İslamRamazan

Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesinin Fazileti ve Önemi

Kadir Gecesi nedir, ne demek? Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 2022 yılında 27 Nisan Çarşamba tarihinde idrak edilecek. Sözlükte kadir (kadr) anlamı nedir?

Kadir Gecesi nedir, anlamı ne demek? Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi Nasıl Anlaşılır? Kadir gecesinde neler oldu? Kadir gecesinin alametleri nelerdir? Kadir Gecesinin Önemi ve Fazileti nedir? 2023 Ramazan ayı içerisinde bulunan mübarek gece olan Kadir Gecesi, 17 Nisan 2023 Pazartesi gecesi idrak edilecek.

İslam aleminde önemli ve mübarek kabul edilen, Recep, Şaban, Ramazan aylarını kapsayan “Üç Aylar”ın içinde bulunduğu mübarek Ramazan Ayının içerisinde idrak edilen bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesi ne demektir? Leyle-i Kadr anlamı nedir?

Kadir Gecesi Nedir?

2023 Ramazan ayının son günlerini yaşıyoruz. Bu mübarek ve faziletli rahmet ikliminde idrak edeceğimiz Kadir Gecesi; Kuranda ve Peygamber Efendimiz (sav)’in hadislerinde ifade edilen, fazileti ve bereketi yüksek olan Allahu Teala tarafından biz Müslümanlar için 80 yıllık bir ibadet ve sevap kazandırabileceği açıklanan her sene Ramazan ayının son günlerinde idrak edilen mübarek gecelerdendir.

Kadir Gecesi, Allahu Teala’nın 4 büyük melekten Cebrail (as) ile Hazreti Peygamber Efendimiz (sav)’e Ramazan ayında Kuran’ın indirildiği gecedir.

Kadir Anlamı ne demek?

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde yer alan sözlük anlamına göre kadir (kadr) kelimesi “hüküm, değer, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir.

Leyle-i Kadir nedir?

İslam dinine göre “leyletü’l-Kadr” (لَيْلَةِ الْقَدْرِ) şeklinde Arapça leyl kelimesi gece anlamında olarak Kadir gecesi yani Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır.

Kuran-ı Kerim’in 97. sûresi olan Kadir Suresi, bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur.

İlk Vahiy

Kadir Gecesi; Cebrail (a.s.), Peygamber Efendimize (sav)’e ilk vahiy

Allahu Teala, Kur’anın ilk ayetlerini Cebrail isimli melek aracılığıyla İslam dininin Peygamberi Muhammed’e Nur Dağı Hira Mağarası’nda göndermiştir. İndirilen ilk ayetler Alak Suresi’nin ilk 5 ayetidir.

Kuran-ı Kerim, Alak Suresinin “İkra! Oku!” emriyle başlayan ilk beş ayetini bu gece indirilmiştir.

Hz. Aişe demiştir ki; Hz. Muhammed (s.a.v) ‘e:

“Ey Allah’ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?” diye sordum.

Rasûlüllah (s.a.s):

“Allahümme inneke afüvvün tühibbü’l-afve fa’fu annî: Allah’ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet.” diye dua et, buyurdu (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314).

Kuran’da Kadir Gecesi ve Kadir Suresi

Kuran-ı Kerim’de 97. sure olan Kadir Suresi, Allahu Teala tarafından Kadir gecesi anlatıldığı için bu adı almıştır. Mekke’de nazil olan Kadir Suresi, 5 (beş) âyettir. Sûrede, Kadir gecesinden, onun faziletinden, 80 senelik bir ibadet fırsatından ve o gecede meleklerin yeryüzüne inişinden bahsedilir.

2023 Kadir Gecesi Ne Zamandır?

Türkiye’de Diyanet ve dünyada din alimleri tarafından genel olarak Ramazan ayının 27. gecesi Kadir gecesi olarak kabul edilir ve milyonlarca Müslüman bu gün ve gecesinde ibadetlerini ve dualarını yaparak bu mübarek geceyi idrak etmektedirler.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Dini günler ve Hicri aylar takvimine göre Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 Pazartesi gecesi idrak edilecek..

Kadir Gecesinin Önemi ve Fazileti

İslam dininde Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, “sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece” olarak kabul edilmektedir.

Ayrıca Kuran-ı Kerim’de ismi ile nazil olmuş olan Kadir Suresi’nde Allahu Teala bin aydan daha hayırlıdır diyerek bu gecenin önemine ve faziletine dikkat çekmektedir.

Kur’an-ı Kerim’de Kadir Gecesi nedir sorusuna cevap olarak “Kadir Suresi”nde bu gece şöyle anlatılıyor:

“Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab’lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”

Hz. Aişe’den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber Ramazan’ın son 10 gününde daha çok ibadete yönelir, namaz ve zikirlerinde daha çok gayret ederdi.

“Ramazan’ın son on gününün başlamasıyla birlikte Peygamberimiz (s.a.v.) daha çok gayret gösterir (çalışır), bütün gece namaz kılar, ailesini de namaz için uyandırırdı.” Sahih-i Buhari 2024; Fazlu Leyleti’l-Kadr, 5; Müslim, “İtikaf”, 8)

Risale-i Nur’da Ramazan Risalesi

Yirmi dokuzuncu Mektup – Yedinci Nükte

Ramazan’ın sıyâmı (orucu), dünyada âhiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nev-i insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki:

Ramazan-ı Şerifte sevab-ı a’mâl, bire bindir. Kur’ân-ı Hakîmin, nass-ı hadisle, her bir harfinin on sevabı var; on hasene sayılır, on meyve-i Cennet getirir.

Ramazan-ı Şerifte her bir harfin on değil, bin; ve Âyetü’l-Kürsî gibi âyetlerin her bir harfi binler; ve Ramazan-ı Şerifin Cumalarında daha ziyadedir.

Ve Leyle-i Kadirde otuz bin hasene sayılır.

Evet, her bir harfi otuz bin bâki meyveler veren Kur’ân-ı Hakîm, öyle bir nuranî şecere-i tûbâ hükmüne geçiyor ki, milyonlarla o bâki meyveleri Ramazan-ı Şerifte mü’minlere kazandırır. İşte, gel, bu kudsî, ebedî, kârlı ticarete bak, seyret ve düşün ki, bu hurufâtın kıymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasârette olduğunu anla.

Kadir Gecesi Nasıl Anlaşılır?

İslam alimleri hangi gece Kadir Gecesi olduğunu anlamak için şu tarifi yapıyorlar;

Kadir gecesi, hava açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur.

Ubeyd bin Ömer hazretleri şöyle anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.

Bediüzzaman Said Nursi ise Ramazan’ın bütün gecelerini Kadir Gecesi olarak bilmek gerektiğini ve bir mektubunda:

“Hadis-i şerifin sırrıyla Ramazan-ı Şerif’in nısf-ı âhirinde (ikinci yarısında), hususan aşr-ı âhirde (son on günde), hususan tek gecelerde, hususan yirmi yedisinde; seksen küsur sene (bin ay) bir ibadet ömrünü kazandırabilen Leyle-i Kadr’in ihyasına…” şeklinde bahsetmektedir.

Nitekim Kadir gecesi tüm İslam alimlerinin de ittifakıyla Ramazan ayının sonlarına doğru muhakkaktır.

Benzer Konular

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün