Genel

Bu Gece Mübarek Kadir Gecesi

İslam aleminde önemli ve mübarek kabul edilen, Recep, Şaban, Ramazan aylarını kapsayan “Üç Aylar”ın içinde bulunduğu mübarek Ramazan Ayının son günlerini yaşıyoruz. Ramazan ayına veda etmeye hazırlanan vatandaşlar Kadir Gecesi’ni heyecan ile bekliyor.

Kadir Gecesi, İslam alemi için büyük önem taşıyor. Bu gece idrak edilecek olan mübarek Kadir Gecesi‘nde yapılacak ibadetler ve okunacak dualar büyük önem taşıyor.

Ramazan ayının son günlerini yaşadığımız bu günlerde Kadir Gecesi olan 31 Mayıs Cuma günü camiler dolup taşacak ve eller semaya yükselecek.

Peki 2019 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir suresi anlamı nedir? İşte Kadir Gecesi duası ve Kadir Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir?

2019 Kandil mesajları, Sevdiklerinize gönderebileceğiniz kısa, uzun, dua dolu ve anlamlı Kadir Gecesi mesajları ve sözlerini sizler için derledik.

2019 Kadir Gecesi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2019 dini günler takvimine göre Ramazan ayının 26. günün 27. gününe bağlayan geceye denk gelen 31 Mayıs 2019 Cuma günü, Kadir Gecesi idrak edilecek.

2019 Ramazan Ayı’nın 26. günün 27. gününe bağlayan gece olan Kadir Gecesi, tüm Müslümanlar tarafından çeşitli ibadetler ve dualar ile idrak edilecek. Kur’an’da bu geceye mahsus bir sure olan Kadir Suresi’nde “bin aydan daha hayırlı gece” olarak zikredilen Kadir Gecesi için tüm İslam aleminde heyecanla bekleniyor.

Kadir Gecesinin Anlamı ve Önemi

Kadir gecesi, Yüce Allah’ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kuran’ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir.

Kuran-ı Kerim’de adına münhasır olarak geçen Kadir Suresi’nde;

“Şüphesiz Biz, (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail), Rabb’i’nin izni ile her iş için (semâ’dan yere) o gece inerler. O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir.”

Kadir Sûresi, Kadir gecesinden söz ettiği için bu adı almıştır. Abese sûresinden sonra Mekke’de inmiştir, 5 (beş) âyettir. Sûrede, Kadir gecesinden, onun faziletinden, o gecede meleklerin yeryüzüne inişinden bahsedilir.

Kadir Gecesi; Kur’an-ı Kerimin Levh–i Mahfuz’dan dünya semasına toptan indirildiği gecedir.

Kadir Gecesi; Cebrail (a.s.), Peygamber Efendimize (a.s.m.) ilk vahyi, Alak Suresinin “İkra! Oku!” emriyle başlayan ilk beş ayetini bu gece getirmiştir.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin ifade ettiği şekliyle Ramazan Ayı her bir hasenin bire bin olarak sevap yazıldığı bir aydır.

Ramazan-ı Şerifte sevab-ı a’mâl, bire bindir. Kur’ân-ı Hakîmin, nass-ı hadisle, herbir harfinin on sevabı var; on hasene sayılır, on meyve-i Cennet getirir. Ramazan-ı Şerifte herbir harfin on değil, bin ve Âyetü’l-Kürsî gibi âyetlerin herbir harfi binler ve Ramazan-ı Şerifin Cumalarında daha ziyadedir. Ve Leyle-i Kadirde otuz bin hasene sayılır. (Yirmi Dokuzuncu Mektup)

İbni Mes’ûd radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” – Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16

Kadir Gecesi İbadetleri Nelerdir?

Kur’ân-ı Kerim’de Kadir Suresi’nde bin aydan daha hayırlı olarak buyrulan Kadir Gecesi hakkında Peygamber Efendimiz (s.a.v.):

“Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin (kul hakkı hâriç) geçmiş günâhları bağışlanır.” (Müslim, Müsâfirîn, 175)  buyurmaktadır.

Ramazan ayının her gecesini Kadir Gecesi bilmek, ona göre geceleri ve gündüzleri Kuran ve zikir ile meşgul olmak, dini hassasiyetlere özen göstermek gerekmektedir. İslam alemi üzerinde ittifakla durduğu Ramazan ayının 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilmektedir.

1- Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı.

2- Kadir gecesini, namaz kılarak, Kur’ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli. Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile namaz kılınmalıdır.

3- Peygamberimizden rivayet edilen şu dua bolca okumalıdır: “Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî.” – Allah’ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet.

4- Günahların afvına vesîle olan 4 rek’at olan tesbih namazı kılmak.

5- Kur’an-ı Kerim’den bildiği sureleri okumalı veya gücü yetebildiği kadar Kur’an-ı kerim okumalı.

6- İslami tefsir, ilmihal gibi bahisler okumak.

7- Kelime-şehadet getirmek. En az 3 kere; “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü” demek.

8- “La ilahe illallah” zikri okumak. Hadiste “La ilahe illallah” çok söyleyerek imanınızı tazeleyin!” buyurulmuştur. (Müsned, 2/359; Hâkim, el-Müstedrek, 4/256; el-Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 1/52)

9- Günahlara karşı tövbe istiğfar etmek. “Estağfirullah estağfirullah estağfirullah el azıyım ellezi la ilahe illa hu el hayyel kayyumü ve etübü ileyh”

10- Az da yapmalı veya sadaka vermek.

11- Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli.

12- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.

Kadir Gecesi Neler Yapılır?

Süfyan-i Sevrî: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur’ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir.” (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313)

Aişe demiştir ki; Hz. Muhammed (s.a.v) ‘e:

“- Ey Allah’ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?” diye sordum. Rasûlüllah (s.a.s):

“- Allahümme inneke afüvvün tühibbü’l-afve fa’fu annî: Allah’ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet.” diye dua et, buyurdu (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314).

Kur’ân’da mübarek Kadir Gecesinden şu şekilde bahsedilmektedir:

“Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.” (Kadir 3)

“Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız.” (Duhan 3)

Kadir Gecesi Mesajları

– Aziz, sıddık kardeşlerim,

Evvelâ: Yarın gece Leyle-i Kadir olmak ihtimali çok kuvvetli olmasından, bir kısım müçtehidler o geceye Leyle-i Kadri tahsis etmişler. Hakikî olmasa da, madem ümmet o geceye o nazarla bakıyor, inşaallah hakikî hükmünde kabule mazhar olur. (On Dördüncü Şuâ)

– Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

– Bu gece kadir gecesi. Edilen dualar kabul, yapılan tövbeler kabul olurmuş.

– Samimiyetle iman edenler; kalplerini her türlü günah ve nifaktan arındıranlar; dürüstlükle ve tatlılıkla konuşanlar, tamahkarlıktan uzak duranlar, gerçekten mutluluğa ererler. Kadir Geceniz mübarek olsun.

– Allah’ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. kandiliniz kutlu olsun.

– En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukarın avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı nice mutlu kandillere.

– Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz’e! Hayırlı kandiller.

– Kadir Geceniz mübarek olsun! Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Hayırlı Kandiller!

– İnsanlarda velî, Cumada dakika-i icabe, Ramazan’da Leyle-i Kadir, Esmâ-i Hüsnâda İsm-i Âzam, ömürde ecel meçhul kaldıkça, sair efrad dahi kıymettar kalır, ehemmiyet verilir. Yirmi sene müphem bir ömür, nihayeti muayyen bin sene ömre müreccahtır. (Hutbe-i Şâmiye)

– Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Evvelâ: Sizin Leyle-i Beratınızı ve gelecek Ramazanınızı tebrik eder ve bu gelecek Leyle-i Kadri hakkınızda ve hakkımızda bin aydan daha hayırlı olmasını ve defter-i a’mâlimize böyle geçmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyoruz ve böylece, bayrama kadar “Allah’ım bu Ramazanda Kadir Gecesini biz ve sadık Nur Talebeleri için bin aydan hayırlı kıl” duasını etmeye niyet ettik. –Kastamonu Lahikası, s. 95

– Sizin mübarek Ramazanınızı ve leyle-i Kadrinizi ve bayramınızı bütün ruh u canımızla tebrik ve tes’idediyoruz. Cenab-ı Erhamürrâhimînemsâl-i kesiresiyle sizleri müşerref eylesin. ÂminEmirdağ Lahikası – I

– Esenlik ve güvenliğin kâinata yayıldığı, rahmet ve lütufların bolca sunulduğu Kadir Geceniz mübarek olsun.

– Bu mübarek gecenin bereketinden nasiplenmek umuduyla Kadir Geceniz mübarek olsun.

Kadir Geceniz Mübarek Olsun…

İlgili Diğer Konular

 

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu