İslam

Sırat köprüsü ve Sıratta 7 durakta 7 soru

Sırat köprüsü nedir? Kuran-ı Kerim'de Sırat Köprüsü geçiyor mu? Sırat köprüsünde neler yaşanacaktır? Sırat köprüsünde sorulacak 7 soru ve cevapları nelerdir?

Sırat köprüsü nedir? Kuran-ı Kerim’de Sırat Köprüsü geçiyor mu? Sırat köprüsünde neler yaşanacaktır? Sırat köprüsünde sorulacak 7 soru ve cevapları nelerdir? Ayet ve hadislerde sırat köprüsü hakkında bilgi var mı? Kuran’da sırat köprüsü ile ilgili ayetler geçiyor mu? Sırat köprüsünde kaç soru sorulur?

Sırat köprüsü manevi bir köprü mü? Sırat Köprüsü İslam’da var mı? Sırat köprüsündeki 7 durak ve 7 sual nedir? Sırat köprüsünden kimler geçemeyecek?

Sırat köprüsü ne demek?

Sırat, yol, geçilecek yer veya yöntem manasında Arapça bir kelimedir. İslam dinine göre, her insanın Cennete girmek için “Kıyamet Günü” geçmesi gereken köprüdür. Sırat köprüsü; ahirette cehennemin üzerine kurulacak ve bütün insanların üzerinden geçeceği, kıldan ince kılıçtan keskin bir köprü olarak tabir edilir.

Bu yolun altında, günahkârları düşürmek için yakan Cehennem ateşleri vardır. Hayatlarında iyilikler yapanlar, sevap işleyenler, amellerine göre hızla yol boyunca geçerler ve onları bekleyen Bereket Gölü olan Kevser Havuzuna ulaşırlar.

Sırat köprüsünün adı Kur’an’da geçmemekle birlikte, hadislerde söz edilmiştir. İslâm inanışına göre tüm insanlar Sırât’tan geçecektir.

Kur’an-ı Kerim’de sırat, 46 ayette yer alır, daha çok “müstakim”, “Allah’a ulaştıran doğru yol” anlamı ile sıfatlanarak, Allah’ın rızasına uygun olan ve O’na ileten Tevhid dini ve İslâm dini anlamında kullanılır.

“Kim, Allah’a güvenip dayanırsa muhakkak doğru yola (sırat-ı müstakime) iletilmiştir.” (Al-i İmrân Suresi 101. Ayet)

Sırat köprüsünde neler yaşanacak?

Sırat köprüsü, istisnasız her insanın üstünden geçeceği bir köprüdür. Mahşerde muhakeme ve muhasebe işlerinden sonra Cehennemin üzerinde bir köprü (Sırat) kurulur. Bu köprü cehennemin tam üstünde yer alır. Kıldan ince ve kılıçtan keskindir. Toplamda 7 soru ve 7 duraktan oluşmaktadır.

İnsanlar amellerine göre sırat köprüsünden geçeceklerdir. Kimisi şimşek gibi geçecek, kimisi emekleyerek, kimisi ise yolun yarısında cehenneme düşerek yolculuğunu tamamlayacaktır.

Bu yolculuk cennetten önceki son yolculuk olacaktır. Sırat köprüsünden sağ salim geçenler ebedi huzura ve mutluluğa giderken, yolculuğu yarıda bitenler ise azap ve korkunun olduğu cehenneme gireceklerdir.

Bu yolculuk dört büyük melekten İsrafil aleyhisselamın sura üflemesiyle başlayacaktır. İsrafil aleyhisselam sura ilk üflediğinde kıyamet kopacak ve dünya üzerinde hiçbir canlı hayatta kalmayacaktır. Ardından ikinci kez sura üfleyince insanlar tekrardan diriltilecek ve mahşer alanına geleceklerdir. İnsanlar mahşer alanına geldiklerinde hesap başlar ve sırat köprüsü cehennemin üstüne kurulur. Cehennem o kadar doyumsuz olacak ki kendisine doldun mu diye sorulunca “daha yok mu?” diye cevap verir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) bir hadisinde sırattan ilk geçecek olan kişinin kendisi ve ümmeti olacağını bildirmiştir.

Ebu Said el Hudrî’nin rivayet ettiğine göre Peygamberimiz (asm) şöyle buyurmuştur:

“Mahşerde muhakeme ve muhasebe işlerinden sonra Cehennemin üzerinde bir köprü (Sırat) kurulur. Allah şefaate izin verir. (Mü’minler) ‘Ya Allah selamet ver, selamet ver, diye dua eder durur.’

Ya Rasulallah, köprü nedir? diye sorulduğunda;

‘Kaypak ve kaygan bir yoldur. Orada; kancalar, çengeller ve Necidde bilen sa’dan denilen sert dikencikler gibi dikenler vardır. Mü’minler amellerine göre kimi göz açıp kapayıncaya kadar, kimi şimşek gibi, kimi rüzgar gibi, kimi kuş gibi, kimi iyi cins yarış atları gibi, kimi deve gibi süratle geçerler. Mü’minlerden kimi sapasağlam kurtulur. Kimi de tırmalanmış (hafif yaralı) olarak salıverilir. Kimileri de cehennem ateşi içerisine dökülür.’ (Buhari, Müslim, Tirmizi’den naklen Mansur Ali Nasıf, Tâc, V, 394-395).

Ebu Hureyre (r.a)’dan rivayetle Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmaktadır:

“Cehennemin ortasına sırat (köprüsü) kurulur. Oradan peygamberlerden ümmetleri ile beraber geçenlerin ilki ben olacağım. Peygamberlerden başka o gün kimse konuşamaz, peygamberlerin sözleri de ‘Ey Allah’ım, kurtar kurtar.’ olur.” (Buhari ve Müslim’den naklen, Tâc, V, 377-378).

Sıratta 7 durakta 7 soru

Sırat köprüsü toplamda 7 sorudan ve 7 duraktan oluşmaktadır.

Birinci durak

Birini durakta imanımız sorulacaktır. Eğer inanan kimselerdensek hiçbir sıkıntı ve azap görmeden yolumuza devam edeceğiz. Ancak inkâr edenler yolun başında sırattan düşerek cehenneme gireceklerdir.

İkinci durak

Ardından ikinci durağa geçilir. Bu durakta ise namazımız sorulacaktır. Namazlarımızda eksiklik yoksa ve Allah’ın hoşnut olacağı şeyleri yaptıysak yine hiçbir sıkıntı görmeden diğer durağa ilerleyeceğiz. Ancak namazlarını dosdoğru kılmayan kimseler için sırat köprüsü burada sonlanacaktır.

Üçüncü durak

İkinci duraktan geçeyi başaran kişiler üçüncü durağa gelirler. Bu durakta zekât ibadetinden sorumlu tutulacaklardır. Dünya hayatında imkânımız varken yüce Allah’ın bizlere verdiği malı nereye ve kimler için harcadığımız sorulacaktır. Malını ve mülkünü Allah için harcayanlar, zekâtlarını tam verenler için hiçbir korku yoktur. Ancak cimrilik edip Allah’ın verdiği malı başa kakanlar orada cehenneme düşeceklerdir.

Dördüncü durak

Eğer zekâtımız tamsa sıradaki durağa geçiyoruz. Bu durakta daha önceki ümmetlere de farz kılınan oruç ibadetinden hesaba çekileceğiz. Orucunu tutanlar için köprü adeta sarsılmaz bir kale gibi olacaktır. Ancak dünyadayken orucu terk edenler ve sürekli kazaya bırakanların sonu cehennem olacaktır. Onlar bu duraktan öteye gidemeyecek ve onu tutan kancalarla cehenneme düşecektir.

Beşinci durak

Oruçtan yana sıkıntısı olmayan kullar, beşinci durağa geçerler. Bu durakta hac ibadeti

sorulacaktır. Dünyadayken maddi durumu yerinde olan, sağlığı ve sıhhati yerinde olanlar hac ibadetini yapmakla yükümlüdür. Allah’ın farz kıldığı bu ibadeti yerine getirenler cehennem azabından biraz daha uzaklaşacaklardır. Ancak imkânı olmasına rağmen hac ibadetini yerine getirmeyenlerin sonu elem verici cehennemdir.

Altıncı durak

Ardından altıncı durağa geçilir. Artık cehennemden tamamen kurtulmak ve cennete kavuşmak için çok az bir yol kalmıştır. Bu durakta kul hakkı ve akrabayı gözetmekten sorumlu tutulacağız. Dünyadayken kul hakkına dikkat edenler ve akrabalarını gözetip koruyan, hal ve hatırlarını soranlar için sadece bir durak kalmış demektir. Bunun tersini yapan, kul hakkı yiyen, akrabalarını gözetmeyenlerin yolculuğu sonlanmış demektir.

Yedinci durak

Tüm duraklardan geçip en nihayetinde son durağa gelenler için cennet artık bir durak ötede yer almaktadır. Daha önceki duraklardan hakkıyla geçenler bu duraktan da geçip cennete gireceklerdir. Bu son durakta gusülden yani temizlikten hesaba çekileceğiz. Daha önceki altı duraktan geçenlerin temizliğe ciddi önem verdiği kesindir.

Sonunda;

Artık cennetin kapısı ardına kadar açılır ve sırat köprüsünden geçenler ebedi huzurun, mutluluğun olduğu yere yani cennete girmiş bulunurlar. Cennet hayatında sıkıntı, ölüm, uyku, yorulma gibi dünyevi şeyler yoktur. Ebedi mutluluk ve huzur vardır.

Sıratı nasıl geçeceğimizi bu hayattaki amellerimiz belirleyecektir. Allah’ın rahmetiyle hızlı ve hafif bir şekilde geçmek için elimizden geleni yapmalıyız.

Yazar : Mustafa Öztürk

Bu yazılar da ilginizi çekebilir;

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün