Dualarİlmihal

Arabaya Binince Okunacak Dua ve Sureler

Arabaya Binince Okunacak Dua (Araba duası) Bineğe binerken, arabaya, herhangi taşıt aracına binerken sünnet olan okunacak dualar, sureler

Arabaya Binince Okunacak Dua (Araba duası) Bineğe veya araca binerken, arabaya, herhangi taşıt aracına binerken sünnet olan okunacak dualar, sureler, Kuran’dan ayetler, Arabaya binerken okunan dua hangi surede geçiyor?

Araba duası olarak bilinen Kuran-ı Kerim’den ayetler ve Peygamber Efendimizden rivayet edilen dualar Arapça-Türkçe okunuşu ve anlamı ile birlikte şu şekildedir;

Arabaya Binince Okunacak Dua

Araç veya herhangi bir bineğe binerken (araba, uçak, gemi, tren), Allahu Tealanın iradesine teslim olunduğunu ve O’ndan başka sığınılacak hiçbir varlığın bulunmadığını belirtmek için sünnet olan bu dua okunur. Zira Resulullah (s.a.v) Efendimiz her ne zaman deveye binse bu duayı okurlardı.

Hz. Ali’ye (ra), binmesi için bir hayvan getirildi. O, ayağını üzengiye koydu ve:

“Bismillah” deyip doğrulup hayvanın üzerine oturduğunda da aşağıdaki duayı okudu:

 

araba_duasi

 

Okunuşu: “Subhanellezî sehhara lenâ hazâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn. Ve innâ ilâ Rabbinâ le münkali-bûn.”

Anlamı: “Hiç de lâyık olmadığımız halde bize bunu müsahhar kılan Allah’ı tesbîh ederim. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz” (Ebu Davud 3/34, Tirmizi 5/501)

diyen kimse, bu bineğinden inmeden ölürse şehîd olarak ölmüş olur.”

Bu dua arabaya veya herhangi bir vasıtaya binerken okunur. Tamamıyle Hakkın iradesine teslim olunduğunu ve O’ndan başka sığınılacak hiçbir varlığın bulunmadığını belirtmek için okunur. Zira Resulullah (s.a.v) Efendimiz her ne zaman deveye binse bu duayı okurlardı.

araba_duasi_bismillahi

Okunuşu: “Bismillâhi mecrâhâ ve mursâhâ inne rabbî leğafûru’r-rahîm”

Mânası: “O’nun yürümesi ve durması Allah’ın adıyladır. Rabbim bağışlar ve merhamet eder.”  (Hûd sûresi, 41)

Arabaya Binince Okunacak Sureler veya Ayetler

Ali b. Rabia (r.a.)’dan rivâyet edildiğine göre, şöyle demiştir:

Ali (r.a.)’yi gördüm, binmesi için kendisine bir binit getirilmişti. Ayağını üzengiye koyduğu an üç sefer “Bismillah” dedi. Bineğin sırtına oturup doğrulunca da “Elhamdülillah” dedi ve Zuhruf sûresi 13. 14. ayetini okudu:

“Bize bu biniti veren Allah ne yücedir. O bu imkanı bize vermeseydi biz onu kullanamazdık. Doğrusu dönüp dolaşıp yine ona varacağız.”

Sonra üç sefer “Elhamdülillah” dedi. Üç sefer “Allahuekber” dedi ve şu duâyı okudu:

“Ey Rabbim ne yücesin sen. Ben kendime zulmettim beni bağışla. Günahları bağışlayan sadece sensin sen.”

Sonra güldü bunun üzerine ben: Ey Mü’minlerin emiri neden güldün?

Şöyle dedi: “Rasûlullah (s.a.v.)’i görmüştüm benim yaptığımı yaptı ve gülümsedi. Ben de niçin güldün? Ey Allah’ın Rasûlü!” dedim. Şöyle buyurdu: Allah kulunun: “Rabbim günahlarımı bağışla günahları senden başkası bağışlayamaz” demesinden hoşlanır. (Ebû Dâvûd, Cihâd: 17)

Tirmizî: Bu konuda İbn Ömer’den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizî: Bu hadis sahihtir.

Binek üzerine binildiğinde okunacak Dualar

1. İmam Mâlik’in bildirdiğine göre, Hz. Peygamber (asm), sefer niyetiyle ayağını bineğinin özengisine koyduğu zaman şu duayı okurdu:

“Bismillah! Allah’ım! Sen seferde arkadaşım, ailemde vekilîmsin. Allah’ım, yeryüzünü bize hizmet ettir, yolculuğumuzu kolaylaştır. Allah’ım, yolun zorluklarından, üzüntülü bir şekilde eve dönmekten, malımızda ve ailemizde meydana gelebilecek kötülüklerden sana sığınıyorum.” (Muvatta, İsti’zân 34, (2, 977).

2. Hz. Ali’ye (ra), binmesi için bir hayvan getirildi. O, ayağını özengiye koydu ve:“Bismillah” dedi. Doğrulup hayvanın üzerine oturduğunda da aşağıdaki duayı okudu:

“Subhanellezî sehhara lenâ hazâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn. Ve innâ ilâ Rabbinâ le münkali-bûn.” (Zuhrûf, 43/13’den iktibas)

ANLAMI: “Bu bineği bizim hizmetimize veren Allah’ı tesbih ederiz. Öyle olmasaydı biz ona güç yetiremezdik. Biz elbette Rabbimize dönmekteyiz.”

Sonra da şöyle dua etti:

“Sübhâneke, innî zalemtü nefsî, fa’ğfir lî, innehû lâ yağfîru’z-zünûbe illâ ente.”

ANLAMI: “Allah’ım, Seni tenzih ederim, ben kendime haksızlık ettim, beni affet, çünkü Senden başka günahları affedecek yoktur.”

3. “Allâhümme innâ nes’elüke fî seferinâ hâze’l-bir-ra ve’t-takvâ ve mine’l-ameli mâ terdâ.”

ANLAMI: “Allah’ım, bu yolculuğumuzda Senden, hep iyilik üzere olmayı, dînî ölçüler içinde kalmayı nasip etmeni ve Seni hoşnud edecek işler yapmaya muvaffak kılmanı istiyoruz.”

Zuhruf Suresi 12 – 14 Ayet-i Kerimeler

Kuran-ı Kerim’in 43. suresi olan Zuhruf suresi 12, 13 ve 14. ayetleri Arapça-Türkçe okunuşu ve meali

Zuhruf Suresi 12. ayet

Vellezî halakal ezvâce kullehâ ve ceale lekum minel fulki vel enâmi mâ terkebûn(terkebûne).

Onların (bitkilerin) hepsinden çiftler (dişi ve erkek olarak) yaratan O’dur. Sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyler kıldı.

Zuhruf Suresi 13. ayet

Li testevû alâ zuhûrihî summe tezkurû ni’mete rabbikum izâsteveytum aleyhi, ve tekûlû subhânellezî sahhara lenâ hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn(mukrinîne).

Onların sırtlarına yerleşmeniz için. Sonra onun üzerine yerleştiğiniz zaman Rabbinizin ni’metini zikredin! Ve: “Bunu bize musahhar (emrimize amade) kılan (Allah) Sübhan’dır. Ve biz, O’na (kendimiz) güç yetiremezdik.” deyin!

Zuhruf Suresi 14. ayet

Ve innâ ilâ rabbinâ le munkalibûn(munkalibûne).

Muhakkak ki biz, Rabbimize mutlaka dönecek olanlarız.

ARABAYA BİNİNCE OKUNACAK DUA

ARAPÇA – TÜRKÇE ve ANLAMI

İlgili Diğer Konular

Nukteler.com Facebook’ta

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün