DualarEsmaül Hüsna

Esma-i idrisiyye Şerhi 10. isim Anlamı, Fazileti

Esma-i idrisiyye Şerhi 10. isim “Yâ Bari'e fela şey'e küfvün yüdanihi vela imkane livasfihi.” zikrinin anlamı ve açıklaması, Zikir günü, fazileti ve esrarı, havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi 10. isim “Yâ Bari’e fela şey’e küfvün yüdanihi vela imkane livasfihi.” zikrinin anlamı ve açıklaması, Zikir günü, fazileti ve esrarı, havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi 10. isim Anlamı ve Havasları

“Yâ Bari’e fela şey’e küfvün yüdanihi vela imkane livasfihi.”

Esma’ül Hüsnâ’dan (Allah’ın güzel isimlerinden) sayılan İlâhî isimlerden biri de «El-Berr»dir. İyiliği ve bağışı bol olan demektir.

Anlamı: Ey bütün âlemlere türlü türlü ni’metler in’am ve ihsan eden, iyiliği, ihsanı çok olan kerem sahibi Allahım! Zâtı ecellü âlâ’nm insaniyet sıfatına muadil ve inamiyetine mümasü yoktur. İyilik ve ihsanını tam olarak vasf etmek mümkün değil.. Bütün âlemlere inam ve ihsan eden sensin.

Fazileti, Havassı ve Esrarı:

Bir kimse insanların dilinden emin olmak dilese ve kendisi hakkında kötü söz söylememelerini istese; yaklaşık 15 gram ağırlığında bir kurşun levhanın üzerine bu ismi, kendi ismim ve aleyhinde konuşan düşmanlarının isimlerini yazdırsa; levhayı bir balığın kamına koyup temiz bir toprağa göm-se; o levha gömülü durdukça düşmanlarının dili bağlı olur. Aleyhinde konuşamazlar ve ona muhabbet ederler. Onunla gerektiği şekilde konuşurlar.

Bu ism-i azam 40 gün, günde 1000 kez okusa; ona gayb ervahları aşikâre olurlar, görünürler. Onlardan bir istekde bulunsa dileği hasıl olur. Bu işi işleyen kimse hayvanatdan ve ondan hasıl olan gıdalardan perhiz etmeli ve şek-şüphe tutmamalıdır. Şek de korku vardır ki helak olur. Bu ismin hassaları çoktur.

Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur ki:

Bir kimse bu ism-i şerifi vefk’in içine yazsa ve onu boynunda taşısa insanlardan ve cinlerden bir ferd onunla muaraza ve ona müdahele etmez. Madem ki günde 202 kere okudukça..

Bir kimse bulunduğu yerin insanlarının ıslah olmalarını arzu etse; bu ism-i şerifi 41 gün günde 500 kere okusa, Hayvanatdan ve ondan hasıl olan gıdalardan perhizle ve niyeti üzere dua ederek.. Muradı hasıl olur.

Bir kimseye dil uzatsalar, aleyhinde konuşsalar, gıybetini yapsalar; onların dillerini bağlamak için 3 miskal (yaklaşık 15 gram ağırlığında) bir kalay levhaya bu ismi (duayı) ve kendisinin aleyhinde konuşanların isimlerini yazıp bir balığın karnına sokarak o balığı temiz bir suya yakın temiz bir yere gömmelidir. Gömerken dillerinin bağlanıp aleyhinde konuşmamalarını da niyet etmelidir. Allah’ın izniyle muradı hasıl olur.

Eğer ervah-ı gaybden (cinnlerden) bir cemaatin hazır olmalarını dilesen; Hayvanatdan ve ondan hasıl olan gıdalardan perhiz ederek 40 gün, günde 340 kere bu azim (büyük) ismi (duayı) oku. 40 gün tamam olduğunda ervah (ruhlar) hazır olurlar. Onlardan hacetini taleb edersin.

Bir kimse bu isimle dua etse; dünyada mü’minlere mahbub (sevgili) olur. Ahiretde Nebiler ve Sıddıklarla beraber olur diye Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur.

Eğer bir kimse 40 gün müddetle bu azim ismi her gün 1001 kere okusa; ervahları ve cinnîleri ona aşikâre olurlar (görünürler.) Bir hacet dilese kabul olur. Ama gerekdir ki hayvanı ve ondan hasü olan gıdaları yememelidir. Yoksa korkudan helak olur.

Günü: Cumartesi

Gecesi: Perşembe

Ulvi Meleği: Gaflevaiyle

Süfli Meleği: Sanhatişin

Buhuru: Kâfur

Esma-i Erbeîn-i İdrisiyye

Her biri ism-i azam kuvvetinde olan bu isimler, dünya ve ahretle ilgili tüm istekleri en süratli şekilde gerçekleştiren “Erbaîn-i İdrisiyye” – Hazreti İdris (Aleyhisselam)’a indirilen 40 ism-i şerif

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün