Esmaül Hüsna

El Evvel Esması Anlamı, Zikri ve Fazileti

El Evvel Esması anlamı, El-Evvel ne demek? Allahu Teala'nın El-Evvel ismi Faziletleri ve Faydaları

El Evvel Esması anlamı nedir? Allah’ın 99 ism-i şerifi Esmaül Hüsna olan Ya Evvel ne demek, zikri, fazileti nedir? Ebced değeri, zikir adedi ve günü, ne için ve ne zaman okunur? Ya Evvel kaç defa çekilmeli? Evvel kelimesi Kuran’da geçiyor mu? Faydaları ve sırları nedir? Ya Evvel Esması Türkçe Anlamı ve Ya Evvel Zikrinin Fazileti

El Evvel

Başlangıcı olmayan, Her şeyden önce var olan. El Evvel ism-i şerifi, “Varlığının başlangıcı olmayan” anlamında, El Ahir ism-i şerifi ise “Varlığının sonu olmayan” anlamındadır.

El Evvel isminin ebced değeri ve zikir adedi 37 adettir. Zikir saati Güneş, Zikir günü Pazar’dır.

Arapça Yazılışı

El-Evvel : الأوّل
Yâ Evvel : يَٓا اَوَّلُ

El Evvel Anlamı

Varlığının öncesi olmayan, yaratılmamış, ezeli ve ebedi olan, kadîm ve tek olan.

Allahu Teala’nın varlığı bütün mahlukatın varlığından öncedir. Her yaratılmış mahlukatın bir başlangıcı olmasına rağmen Allah Celle Celâlühü’nün varlığının bir başlangıcı ve evveli yoktur.

Allahu Teala’nın varlığı ezelidir. Kendisinden evvel bir varlık yoktur. Mevcudatta var olan her şey O’nun yaratmasıdır. O’nun varlığı ise kendi zâtı iledir.

Evvel, Âhir, Zâhir ve Bâtın isimleri Kur’ân-ı Kerîm’de birlikte zikredilir.

“O, Evvel’dir, Âhir’dir, Zâhir’dir, Bâtın’dır. O, her şeyi bilendir.” (Hadîd Sûresi 3. Ayet)

Ebced Değeri ve Zikir Adedi

Ebced değeri ve zikir sayısı: 37 (Büyük ebcede göre ise 37×37 = 1369)
Zikir günü: Pazar
Zikir saati: Güneş (Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası)

 • Evvel: “Başlangıcı olmayan.”
 • Âhir: “Sonu olmayan.”
 • Zâhir: “Varlığı sayısız delillerle açık ve kat’î delillerle bilinen.”
 • Bâtın: “Mukaddes zâtı akılların idrak edemeyeceği derecede yüce olan.”

Evvel Esması Tecellisi

Evvel olan Allah-u Teala’nın öncesinde hiçbir varlık yoktur. Zatından dolayı vücudu vacip yani varlığını kabullenmek zorunlu olan mutlak varlıktır. Hiçbir mekan O’nu kuşatamaz ve O’nun üzerine hiçbir zaman da geçmez. O, varlığının başlangıcı olmayıp ezeli olan yegane varlıktır.

Fahrüddin Râzi (Rahimehullah) bu iki ism-i şeriflerin birkaç anlamı olduğunu söyleyerek bunları şöyle sıralamıştır:

 • Allah-u Teala başlangıcı olmayan Evvel, sonu olmayan Âhir’dir.
 • O her şeyden önceki Evvel, her şeyden sonraki Âhir’dir.
 • O var etme ve yaratmada Evvel, hidayete ve başarıya erdirmede Âhir’dir.
 • O kalplerdeki bilen Evvel, ayıp ve kusurları örten Âhir’dir.
 • O kimseye ihtiyacı olmayan Evvel, gecikmesi olmayan Âhir’dir.

Risale-i Nur / Mesnevi-i Nuriye

Herhangi bir şeyin sonu ve âhiri intizam ve güzellikçe evvelinden aşağı olmadığı gibi, zahiri ve sureti de san’at ve hikmetçe bâtınından güzel değildir. Öyleyse, eşyanın iç yüzlerini ve nihayetlerini sahipsiz zannedip, tesadüflere havale etme. Çiçek ile, çiçekten çıkan semeredeki eser-i san’at ve hikmet; çekirdek ile, çekirdekten çıkan filizin eser-i san’at ve nakşından aşağı değildir. Binaenaleyh, Sâni-i Zülcelâl hem Evveldir, hem Âhir, hem Zahirdir, hem Bâtın. (Mesnevi-i Nuriye, s. 95)

El Evvel Esması Özellikleri, Fazileti ve Faydaları

“Ya Evvel” ism-i şerifini her gün veya her namazdan sonra 37 defa zikreden kimse Allahu Teala tarafından meşru ve makul tüm isteklerine, ihtiyaçlarına kavuşur. Duaları kabul olur.

“Ya Evvel” ism-i şerifini her gün sabah 43 defa zikretmeye itina ile devam eden kimseye Allahu Teala her dilediğini kolay kılar, ihsanda buyurur. Allah’ın izni ile tüm dua ve arzularına nâil olur.

“Ya Evvel” esmasının zikrine devam eden kimse teşebbüs ettiği işte muvaffak olur, başarıya ulaşır. Teşebbüs ettiği işlerde zarara uğramaz, maddi ve manevi fayda görür.

Her gün 5 vakit namazdan sonra 37 defa “Ya Evvel” ism-i şerifinin zikrine devam eden kimse, fende ve ilimde, sanatta başarılı olur.

Yolculuğa çıkarken El Evvel esması okunur ve dua edilirse yolculuk sırasında tüm tehlikelerden, sıkıntılardan korunur. Kaza ve belalardan esirger.

Çocuğu olmayan kimse her gün 1000 defa özellikle 4 Cuma günü üst üste “Ya Evvel celle calâlühû” ism-i şerifini okumaya devam ederse Allah’ın izniyle muradına kavuşur, hayırlı bir evlat sahibi olur.

“Ya Evvel” ism-i şerifini okuyan öğrenci, devamlı derslerinde başarılı olur. Memur veya çalışan kimse okursa mesleğinde ilerler, mertebesi artar.

Her gün 37 defa “Ya Evvel, Ya Âhir, Ya Zâhir, Ya Bâtın” ism-i şeriflerini okuyan ve okumaya devam eden kimse sağlık ve sıhhati devamlı olur. İdrak ve anlayışı artar, ilmi yönden güçlenir.

“Ya Evvel, Ya Âhir” ism-i şeriflerini beraber olarak her gün sabah 838 defa zikretmeyi kendine âdet haline getiren ve Allahu Teala’nın kudret ve kuvvetine iltica eden, sığınan kimse ulvi ve manevi olarak yükselir. İtibarı artar.

El Evvel ism-i şerifi geçen Kuran Ayetleri

Kaf Suresi 15. Ayet

Arapça Okunuşu: E fe ayînâ bil halkıl evvel(evveli), bel hum fî lebsin min halkın cedîd(cedîdin).
Anlamı: İlk yaratmada âcizlik mi gösterdik ki (yeniden yaratamayalım)? Doğrusu onlar, yeniden yaratılış konusunda şüphe içindedirler.

Necm Suresi 25. Ayet:

Arapça Okunuşu: Fe lillâhil âhiratu vel ûlâ.
Anlamı: Fakat evvel de, ahir de Allah’ındır (dünya da, ahiret de Allah’ındır).

Hadid Suresi 3. Ayet:

Arapça Okunuşu:

Huvel evvelu vel âhiru vez zâhiru vel bâtın(bâtınu), ve huve bi kulli şey’in alîm(alîmun).
Anlamı: O, evveldir (ilktir) ve ahirdir (sondur), zahirdir (alâmetleri tüm varlıklarda görünendir) ve bâtındır (gizli olandır). Ve O, herşeyi en iyi bilendir.

Cevşen 60. Bölüm

وَاَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ

Ve es’elüke biesmâike

Yâ Evvel
Yâ Âhir
Yâ Zahir
Yâ Bâtın
Yâ Halik
Yâ Râzik
Yâ Sâdık
Yâ Sabık
Yâ Saik
Yâ Fâlik

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l emen’ül emânü ecirnâ mine’n nâr.

Allah’ım! Sen’den şu güzel isimlerinin hakkı için istiyor, Sana yalvarıyorum:

 1. Ey bütün varlıklardan önce var olan, Kendisine hiç bir şeyin sebkat etmediği Evvel,
 2. Ey varlıkların geçmesinden sonra da var olan Âhir,
 3. Ey dûnundaki her şeye galib, her şeyin üstünde olan Zâhir,
 4. Ey yaratıkların görüşlerinden ve ilimlerinden saklanan, hiçbir gözün idrâk edemeyeceği, hiçbir vehmin nüfuz edemeyeceği Bâtın,
 5. Ey her şeyin yaratıcısı Hâlık,
 6. Ey rızka kefîl olan ve her bir canlıyı yaşatacak zarurî gıdayı deruhte eden Râzık,
 7. Ey her işi ve sözü doğru olan Sâdık,
 8. Ey her şeyden önce var olan Sâbık,
 9. Ey her bir varlığı yaratılış gayesine ve ulaşabileceği mükemmelliğe sevk eden Sâik,
 10. Ey tohum ve çekirdekleri yarıp sünbüllendiren, geceden gündüzü, karanlıktan aydınlığı çıkaran Fâlik,

60- Sübhânsın yâ Rab! Sen’den başka yoktur ilâh! Emân diliyoruz Sen’den, Koru bizi Cehennem’den!

Not: Cevşen duasından alıntıdır.

Allah’ın 99 ismi ve Anlamları

Allahü Teala’nın Kuran-ı Kerim ve Hadislerde geçen 99 ism-i şerifi ve Türkçe Anlamları.. Büyük faziletleri bulunan Allah’ın 99 ismi sırasıyla Esmaul Hüsna

 

İlgili Diğer Konular

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün