Gündem

2020 İtfaiye Haftası Tarihleri Ne Zaman, Hangi Gün?

Ülkemizde her yıl 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arası kutlanan İtfaiye Haftası nedir? İtfaiyecilik Haftası tarihleri. İtfaiye Teşkilatı kısaca tarihçesi

Ülkemizde her yıl 25 Eylül – 1 Ekim tarihleri arası kutlanan İtfaiye Haftası nedir? İtfaiyecilik Haftası tarihleri. İtfaiye Teşkilatı kısaca tarihçesi

3 asırlık İtfaiye teşkilatının 306. yaş gününü kutladığı İtfaiye Haftası etkinliklerinde Türkiye geneli Büyükşehir ve diğer illerdeki Belediyelerde kutlama etkinlikleri düzenlenmektedir.

İtfaiye Haftası

Ülkemizde her 25 Eylül – 1 Ekim tarihleri arası Yangın ve İtfaiye Haftası olarak kutlanır. İtfaiyecilik haftası süresince çeşitli basın yayın organları tarafından vatandaşlara, okullarda öğretmenler ve yetkililer tarafından öğrencilere yangın zararları ve korunma yolları, alınması gereken tedbirler hakkında bilgiler anlatılır.

2020 yılı Yangın ve İtfaiyecilik Haftası veya Yangından Korunma Haftası 25 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasındaki haftada kutlanmaktadır.

Türkiye’de itfaiye teşkilatı kurulmadan önce Davud (David) isminde sonradan İslam’a geçen Fransız asıllı bir mühendis olan, Fransa’da gördüğü Didon adındaki yangın tulumbasından esinlenerek, ilk yangın söndürme aracını yapmıştı.

O yıllarda itibaren tulumbayı taşıyan ve yangını söndüren kişilere Tulumbacı denilirdi. Her beldenin ve mahallenin tulumbacısı vardı. Şehrin herhangi bir yerinde yangın çıkınca, tulumbacılar hemen su dolu tulumbalarını sırtlarına alarak, yangın yerine gidip müdahale ederlerdi.

İtfaiyeci Tulumbacılar

İlk İtfaiye Teşkilatı ne zaman ve nasıl oluştu?

Dünya’da ve Türkiye’de ilk yangın söndürme örgütü, Padişah III. Ahmet ve Sadrazam Damat İbrahim Paşa’nın emirleriyle ve Gerçek Davut’un idaresinde 25 Ekim 1720 yılında Dergah-ı Ali Tulumbacı Ocağı olarak kuruldu. Bu ocak, günümüz modern itfaiyesinin çekirdeğini oluşturur. Yeniçeri Ocağı’nın 1826’da kaldırılmasıyla birlikte bu ocak kapatıldı.

Tulumbacı ocağı 1714 yılından 1825 yılına kadar 110 yıl devam etmiş ise de bu müddet zarfında esaslı bir ilerlemeye ve geniş bir teşkilâta kavuşup kavuşmadığı bilinmemektedir. Tulumbacı ocağı’nın kaldırılışından 48 gün sonra Hocapaşa’da büyük bir yangın çıkmış büyük bir tahribata sebep olunca Tulumbacı ocağının yeniden kurulmasına mecburiyet hasıl olmuştur.

26 Eylül 1827 yılında yangın söndürme görevi için yarı askerî bir İtfaiye Teşkilatı kuruldu. Zamanla bu teşkilatın İstanbul için yetersiz olduğu ve çıkan yangınlarda karşılaştıkları zorluklar nedeniyle Belediye ve Kamu kurumlarında ve her mahallede tulumba bulundurmasına karar verilmiş ve böylece “Mahalle Tulumbacılığı” meydana gelmişti.

Aradan geçen zaman ve edinilen tecrübelerden sonra 26 Eylül 1874 tarihinde 4 taburlu bir İtfaiye Alayı kuruldu. 49 yıl itfaiye ve yangın söndürme vazifesi yapan bu teşkilat 25 Eylül 1923 tarihinde fiilen Belediye İtfaiyesi’ne devredildi.

25 Eylül 1923 tarihinde ise Cumhuriyet dönemi ile birlikte yangın söndürme görevi belediye hizmeti olarak kabul edildi.

İtfaiye Haftası

Osmanlı Döneminde İtfaiye Teşkilatı

Osmanlı döneminde, 1714 senesine kadar İstanbul’da çıkan yangınları yeniçeriler balta, su kovası gibi itfaiye aletleriyle söndürmeye çalışırlardı. Gerektiğinde yeniçerilere bostancılar ve acemi ocağı da yardım ederdi.

Yangın söndürenlere ödül olarak ikramiye verilir veya terfi ettirilirlerdi. Yangın söndürme malzemeleri bedestende durur ve yangın esnasında bu malzemeler buradan alınarak yangın söndürmeye gidilirdi.

Zaman zaman çapulculuğa da dönüşen bu hizmet Padişah Yavuz Sultan Selim zamanında tamamen yeniçerilere devredildi.

1579’da Sultan III. Murat İstanbul Kadısına ferman göndererek İstanbul ahalisinin evinde imdadına yetişecek bir merdiven bir büyük fıçı su bulundurmasını, bulundurmayanların subaşıya teslim edilmesini ve cezaya çarptırılmasını emretti.

Düzenli yangın söndürme teşkilatı ilk kez Nevşehirli damat İbrahim Paşa tarafından 1714’de kurdurulmuş ve itfaiye teşkilatının değişimi dört aşamadan geçmiştir.

1714-1826 arasında Yeniçeri İtfaiye ocağı,

1826-1874 arası Semt tulumbacıları dönemi,

1874-1923 arası Askeri İtfaiye Teşkilatı

ve sonuncusu da bugünkü itfaiye teşkilatının esasını teşkil eden Cumhuriyet Dönemi İtfaiye Teşkilatı’dır.

Zordur itfaiyeci olmak, Zordur zamana meydan okumak, Zordur umudu yaşatmak, O an, orada, o eli tutmak. İstanbul İtfaiyesi 306 yaşında

2020 İtfaiyecilik Haftası Ne Zaman? Hangi Gün?

İtfaiyecilik Haftası: 25 Eylül Cuma- 1 Ekim Perşembe tarihleri arasında kutlanmaktadır.

Alo İtfaiye Acil Durum Telefon Numarası: 110

 

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu