Esmaül Hüsna

El-Azîz Esması Anlamı, Zikri ve Fazileti

El-Azîz Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan El-Azîz ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü

El-Azîz Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan El-Azîz ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü

El-Azîz

İzzet, azamet, şeref ve onur sahibi. Mağlup edilmeyen, mağlup edilmesi mümkün olmayan, daima galip gelen, sonsuz izzete sahibi olan

El-Aziz celle celalühü, “tam izzet sahibi olan” anlamına gelmektedir. İzzet, kelime manasıyla zilletin yani aşağılık, düşüklük ve acizliğin zıddıdır.

El-Azîz esması Anlamı

Hakiki ve mutlak surette kuvvet ve üstünlük  sahibi, mağlup edilmesi asla mümkün olmayan, sonsuz izzet, azamet, şeref ve onur sahibi, hükümlerinde her zaman mutlak galip olan demektir.

Arapça Yazılışı

El-Azîz : العزيز 

El-Aziz (Celle Celalühü)

Aziz isminin 3 manası vardır.

 1. Allah’ın izzet sahibi ve yüceler yücesi olması
 2. Allah’ın mağlup olmayan galip olması
 3. Yarattıklarının onun emrine itaat etmesidir.

Allah’ın El-Aziz ismi; Düşmana galip gelmek, sevilmek, isteklerin kabulu, sözünün dinlenmesi, itibar görmek, düşman helakı, düşmandan zarar görmemek, fakirlikten kurtulma, kimseye muhtaç olmamak, bahtiyar olmak için okunabilir.

El-Aziz esmasının Ebced değeri ve zikir sayısı : 94
Zikir günü ; Salı
Zikir saati ; Merih (Öğleden 2 saat ve akşamdan 1 saat önce. Gece okumalarında tam gece yarısı.)

El-AZİZ isminin zikri (94) adettir. Zikir saati Merih, Salıdır.

İmam Gazali, bir zatın “Aziz” kabul edilebilmesi için üç vasfı birden taşıması gerektiğini söyleyerek bunları; “emsalinin az bulunur olması, ona çok ihtiyaç duyulması ve ona ulaşmanın güç olması” diye sıralar. Bunlardan birinin ya da ikisinin eksik olması durumunda o şahsın aziz sayılamayacağı ve bu vasıflar için kemal ve noksanlığın da söz konusu olabileceğini söyler. En mükemmel haliyle bu vasıfların hepsine birden sahip olanın Cenab-ı Hak olduğunu, kayıtsız-şartsız, gerçekten O”nun “Aziz” sayılabileceğini ve azizlikte O”na hiçbir şeyin benzeyemeyeceğini bildirir.

Cenab-ı Hak öyle bir kudrete sahiptir ki her şeye gücü yeter, hiçbir şekil ve surette aciz bırakılıp yenilgiye uğraması ya da haksızlığa uğratılması mümkün değildir. Çünkü O; gücüne erişilemeyen her zaman galip olandır. Yani hiçbir şekilde zillete düşmeyen, kudreti her şeyin üstünde olan, bu noktada eşi ve benzeri olmayandır.

ali-imran_suresi_18_ayet

 

Risale-i Nur’dan Bir Bölüm

Yirmi Dördüncü Söz / Birinci Dal

İşte, Kur’ân-ı Mübîn, اَللهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ لَهُ اْلاَسْمَۤاءُ الْحُسْنٰى

(“O Allah ki, Ondan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. En güzel isimler Onundur.” – Tâhâ Sûresi, 8) fermanıyla, zikrettiğimiz hakikatlere işaret eder.

Eğer o yüksek hakikatleri yakından temâşâ etmek istersen, git, fırtınalı bir denizden, zelzeleli bir zeminden sor. “Ne diyorsunuz?” de. Elbette Yâ Celîl, yâ Celîl, yâ Azîz, yâ Cebbâr dediklerini işiteceksin.

“…İzzet Allah’ın ve O’nun Resûl’ünün ve mü’minlerindir. Ve lâkin münafıklar bilmiyorlar.” (Münafikun Suresi / 8)

el_aziz_0224

El-Azîz isminin Özellikleri, Fazileti ve Faydaları:

Bu ismi belirtilen miktarda okuyup kendisine virt edinen kimse, büyükler katında kabul görür ve işleri rahatlıkla görülür.

Büyük ve nüfuzlu kişilere iş yaptırmak ve onları etkisi altına almak isteyenler, bu ismin viridine devam eder ve her gün beş vakit namazdan sonra (94) defa okumaya özen gösterirse işlerinde başarılı olur.

Bu ismi her gün büyük ebced değerine göre hesaplayıp, 94.94=8836 kere okuyan kimseye, büyük ve faydalı bir manevi kuvvet verilir. Sözü sohbeti her zaman ve her yerde üstün ve etkili olur.

Bu ismin zikrine devam eden kimseler, düşmanlarını yener, onlara karşı üstünlük sağlar. Her gittiği yerde saygıyla karşılanır.

Bu mübarek ismi hangi niyetle okunur ve okumada ısrar edilirse, neticede niyet ve maksadı yerine gelir. Yani yüce Allah tarafından isteği yerine gelir.

40 gün sabah namazından sonra okumaya devam eden kimse borçtan kurtulup zengin olur, şeref ve onur kazanır.

Düşmana karşı galip gelmek isteyen; 94 defa El-Aziz ismini okur.

İnsanlar tarafından sevilen biri olmak isteyen; devamlı El-Aziz ismini okur.

insanlar tarafından istekleri ve işlerin hallolmasını isteyen; devamlı El-Aziz ismini okur.

İnsanlara karşı sözü geçen biri olmak için; Bolca El-Aziz ismi okunur.

Ruhani varlıklara karşı sözü geçen biri olmasını isteyen; Bolca El-Aziz ismini okur.

İnsanların karşısında itibarlı biri olmak isteyen; Bolca El-Aziz ismini okur.

Düşmanını helak etmek isteyen; Düşmanının helakına niyet ederek 7 gün boyunca devamlı El-Aziz ismini okur.

Fakirlikten kurtulmak isteyen; 40 gün boyunca sabah namazından sonra 40 defa El-Aziz ismini okur.

Kimseye muhtaç olmak istemeyen; 40 gün boyunca sabah namazından sonra 40 defa El-Aziz ismini okur.

Dünyada ve Ahirette bahtiyar olmak isteyen; Her gün evden çıkarken 94 defa Ya Aziz ismini okur.

5 vakit namazdan sonra 94 kere “Ya Azîz celle celâlühû” zikrine devam edenler, herkes tarafından sevilir ve düşmanlarına galip gelir.

Evden çıkarken 94 kere “Ya Azîz celle celâlühû” diyen her türlü kazalardan ve belalardan korunur.

40 gün süreyle, her gün 8836 kere “Ya Azîz celle celâlühû ”

zikrine devam eden hiç bir zaman geçim sıkıntısı çekmez ve her yerde sözü dinlenir.

 

Cevşen 13. Bölüm

Cevşen 13. Bölüm

وَاَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ

Ve es’elüke biesmâike

Yâ Celîl
Yâ Cemîl
Yâ Vekîl
Yâ Kefil
Yâ Delîl
Yâ Mükîl
Yâ Habîr
Yâ Latîf
Yâ Azîz
Yâ Melîk

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

Allah’ım! Sen’den şu güzel isimlerinin hakkı için istiyor, Sana yalvarıyorum

 1. Ey sonsuz derecede büyüklük sahibi Celîl,
 2. Ey güzel olan ve her şeye güzellik veren Cemîl,
 3. Ey yarattıklarının rızık ve idareleri Kendisine ait olan Vekîl,
 4. Ey mahlûkatın ihtiyaçlarını üzerine alan Kefîl,
 5. Ey kullarına doğru yolu gösteren Delîl,
 6. Ey kullarının hata ve yanlışlıklarını bağışlayan Mukîl,
 7. Ey Kendisine hiçbir şey gizli kalmayacak tarzda bilen Habîr,
 8. Ey faydalı olan şeyleri kullarına ve mahlûklarına güzellik ve incelikle ulaştırmakla lütuf ve ihsan eden, işlerin en ince ve gizli yönlerini bilen Latîf,
 9. Ey kendisine üstün gelinemeyen güçlü, Azîz,
 10. Ey bütün mevcudatın gerçek sahibi ve bütün cihanın Padişahı Rabbim, Yâ Melîk

13. Sübhânsın yâ Rab! Sen’den başka yoktur ilâh!  Emân diliyoruz Sen’den, Koru bizi Cehennem’den!

Not: Cevşen duasından alıntıdır.

Allah’ın 99 ismi ve Anlamları

Allahü Teala’nın Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi ve Türkçe Anlamları.. Büyük faziletleri bulunan Allah’ın 99 ismi sırasıyla Esmaul Hüsna

 

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün