İslamRamazan

Mübarek Kadir Gecesi 5 Nisan 2024

5 Nisan 2024 Cuma, Bu Gece Mübarek Kadir Gecesi. Kadir Gecemiz mübarek olsun. İşte Kadir Gecesi yapılacak dualar ve ibadetler

2024 yılı Mübarek Kadir Gecesi! Kadir Gecesinin Anlamı, yapılacak ibadetler ve dualar nedir? İşte Kadir Gecesi duası ve ibadetler nelerdir? Peki 2024 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir suresi anlamı nedir? İşte Kadir Gecesi duası ve bu gece yapılacak ibadetler?

İslam aleminde önemli ve mübarek kabul edilen, Recep, Şaban, Ramazan aylarını kapsayan “Üç Aylar”ın içinde bulunduğu mübarek Ramazan Ayının son günlerini yaşıyoruz. Ramazan ayına veda etmeye hazırlanan vatandaşlar Kadir Gecesi’ni heyecan ile bekliyor.

Bu Gece Kadir Gecesi

Kadir Gecesi, İslam alemi için faziletli ve bol sevaplı bir gece. Bu gece idrak edilecek olan mübarek Kadir Gecesi‘nde yapılacak ibadetler ve okunacak dualar büyük önem taşıyor.

Ramazan ayının son günlerini yaşadığımız bu günlerde Kadir Gecesi olan 5 Nisan 2024 Cuma günü milyonlarca Müslüman camilerde ve evlerinde dualar edecek ve eller semaya yükselecek.

2024 Kadir Gecesi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2024 dini günler takvimine göre Ramazan ayının 26. günün 27. gününe bağlayan geceye denk gelen 5 Nisan 2024 Cuma günü Kadir Gecesi idrak edilecek.

Ramazan Ayı’nın 26. günün 27. gününe bağlayan gece olan Leyle-i Kadir, tüm Müslümanlar tarafından çeşitli ibadetler ve dualar ile idrak edilecek. Kur’an’da bu geceye mahsus bir sure olan Kadir Suresi’nde “bin aydan daha hayırlı gece” olarak zikredilen Kadir Gecesi için tüm İslam aleminde heyecanla bekleniyor.

Kadir Gecesinin Anlamı ve Önemi

Kadir gecesi, Yüce Allah’ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kuran’ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir.

Kuran-ı Kerim’de adına münhasır olarak geçen Kadir Suresi’nde;

“Şüphesiz Biz, (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail), Rabb’i’nin izni ile her iş için (semâ’dan yere) o gece inerler. O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir.”

Kadir Sûresi, Kadir gecesinden söz ettiği için bu adı almıştır. Abese sûresinden sonra Mekke’de inmiştir, 5 (beş) âyettir. Sûrede, Kadir gecesinden, onun faziletinden, o gecede meleklerin yeryüzüne inişinden bahsedilir.

Kadir Gecesi; Kur’an-ı Kerimin Levh–i Mahfuz’dan dünya semasına toptan indirildiği gecedir.

Kadir Gecesi; Cebrail (a.s.), Peygamber Efendimize (a.s.m.) ilk vahyi, Alak Suresinin “İkra! Oku!” emriyle başlayan ilk beş ayetini bu gece getirmiştir.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin ifade ettiği şekliyle Ramazan Ayı her bir hasenin bire bin olarak sevap yazıldığı bir aydır.

Ramazan-ı Şerifte sevab-ı a’mâl, bire bindir. Kur’ân-ı Hakîmin, nass-ı hadisle, herbir harfinin on sevabı var; on hasene sayılır, on meyve-i Cennet getirir. Ramazan-ı Şerifte herbir harfin on değil, bin ve Âyetü’l-Kürsî gibi âyetlerin herbir harfi binler ve Ramazan-ı Şerifin Cumalarında daha ziyadedir. Ve Leyle-i Kadirde otuz bin hasene sayılır. (Yirmi Dokuzuncu Mektup)

İbni Mes’ûd radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” – Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16

Kadir Gecesi İbadetleri Nelerdir?

Kur’ân-ı Kerim’de Kadir Suresi’nde bin aydan daha hayırlı olarak buyrulan bu mübarek gece hakkında Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin (kul hakkı hâriç) geçmiş günâhları bağışlanır.” (Müslim, Müsâfirîn, 175)

Ramazan ayının her gecesini Kadir Gecesi bilmek, ona göre geceleri ve gündüzleri Kuran ve zikir ile meşgul olmak, dini hassasiyetlere özen göstermek gerekmektedir. İslam alemi üzerinde ittifakla durduğu Ramazan ayının 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilmektedir.

1- Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı.

2- Kadir gecesini, namaz kılarak, Kur’ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli. Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile namaz kılınmalıdır.

3- Peygamberimizden rivayet edilen şu dua bolca okumalıdır: “Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî.” – Allah’ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet.

4- Günahların afvına vesîle olan 4 rek’at olan tesbih namazı kılmak.

5- Kur’an-ı Kerim’den bildiği sureleri okumalı veya gücü yetebildiği kadar Kur’an-ı kerim okumalı.

6- İslami tefsir, ilmihal gibi bahisler okumak.

7- Kelime-şehadet getirmek. En az 3 kere; “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü” demek.

8- “La ilahe illallah”

zikri okumak. Hadiste “La ilahe illallah” çok söyleyerek imanınızı tazeleyin!” buyurulmuştur. (Müsned, 2/359; Hâkim, el-Müstedrek, 4/256; el-Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 1/52)

9- Günahlara karşı tövbe istiğfar etmek. “Estağfirullah estağfirullah estağfirullah el azıyım ellezi la ilahe illa hu el hayyel kayyumü ve etübü ileyh”

10- Az da yapmalı veya sadaka vermek.

11- Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli.

12- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.

Kadir Gecesinde Neler Yapılır?

Süfyan-i Sevrî: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur’ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir.” (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313)

Aişe demiştir ki; Hz. Muhammed (s.a.v) ‘e:

“- Ey Allah’ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?” diye sordum. Rasûlüllah (s.a.s):

“- Allahümme inneke afüvvün tühibbü’l-afve fa’fu annî

Allah’ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet.” diye dua et, buyurdu (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314).

Allahümme inneke afüvvün tühibbü’l-afve fa’fu annî

Kur’ân’da mübarek Kadir Gecesinden şu şekilde bahsedilmektedir:

“Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.” (Kadir 3)

“Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız.” (Duhan 3)

  • Kadir gecesi en az 100 veya 1000 kere okunur.

Sübhânallâhi velhamdü lillâhi ve lâ ilâhe illâllâhü vallâhü ekber, Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil aziym

Anlamı : Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı yüce olan Allah’a aittir.

– Peygamberimiz Efendimiz, Kur’ân-ı Kerim’den ezberinde fazla bir şey olmayan veya bilmeyen kimseye bu duayı ve zikri söylemesini tavsiye etmiştir. (Nesai)

100 defa “Sübhanallahü hayyül Kayyum”
100 defa “Sübhanallahü ehadüs Samed”
100 defa “Sübhanallahü gafurur Rahiym” zikirlerini yapmak faziletlidir.

Bu mübarek gecenin bereketinden nasiplenmek umuduyla Kadir Geceniz mübarek olsun.

Kadir Geceniz Mübarek Olsun…

Benzer Konular

Nukteler.com Facebook’ta!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün