Esmaül Hüsna

Er Rakîb Esmasının Anlamı, Zikri ve Fazileti

Er Rakîb Esması anlamı, Er-Rakîb ne demek? Cenab-ı Hakk'ın Ya Rakîb ismi Faziletleri ve Faydaları

Er-Rakîb Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan Ya Rakîb ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü

Allah’ın en güzel isimleri Esmaül Hüsna olan 99 ism-i şerifinden Rakîb esması kaç kez okunmalı? Rakîb esması nasıl çekilir veya nasıl okunur? Rakîb kelimesi Kuran’da geçiyor mu? Ya Rakîb kaç defa çekilmeli? Rakîb kelime anlamı ne demek? Faziletleri ve sırları nedir? Ya Rakîb Esması Türkçe Anlamı ve Zikrinin Fazileti

Er Rakîb

Bütün varlık âlemi üzerinde gözcü ve bütün işler murakabesi altında bulunan, her şeyi gören, herkesin yaptığına göre karşılık veren.

Er-Rakîb isminin ebced değeri ve zikir adedi 312 adettir. Zikir saati Zühre, Zikir günü Cuma’dır.

Er Rakîb Esmasının Anlamı

Arapça bir kelime olarak Mürakebe sözcüğünden gelen Rakib ism-i şerifi, kelime anlamı olarak koruyup, gözetleyen, kalplere nazar eden, her şey, her an dikkatinde olan, asla dikkatinden ve gözünden kaçmayan anlamına gelmektedir.

Her şeyi koruyan ve devamlı kontrol altında bulunduran, hiç bir şey kendisine gizli olmayan, bütün varlıkların gizli, açık her halini bilen, her an gözetleyen, kontrolü altında tutan, bütün işlerini bilen ve denetleyen, hiç bir söz ve gizli işi mutlak ilmi ile bilen ve denetleyen Allahu Teala’nın El-Rakîb sıfatıdır.

Arapça Yazılışı

Er-Rakîb : الرقيب 

Er-Rakib : Her şeyi gözetleyip, her durumu bilen, koruyan ve devamlı kontrol altında bulunduran Allah

“Allah her şeyi gözetler” (Ahzab Suresi 52. Ayet)

“Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.” (Nisa Suresi 1. Ayet)

Er Rakîb esmasının ebced değeri ve zikir sayısı, zikir günü ve zikir saati:

Ebced değeri ve zikir sayısı: 312
Zikir günü: Cuma (Diğer bir görüşe göre Perşembe)
Zikir saati: Zühre (Her iki görüşte de Sabah erken güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası. Gece okumalarında akşam namazı sonrası ve tam gece yarısı)

Er-Rakib isminin Özellikleri, Fazileti ve Faydaları

5 vakit namazdan sonra 312 defa “Ya Rakîb” ism-i şerifinin zikrine devam eden kimsenin Allah’ın izni ile rızkı açılır ve her türlü kötülüklerden muhafaza olur.

Her gün 312 defa “Ya Rakîb” ism-i şerifinin zikrine devam eden kimsenin hafızası kuvvetlenir.

Maddi ve manevi bütün işler için Allahu Teala’nın koruması altına girmek ve büyü, sihir ve tılsım gibi kötülüklerin bozulması ve korunulması için “Ya Rakîb” ism-i şerifi 312 defa okunur.

Bir vasıtaya binen kimse 25 kere “Ya Rakîb celle celâlühû” şeklinde okursa selamet ve güvencede olur.

Hamile bir bayan 312 defa “Ya Rakîb celle celâlühû” isminin zikrine devam ederse Allah’ın izni ile doğum sırasında zahmet çekmez, kolaylıkla doğumu gerçekleştirir.

Malını kaybeden, zayi eden kimse “Ya Rakîb” ism-i şerifi 312 defa okursa kaybettiği malı veya eşyayı kısa zamanda bulur.

Er Rakîb Esmasının Anlamı, Zikri ve Fazileti Er Rakîb Esması anlamı, Er-Rakîb ne demek? Cenab-ı Hakk'ın Ya Rakîb ismi Faziletleri ve Faydaları Er-Rakib : Her şeyi gözetleyip, her durumu bilen, koruyan ve devamlı kontrol altında bulunduran Allah “Allah her şeyi gözetler” (Ahzab Suresi 52. Ayet) “Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.” (Nisa Suresi 1. Ayet) Er-Rakîb isminin ebced değeri ve zikir adedi 312 adettir. Zikir saati Zühre, Zikir günü Cuma’dır.

Er Rakîb ism-i şerifi geçen Kuran Ayetleri

Er Rakib ile ilgili Ayetler

Nisa Suresi 1. Ayet: Yâ eyyuhâ-nnâsu-ttekû rabbekumu-lleżî ḣalekakum min nefsin vâhidetin veḣaleka minhâ zevcehâ vebeśśe minhumâ ricâlen keśîran venisâ-â(en) vettekû’llâhe-lleżî tesâelûne bihi vel-erhâm(e) innallâhe kâne ‘aleykum rakîbe(n)

Meali: Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.

Maide Suresi 117. Ayet: Mâ kultu lehum illâ mâ emertenî bihi eni-’budû(A)llâhe rabbî verabbekum, vekuntu ‘aleyhim şehîden mâ dumtu fîhim(s) felemmâ teveffeytenî kunte ente-r rakîbe ‘aleyhim, veente ‘alâ kulli şey-in şehîd(un)

Meali: Ben onlara, ancak bana emrettiğini söyledim: Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin, dedim. İçlerinde bulunduğum müddetçe onlar üzerine kontrolcü idim. Beni vefat ettirince artık onlar üzerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeyi hakkıyle görensin.

Kaf Suresi 18. Ayet: Mâ yelfizu min kavlin illâ ledeyhi rakîbun ‘atîd(un)

Meali: İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın.

Cevşen 45. Bölüm

Cevşen 45. Bölüm

وَاَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ

Ve es’elüke biesmâike

Yâ Karîb
Yâ Rakîb
Yâ Habîb
Yâ Mucîb
Yâ Hasîb
Yâ Tabîb
Yâ Basîr
Yâ Habîr
Yâ Münîr
Yâ Mübîn

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emânü’l-emânü ecirnâ

 mine’n-nâr

Allah’ım! Sen’den şu güzel isimlerinin hakkı için istiyor, Sana yalvarıyorum:

  1. Ey her şeye her şeyden daha yakın olan Karîb,
  2. Ey bütün yarattıklarından bir an bile gâfil olmayıp onları gözeten Rakîb,
  3. Ey kullarına kendisini sevdiren, kendisi de onları seven Habîb,
  4. Ey yarattıklarının duâ ve dileklerini kabul edip yerine getirmekle karşılık veren Mucîb,
  5. Eyyarattıklarına şâhid olup onları koruyan ve onlara kâfi gelen, âhirette de hesaba çeken Hasîb,
  6. Ey maddî ve manevî bütün dertlere devâ veren Tabîb,
  7. Ey gören, bilen ve hiçbir şey kendisinden saklanmayan Basîr,
  8. Ey kendisinden gizli haberler saklı kalmayan, mülkünde olup biten her şeyden, hareket eden bir zerreden bile haberdar olan Habîr,
  9. Ey her şeyi nuruyla aydınlatan Münîr,
  10. Ey her hakkı izhâr eden ve varlığında hiçbir şüphe câiz olmayan Mübîn,

45- Sübhânsın yâ Rab! Sen’den başka yoktur ilâh! Emân diliyoruz Sen’den, Koru bizi Cehennem’den!

Not: Cevşen duasından alıntıdır.

Allah’ın 99 ismi ve Anlamları

Allahü Teala’nın Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi ve Türkçe Anlamları.. Büyük faziletleri bulunan Allah’ın 99 ismi sırasıyla Esmaul Hüsna

 

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün