareci ve yetkililerin yanında sayılan, sevilen, sözü sohbeti dinlenen kişi haline gelir.

Haklı davasını kazanmak isteyen kimse her gün 121 defa “Yâ Melik celle celâlühû” zikrine devam ederse davasını kazanır.

Ruh ve sinir hastalarına her gün 90 kere “Yâ Melik” ism-i şerifini okumaya devam ederlerse en kısa zamanda şifa bulur.

Ruh ve sinir rahatsızlıkları çekenler, her gün 90 kere “Ya Melîk, Ya Kuddûs celle celâlühû” zikrine devam ederlerse en kısa zamanda şifa bulurlar.

 

hasr_suresi-23-el_melik

 

HAŞR Suresi 23. ayet Arapça okunuşu : Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, el melikul kuddûsus selâmul mu’minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir(mutekebbiru), subhânallâhi ammâ yuşrikûn(yuşrikûne).

HAŞR Suresi 23. ayet Türkçe Meali : O Allah ki; O’ndan başka İlâh yoktur, Melik’tir (hükümrandır), Kuddüs’tür (mukaddestir), Selâm’dır (selâmete erdirendir), Mü’mindir (emniyet verendir), Müheymin’dir (koruyup gözetendir), Azîz’dir (yücedir), Cabbar’dır (cebredendir), Mütekebbir’dir (pek büyük olandır). Allah, şirk koşulan şeylerden münezzehtir (uzaktır).

 

el_melik_anlami_

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu