Esmaül Hüsna

El-Vâhid Esması Anlamı, Zikri ve Fazileti

Eş-Vâhid Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan Ya Vâhid ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü

El-Vâhid Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan Ya Vâhid ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü

El-Vâhid

Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan, eşi ve benzeri olmayan, zâtında tek olan anlamlarına gelmektedir.

Vahid ve Ehad isimlerinin her ikisi de Allah’ın birliğini ifade ederler.

Allah Ehad’dir, Vahid’dir. Eşi-benzeri ortağı ve zıddı yoktur.

El-Vâhid esmasının Ebced değeri 19 adettir zikir saati Merih, Zikir günü Salı‘dır.

El-Vâhid esmasının Anlamı

Sıfatlarında, zatında, isimlerinde ve fiillerinde ortağı olmayan. Eşi ve benzeri olmayan, zâtında tek olan. Hükümlerinde asla ortağı, benzeri, dengi bulunmayan, zatında, isim ve sıfatlarında eşi ve benzeri olmayan.

El-Vâhid Arapça yazılışı

الواحد

Zatında, isim ve sıfatlarında eşi ve benzeri bulunmayan, tek olan

El-Vâhid esmasının ebced değeri, zikir sayısı;

Ebced değeri ve zikir sayısı ; 19
Zikir günü ; Salı
Zikir saati ; Merih (Sabah erken gün doğarken ve ikindi sonrası. Gece okumalarında gece yarısı.)

 

 

El-Vâhid isminin Özellikleri, Fazileti ve Faydaları:

El-Vâhid ism-i şerifini her gün 1000 defa okuyan kimsenin kalbinde Allah’tan başka bütün düşünceler, dünyevi istekler ve lezzetler kaybolur, kalbi nurlarla dolup taşar.

5 vakit namazdan sonra 63 kere “Ya Vâhid celle celâlühû” zikrine devam eden kimsenin kalbi nurla dolar, rızkı artar ve herkes tarafından sevilir.

Ya Vâhid ism-i şerifini günde 1000 defa okuyanın kalbi; yorgunluktan ve bütün kötü düşüncelerden uzaklaşır. Mahlukatın şerrinden emin olur. Kalbi ve ruhu kuvvetlenir.

Ya Vâhid ism-i şerifini günde 4000 defa okuyanın kalbindeki tüm istek ve arzuları gerçekleşir.

Zalim bir kimsenin şerrinden korkan bir kimse her öğle namazının ardından 500 defa “Ya Vâhid celle celâlühû” ism-i şerifini okursa korkularından ve zalimlerin şerrinden emin olur.

Allahu Teâla Ya Vâhid ism-i şerifini okumayı vird edinen kimseye sebepsiz, vasıtasız olarak ihsanda bulunur. Kulunu şeytanî bütün kötü düşüncelerden korur.

El-Vâhid ism-i şerifini günde 4000 defa okuyanın kalbindeki tüm istek ve arzuları gerçekleşir.

El-Vâhid ism-i şerifini zikreden kimsenin ahlakı güzelleşir. Gönlünden korku ve evhamlar zail olur.

Her gün 1000 kere “Ya Vâhid celle celâlühû” ism-i şerifini okuyan her türlü murat ve isteğine kavuşur.

Haram yolunda vaktini geçiren için kimse için 3669 kere “Ya Vâhid celle celâlühû” okunur sonra da o kişi için dua edilirse adı geçen şeylerden nefret eder.

Her gün 66 kere İhlas suresini okuduktan sonra ardından 101 kere “Ya Vâhid celle celâlühû” ism-i şerifini okumaya devam eden kimse hiç ummadığı nimetlere kavuşur.

Kuran’da Geçen El-Vâhid Esması ile ilgili Ayetler:

Bakara suresi 61. Ayet: Ve siz: “Ey Musa! Biz bir (çeşit) yemek (yemeye) asla sabredemeyiz. Artık bizim için Rabbine dua et. Bize yeryüzünün yetiştirdiği şeylerden, sebzesinden, kabağından, sarımsağından, mercimeğinden ve soğanından çıkarsın.” demiştiniz. (Musa a.s): “Hayırlı olanı, daha değersiz olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? (Öyle ise) Mısır’a inin, sizin istediğiniz şeyler muhakkak ki orada var.” demişti. (Sonra da) onların üzerlerine zillet (sefalet) ve fakirlik (damgası) vuruldu. Ve onlar, Allah’tan bir gazaba uğradılar. İşte bu, Allah’ın âyetlerini inkâr etmeleri ve peygamberleri haksız yere öldürmelerinden dolayıdır. İşte bu (ceza), asi olup (isyan edip), haddi aşmış olmaları sebebiyledir.

Bakara suresi 133. Ayet: Yoksa siz Yakub’un, ölüm döşeğinde iken çocuklarına, “Benden sonra kime ibadet edeceksiniz?” dediği, onların da, “Senin ilâhına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak’ın ilâhı olan tek bir ilâha ibadet edeceğiz; bizler O’na boyun eğmiş müslümanlarız.” dedikleri zaman orada hazır mı bulunuyordunuz?

Bakara suresi 163. Ayet: Sizin ilâhınız tek bir ilâhtır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, rahmân’dır rahîm’dir.

Bakara suresi 213. Ayet: İnsanlar bir tek ümmetti. Sonra Allah, müjdeleyici ve uyarıcı peygamberler beas etti (gönderdi). Ve onlarla birlikte, insanların aralarında, ayrılığa düştükleri şey hakkında hüküm vermeleri için hak ile kitap indirdi. Kendilerine (apaçık) beyyineler (belgeler) geldikten sonra kendi aralarındaki çekememezlik (ve haset yüzünden) onun hakkında ayrılığa düşenler, kendilerine (kitap) verilenlerden başkası değildir. Bu sebeple âmenû olan (Allah’a ulaşmayı dileyen) o kimselerin, haktan yana ayrılığa düştükleri şeyi (hidayeti) açıklamaları için Allah, Kendi izniyle onları hidayete erdirdi. Ve Allah, dilediği kimseyi Sıratı Mustakîm’e ulaştırır.

Saffat suresi 4. Ayet: Muhakkak ki sizin İlâhınız, mutlaka Tek’tir.

Tevbe suresi 31. Ayet: Onlar, ahbarları (dîn adamlarını) ve ruhbanları (rahipleri) ve Meryem oğlu Mesih’i Allah’tan başka Rab’ler edindiler. Tek bir ilâha kul olmalarından başka bir şeyle emrolunmadılar. O’ndan başka ilâh yoktur. (Onların) şirk koştukları şeylerden O (Allah), münezzehtir.

Kehf suresi 110. Ayet: De ki: “Ben sizin gibi sadece bir beşerim. Bana sizin ilâhınızın tek bir ilâh olduğu vahyolunuyor. O taktirde kim Rabbine mülâki olmayı (ölmeden evvel Allah’a ulaşmayı) dilerse, o zaman salih amel (nefs tezkiyesi) yapsın ve Rabbinin ibadetine başka birini (bir şeyi) ortak koşmasın.”

İbrahim suresi 52. Ayet: Bu (Kur’ân-ı Kerim), O’nunla uyarılmaları ve O’nun (Allah’ın) tek bir İlâh olduğunun bilinmesi ve ulûl’elbabın (sırların sahiplerinin) tezekkür etmesi için insanlara bir açıklamadır.

Nahl suresi 22. Ayet: Sizin ilâhınız, bir tek ilâhtır. Hâlâ ahirete (ruhu ölmeden evvel Allah’a ulaştırmaya) inanmayan kimselerin kalpleri, inkâr edicidir ve onlar, kibirlenen kimselerdir.

Nahl suresi 51. Ayet: Ve Allah, şöyle dedi: “İki ilâh edinmeyin! O, sadece tek bir ilâhtır. O halde sadece Benden korkun!”

Nisa suresi 1. Ayet: Ey insanlar, Rabbiniz’e karşı takva sahibi olun. O ki, sizi bir tek nefsten (Âdem Aleyhis selâm’dan) yarattı. Ve ondan zevcesini yarattı ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yaydı. Ve O’nunla (O’nun adı ile) birbirinize dilekte bulunduğunuz Allah’a karşı takva sahibi olun ve rahimlerden (akrabalık haklarından) sakının. Muhakkak ki Allah, sizin üzerinizde murakıbtır (sizi kontrol edendir).

Nisa suresi 3. Ayet: Ve eğer yetimler konusunda adalete riayet edemeyeceğinizden korkarsanız, o taktirde hoşunuza giden (size helâl olan diğer) kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikâhlayın. Fakat, eğer (onlara da) adaletle davranamayacağınızdan korkarsanız o zaman bir tane ile veya elinizin altındaki sahip olduklarınızla (cariyelerinizle) yetinin. İşte bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur.

Sâd Suresi 65. Ayet: De ki: “Ben sadece uyarıcıyım. Vahid (tek), Kahhar (kahredici) olan Allah’tan başka bir İlâh yoktur.”

Zumer Suresi 4. Ayet: Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, mutlaka yarattıklarından dilediğini seçerdi. O, Sübhan’dır (herşeyden münezzeh). O, Allah; Vahid’dir (tektir), Kahhar’dır (kahredicidir).

Mu’min Suresi 16. Ayet: Onların bariz olduğu (ortaya çıktığı) gün onlardan (hiç)bir şey Allah’a gizli kalmaz. O gün mülk kimindir? Tek ve Kahhar olan Allah’ındır.

Fussilet Suresi 6. Ayet: De ki: “Ben sadece sizin gibi bir insanım. Bana sizin ilâhınızın, tek bir ilâh olduğu vahyediliyor. Öyleyse O’na yönelin (O’na doğru istikamet alın) ve O’ndan mağfiret dileyin. Ve müşriklerin vay haline!”

Hac Suresi 34. Ayet: Ve Biz, bütün ümmetler için (kurban konusunda aynı) usulleri tayin ettik ki onlara, (Allah’ın) rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine Allah’ın İsmi’ni zikretsinler (Allah’ın İsmi ile kurbanları kessinler). O halde, sizin İlâhınız Tek Bir İlâh’tır. Öyleyse O’na teslim olun! Ve muhbitleri müjdele.

Allah’ın 99 ismi ve Anlamları

Allahü Teala’nın Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi ve Türkçe Anlamları.. Büyük faziletleri bulunan Allah’ın 99 ismi sırasıyla Esmaul Hüsna

 

İlgili Konular

 

 

Nukteler.com’u Facebook’tan takip etmeyi unutmayın!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün