Kuran-ı KerimVideo

Fetih Suresi’nin Fazileti Sırları ve Faydaları

Kuran-ı Kerim’in 48. suresi Fetih Suresi 29 Ayettir, Medine'de nazil olmuştur. Fetih Suresi Arapça-Türkçe Okunuşu, Diyanet Türkçe Meali ve Fazileti  

Fetih Suresi’nin fazileti ve sırları, faydaları. Fetih suresi ne için, kaç kere okunur? Fetih suresi kaç sayfa? Bilgisayar Hatlı Arapça Okunuşu

Fetih Suresi Nedir?

Fetih Suresi 29 Ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in kırk sekizinci (48.) suresidir, 26. Cüzde yer alır.

Fetih kelime anlamı olarak feth etmek, açmak anlamına gelir. Medine’de nazil olmuştur. 2456 harften oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’de iniş sırasına göre 111. Suredir.

Sûre, adını 1, 18 ve 27. âyetlerde geçen “fetih” kelimesinden almıştır. Mekke’nin fethinden bahsettiği için Fetih Suresi” olarak isimlendirilmiştir. 29 ayetten oluşan surenin indiği yer hakkında farklı görüşler vardır.

Vahidî’nin el-Misver ibn Mahrame ve Mervân ibnu’l-Hakem’den rivayetine göre Fetih suresinin tamamı, Mekke-Medine arasında ve Hudeybiye anlaşması hakkında nazil olmuştur. Mekke’den Medine’ye dönerken inmesine rağmen, Medine’de indiği kabul edilmiştir.

Fetih Suresi; Kuran-ı Kerim’deki resmi sırası itibarıyla 48. suredir. Nüzul sırasına göre ise 109. suredir.

Fetih Suresi Fazileti Hakkında Hadis-i Şerifler

Hazreti Ömer (Radıyallahü Anh) anlatıyor:

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in yanına vardım ve selam verdiğimde Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) bana:

“Bu gece bana bir sure nazil oldu ki benim için üzerine güneşin doğduğu her şeyden (dünyadan) daha hayırlıdır.” buyurarak bana Fetih Suresini okudu. (Buhârî, Megazî, 64; Mâlik, Muvatta’)

Fetih Suresi’nin Fazileti

Ubey bin kab r.a dan rivayetle:

RasuIuIIah s.a.v şöyIe buyurmuştur:

Bu gece bana öyIe bir sure indiriIdi ki o sure benim için dünya ve içinde buIunan her şeyden daha hayırIıdır.

Bir diğer hadiste: Fetih suresini okuyan kimseye hudeybiye ağacının aItında Muhammed s.a.v e biat eden kimse gibi sevab vardır. (Sahih-i Buhari)

* * *

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:

“Her kim namazda veya namazın dışında Fetih suresini okursa, sanki Mekke’nin fethinde Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ile beraber bulunmuş gibidir.”

( Ebu Suud Efendi, Ebû Suud Tefsiri (İrşâdü Aklis-Selim), 8/115; Ebû-Leys Semerkandî, Tefsîrul-Kur’ân, 6/20-34)

* * *

Fetih Suresi Dinle

Mobilden Dinlemek için Fetih Suresi

 

Fetih Suresi Fazileti Sırları ve Faydaları

Surenin Faziletine dair birkaç hadis:

Rasulullah s.a.v şöyle buyurmuştur: “Bu gece bana öyle bir sure indirildi ki o sure benim için dünya ve içinde bulunan her şeyden daha hayırlıdır. (sahihi buhari). Bir diğer hadiste: fetih suresini okuyan kimseye hudeybiye ağacının altında Muhammed s.a.v e biat eden kimse gibi sevab vardır.( Ubey bin kab r.a dan)

İbni mesud r.a dan: rasulullah buyurdu ki: Ramazanın birinci gecesinde kim nafile namaz kılıp namaz içinde fatihadan sonra fetih suresini okursa Allah teala o kimseyi bütün sene korur. (Ruhul Beyan tefsiri)

Ebu said (r.a.) ve ebu hureyre (r.a ) rivayetinde ise Bu namazın sonunda selam verildikten sonra 10 defa kadir suresi ve 10 defada Efendimize salatü selam okunur ilavesi vardır. (İhyayı Ulumiddin)

Maddeler Halinde Fetih Suresi Fazileti

1-Her hangi bir dilek için ve her muradın husuli için Günde 7 defa Fetih Suresi okunursa biiznillah her muradı gerçekleşir.

2- Fetih Suresi günde en az 1 defa okuyan tüm kötülüklerden ve zararlardan korunur. Her işi hayırlı ve bereketli olur.

3- Zor durumda olup bu durumdan kurtulmak isteyen kimse; Cuma gecesi 2 rekat Allah rızası için namaz kılıp, 11 defa Fetih Suresi ile 41 defa Salaten Tuncina duasını okuyarak dua ederek durumunu arz ederse o dertten Allah’ın izniyle kurtulup, feraha erer.

4- Savaş halinde, her sabah Fetih Suresini okuyan askeri birlik, düşmana karşı başarı kazanır. Cemaatle birlikte sabah namazını mütakip, 1001 defa Fetih Suresini okuyup, ordunun galip gelmesi için dua ederse ordu zafer kazanır.

5- Fetih Suresi bir kağıda safran, misk ve gül suyu karışımı mürekkeple yazıp, üzerinde taşıyan kimse, kendini koruma altına alır ve düşman şerrinden, fakirlik zilletinden zarar ve ziyandan emin olur.

6-Aynı şekilde yazılıp bir ticaret hanenin kapısı üzerine konulur ve her gün 1 defa Fetih Suresi okunursa; o işyerinin bereketi ve saadeti artar.

7- Her farz namazın arkasından 19 gün 19 defa Fetih suresinin ilk ayeti olan “inna fetahna” ayetini fetih kazanmak, zafer, düşmana galip gelmek, düşmanı yenmek, bağlı işleri açmak ve mühim bir hacetinin yerine gelmesi için “Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun – innâ fetahnâ leke fethan mubînâ” şeklinde okunursa maksat hasıl olur. (Bknz: Sekine Duası)

8- Fetih suresinin “Muhammedurrasullahi vellezine meaahu” ayetinden sonuna kadar olan kısmı bereket, kuvvet, kötü ahlak, zina ve belasından emin olmak için vefkiyle beraber zağferan ve misk ile yazılıp taşınırsa maksad hasıl olur. Yine her kim bu ayetleri Ramazanın 14. günü zağferan ve gül suyuyla yazıp taşırsa insan ve cin zararlarına karşı korunmuş olur. Ayrıca baş ağrıları içinde aynı usul faydalıdır.

9 -Her kim Besmele ile beraber Fetih Suresinin 1-3 ayetlerini her gün okumayı kendine vird edinirse, işleri açılır ve büyük nimetlere kavuşur.

10- Her kim Fetih suresinin 29. ayetini okursa, duası kabul olur, dünya ve ahirette büyük rızıklara ulaşır, maddi ve manevi sıkıntılar için büyük faydası vardır.

11- Ramazanın ilk hilali görüldüğünde Fetih Suresini okuyan kimseye Cenab-ı Hak o sene rızık kapılarını genişletir.

12- Fetih Suresini her gece okumaya devam eden kimse rüyasında Rasulullah s.a.v efendimize biat etme mazhariyetine kavuşur.

13- Her kim 33 kere Fetih suresini her gün okumaya devam ederse Allah’ın izniyle hapisten kurtulur.

14- Maddi ve manevi bakımdan zayıf kimse Fetih suresini çokça okursa güçlenir, sıkıntıda olan okursa Allah c.c onun işlerini kolaylaştırır. Borçlu olan bol, bol okursa borcunu ödeme imkanına kavuşur.

15- 3-5-7 gün içinde 21 veya 41 defa arzulanan ve istenilen her hangi bir şeye kavuşmak için okunur.

16- Fahreddin Razi (k.s) diyor ki: Cuma namazından sonra Fetih suresini 7 defa okuyup sonrada Ya Fettah ismi şerifini 489 defa zikreder ve bu uygulamaya bir dahaki Cuma gelene kadar öğlen namazları vaktinde devam eden kimsenin arzu ettiği ve istediği şeyler Allahın lütfu ve keremiyle gerçekleşir.

17- İmam Sa’lebi (rahimehullah) Fetih Suresinin fazileti hakkında şöyle buyuruyor:

“Fetih suresini okuyanların, meleklerin tesbihlerinden ve zikirlerinden nasibi vardır.”

Her muradın husuli için Günde 7 defa okunursa biiznillah her muradı gerçekleşir.

Günde 1 Fetih Suresi

Günde en az 1 defa okuyan tüm kötülüklerden ve zararlardan korunur. Her işi hayırlı ve bereketli olur.

Zor durumda olup bu durumdan kurtulmak isteyen; cuma gecesi 2 rekat ALLAH rızası için namaz kılıp, 11 defa Fetih Suresi ile 41 defa Salaten Tuncinayı okuyarak durumunu arz edip, kurtuluşu için dua ederse o dertten kurtulup, refaha erer.

Savaş halinde, her sabah Fetih Suresini okuyan askeri birlik, düşmana karşı başarı kazanır. Cemaat sabah namazını mütakip, 1001 defa Fetih Suresini okuyup, ordunun galip gelmesi için dua ederse ordu zafer kazanır.

Bir kağıda safran, misk ve gül suyu karışımı mürekkeple yazıp, üzerinde taşırsan kendini korumaya alırsın düşman şerrinden fakirlik zilletinden zarar ve ziyandan emin olursun.

6-Aynı şekilde yazılıp bir ticaret hanenin kapısı üzerine konulur ve her gün 1 defa Fetih Suresi okunursa; o yerin bereketi ve saadeti artar.

Kısmeti kapalı olan bir kız için temiz bir kağıda safran ve misk ile bu sure yazılır ve rüzgar değen bir yere mesela ağaca asılırsa biiznillah yakın zamanda bir hayırlı kısmet çıkar.

Fetih suresinin “Muhammedurrasullahi vellezine meaahu” ayetinden sonuna kadar olan kısmı bereket, kuvvet, kötü ahlak, zina ve belasından emin olmak için vefkiyle beraber zağferan ve misk ile yazılıp taşınırsa maksad hasıl olur. Yine her kim bu ayetleri Ramazanın 14. günü zağferan ve gül suyuyla yazıp taşırsa insan ve cin zararlarına karşı korunmuş olur. Ayrıca baş ağrıları içinde aynı usul faydalıdır.

Ramazanın ilk hilali görüldüğünde fetih suresini okuyan kimseye Cenabı Hak o sene rızık kapılarını genişletir.

Ariflerin bazıları demişlerdir ki bu sureyi her gece okumaya devam eden kimse rüyasında Rasulullah s.a.v efendimize biat etme mazhariyetine kavuşur.

Zayıf kimse bu sureyi çokca okursa güçlenir, sıkıntıda olan okursa Allah c.c onun işlerini kolaylaştırır. Borçlu olan bol, bol okursa borcu ödeme imkanına kavuşur.

Bu sure arzulanan her hangi bir şeye kavuşmak için okunur. yalnız okuma şekli şudur ki 3 gün içinde 21 veya 41 defa okunur. 3-5-7 gün içinde de bu sayının tamamlanması olur.

Fetih Suresi ve Sekine Duası

Fetih suresinin ilk ayeti olan “inna fetahna” ayetini Fetih, zafer, düşmana galip gelmek, düşmanı yenmek, bağlı işleri açmak ve mühim bir hacetinin yerine gelmesi için Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun innâ fetahnâ leke fethan mubînâ. Şeklinde her farz namazın arkasından 19 gün 19 defa okunursa maksat hasıl olur. (Bknz: Sekine Duası)

Fahreddin Razi (k.s) diyor ki: Cuma namazından sonra Fetih suresini 7 defa okuyup sonrada Ya Fettah ismi şerifini 489 defa zikreder ve bu uygulamaya bir dahaki Cuma gelene kadar öğlen namazları vaktinde devam eden kimsenin arzu ettiği ve istediği şeyler Allahın lütfu keremiyle verilir.

Bir gece Allah rızası için 2 rekat namaz kılıp Fetih suresinin ilk ayeti inna fetahna leke fethan mübina dedikten sonra 1001 defa Ya Fettah esmasını okuyup bitirince sureye kaldığı yerden devam edip surenin sonunda da hacetini haktan isterse biiznillah haceti reva olur.

Fetih suresini her okuduğunda ilk ayetini 2000 defa okuyana Allah c.c hayır kapılarını açar gaib olan bilgilerden ve manevi ilimlerden nasiptar eder.

Besmele-i Şerifeyi bir daire içine 8 defa yazıp dairenin etrafına da fetih suresinin son ayetleri ve kefa billahi şehida ayetinden itibaren yazılsa ve bu yazıyı her kim taşırsa her kesin gözüne şirin gözükür ve onu her kes sever muhabbeti celb eder.

Fetih suresinin 29 ayetini ve Al-i imran 154 ayetini yazıp üstünde taşıyan kimseden cenabı Hak gam ve kederi izale eder. Lütüf ve berekete her daim mazhar olur. Yine bu ayetleri iç ve dış rahatsızlıklarda bir kap içerisine yazıp yağmur veya menba suyu ile yazıyı sildikten sonra 7 gün aç karnına sabahları içse biiznillah şifa bulur. Yine bu ayetleri bir kaba yazıp bu sefer içine halis zeytin yağı koyup vucudunda çıkan yaralar, çıbanlar vs. sürerse biiznillah şifaya kavuşur

FETİH SURESİ DİNLE

Arapça Okunuşu ve Türkçe Meali ile Kabe imamı Abdurrahman El Ussi Fetih Suresi  

https://www.youtube.com/watch?v=TDj6_omOnh0

 

Allah emrettiği için ibadet yapılır. Yani yapılan ibadetlerde illet yani asıl sebep Allah’ın emridir. Sonucunda da Allah’ın rızası beklenir. Dünyaya ait maksatlar ise o ibadet veya duanın vakitleri olur. Okunan dualar ve yapılan ibadetler, dünyaya ait şeyler için asıl gaye veya maksat olmamalıdır. Ancak bizim için tercih ve teşvik olabilir. Eğer asıl gaye olursa ihlâs gider. O sonucu göremeyiz.

Fetih Suresi Arapça Oku

Fetih Suresi Arapça Yazılışı

1. Sayfa

2. Sayfa

3. Sayfa

4. Sayfa

5. Sayfa

 

 

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün