HadisRamazan

Ramazanın ilk on günü rahmet… Ramazan Ayının Önemi

11 Ayın Sultanı olan Ramazan Ayının önemi, fazileti. Peygamber Efendimizden hadisler ile Ramazan ve Oruç hakkında bilgiler

11 Ayın Sultanı olan Ramazan Ayının önemi, fazileti. Peygamber Efendimizden hadisler ile Ramazan ve Oruç hakkında bilgiler

Ramazan Ayının Önemi

11 Ayın Sultanı olan Ramazan Ayının önemi, Peygamber Efendimizden hadisler ile Ramazan ve Oruç hakkında bilgiler, Ramazan Ayının faziletleri… Ramazan ayı içerisinde Peygamber Efendimiz neler yapardı?

Peygamber efendimiz;

Ramazanın, İlk on günü rahmet, İkinci on günü mağfiret, Üçüncü on günü cehennemden kurtuluştur.

 Mübarek Ramazan ayına girdik ve ilk on günün ilk günlerindeyiz. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz “Ramazan ayınının:

• İlk on günü rahmet,

• İkinci on günü mağfiret,

• Üçüncü on günü cehennemden kurtuluştur” buyurmuşlardır.

Ramazan ayını çok iyi değerlendirelim. Bu ay ömrümüzün son Ramazan ayı olabilir. Bu ay Müslümanların nefislerini terbiye etme, sabretme ve güzel ahlak edinme noktasında bir vesiledir. Muttakilerden olma yoludur.

2020 Ramazan Ayı

3 Nisan Perşembe akşamı kılınacak teravih namazının ardından 24 Nisan Cuma günü tutulacak ilk oruç ile Ramazan ayına girilmiş olacak. Bu yıl dünyada etkisi hala sürmekte olan Korona virüs salgını nedeniyle camiler kapalı olduğundan dolayı cemaat ile teravih namazı kılınamayacak.

Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.) Ramazan ayını nasıl yaşardı?

Efendimiz (s.a.v.):

• Sahura kalkardı; kalkmayı teşvik ederdi.

• İbadete bilhassa Kur’ân-ı Kerim’e yoğunlaşırdı.

• Cömertlikte rüzgar gibi eserdi.

• Teravih namazı kılardı.

• İftarda acele ederdi.

• İtikâfa girerdi.

• Şevval ayında 6 gün oruç tutardı.

Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur;

“Oruç bir kalkandır. Oruçlu kötü söz söylemesin. Oruçlu, kendisiyle dalaşmak isteyenlere iki defa ben oruçluyum, desin” diye telkin ederlerdi. (Tecrid-i Sârih Terc. H. No: 897)

Ramazan ayı bir okuldur. Ramazan ayı okulundan hepimizin öğreneceği çok faydalar var. Bu ay herşeyden önce Kur’ân-ı Kerim’in nâzil olduğu aydır. Müslüman kardeşlerime özellikle Ramazan ayını Kur’ân-ı Kerim ile geçirmelerini tavsiye ediyorum. Bu ayı vesile bilerek Kitabımızla ve Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.)’in sünnetiyle bütünleşerek yaşayaylım. Sonra da bu hâl ile yaşamaya devam edelim. Müslümanlara iyilik yapalım. Zor durumdaki kardeşlerimizi hatırlayalım, gerekenlerini yerine getirelim. Hayatımızı Ramazanlaştıralım.

Orucun terbiye edici özelliği vardır. Allah’ın oruç tutan kuluna sevap vereceğini çocuklarınıza telkin ederseniz, çocuğunuzun Allah-u Teâlâ’yı mükâfaatlandırıcı olarak tanımasını sağlarsınız.

Oruç kişinin başka insanları anlamasını sağlar. Çocuk, Allah’ın oruç emriyle istediğinin insanların belli bir süre aç kalması değil, açların hâlini anlaması olduğunu anlatmaya çalıştıkça nimetlere şükür etmeyi de öğrenir. Böylece çocukta merhamet, cömertlik ve yardım etme duygusu gelişir.

Ramazan Ayının Önemi ve Fazileti Hakkında Hadis-i Şerifler

Sehl bin Sa’d (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. O kapıdan sadece oruç tutanlar girer. Ondan oruç tutanlardan gayrı hiç kimse giremez. Kıyamet günü oruç tutanlar nerededir? denilir. Oruç tutanlar ayağa kalkarlar ve o kapıdan içeri girerler ondan oruç tutanlardan gayrı hiç kimse giremez. Onlar girdiği zaman o kapı kapanır da artık o kapıdan hiç kimse içeri giremez’ buyurdu.”

(Buhari, Müslim, Nesei, İbni Hibban, Beyhaki, Tirmizi, Begavi, İbni Mace, Albânî Tergib)

Ramazan Ayı ile ilgili Hadis-i Şerifler

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Ramazan ayının ilk gecesi olunca şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur. Cehennemin kapıları kapatılır ve Ramazan boyunca hiçbir kapısı açılmaz! Cennetin kapıları açılır ve hiçbir kapı kapatılmaz! Bir münâdi:

‘Ey hayır isteyen! Hayra yönel! Ey şer isteyen! Ondan vazgeç!’ diye nida eder. Allah’ın ateşten azat ettiği kimseler vardır; bu her gece böyledir’ buyurdu.”

(İbni Mace, Tirmizi, İbni Hibban, Hâkim, Beyhaki, Albânî Cami)

—–

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Ramazan girdiği vakit, cennetin kapıları açılır; cehennemin kapıları kapatılır; şeytanlar zincirlere vurulur!’ buyurdu.”

(Buhari, Müslim, Nesei, Ahmed)

Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hayırda insanların en cömerdi idi. En cömert olduğu zaman da Ramazanda Cebrail (Aleyhisselam) ile sıkça karşılaştığı zaman idi. Cebrail (Aleyhisselam) Ramazan ayı çıkana kadar her gece Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile buluşurdu. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Kur’an’ı ona arz ederdi. Cebrail (Aleyhisselam), Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile karşılaştığı zaman Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hayırda, Rîhi’l-Mürsele’den daha cömert olurdu.”

(Buhari, Müslim, Nesei, Ebu Yağla, Abdurrezzak, İbni Hibban, İbni Huzeyme, Begavi, Ahmed, Albânî İrva)

Ramazan ayı “ayların efendisi”dir

“Ayların efendisi Ramazan ayıdır. Hürmet bakımından en büyükleri ise Zilhicce’dir” (Beyhaki)
Ramazan ayı “ümmetin ayı” dır

“Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ümmetimin ayıdır” (Ebu’l-Feth bin el-Favaris)
“Şüphesiz ki, Ramazan ayı ümmetimin ayıdır. İçlerinden hastalananlar olur, onu ziyaret ederler. Bir Müslüman yalan söylemeden ve gıybet yapmadan oruç tutar, iftarını helal rızıkla yapar, farzları gözetip karanlıkta yatsı ve sabah namazına (camilere) giderse yılanın derisini değiştirip çıktığı gibi günahlardan kurtulup çıkar.” (İbn Hıbban)

Recep ayı “Allah’ın ayı” olduğu gibi Ramazan ayı için de “Allah’ın ayı” denilmiştir. Ramazan ayı “Kur’ân ayı” dır

“(O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki; insanlara doğru yolu göstermek ve hidayet ile Furkan’dan (Hak ile batılı ayıran hükümlerden) apaçık deliller olmak üzere Kur’ân onda indirilmiştir.” (Bakara, 185)

İbni Mes’ûd radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” – Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16

İlgili Diğer Konular

Nukteler.com Facebook’ta!

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu