Esmaül Hüsna

El-Mucîb Esmasının Anlamı, Zikri ve Fazileti

El-Mucîb Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan El-Mucîb ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü

El-Mucîb Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan El-Mucîb ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü

Allah’ın en güzel isimleri Esmaül Hüsna olan 99 ism-i şerifinden Mucîb esması kaç kez okunmalı? Mucîb esması nasıl çekilir veya nasıl okunur? Mucîb kelimesi Kuran’da geçiyor mu? Ya Mucîb kaç defa çekilmeli? Mucîb kelime anlamı ne demek? Faziletleri ve sırları nedir? Ya Mucîb Esması Türkçe Anlamı ve Zikrinin Fazileti

El-Mucîb

Kendine dua eden, istek ve ihtiyaçları için istekte bulunan, yalvaranların isteklerini veren, dualara cevap veren, dilediğini kabul eden, dua ve isteklere cevap veren anlamına gelir.

El Mucîb isminin ebced değeri ve zikir adedi 55 adettir. Zikir saati Müşteri, Zikir günü Perşembe’dir.

Arapça Yazılışı: المجيب

El Mucîb Esmasının Anlamı

Kendine dua eden, yalvaran kimselerin dualarına cevap veren, isteklerini, sıkıntılarını bilen ve işiten, lütuf ve keremiyle isteklerine ve ihtiyaçlarına cevap veren anlamındadır.

Cevap vermek farklı, kabul etmek farklıdır. Ayet-i Kerime’de Allah tarafından her duaya cevap verileceği vaad edilir. Fakat vaad edileceği vaad edilmez. Kabul edip etmemek Cenab-ı Hakk’ın hikmetine bağlıdır. Dilerse aynı zamanda kabul eder. Dilerse daha iyisini verir. Dilerse de duayı ahiret için kabul eder, neticesi dünyada görülmez.

Müslüman kimse daima Allah’a muhtaç olduğunun bilincinde olmalı ve yalnız O’na güvenip dayanmalıdır. O’nun dualarını işittiğini, başına gelen bela ve musibetleri bildiğini, sıkıntı ve zorluklardan haberdar olduğunu unutmamalı ve ümitsizliğe kapılmamalıdır. Dua yaptığı ve talepte bulunduğu istekler kendisini Allah’a yaklaştıracak istekler olmalıdır.

Cenab-ı Hakk’a dua bir ubudiyet sırrıdır. Ubûdiyet, kulluk ise, halis bir niyet ile ihlaslı ve yalnız Allah ve rızası için olmalıdır.

Yalnız aczini, güçsüzlüğünü gösterip, dua ile Allah’a sığınmalı, Mucîb olan Cenab-ı Hakk’ın Rububiyetine karışmamalı, idare ve hikmetini O’na bırakmalı, hikmetine itimad etmeli, rahmetine karşı gelmemeli, itham etmemelidir.

Risale-i Nur’da Dua Bahsi

Beşinci Nokta:

İman, duayı bir vesile-i kat’iye olarak iktiza ettiği ve fıtrat-ı insaniye onu şiddetle istediği gibi, Cenâb-ı Hak dahi, “Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var?” meâlinde,

 قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّى لَوْلاَ دُعَۤاؤُكُمْ  (Furkan Sûresi 77)

ferman ediyor.

Hem اُدْعُونِىۤ اَسْتَجِبْ لَكُم  (“Bana dua edin, size cevap vereyim.” – Mü’min Sûresi 60) emrediyor.

Eğer desen: Birçok defa dua ediyoruz, kabul olmuyor. Halbuki âyet umumîdir; ‘Her duaya cevap var’ ifade ediyor.

Elcevap: Cevap vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. Her dua için cevap vermek var. Fakat kabul etmek, hem ayn-ı matlubu vermek, Cenâb-ı Hakkın hikmetine tâbidir.

Meselâ, hasta bir çocuk çağırır: “Ya hekim, bana bak.”

Hekim “Lebbeyk,” der. “Ne istersin?” Cevap verir.

Çocuk “Şu ilâcı ver bana” der.

Hekim ise ya aynen istediğini verir, yahut onun maslahatına binaen ondan daha iyisini verir, yahut hastalığına zarar olduğunu bilir, hiç vermez.

İşte, Cenâb-ı Hak, Hakîm-i Mutlak, hazır, nazır olduğu için, abdin duasına cevap verir. Vahşet ve kimsesizlik dehşetini, huzuruyla ve cevabıyla ünsiyete çevirir. Fakat insanın hevâperestâne ve heveskârâne tahakkümüyle değil, belki hikmet-i Rabbâniyenin iktizasıyla, ya matlubunu veya daha evlâsını verir veya hiç vermez.

Hem dua bir ubûdiyettir. Ubûdiyet ise, semerâtı uhreviyedir. Dünyevî maksatlar ise, o nevi dua ve ibadetin vakitleridir. O maksatlar, gayeleri değil. (Yirmi Üçüncü Söz / Birinci Mebhas / Beşinci Nokta)

Ebced değeri ve zikir sayısı: 55
Zikir günü: Perşembe
Zikir saati: Müşteri (Sabah erken güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası. Gece okumalarında Akşam namazı sonrası ve tam gece yarısı)

El-Mucîb isminin Özellikleri, Fazileti ve Faydaları

Her gün 55 kere “Ya Mucîb” ism-i şerifini okumaya devam eden kimsenin Allah’ın izni ile tüm meşru duaları kabul olur.

5 vakit namazdan sonra 55 defa “Ya Mucîb” ism-i şerifinin zikrine devam eden kimse halk tarafından sevilir, sayılır.

Cuma günü sabah namazından sonra 3025 defa “Ya Mucîb” ism-i şerifini okuyan kimsenin bütün meşru ve makul duaları kabul olunur.

Dua ederken El Mucîb esmasını şefaatçi yaparak bu ism-i şerifi de zikrederek dua eden kimsenin Allahu Teala hemen duasına icabet eder.

Korktuğu şeyden emin olmak isteyen kimse “Ya Mucîb” ism-i şerifini her gün okumaya devam etmelidir. Herhangi bir şeyden korkan kimse “Ya Mucîb” esmasını okumaya devam ederse Allah’ın koruması altında olur.

“Ya Mucîb” ism-i şerifini her gün okumayı kendine âdet edinen kimse dünya ve ahiret saadetini kazanır.

“Ya Mucîb” ism-i şerifini her gün okumayı kendine vird edinen kimseye dedikoducuların, hasetçilerin tesiri kalmaz. Aleyhinde konuşan kimselerin dilleri, aleyhinde konuşmaz olur.

“Ya Mucîb” ism-i şerifini okumaya devam eden kimsenin makul ve meşru olan tüm duaları, istekleri ve dilekleri Allah’ın izni ile kabul olur.

El Mucib Esması

El-Mucîb ism-i şerifi geçen Kuran Ayetleri

El-Mucîb ile ilgili Ayetler

Hûd Suresi 61. Ayet: Ve ilâ semûde ehâhum sâlihâ(sâlihan), kâle yâ kavmi’budûllâhe mâ lekum min ilâhin gayruhu, huve enşeekum minel ardı vesta’marakum fîhâ festagfirûhu summe tûbû ileyhi, inne rabbî karîbun mucîb(mucîbun).

Anlamı: Ve Semud kavmine, onların kardeşi Salih (a.s) şöyle dedi: “Ey kavmim! Allah’a kul olun. Sizin için O’ndan başka ilâh yoktur. Sizi arzdan yaratan ve orada, size imar ettiren O’dur. Öyleyse O’ndan mağfiret isteyin. Sonra O’na tövbe edin (Allah’a yönelin). Benim Rabbim muhakkak ki yakındır, (dualara) icabet edendir.”

Saffat Suresi 75. Ayet: Ve lekad nâdânâ nûhun fe le ni’mel mucîbûn(mucîbûne).

Anlamı: Ve andolsun ki Nuh (A.S), Bize nida etti. İşte duasına icabet edilenler gerçekten ne güzel (ne güzel bir durumdadırlar).

Mü’min Suresi 60. Ayet: Ve kâle rabbukumud’ûnî estecib lekum, innellezîne yestekbirûne an ibâdetî se yedhulûne cehenneme dâhırîn(dâhırîne).

Anlamı: Rabbimiz, şöyle buyurdu: “Bana dua edin, duânıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir hâlde cehenneme gireceklerdir.”

Cevşen 45. Bölüm

وَاَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ

Ve es’elüke biesmâike

Yâ Karîb
Yâ Rakîb
Yâ Habîb
Yâ Mucîb
Yâ Hasîb
Yâ Tabîb
Yâ Basîr
Yâ Habîr
Yâ Münîr
Yâ Mübîn

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emânü’l-emânü ecirnâ mine’n-nâr

Allah’ım! Sen’den şu güzel isimlerinin hakkı için istiyor, Sana yalvarıyorum:

  1. Ey her şeye her şeyden daha yakın olan Karîb,
  2. Ey bütün yarattıklarından bir an bile gâfil olmayıp onları gözeten Rakîb,
  3. Ey kullarına kendisini sevdiren, kendisi de onları seven Habîb,
  4. Ey yarattıklarının duâ ve dileklerini kabul edip yerine getirmekle karşılık veren Mucîb,
  5. Eyyarattıklarına şâhid olup onları koruyan ve onlara kâfi gelen, âhirette de hesaba çeken Hasîb,
  6. Ey maddî ve manevî bütün dertlere devâ veren Tabîb,
  7. Ey gören, bilen ve hiçbir şey kendisinden saklanmayan Basîr,
  8. Ey kendisinden gizli haberler saklı kalmayan, mülkünde olup biten her şeyden, hareket eden bir zerreden bile haberdar olan Habîr,
  9. Ey her şeyi nuruyla aydınlatan Münîr,
  10. Ey her hakkı izhâr eden ve varlığında hiçbir şüphe câiz olmayan Mübîn,

45- Sübhânsın yâ Rab! Sen’den başka yoktur ilâh! Emân diliyoruz Sen’den, Koru bizi Cehennem’den!

Not: Cevşen duasından alıntıdır.

Allah’ın 99 ismi ve Anlamları

Allahü Teala’nın Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi ve Türkçe Anlamları.. Büyük faziletleri bulunan Allah’ın 99 ismi sırasıyla Esmaul Hüsna

 

İlgili Diğer Konular

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün