Kuran-ı Kerim

Âdiyât Suresi

Kuran-ı Kerim’in 100. suresi olan Âdiyât Suresi 11 Ayettir ve Mekke'de nazil olmuştur. Âdiyât Suresi Arapça-Türkçe Okunuşu, Fazileti Diyanet Meali

Kuran-ı Kerim’in 100. suresi olan Âdiyât Suresi 11 Ayettir ve Mekke’de nazil olmuştur. Âdiyât Suresi Arapça-Türkçe Okunuşu, Fazileti Diyanet Meali

Adiyat ne demek? Kelime anlamı nedir? Adiyat suresi ne zaman ve ne için okunur? Kaç ayettir ve Kuran’da kaçıncı suredir? Hangi cüzde yer alır? Kuran-ı Kerim 100. Sure olan Adiyat Suresi, Arapça-Türkçe yazılışı ve okunuşu, Anlamı ve Meali, Faziletleri. Adiyat suresi hakkında kısa bilgiler

Âdiyât Suresi  Hakkında Bilgi

Kelime anlamı olarak “Âdiyât” koşan atlar demektir. İlk ayette koşan atlar üzerine yemin edildiği için bu ismi almıştır. 11. ayetten oluşan sure, Mekke’de inmiştir. Mushaftaki sıralamada 100., nüzul sırasına göre ise 14. suredir.

Âdiyât sûresi, Mekke-i mükerremede nâzil oldu (indi). Medîne-i münevverede nâzil olduğu da bildirilmiştir. On bir âyet-i kerîmedir. “Yemîn ederim (Allah yolunda savaş için sür’atle) koşan atlara” meâlindeki birinci âyet-i kerîmede koşan atlar mânâsına olan “âdiyât” kelimesi sûreye isim olmuştur.

Sûre, Peygamber efendimizin harbe gönderdiği bir süvârî kuvvetinin gecikip, münâfıkların (kalbleri ile inanmadıkları hâlde ağızları ile inandık diyenlerin), onların öldürüldükleri haberini yayması üzerine, hayatta olduklarını hattâ zafer ve ganîmet (mallar) kazandıklarını müjdelemek üzere nâzil olmuştur (inmiştir).

Sûrede ayrıca, insanların nankörlüğünden, mala, servete düşkünlüklerinden, öldükten sonra başlarına gelecek acıklı hallerden bahsedilmekte, Allahü teâlânın insanın her hâlinden haberdâr olduğu hatırlatılmaktadır. (İbn-i Abbâs, Taberî)

Allahü teâlâ Âdiyât sûresinde buyurdu ki:

“Muhakkak ki insan Rabbinin ni’metlerine çok nankördür. Hiç şüphesiz o (Allahü teâlâ veya veya insan) buna şâhiddir. Gerçek o (insan) mal sevgisinden dolayı pek katıdır, cimridir. (Âyet: 6-8)

Adiyat Suresi; Kuran-ı Kerim’in 100. suresidir. 11 ayetten oluşur. Mekke ya da Medine kentlerinden hangisinde indiğine ilişkin kesin bilgi yoktur.

Arapça adiyat sözcüğü “acele koşanlar” ya da “atların dörtnala giderken çıkardıkları ses” anlamını taşır. Sure bu sözcükle başladığı için bu adla bilinir.

Hz. Muhammed’in düşman üzerine gönderdiği bir atlı birliğinden aradan bir ay geçmesine karşın haber alınamaması üzerine, bu birliğin düşman tarafından yok edildiğine ilişkin dedikodular çıkar.

Bunun üzerine sure iner. Sure şöyle başlar: “O soluk soluğa koşanlar hakkı için, o tırnaklarıyla ateş çıkaranlar hakkı için, tozu dumana katanlar hakkı için”. Surenin inişinden bir süre sonra birlik geriye döner.

İbn Mes’ûd (ra), Câbir (ra), el-Hasan, İkrime ve Atâ’a göre: Mek­ke’de; İbn Abbas (ra), Enes (ra), Mâlik ve Katade’ye göre: Medine’de inmiştir. (Tefsîr-i Kurtubî: 20/153)

İbn Merduye (veya Merdeveyh)’in İbn Abbas (ra)’dan yaptığı tahrîce göre, İbn Abbas (ra) şöyle demiştir; “ve’l-âdiyat sûresi Mekke’de inmiştir.”

Birinci âyetinde savaş yollarında harıl harıl, nefes nefese koşan at­lara ve binicilerine yemin edilerek başlanmış ve bu mânaya delâlet eden «âdiyat» sûreye isim olmuştur.

Allâme Zemahşerî’ye göre: Bu sure, Asr Sûresi’nden sonra inmiştir. (Tefslrü’l-Keşşaf: 4/786)

Sûrenin Kapsadığı Başlıca Konular:

1. Allah yolunda, din, ahlâk, namus ve hak uğrunda düşmana karşı at koşturanlar konu ediliyor.

2. Bunca imkânlara mazhar kılınan ve bir bakıma kâinatın var kı­lınmasının sebep ve hikmeti olan insanın Rabbına karşı nankörlükte bu­lunması, âyetin başındaki yemine cevap olarak gösteriliyor.

3. İnsanın dünya malına karşı çok hırslı ve hevesli olduğu belirti­lerek, bu hırs ve hevesin Kitap ve Peygamber çerçevesine alınmasının lü­zumuna işaret ediliyor.

4. Sonra da ölüm olayının arkasından dirilme olayının meydana ge­leceği ve kalp ile kafalarda dolaşan niyet ve düşüncelerin ortaya döküle­ceği günden söz edilerek uyarıcı ve yönlendirici bilgi veriliyor.

Adiyat Suresinin Faziletleri 

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Adiyat suresini okursa, kendisine Müzdelife’de sabahlayan ve orada bulunan topluluğa şahid olan kişilerin sayısınca on hasene verilir.”

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Adiyat suresi, Kuran’ın yarısına denktir.

  • 3 defa okuyan, nazardan korunur.
  • Her gün okuyanın rızkı artar.
  • Bu sureyi yazıp da üzerinde taşıyan kimse, korkularından emin olur ve kendisine rızık kapıları açılır.
  • Uykusunda korkan kişi, yatmadan önce 7 kere okumalıdır.

Kabe imamı Namazda Âdiyât ve Nasr Suresi Okuyor

Âdiyât Suresi Arapça, Latin Harfli Okunuşu ve Diyanet Türkçe Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm

Besmele

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً
Ve’l âdiyâti dabhan,
1. Harıl harıl koşanlara,

فَالْمُورِيَاتِ قَدْحاً
Fel mûriyâti gadhan,
2. (Nallarıyla) çakarak kıvılcım saçanlara,

فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحاً
Fel muğîrâti subhâ[n],
3. (Ansızın) sabah baskını yapanlara,

فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً
Fe eserne bihî neg’an
4. Orada tozu dumana katanlara,

فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً
Fevesetne bihî cem’â[n],
5. Derken orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki,

إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ
İnne’l insâne li Rabbihî lekenûd.
6. Şüphesiz insan, Rabbine karşı pek nankördür.

وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ
Ve innehû alee zâlike leşehîd,
7. Şüphesiz buna kendisi de şahittir,

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ
Ve innehû lihubbi’l hayri leşedîd.
8. Ve o, mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür.

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ
Efelee yağlemu izee buğs(*)ira mee fi’l-gubûr
9. Kabirlerde bulunanların diriltilip dışarı atıldığını düşünmez mi?

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ
Ve hussilamee fi’s-sudûr,
10. Ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman,

إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ 
İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habîr. 

11. Şüphesiz Rableri o gün onlardan tamamıyle haberdardır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün