DualarEsmaül Hüsna

Esma-i idrisiyye Şerhi 13. isim – Anlamı, Faziletleri ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi 13. isim – “Yâ Zekiyyü't tahirü min külli afetin likudsihi” Açıklaması ve Anlamı, Faziletleri ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi 13. isim – “Yâ Zekiyyü’t tahirü min külli afetin likudsihi” Açıklaması ve Anlamı, Faziletleri ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi – 13. isim ve Havasları

“Yâ Zekiyyü’t tahirü min külli afetin likudsihi”

Allah Teâlâ’nın isimlerinden bir ism-i şerif de «Zekîyy»dir. Tâhir -pâk demektir. Zâtı şerifi zekîyyi mutlakdır.

Anlamı: Ey zekîyyi nazif’ün Nâkîü hakiki mutlak; ezelî, ebedî bütün âfetden zâtı pâkî kudsiyei kemalâtınla pâk, ârî ve tâhirsin. İnsan nevinin hatıralarına gelen âfetlerin hepsinden münezzeh zekîyyi mutlaksın.

 

Günü: Pazartesi

Gecesi: Salı

Ulvi Meleği: Galvaiyle

Süfli Meleği: Denkatişin

Buhuru: Ak Sandal

 • Erbaîn-i İdrisiyye Nedir? 

Hz. İdris Aleyhisselama indirilen 40 İsm-i Şerif:

Her biri ism-i azam kuvvetinde olan bu isimler, dünya ve ahretle ilgili tüm istekleri en süratli şekilde gerçekleştiren “Erbaîn-i İdrisiyye” – Hazreti İdris (Aleyhisselam)’a indirilen 40 ism-i şerif

Nakşibendî ve Hâlidî şeyhlerinden olan âlim Ahmed Ziyaeddin Gümüşhânevî Hazretlerinin üç ciltlik; iki bin sayfadan oluşan dua kitabıdır. Din ilimlerini öğrenme ve sünnete uyma konusu üzerinde hassasiyetle duran Gümüşhânevî hazretleri, tekkesinde hadis okutmaya ağırlık vermiştir. Tekkelerde görülen yozlaşmaya karşı çıkmış, ulemâ ve meşâyih arasındaki anlaşmazlıkları birleştirici bir tavır sergilemiştir. Evrâd ve ahzâbın derlemesinden oluşan Mecmuatü’l-Ahzab eseriyle bu özelliğini ortaya koymaktadır.

İlgili Diğer Konular 

 • Esma-i idrisiyye Şerhi 12. isim
 • Esma-i idrisiyye Şerhi 14. isim
 • Esma-i idrisiyye Şerhi 15. isim
 • Esma-i idrisiyye Şerhi 16. isim
 • Esma-i idrisiyye Şerhi 17. isim
 • Esma-i idrisiyye Şerhi 18. isim
 • Esma-i idrisiyye Şerhi 19. isim
 • Esma-i idrisiyye Şerhi 20. isim
 • Esma-i idrisiyye Şerhi 21. isim
 • Esma-i idrisiyye Şerhi 22. isim
 • Esma-i idrisiyye Şerhi 23. isim
 • Esma-i idrisiyye Şerhi 24. isim
 • Esma-i idrisiyye Şerhi 25. isim
 • Esma-i idrisiyye Şerhi 26. isim
 • Esma-i idrisiyye Şerhi 27. isim
 • Esma-i idrisiyye Şerhi 28. isim
 • Esma-i idrisiyye Şerhi 29. isim
 • Esma-i idrisiyye Şerhi 30. isim
 • Esma-i idrisiyye Şerhi 31. isim
 • Esma-i idrisiyye Şerhi 32. isim
 • Esma-i idrisiyye Şerhi 33. isim
 • Esma-i idrisiyye Şerhi 34. isim
 • Esma-i idrisiyye Şerhi 35. isim
 • Esma-i idrisiyye Şerhi 36. isim
 • Esma-i idrisiyye Şerhi 37. isim
 • Esma-i idrisiyye Şerhi 38. isim
 • Esma-i idrisiyye Şerhi 39. isim

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu