Dualar

Yatmadan önce ve yatarken okunacak dualar

Gece yatmadan önce ve yatarken okunacak dualar, Kuran-ı Kerim'den sureler, çekilecek tesbihler ve zikirler anlamları ve faziletleri 

Gece yatmadan önce ve yatarken okunacak dualar, Kuran-ı Kerim’den sureler, çekilecek tesbihler ve zikirler anlamları ve faziletleri nelerdir? Peygamber Efendimiz yatmadan önce hangi duaları okurdu? Peygamber efendimiz sabah namazından sonra nasıl dua ederdi? Gece hangi zikirler çekilir? Uyumadan önce okunacak dualar ve tesbihler

Peygamber Efendimizden ve İslâm alimlerinden rivayet edilen her Müslüman için yatmadan önce okuyacağı dua, sure ve zikirleri bu yazımızda derledik. Hem Peygamber Efendimiz’in sünneti olarak, hemde tavsiye olarak yatmadan veya yatağa girince okunacak sureler ve zikirler

Peygamber Efendimiz ( sav ) rivayetlere göre; FatihaİhlasAyetel KürsiFelak ve Nas surelerini uyumadan önce mutlaka okuduğu bildirilmektedir.

Yatmadan önce ve yatarken okunacak dualar

Peygamber Efendimiz (sav), Hz. Ali (ra)’ye buyurdular ki:

Yâ Ali! şu 5 şeyi yapmadan yatma!

1. Kur’ân-ı kerîmin hepsini okumadan,
2. 4000 dirhem sadaka vermeden,
3. Kâbe’yi ziyaret etmeden,
4. Cennette yerini hazırlamadan,
5. Küs olduğun biriyle barışmadan.

Hazret-i Ali; “Yâ Resûlallah! Bu nasıl olur?” diye sorunca, buyurdular ki:

1. 3 İhlâs okumak, Kur’ân-ı kerîmi hatmetmek gibidir.
2. 4 Fâtiha okumak, 4000 dirhem sadaka vermeye eşittir.
3. 10 defa; “Lâ ilâhe illallah vahdehu lâ-şerîke-leh lehül- mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli şey’in kadîr.” demen de Kâbe’yi ziyarete eşittir.
4. 10 defa; “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil’aliyyil’azîm.” demen, Cennette yerini hazırlamana vesîledir.
5. 10 defa; “Estağfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hu el-hayyel kayyûm ve etubü ileyh.” demen, dargın ve husûmetli olduğun insanlarla barışmış derecesinde mükâfata vesiledir.

Uyumadan Önce Okunacak Dua

Başka bir rivayette ise uyumadan önce şu duayı okunmayı tavsiye edilmiştir.

Okunuşu: Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtehü vechi ileyke  ve fevvadtü emri ileyke  ve elce’tü zahri ileyke,rağbeten ve rehbeten ileyke,la melcee ve la menca minke illa ileyke.Amentü bi-kitabike’l-lezi enzelte  ve bi-nebiyyike’llezi erselte.

Anlamı:

Allah’ım! kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Rızanı isteyerek azabından korkarak sırtımı sana dayadım sana sığındım sana karşı yine senden sığınacak yoktur indirdiğin kitabı ve gönderdiğin peygambere inandım.

* * *

Peygamber Efendimiz yatmadan önce; Fatiha suresi ile birlikte bir sure okumayı ve daha sonra, 

“La İlahe İllallah, Vahdehu La Şerike Leh, Lehü’l mülkü ve Lehü’l Hamdü ve hüve Âlâ Külli Şey’in Kadîr” ve

La havle velâ kuvvete illâ Billah” demeyi, sonrasında ise

33 kere Sübhanallah”, 33 kere “Elhamdülillah” ve 34 kere ise “Allahu Ekber”demeyi ve böylece bu tesbihatı 100 e tamamlamayı ve

Kâfirûn sûresini okumayı tavsiye etmişlerdir. Rivayete göre Efendimiz bu tavsiyeyi Hazreti Ali ve Hazreti Fatma (r.a.) bir akşam evlerine misafir olduğu sırada tavsiye etmiştir.  (Ramûz, c. 1/26-1)

* * *

Yatmadan Önce Okunacak Dualar

Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim.”

Anlamı: Allah’ın yüce ismine sığınan kimseye yerde ve gökte hiç bir şey zarar veremez! O, her şeyi işitir ve her şeyi bilir.

Dert, bela, fitne, hastalık, nazar, sihir ve zalimlerin şerrinden korunmak için, sabah akşam, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin bildirdiğini hatırlayarak, üç defa okumalıdır. Âyât-i hırz okununca da, bu duayı okumalıdır. (Ayrıca bknz: Bismillâhillezi lâ yedurru duası anlamı ve fazileti)

Hadis-i şerifte buyuruldu ki: Bu duayı sabah üç kere okuyana, akşama kadar, akşam okuyana da, sabaha kadar hiç bela gelmez.” (İbni Mace)

* * *

Yatağa Yatınca Okunacak Dualar

Peygamber Efendimiz nasıl uyurdu ve uyumadan önce nasıl yatardı? Gece Uyumak için yatağa girince okuduğu ve tavsiye ettiği dualar

  • Resulullah (s.a.v.) ‘’Yatağınıza yattığınızda şu duayı okuyunuz.’’ buyurmuştur:

“Allahümme halakte nefsî ve ente teveffâhâ leke memâtühâ ve mahyâhâ in ahyeytehâ fahfazhâ ve in emettehâ fağfirlehâ. Allahümme innî es’elükel-âfiyete.”

Anlamı: Allah’ım beni yaratan sensin, öldürecek olanda sensin. Ölmemiz ve yaşamamız sendendir. Yarına yaşatırsan bizleri koru. Öldürürsen mağfiret eyle. Senden selamet dilerim Ya Rabb! (Müslim)

  • Huzeyfe (r.a.)’dan gelen bir rivayete göre Peygamberimiz (s.a.v.) sağ elini yanağının alt kısmına koyarak şöyle duada bulunurdu: ‘’Allahümme kınî azâbeke yevme teb’asü ibâdeke’’

Anlamı: Ey Rabbim! Kullarını haşr edeceğin zaman beni koru. (Tirmizi)

Bera b. Azib (r.a.)’dan gelen bir rivayete göre Peygamberimiz (s.a.v.) yatağa yatmadan önce şunların yapılmasını buyurmuştur:

‘’Yatağına yatacağın vakit namaz abdesti gibi abdest al ve sağ yanına yat. Ardından şu duayı oku:

‘’Allahümme eslemtü nefsî ileyke ve veccehtü vechî ileyke ve fevveztü emrî ileyke veel-ce’tü zahrî ileyke rağbeten ve rehbeten ileyke lâ melcee velâ mencee minke illâ ileyke âmentü bikitâbillezî enzelte ve nebiyyekellezî erselte’’ 

Eğer bir kimse bu duayı okursa iman üzere ölür. (Buhari)

Anlamı: Ey Rabbim! Kendimi sana teslim eyledim. Yüzümü sana yöneldim, işlerimi sana havale ettim, sana itimat eyledim. Senin rızanı dilerim ve senin azabından korkarım. Senden başka sığınacak yer yoktur. Senden başka da kurtarıcı yoktur. Halas ve himaye ancak ve ancak sendedir. İndirmiş olduğun kitaba inandım, Peygamberine iman eyledim.

Uyku Duası

Anlamı:

“Allah’ım, yıldızlar battı, bütün gözler sükûne erdi, Sen ise kendisini uyuklama ve uyku tutmayan Hayy ve Kayyûm’sun! Ey Hayy ve Kayyûm olan Allah’ım, gecemi sükûna erdir ve gözlerimi uyut!”

diye dua ederek Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) sûrelerini okuyup yatmalıdır. (Heysemî, X, 178)

  • Yatağa yatıldığında şu duayı okumak gerekir. Bu dua aynı zamanda Peygamberimizden bu yana gelen bir zikirdir, sünnet olarak da hayata tatbik edilebilir.

Bismike Rabbi veda’tü cenbî fağfirli zenbî 

Anlamı: Ey Âlemlerin Rabbi olan Allah’ım! Senin adını anarak yatağıma yatıyorum. Günahlarımı affeyle. (Ebu Davud)

  • Yatağa yatmadan önce abdest alarak Kur’an-ı Kerim’den bir ayet dahi okumak oldukça faydalıdır. İnsanoğlu her zaman kendine ahiret hayatını hatırlatmalı ve uyku sırasında yarı ölü durumunda olduğunu düşünerek uykudan önce ölümü düşünmelidir.
  • Peygamberimiz (s.a.v.) yatağına yattığında kısa surelerden okuyarak bütün vücudunu sıvazlar ve Rabbine dua ederek sağına döner uyurdu.

Hz.Halid bin Velid (ra) bir gün Peygamber Efendimize (sav) gelerek;

Ya Resulallah, içimde korku ve sıkıntı var, insanlardan uzaklaşmak istiyorum” dedi. Peygamber Efendimiz (sav) Ona “Yatacağın zaman bu duayı okursan, o hallerden kurtulursun” buyurmuştur

Böyle durumlarda bu duaya sabah-akşam temiz bir niyetle en az yedi (7) gün devam edilmelidir.

Peygamberimize 3 salavat getirip, Euzu besmele ile Ayet-el Kürsü, Fatiha, ihlas, Felak, Nas ve Kafirun surelerini 3’er kez okuduktan sonra, her ne niyet için yapılıyorsa onu içinizden geçirip İsm-i Azam duasını okuyunuz. Anlamını bilirseniz daha yürekten istiyorsunuz.

Bu duaya İsm-i A’zam duası denir. Bunun tesiri çok büyüktür. Ekseri bu dua sıkıntılı zamanlarda, akşam ve sabah saatlerinde yapılır. Cenab-ı Hakka sığınma, yalvarma ve yakarmanın en canlı ve ihlaslı şeklini teşkil eylemektedir. Bunun için biz de bu duaya, devam etmemiz yerinde olacaktır.

İsmi Azam Duasının Türkçe Anlamı

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’den rivayet edilmiştir. Şöyle buyuruyor…

“Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak, Celil ve Cebbar olan O’dur. O’ndan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir. Allah’tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halk eden O’dur. Allah’tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur, tektir ve birdir. Biz O’na hamdü sena ederiz. Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah’tır. Biz O’na ibadet ederiz. Allah’tan başka ilah yoktur.


Ancak O vardır, tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler O’na şükrederiz. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur, Muhammed O’nun Resuü’dür. Hay ve Kayyum O’dur. Allah’ın rahmeti mahlukatının en hayırlısı olan Muhammedin al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki Sen hem Rabbimiz ve hem de Halikimizsin. Allah’ım, beni mağfiret eyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah Rahmetinle beni yarlığa Zira, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.

İsmi Azam Duasının Hikmeti

Abdullah bin Ömer Peygamberden (sav) şöyle rivayet etmiştir;

“Sizden biriniz uykuda korkarsa şöyle desin, Allah’ın gazap ve azabından ve kullarının şerrinden, şeytanların vesvesesinden ve yanıma gelmelerinden eksikliği olmayan Allah’ın sözlerine sığınırım”

O zaman, hiçbir şey ona zarar vermez. Abdullah bin Amr onları temyiz çağına gelen çocuklarına öğretir, temyiz çağına gelmeyen çocukları için yazıp onların boynuna asardı.

İçinde korku, dehşet ve huzursuzluk hissi duyulduğunda şu dua da okunabilir,

“Euzü bi kelimatillahha’t-tammati min gadabihi ve şerri ibadihi ve min hemezatiş-şeytani ve en yehdurun”

Anlamı, “Allah’ın bana kızmasından, kulların kötülüklerinden, şeytanın vesveselerinden ve bana kurduğu tuzaklardan Allah’ın tam kelimelerine sığınırım”

Nukteler.com Facebook’ta!

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün