Gündem

Dünya Eczacılar Günü 2023

Dünya Eczacılar Günü ne zaman? Eczacı kimdir, ne işi yapar? Eczacılık gününü neden kutlarız? İşte 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kutlama mesajları ve eczacılık günü ile ilgili güzel sözler…

Dünya Eczacılar Günü ne zaman, hangi gün kutlanıyor? Eczacı kimdir, ne işi yapar? Eczacılık gününü neden kutlarız? Dünya Eczacılık Günü neden 25 Eylül’de kutlanıyor? Bu yılın Dünya Eczacılık Günü teması ne oldu? Eczacılar Günü 14 Mayıs mı, 25 Eylül mü? Eczacı günü ne zaman?

İşte 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü (World Pharmacists Day) kutlama mesajları ve eczacılık günü ile ilgili güzel sözler. Eczacılar ve Eczacılık Hakkında İlginç Bilgiler

Dünya Eczacılar Günü

Eczacılar günü 25 Eylül’de tüm dünyada kutlanır. Dünya Eczacılar Günü (World Pharmacists Day), dünyanın her yerinde eczacının sağlığı iyileştirmedeki rolünü teşvik eden ve savunan faaliyetler düzenlemeye olan bağlılıklarını desteklemek amacıyla Eczacılar tarafından kutlanır.

Türkiye’de ise Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de ilk eczacı sınıfının açıldığı 14 Mayıs 1839 tarihi esas alınarak her yıl 14 Mayıs günü “Eczacılık Günü” olarak kutlanmaktadır.

2023 yılı için Dünya Eczacılar günü 25 Eylül Pazartesi gününe denk gelmektedir.

Tarihçesi

Günümüz eczacısı birçok hayati görevi yerine getirmektedir. Görevleri, insanlara doğru ilacı belirlemek ve sağlamak, ilaçların stoklanmasını ve son kullanma tarihlerinden önce yeniden stoklanmasını denetlemetir. Uluslararası Eczacılık Federasyonu’nun (FIP) bu günü tüm eczacıları onurlandırmak için kurmasının nedeni muhtemelen budur.

Tüm eczacıları ve eczacılık bilimcilerini temsil eden önde gelen küresel kuruluş olan FIP, eczacı ağını ve bu mesleğin gelişimini desteklemeyi amaçlamaktadır. Yıllık kutlamaların tarihinin ardındaki neden FIP kuruluşuna kadar uzanabilir. Bu günün kurucularına göre, eczacılar için bu kadar çok şey yapan organizasyonu onurlandırmak istediler. Bu nedenle FIP’in kurulduğu tarihi seçtiler (25 Eylül 1912).

Uluslararası Eczacılar Federasyonu (FIP), ulusal eczacılar ve eczacı bilim adamları birliklerinin küresel federasyonu, 25 Eylül 1912’de kuruldu. 2009’da İstanbul’daki ev sahipliğini yaptığı Türkiye Eczacılar Birliği Konseyi, 25 Eylül “Dünya Eczacılar Günü” olarak kutlanması önerdi. Öneri Uluslararası Eczacılar Federasyonu (FIP) tarafından kabul edildi ve her yıl 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü’nü kutlanmaya başlandı.

Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) nedir?

Dünya Eczacılar Günü’nün kurucusu olan Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP), eczacılık, eczacılık bilimleri ve eczacılık eğitimini temsil eden küresel bir kuruluştur. 144 ulusal organizasyonu, akademik kurumsal üyeleri ve bireysel üyeleri aracılığıyla, dünya çapında milyonlarca eczacıyı, eczacılık bilimcisini ve eczacılık eğitimcisini temsil etmektedirler. FIP’in merkez ofisi Hollanda’dadır.

Eczacılar Günü Teması

Uluslararası Eczacılar Federasyonu (FIP) tarafından 25 Eylül 2023 Dünya Eczacılar Günü’nün bu yılki teması “Sağlık sistemlerini güçlendiren eczacılar” olarak belirlendi.

Bu yılki tema, COVID-19 krizinden sonra dünya çapında sağlık sistemlerinin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak için sağlık hizmetlerine yönelik akıllı bir çözüm olarak eczacıların farkındalığını artırmaya yönelik fırsatlar sunmayı amaçlıyor. Eczacılığın sağlık üzerindeki olumlu etkisini dünya çapında sergilemeyi ve meslekler arasındaki dayanışmayı daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir.

FIP (Uluslararası Eczacılar Federasyonu) başkanı Dominique Jordan ifadelerine göre; “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi, bulaşıcı olmayan hastalıklar (kardiyovasküler hastalık, kanser, diyabet, kronik solunum hastalığı ve ruh sağlığı gibi) ve bulaşıcı hastalıklar (örneğin HIV, tüberküloz) dahil olmak üzere bir dizi sağlık hedefi ortaya koymaktadır. Bu alanların birçoğunda gelişmeler görüşmekte ve Eczacılık mesleğinde gurur duyulmalı ve katkıları duyurulmalıdır. Bununla birlikte, COVID-19 salgını ilerlemesi engelledi ve daha iyisini inşa etmek için bir araya gelmemiz şart.”

Yıllara Göre Eczacılar Günü Temaları

 • 2023 – Sağlık sistemlerini güçlendiren eczacılar
 • 2022 – Daha sağlıklı bir dünya için Eczaneler birleşti
 • 2021 – Eczane: Sağlığınız için her zaman güvenilir
 • 2020 – Küresel sağlığı dönüştürmek
 • 2019 – Herkes için güvenli ve etkili ilaçlar
 • 2018 – Eczacılar: İlaç uzmanlarınız
 • 2017 – Araştırmadan sağlığa: Eczacınız hizmetinizde

Eczacılar Günü  ne zaman, 14 Mayıs mı, 25 Eylül mü?

Ülkemizde Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’de (Askeri Tıp Mektebi) ilk eczacı sınıfının açıldığı 14 Mayıs 1839 tarihi esas alınarak, 14 Mayıs “Eczacılık Günü” olarak kutlanmaktadır.

2009 yılında İstanbul’da düzenlenen Dünya Eczacılık Kongresi’nde, delegasyon tarafından Uluslararası Eczacılık Federasyonu’nun (FIP) kuruluş tarihi olan 25 Eylül’ün tüm dünyada “Dünya Eczacılık Günü” adıyla kutlanması önerisi verilmiş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu kongre sonrasında Uluslararası Eczacılık Federasyonu, 25 Eylül tarihinin “Dünya Eczacılık Günü” olarak kutlanacağını tüm dünya ülkelerine ilan etmiştir.

Osmanlı padişahı II. Mahmut’un 14 Mart 1827’de açtığı Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane Tıphane’ye uzanan Türkiye tarihindeki ilk tıp fakültesidir. Bugünkü İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nin Osmanlı’nın son dönemlerindeki adıdır.

Dünya Eczacılar Günü’nün Amacı Nedir?

Tüm vatandaşlar, hastalar, sağlık çalışanları, öğrenciler dahil olmak üzere bu dünya üzerinde yaşayan her birey, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü’nü kutlamanın arkasındaki amaçları ve hedefleri bilmelidir.

Birincil amaç, tedavi edici ürünlerin etkin kullanımı yoluyla hastalar için sağlık hizmetlerini iyileştirmektir ve  Eczacıların sağlık ekibindeki önemini artırmaktır.

Bir yılı aşkın süredir Eczacılar, COVID-19 pandemisine karşı sürecin en başından itibaren ön saflarda mücadele yürüterek önemli bir kamu sağlık hizmeti görevi üstlenmiştir. Hem sağlık sisteminin yükünü hafifletmede hem de hastalardaki bulaş riskini azaltmada göz ardı edilemeyecek bir işlev görmüştür.

Eczacı Kimdir?

Eczacılar, ilaçların bileşenleri, etkileri, etki mekanizmaları, uygun ve etkili kullanımları konusunda uzmanlaşmış sağlık personelidir. Hastalara teslim edilen tüm ilaçlarla ilişkili olarak reçeteli ve reçetesiz ilaç satışı yaparlar. Aynı şekilde eczacı, doktorun önerdiği ilaçlar hakkında açıklama ve bilgilendirme yapar.

Eczacının temel sorumluluğu, tıbbi ürünlerin doğru ve güvenilir şekilde tedarik edilmesini sağlamaktır. Bunu yaparken yasal ve etik kurallara uymakla yükümlüdür.

Eczacı olabilmek için 5 yıllık eczacılık lisans programından mezun olmaları ve zorunlu stajlarını tamamlamaları gerekmektedir. Eczane açmak isteyenler ise gerekli belgeleri hazırladıktan sonra İl ya da İlçe Sağlık Müdürlüklerine başvuru yapmalıdır.

Türkiye’de 40’a yakın eczacılık fakültesi bulunmaktadır.

Eczacı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Bu temel sorumluluğun yanı sıra eczacının görev tanımı şunları kapsar;

 • Reçetenin uygunluğunu ve yasallığını kontrol etmek,
 • Doktorlar tarafından reçete edilen ilaçları temin etmek,
 • Reçetenin, hastanın aldığı diğer ilaçlarla veya hastanın sahip olduğu herhangi bir tıbbi durumla negatif etkileşime girip girmeyeceğini kontrol etmek,
 • İlaçların; yan etkileri, uygun dozajı ve saklama koşulları hakkında bilgilendirmede bulunmak,
 • Hastaların, reçeteli bir ilacı nasıl ve ne zaman almaları gerektiğini açıklamak,
 • Reçetelendirilmeyen, tansiyon ölçüm aleti, ateş ölçer gibi tıbbi ürünleri satmak ve hastalara tıbbi cihazların kullanımı hakkında bilgi vermek,
 • Eczane dosyası, hasta profili, stok ve kontrollü ilaç reçetelerini kayıt altında tutmak,
 • İlaç siparişi ve tıbbi malzeme siparişi vererek stoğu korumak ve bunları doğru şekilde depolamak,
 • Tıbbi ekipman veya sağlık malzemesi seçimi konusunda müşterilere danışmanlık yapmak,
 • Hastaların ihtiyaç duydukları ilaçları almasını sağlamak için sigorta şirketleri ile birlikte çalışmak,
 • Hasta ve müşteri mahremiyetine sadık kalmak.

Bunları Biliyor musun…?

Dünya çapında 4 milyondan fazla eczacı vardır ve Eczane Teknisyenlerinin %78’inin kadındır.

Eczacılar en erişilebilir sağlık personelleridir. Tatil günlerinde eczaneler kapalı olsalar dahi insanlar şehir ve mahallelerindeki Nöbetçi Eczaneler ile rahatlıkla ulaşım sağlayabilirler.

Coca-Cola’nın (John Pemberton), Dr. Pepper (Charles Alderton), Pepsi ve Ginger Ale’in mucitleri de eczacıdır.

Dünyada ilk lisanslı eczacı Fransız Mahallesinde dükkan açmıştı. 1800’lerin ortalarında Amerika’nın ilk lisanslı eczacısı oldu. Küresel ilaç pazarı 300 milyar dolar değerindedir.

Benjamin Franklin bir eczacıydı ve Agatha Christie ise bir eczane teknisyeniydi.

Fransız göçmen ve New Orleans’ın ilk eczacısı Louis Joseph Dufilho, 1800’lerin başında Amerika’nın ilk lisanslı eczacısı oldu ve Sarı Humma salgınının kurbanlarını tedavi ediyordu. Günümüzde New Orleans Eczacılık Müzesi’ne ev sahipliği yapan dükkânı 1823’te açtı. Bu tarihten önce eczacı olmak için herhangi bir linsansa ihtiyaç yoktu.

En pahalı ilaç her yıl 1,21 milyon dolarlık toptan satış fiyatıyla gen terapisinde kullanılan Glybera’dır. 1 milyon doların üstündeki fiyatı nedeniyle talep olmayınca piyasadan geri çekildi.

Eczacılar Günü Mesajları

İşte 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kutlama mesajları ve eczacılık günü ile ilgili güzel sözler…

Eczacıların bu özel gününde emeklerini en içten dileklerimizle kutluyoruz!

Eczacılara tebrikler ve içten teşekkürler… Özverili ve harika çalışmalarınız için ülkemizde ve tüm dünyada, özellikle bu pandemi günlerinde!

Eczacılık mesleğine duyulan güveni takdir ettiğinizi göstermek ve eczacıların sağlığın iyileştirilmesindeki hayati rolünü dünyanın her köşesinde bilinir kılmak için 25 Eylül’de Eczacılar Günü’nü kutlayın!

Bin yıllık geçmişinden güç alan, sağlıklı nesillerin sürekliliği için yüzü daima geleceğe dönük olan eczacıların 25 Eylül Eczacılık Günü kutlu olsun.

Nerede görev yaparsa yapsın, insan sağlığına önemli katkılar sunan tüm eczacıların “eczacılık günü” nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Eczacılar, hastaların güvenliğini sağlayan personelin ayrılmaz bir parçasıdır. Katkılarından dolayı onlara her zaman teşekkür ediyoruz… 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun

İlacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar her safhada sorumluluk alan eczacıların 25 Eylül Eczacılık Günü kutlu olsun.

İnsanların güvendikleri mesleklerin her zaman başında gelen tüm eczacıların 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü Kutlu Olsun.

Sağlığımıza hizmet eden tüm değerli eczacılarımızın, Eczacılık Günü kutlu olsun…

Reçeteleri okuma sanatına ancak bir eczacı sahiptir. Dünya Eczacılar Günü’nü kutlarız.

Benzer Konular 

Kaynak
FIP.ORG

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün